Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDme5 (77)


ko so člani družine še stali drug ob    drugem   , ne da bi bili morali vedeti za razlog.
sedeli na kovinskih klopeh, drug na    drugem   .
prostor na tleh in blizu njih sta drug ob    drugem    na klopi sedela star moški in ženska.
V razgovorih ni razpravljal o    drugem    kot o načelih Angsoca in nobenega drugega
katerih živiš, nevzdržne in da so v nekem    drugem    času morale biti drugačne.
hišno pročelje, so stali tesno drug ob    drugem    moški, srednji je držal preganjen časnik,
Igra s puščicami, ki so jih metali na    drugem    koncu sobe, je za celih trideset sekund
V    drugem    kotu je stala majhna knjižna omara
Morda nekje na    drugem    koncu naprave kakšen majhen, hrošču
srečavala le na ulicah, vsak večer na    drugem    kraju in nikdar za več kot pol ure.
Sedela sta drug ob    drugem    na prašnih tleh.
sta lahko prišla tja, ležala drug ob    drugem    na odgrnjeni postelji pod odprtim oknom,
drži, da je tisti, ki je opazoval na    drugem    koncu naprave, lahko prebral, kaj piše,
Sedla sta na železna stola, drug ob    drugem   , a ne preblizu skupaj.
Morda so dobri v kakšnem    drugem    pogledu, mi pa se bojimo, da ne bi
postavljanju svetišč, o žrtvovanju in    drugem    češčenju bogov, demonov in herojev,
stvar na njem pa k določeni stvari na    drugem   .
V    drugem    pododdelku pa poskuša priti od domnev
poskusi razumeti, kar bom povedal o    drugem    pododdelku miselnega sveta.
le podobe sonca v vodi ali na kakem    drugem    predmetu, temveč sonce samo na njegovem
razpravljajmo, kakor pravi Aishil, o    drugem    človeku, dodeljenem drugi državi.
»Ta zla tudi pri nobenem    drugem    človeku niso večja kakor pri tiranskem
Zdaj še razmisli o    drugem   , ali se ti bo zdel primeren.«
V nikomer    drugem    ni odrešenja; zakaj pod nebom nam ni
Napovedal sem bil že, in kakor tedaj ob    drugem    obisku, tudi zdaj v odsotnosti napovedujem
vsem tem ne bi bil govoril o nekem    drugem    dnevu.
vabljiva pred Bernardinom ali katerem    drugem    delu slovenskega morja, prireditelji
na nove avtomobile potrditi tudi na    drugem    glasovanju v državnem zboru, proti
ker bo vodne sile preveč, postavi na    drugem    bregu žago.
se vrtela štiri mlinska kolesa, na    drugem    bregu
Vračal sem se domov po    drugem    bregu Idrijce.
strgal palico zdaj na tem, zdaj na    drugem    koncu, da so ostržki kar leteli od
Ravničar z vriskom oznanil, da je že na    drugem    bregu.
je vsak večer sprejel pod streho v    drugem    kraju, vsako jutro pa me je iz bežnega
mu noga zastane, ker je zašumelo na    drugem    bregu.
Iz kuhinje, ki je bila na    drugem    koncu, je grmel srditi bas gospoda
koprnela zarjavela mreža v oknu; na    drugem    koncu, za vrati, pa se je odbijala
Na    drugem    bregu, ki je bil visok in navpično
Samo na    drugem    koncu je še stal vrtiljak.
enem človeku povzroča navdušenje v    drugem    človeku?
na tleh ležeče seno, pri kopicah na    drugem    koncu planjave pa so naglo metali šope
V    drugem    delu zelenjavnega vrta je nekakšen
Ko je na    drugem    ovinku pogledal v praznino, mu je zledenela
ugasne hitreje na enem kraju kot na    drugem   .
bi tam našla navdih, hodila drug ob    drugem    in se izčrpana vračala domov.
V enem je bil Aristotel, v    drugem    Platon in razpravljala sta.
presenetilo, da sta tako pri enem kot pri    drugem    razpoznala nagnjenost k prijateljstvu;
kosilu pri prvem in na večerji pri    drugem   .
namene, v prvem primeru za teden dni, v    drugem    za en mesec.
V onem    drugem   , pod budističnim templjem, so ločeni
bodo začeli vsak hip hoditi drug po    drugem   .
kot je bila za Wertherja in v nekem    drugem    smislu tudi za Kierkegaarda in spet
substanca, res cogitans, medtem ko pri    drugem    opravlja jaz, ego cogito, transcendentalno
je - kakor tudi Schellingova, spet v    drugem    smislu.
bistveno za vso vzhodno modrost - v nekem    drugem   , vendar ne povsem drugačnem smislu
sežnji, ki so v prostoru drug ob    drugem    zdaj.
Zdaj je v enem pomenu isti, v    drugem    pa ni isti.
Tam zadaj, na    drugem    koncu trga, je cerkev San Vitale
prostora, skozi katerega prehaja zrak, v    drugem    času pa bo isti z drugim delom le‐tega
značilnostmi, ni pa enantiomorf v nekem    drugem    prostoru z drugačnimi topološkimi
6], in vprašal sem se: ali se v tem ”   drugem    izrazu“ morda skriva tudi kak drug
formalno vzeto, kot simetrična, že v    drugem    paragrafu naletimo na njuno strukturno
V nekem    drugem    dialogu z naslovom O vzroku, počelu in enem,
po vsakem dnevu stvarjenja (razen po    drugem   , ko je ločil svetlobo od teme) ugotavlja,
Podobno uči Bruno v    drugem    znamenitem pogovoru z naslovom O vzroku, počelu in enem
Zdaj sem se spomnil, da Bruno v    drugem    delu pogovora O vzroku, počelu in enem
mnogih mestih v svