Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDmp1 (342)


nadzorovati obraz, početi, kar so počeli    drugi   , je bila instinktivna reakcija.
vsepovsod po kamnito tlakovanih tleh in    drugi    ljudje, tesno stisnjeni skupaj, so
In če vsi    drugi    sprejmejo laž, ki jo je natvezla Partija
Onstran, zgoraj, spodaj, so bili    drugi    roji delavcev zaposleni pri toliko
»Kapitalisti so imeli vse na svetu in vsi    drugi    ljudje so bili njihovi sužnji.«
jih pobesili kot vojne zločince, vsi    drugi    so kratko in malo izginili, verjetno
Od takrat so bili še razni    drugi   .
»Seveda pa natakarji in služabniki in    drugi    ljudje kaj sunejo in - glej, tudi
Prav tako tudi vsi    drugi    v Ministrstvu.
Tako kot vsi    drugi    na Oddelku si je prizadeval, da bi
planiranjem logistike prihodnjih vojn;    drugi    izumljajo večje in večje raketne bombe,
bolj in bolj nepredirno oklepno jeklo;    drugi    iščejo nove in še bolj smrtne pline,
imuniziranih proti vsem mogočim protitelescem;    drugi    si prizadevajo narediti vozilo, ki
od svoje baze kot plavajoča ladja;    drugi    raziskujejo še bolj nemogoče možnosti,
kakor bi skušal odkriti, koliko ga    drugi    prezirajo zaradi njegovega usmiljenja.
Bili so    drugi    časi, ko je začel s sklepom, da ne
Ti    drugi    zasliševalci so skrbeli za to, da ga
Z njim so bili stražniki,    drugi    zasliševalci, možje v belih plaščih,
vladati in jih sistematično slepiti    drugi   , ki so močnejši od njih.
»   Drugi    so zunaj - nepomembni.«
»Prekleto malo te briga, kaj trpijo    drugi   
V komiteju so bili še štirje    drugi   , njemu podobni ljudje.
A bili so    drugi    dnevi, ko so se skoraj zagnano lotili
blazino, in se smejala, ker so se smejali    drugi   .
starega Hebrejca, ki je vedel, da vsi    drugi    narodi razen njegovega častijo »napačne«
Nikijev sin Nikerat in še nekateri    drugi   , očitno s slavnosti.
kriva starost, bi imeli jaz in vsi    drugi    moji starostni vrstniki iste težave.
pridobil, ga ljubi dvakrat tako kakor    drugi   .
srebra - pravičnik koristnejši kakor    drugi   
besedah so ga zaprosili tudi Glavkon in    drugi   , naj se ne obotavlja več.
njegovi sodržavljani, temveč tudi vsi    drugi   , čeprav vedo za vse njegove lopovščine.
raje gledal, da mu korist prinašajo    drugi   , kakor da bi se sam trudil za njihovo
sramotne lastnosti, kakor to delajo mnogi    drugi   , potem bi ti bil lahko, upoštevajoč
tako vsaj mislijo Trazimah in mnogi    drugi   .
Spet    drugi    gredo s plačili bogov še bolj na široko
čeprav priznavajo, da so boljši kakor    drugi   .
   Drugi    pa navajajo za to, da si ljudje lahko
Sokrat, bi lahko rekli Trazimah in    drugi    o pravičnosti in nepravičnosti in pri
Kajti če    drugi    pravičnost hvalijo in krivičnost grajajo
Glavkon in    drugi    so me prosili, naj vsekakor pomagam
izdelujejo tesarji, kovači in številni    drugi    obrtniki, kakor hitro postanejo občani
»Kajti tu ponudijo svojo pomoč spet    drugi    ljudje, ki to vidijo; v pravilno vodenih
»Tu so, mislim, še    drugi    delovni ljudje, ki sicer nimajo dovolj
njegovi izdelki čim boljši, in tudi vsi    drugi    imajo vsak zase svojo nalogo, tisto,
»ter    drugi    pesniki.
Ali: On je edini priseben; o    drugi    begotne so sence.
roja steno spusti ter izpade, in    drugi    držijo se drugih, v gruči gneto
Homer in    drugi    pesniki naj se ne jezijo na nas, prosimo,
Kokit, Stiks, podzemeljski, brezkrvni in    drugi    podobni, ob katerih se vsi, ki jih
Vsi    drugi    je ne smejo uporabljati.
Zevsu: ko se je (Zevs), vtem ko so vsi    drugi    bogovi ljudje spali, zbudil, je vse
»V takem primeru oblikujejo Homer in    drugi    pesniki pripoved kot posnemanje, torej
morejo storiti državi nič slabega,    drugi    pa sploh nočejo.
zdi kako mogoče, da bi vladarji in    drugi    državljani verovali v ta mit?«
potrebujejo, jim na podlagi cenitve odmerjajo    drugi    državljani kot plačilo za varstvo,
koristi od tega, kakor jo imajo vsi    drugi   , ki obdelujejo polja, si gradijo velike
za to, da dobijo hrano; mezde kakor    drugi    (razen hrane) ne dobijo, tako da ne
Pri tem ti    drugi    niso tako pomembni: če se čevljarji
svojega poklica - prav tako kakor vsi    drugi   .
Tako morajo tudi    drugi    državljani, to je namen tega ukrepa,
ki se ne razume na merjenje, in mu    drugi   , čeprav tudi nevešči, rečejo, da je
»Kajti    drugi    državljani, ali so zdaj strahopetni
eden opravljati delo obeh in če tudi    drugi    zamenjajo svoje poklicno delo - kaj
varstvo, in to stori celo prej kakor    drugi    ljudje.
naj opravlja tesarska dela in podobno    drugi   .
Glavkon, saj sploh ni potrebno, da se    drugi    borijo proti vama.
mnenju so gotovo nekateri možje boljši,    drugi    slabši.
med državljani nekateri zelo potrti,    drugi    pa nadvse veseli.«
zemlje in drugega premoženja, temveč jim    drugi    državljani dajejo kot nagrado za čuvanje
ne položi roke na starše, strah, da    drugi    prizadetemu ne priskočijo na pomoč,
priskočijo na pomoč, nekateri kot sinovi,    drugi    kot bratje in očetje.«
drugim, potem se tudi ni bati, da bi se    drugi    državljani prepirali z njimi ali med
večno enako in nespremenljivo, vtem ko    drugi   , ki se izgubljajo v mnoštvu in raznoličnosti
Če si lastnika ladje pridobijo    drugi    in ne oni, pobijejo ti druge in jih
iste poglede na lepo in grdo kakor vsi    drugi   , poteguje se za iste stvari kot ti
»Kateri    drugi    učitelji in kateri zasebni vplivi pa
izrabiti za svoje namene sorodniki in    drugi    državljani.«
filozofiji pa se začnejo približevati    drugi    ljudje, ki so je nevredni, ki jo ponižujejo
Če namreč    drugi    človečki vidijo, da je ta prostor,
tudi ta preudarni mož; gleda, kako    drugi    kršijo zakone, in je zadovoljen, da
se našemu stališču pridružili tudi    drugi    ljudje, bi bilo to presenetljivo in
je bilo tako prav, in očitno so tudi    drugi    tega mnenja.«
»Toda ali niso oni    drugi   , ki jim velja naslada za dobro, prav
zadovoljil s tem, kar o teh stvareh mislijo    drugi   
»Tudi    drugi    čuti zvečine, da ne rečem vsi, ne potrebujejo
mislim na istega boga kakor ti in vsi    drugi   .
pri čemer se nekateri pogovarjajo,    drugi    molčijo.«
dejanjih v zasebnem in javnem življenju,    drugi    pa zato ne, ker prostovoljno sploh
   Drugi    oporekajo temu in menijo, da tona zvenita
izbranci deležni večjih časti kakor    drugi    ; učno snov, ki je bila dečkom posredovana
»Obstajajo pa tudi    drugi   , tem nasprotni življenski cilji, ki
jih morajo leto za letom vzdrževati    drugi    državljani za nagrado, da jih varujejo;
podpira razumski del njegove duše,    drugi    pa mu razvnemajo poželenja in voljo.
človek na zunaj spodobnejši kakor mnogi    drugi   , toda pri tem mu docela manjka resnična
oligarhičnim prvinam v njem oče ali    drugi    sorodniki, s tem da ga zmerjajo in
troti, od katerih imajo nekateri žela in    drugi    ne.«
med njimi javno govorijo in delujejo;    drugi    sedijo okoli govorniških odrov, brundajo
»In    drugi    jim očitajo, da izkoriščajo ljudstvo
pravijo, za popolno svobodo; oče in    drugi    svojci podpirajo njegove boljše gone,
»   Drugi    goni začno brenčati okoli te strasti.
recimo, na igre, kakor to radi delajo    drugi    svobodni državljani, temveč se mora
ker so posnemovalci, in z njimi vsi    drugi    posnemovalci v razmerju do kralja in
iz Abdere, Prodik s Keosa in mnogi    drugi    so lahko v osebnem stiku prepričali
smo rekli, da pravični mož laže kakor    drugi    ljudje prenese hude udarce usode, kakor
jo skušal premagati, če ga gledajo    drugi    ljudje ali če je popolnoma sam.«
»Upiral se ji bo bolj, če ga gledajo    drugi    ljudje.«
dejanj izrečena smrtna kazen, ki jo    drugi    nad njimi opravijo.«
koncu njihove življenske tekme v teku    drugi    prehitijo in jih zasmehujejo.
drugemu, vendar sta svetlejša kakor    drugi   , tretji je najbolj bel, četrti je rdečkast,
zunanjščine: lepote, moči in bojevitosti,    drugi    pa zaradi svojega rodu in vrlin svojih
Tako so storili tudi vsi    drugi   .
je pogrinjalo svoje plašče na pot,    drugi    pa so lomili veje z dreves in jih stlali
Tako so rekli tudi vsi    drugi    učenci.
   Drugi    so ga klofutali in govorili:
   Drugi    pa so govorili:
Spet    drugi    so seme, vsejano med trnje.
oklenejo in obrodijo: eni trideseterno,    drugi    šestdeseterno in spet drugi stoterno.«
trideseterno, drugi šestdeseterno in spet    drugi    stoterno.«
Tudi    drugi    čolni so pluli z njim.
   Drugi    pa so govorili, da je Elija, in spet
je pogrinjalo na pot svoje plašče,    drugi    pa so po polju lomili veje.
Podobno so govorili tudi vsi    drugi   .
»Janez je vstal od mrtvih;«    drugi    pa:
»Elíja se je prikazal;« in spet    drugi   :
»Eni za Janeza Krstnika,    drugi    za Elija, in spet drugi pravijo, da
Janeza Krstnika, drugi za Elija, in spet    drugi    pravijo, da je vstal eden od starodavnih
   Drugi    so ga skušali in so zahtevali od njega
pretrpeli, večji grešniki kakor vsi    drugi    Galilejci?
da so bili večji dolžniki kakor vsi    drugi    prebivalci Jeruzalema?
Bog, zahvalim te, da nisem kakor    drugi    ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki
ta uboga vdova je vrgla več kot vsi    drugi   .
   Drugi    so se trudili, vi pa pobirate sadove
Iz Tibêrije so pripluli še    drugi    čolni v bližino kraja, kjer so po Gospodovi
   Drugi    so dejali:
»On je,«    drugi    pa so dejali:
   Drugi    pa so dejali:
   Drugi    pa so menili:
   Drugi    pa so menili:
»Praviš to sam od sebe, ali so ti    drugi    povedali o meni?«
   Drugi    učenci so mu torej pripovedovali:
Medtem so    drugi    učenci pripluli s čolnom in privlekli
Hana, Kajfa, Janez, Aleksander in vsi    drugi    iz rodu vélikih duhovnikov.
nastal razdor: eni so držali z Judi,    drugi    z apostoloma.
naj Pavel in Bárnaba in še nekateri    drugi    odpotujejo k apostolom in starešinam
Takrat bodo iskali Boga tudi    drugi    ljudje in vsa ljudstva, nad katerimi
Sila molila in pela Bogu hvalnice,    drugi    jetniki pa so ju poslušali.
Jázon in    drugi    so morali plačati varščino, nato so
vstajenju od mrtvih, so se eni norčevali,    drugi    pa so rekli:
V množici so vpili eden to,    drugi    drugo, tako da poveljnik zaradi zmešnjave
Po tem dogodku so prihajali tudi    drugi    bolniki z otoka in bili so ozdravljeni.
In eni so se dali prepričati,    drugi    pa niso verovali.
Vsi    drugi    pa so se zakrknili, kakor je pisano:
seboj vzeti žensko kot sestro, kakor    drugi    apostoli in Gospodovi bratje in Kéfa?
Če so pri vas    drugi    deležni te pravice, ali jè nismo toliko
prerokov naj spregovorijo dva ali trije,    drugi    pa naj razsojajo.
ki so ga na tujem področju opravili    drugi   .
   Drugi    apostoli sprejmejo Pavla
Z njim vred so se potajili tudi    drugi    Judje, tako da se je celo Bárnaba dal
smo bili po naravi otroci jeze kakor    drugi   .
on je dal, da so nekateri apostoli,    drugi    preroki, spet drugi evangelisti, spet
nekateri apostoli, drugi preroki, spet    drugi    evangelisti, spet drugi pastirji in
preroki, spet drugi evangelisti, spet    drugi    pastirji in učitelji, da se sveti
da se ne boste vdajali žalosti kakor    drugi   , ki nimajo upanja.
ne teme, zato nikar ne spimo kakor    drugi   , ampak bodimo budni in trezni.
grešijo, pokaraj pred vsemi, da bodo tudi    drugi    v strahu.
izpostavljeni sramotenju in stiskam,    drugi    ste bili tovariši tistih, ki jih je
Žene so dobile svoje mrtve obujene,    drugi    so se raje dali mučiti, ker niso marali
   Drugi    mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni
o nas in naši prihodnosti odločali    drugi    .
poklicani za kulturne naloge, tako kot so    drugi    narodi poklicani za politične, vojaške
So pa še    drugi    razlogi, ki bi jih bilo treba upoštevati
stavkajočimi so solidarni tudi nekateri    drugi    sindikati.
kulturno ustvarjalnost podpira država in    drugi    sponzorji, kulturniki pa naj sledijo
naravi je nekoliko nežnejši kot nekateri    drugi    goniči (brak jazbečar, posavski gonič)
želel ostati neimenovan, tako kot mnogi    drugi   , s katerimi smo se pogovarjali o tej
Nagrajenci bodo majice dobili po pošti, vsi    drugi    pa si lahko njihova imena in podatke
- Najdù je izgubljen, govorijo    drugi   .
Pozdrav njim štirim, ki so    drugi    vstali in drugi padli.
njim štirim, ki so drugi vstali in    drugi    padli.
potovati, po stezah, po katerih bi si    drugi    razbili dušo in telo.
od življenja, od nemira, od iskanja,    drugi    so šli za kruhom, za svobodo, tretji
uklanja; mi smo v vinogradu,    drugi    so v hramu - vsak po svoje
Vsi pa imamo tam očeta,    drugi    matere, brate in sestre.
Ko so se v dalji oglasili še    drugi    zvonovi, se je okrenil in dvignil glavo.
Francijo, eden je v Jugoslaviji orožnik,    drugi    pa se potepajo po vasi ali pa služijo
   Drugi    so se vsi razkropili.
   Drugi    pa še zmerom vpijejo, se kotalijo po
katerih pravi, da so pravi angeli,    drugi    pa so prepričani ravno o nasprotnem;
Pettaros, Andreicich, Francovich in    drugi    zdravi in delavni možje se napotijo
store nobenemu nič žalega - zato pa    drugi    njim prizadenejo tem več gorja.
ki je zaposlen pri tej stvari, tudi    drugi    kradejo in celo bolj na debelo.
obtoženci, prvi jo blagoslavljajo,    drugi    preklinjajo.
in kadar se, zlasti zdaj na jesen,    drugi    spominjajo bazoviških dni z govori,
Ko so    drugi    omahovali, je on odkrito povedal, kako
Ob večerih so prisedli k njemu tudi    drugi    starci in potem so razpravljali o revoluciji
ve, da je Bernard detektiv, in tudi    drugi    vedo; saj so me zaradi tega že prijemali.
Vsi    drugi    so mirovali v soncu.
odpustnico, kakor so jo prejeli vsi    drugi   .
Prvi škodujejo drugim,    drugi    sebi, a vsem je maščevanje trpka slast.
sadovi so v zemlji; nekateri so visoko,    drugi    globoko, in treba je truda in včasih
cesto, za njim Ustinar, Obrekar in    drugi   .
nenadoma pa se ozreš in vidiš, da se    drugi    ne bojijo ... in se tudi ti ne bojiš
   Drugi    so zunaj.«
prvim vse kremplje posekali, jih že    drugi    stegujejo ...«
Nekateri so brez srca, kakor pravimo,    drugi    pa spet tako ... kako bi se reklo ... druge
Sam sem silil,    drugi    so ga silili, a vse je bilo bob ob
»In pišejo jih tudi    drugi    mladi ljudje ... celo preprosti kmečki
Če bi bili    drugi    vedeli, bi se bili tudi meni posmihali,
bil ljubezni bolj vreden, kakor so je    drugi    ..., ampak zato, ker si je nemara bolj
- Nič ne maraj, če se    drugi    nočejo pogovarjati s tabo, jaz se bom.
v petih mesecih naučiti, kar so se    drugi    učili tri leta.
misli, ker ne misli nič takšnega, česar    drugi    ne bi smeli slišati.
se je prav tako mrko oglasil    drugi   , češ čas je, da gremo.
najmlajšega bratca in se zamislila,    drugi    trije pa smo kmalu odprli vrata ter
svoji gospodarji in nam ne bodo več    drugi    ukazovali, ne Lahi ne Nemci, nobeni!...«
strani in samo gledala, kako so se    drugi    lovili, potem pa se je spet nenadoma
Nekateri bi bili še jasni,    drugi    že zamegleni.
papirja in cunj, ogrizki sadežev in razni    drugi    odpadki.
Tantadruj se je topil od sreče, pa tudi    drugi    so uživali, zakaj pel je res tako lepo,
Nekateri so se grobo obregnili vanj,    drugi    so ga prijazno ogovorili, tretji so
»Hej, kje so pa    drugi    norci?« se je zdaj spomnil Okrogličar.
»Ne stokaj!« so ga pokarali    drugi    otroci.
Tedaj pa so že    drugi    valpti pritekli in mu povedali, da
   Drugi    veljaki so grof de Faverges, nekoč
   Drugi    se niso prav nič delali žalostne.
Tudi    drugi    poskusi so se izjalovili.
Casper pravi, da so manj nevarni kot    drugi   .
Mogoče so vsi    drugi    kosi, pri katerih se je hlinil, da
nekatere je revolucija satanski dogodek,    drugi    jo razglašajo za zvišeno izjemo.
Nič boljši niso    drugi   , ki se delajo, kot da samo pripovedujejo.
zabava tebe, ne zabava mene, in tudi    drugi    in še ti zraven se boste pozneje tega
Nekateri mislijo, da jih ima,    drugi   , da ne.
spremenili pisavo (‘hom’ namesto ‘holm’),    drugi   , kot Bouhours, bi še bolj podomačili
Župnik je govoril tako kot    drugi    duhovniki za isto priložnost.
   Drugi    so delali v manufakturah katuna ali
   Drugi    je bil črn kot oglje - verjetno je
Stremuh jo vedno lahko izrabi,    drugi    ubogajo kot čreda, saj se od volivcev
En opomin je že dobil,    drugi    bodo sledili.
Navzoči so bili župan, davkar, stotnik,    drugi    meščani in njihove soproge, gospa Vaucorbeilova,
Živela sta drugače kot    drugi    in to ni bilo nikomur všeč.
izhajajo nešteti modusi, v katerih so spet    drugi    modusi.
v vasi in da so tudi zelo daleč še    drugi    Couloni, drugi Marescoti in drugi Foureauji,
so tudi zelo daleč še drugi Couloni,    drugi    Marescoti in drugi Foureauji, in zazdelo
še drugi Couloni, drugi Marescoti in    drugi    Foureauji, in zazdelo se jima je, da
»   Drugi    me prav nič ne brigajo!« je govoril
problem, tisti, v katerem so zajeti    drugi   , se lahko reši v trenutku.
se papež lahko zmoti prav tako kot    drugi    ljudje.
»Tako kot    drugi   ,« je rekel Bouvard.
Največ jih sploh ni odgovorilo;    drugi    so rekli ne, ker so mislili, da gre
poreklo, fant je bil zoprn, zato so ga    drugi    pobje zmerjali s kaznjencem.
zastav, v kotu pa so kar na tleh ležali    drugi    doprsni kipi iz mavca: veliki Napoleon
   Drugi    obdolženci so vpili nanju, kajti upali
Langlois in    drugi    trgovci so branili domačo trgovino,
odvisno od tega, kaj počno in mislijo    drugi   , potem imam zares probleme.
po pet tisoč za vsako prepričanje,    drugi    viri navajajo številko okoli sto tisoč.
izpostavljanju ženske, kritiziranju vlade,    drugi   , ki se imajo prav tako za prave šiite,
njihovih vabečih zvokih med plesom,    drugi    pa pravijo, da z njimi pri delu na
   Drugi    prostori so namenjeni ženi in dojenčku
prišli na pul, nekateri iz Japonske,    drugi    iz Amerike nalašč za to priložnost.
Uzbeki, Turkmeni, iz Malega Pamirja in še    drugi   , za katere nisem vedel, kam bi jih
direktne potomce preroka Mohameda,    drugi    trdijo, da so sodelovali v zgodnjih
Radi zatrjujejo, da so nekaj več kot    drugi    zemljani in da imajo modro kri, čeprav
govorili, da se utegnejo spopasti, ker oni    drugi    samo blefirajo - samo moj denar naj
atmosfera bližala vrelišču, končno so oni    drugi    privolili v pregled vseh vreč in cul,
polja, nič večja kot jih imajo škratje,    drugi    so z glasnimi vzkliki gonili črede
je za nas praznik, so hiteli za njim    drugi   .
komunisti v strahu, da jih ne bi prehiteli    drugi    imperialisti želeli polastiti najpomembnejše
kolikokrat že, so nekateri šli po kolenih,    drugi    so se plazili tudi s celim telesom.
Spet    drugi    trdijo, da gre pri Jaganathu za boga
Kralji, cesarji in    drugi    oblastniki, ki se čutijo prestrašeni,
se eni posmehujejo norosti meniha,    drugi    pa ga po božje časte zaradi njegove
Tako kot    drugi   , a s to razliko, da sem, kar zadeva
duhovni blaženosti, temveč da tudi vsi    drugi    deli njegovega bitja - um, telo in
trdijo, da se prežive s svojim delom,    drugi    skušajo vse mogoče - od rokodelstva
Kaj počno    drugi   , nas ne briga..., je navdušeno pripovedovala
zanemarili občutljive namakalne kanale,    drugi    krive budizem, ki naj bi sili odvzel
Nekateri se dejansko razvijajo v svetnike,    drugi    pa v satana podobne kreature.
se zdeli tako dobri kot Dedki Mrazi,    drugi    so bili popolnoma nemogoči, v breme
Tako en klan dobavlja samo neveste,    drugi    pa samo ženine.
bila pozabljena, sproščali so se čisto    drugi    občutki, usta so se mi vihala do ušes.
obljubljeni raj človečnosti in sožitja, in    drugi   , ki navajajo originalne pisane vire
ptiči, nekateri so se pogovarjali,    drugi    so peli, nekateri so se tudi malo drli,
raznorazni prodajalci, ponudniki in    drugi    vsiljivci so viseli na meni kot muhe
mestu potem odidejo, nakar pridejo    drugi   .
Eni jedo samo meso, fižol in krompir,    drugi    pa samo žitarice, vsi zgledajo dobro,
katerih so vedno napadli staroselci,    drugi    pa seveda, da so to počeli samo beli
ognju“ ali ”slečen ležim v postelji“,    drugi    pa je metafizični jaz (Husserl bi naju
   Drugi    se zaročijo takrat, ko pridejo do te
še Gabriel Marcel, Karl Jaspers in    drugi    - tudi Martin Heidegger je poslal svoj
relativno samostojno, o čemer pričajo tudi    drugi    primeri, recimo posledice možganskih
   Drugi    ljudje so bližje.
tudi Bergson, Heidegger, Levinas in    drugi    - poudarjajo prvenstvo časa pri razumevanju
toda nekateri deli časa so minili in    drugi    so še pred nami, ne biva pa noben,
kot pravi Savij: mnogi ga obožujejo,    drugi    pa obsojajo...“
nasmehne nekemu otroku in kako jo, nosečo,    drugi    potniki premerjajo s pogledi, z mešanico
   Drugi    filozofi jim seveda nasprotujejo, vsak
misli, o nebeškem kraljestvu... vendar so    drugi    prostori povsem drugje, izven našega
katerem so narisani trikotniki, krogi in    drugi    geometrijski liki, ukrivimo, potem
Jezusa ljubile, toda kako da tudi vsi    drugi    ljudje na sliki vidijo zgolj Njegovo
gravitacije poznal že Galilej in tudi    drugi    pred njim?
”notranjem“, ampak oba časa - kakor tudi vsi    drugi    časi, ki tečejo vzporedno, se križajo,
v svojem gibanju ravno tako kot vsi    drugi    delci določeni z ukrivljenostjo prostora
vesoljskega prostora evklidsko ravna,    drugi    menijo, da so stvari bolj zapletene
Moritz Schlick in Rudolf Carnap, pa tudi    drugi    analitično usmerjeni filozofi, še posebej
gibanje treh teles v praznem prostoru),    drugi    pa kompleksni... podobno kot v znanem
pač simboli, ki imajo, tako kot vsi    drugi    simboli, svojo moč, ne smemo pa jih
in da so nešteti svetovi, kakršni so    drugi   , kot njeni nešteti udi.
Pomisliti je treba, kako so bili šele    drugi   , vsi tisti večinsko misleči, nestrpni
Johannes Kepler, Galileo Galilej in    drugi   , na filozofski ravni najbolj približal
nespremenljivost v Boga, zato nič manj kot mnogi    drugi    ne zagovarjata moralne svobode in naše
večerja, prazniki, javne molitve in vsi    drugi    običaji, ki so in so zmeraj bili skupni
Filozof se bolj kot    drugi    ljudje zaveda, da v resnično duhovni
religioznega aksioma nujno sledijo še    drugi    neizpodbitni religiozni teoremi, namreč
ceno skušali doseči, da bi jim vsi    drugi    sledili [gl.
Kaj pa    drugi   , neprimerno bolj kompleksni modusi,
smo zdaj tako rekoč tik pred ciljem,    drugi    pa so v svojih ocenah stanja današnje
katerih so nekateri parametri fiksni,    drugi    pa variabilni, lahko s tem načelom
načelu pojasnjujejo nam nedostopni    drugi    svetovi dobro ubranost našega, nam
znotraj istega univerzuma, so vsi    drugi    scenariji precej spekulativni.
Ali obstajajo drugi svetovi, ki so    drugi    načini?
to v Ljubljani smejo samo vrabčki in    drugi    drobni ptički.
inkorporirane v drugih in jim dajo osnovo    drugi    zakoni, ne bi uveljavljale, ampak prav
ureja ta zakon, v resnici že urejajo    drugi    predpisi.
Tudi Ljubljana in vsi    drugi    deli Slovenije.
funkcije, ki jih opravljajo druga mesta,    drugi    kraji ali stalno ali začasno, da velja
So že    drugi    rekli.
dosežemo - o čemer sem govoril, pa tudi    drugi    kolegi so o tem govorili - z željo,
Predlagam, da tudi    drugi    storite enako.
Je pa tudi res, da so    drugi    tokovi iz južnih držav v Slovenijo
stavkajočimi niso bili solidarni niti nekateri    drugi    zaposleni v Hitu.
da enako menijo številni gostinci in    drugi   , ki jim še na misel ne pride, da bi
pomeni, da so to čast Jakobu namenili    drugi   .
   Drugi    so govorili, Jakob pa je odločil.
   Drugi    so širili evangelij in delovali kot
poživljajoč kot so ga doživeli mnogi    drugi    Slovenci zaradi številnih viroz, ki
afganistansko‐pakistanski talibi in    drugi    islamistični radikalci, ki sanjajo
Nekateri jih potrebujejo    drugi    ne, o tem mora odločiti stroka.
opus pa presega vse, kar so izvajali    drugi    najslavnejši flavtisti na svetu.
nekoč lahko postala takšna, kot so    drugi    ljudje: mislila sem, da mi bo potem
Karkoli so    drugi    naredili, vedno so bili severnjaki
»č« nekoč bil »ć« in da tudi tisti    drugi   , ki se dičijo s klenimi slovenskimi
za zdravila, vnukom plačali šolnino,    drugi    pomagali kupiti otrokom stanovanje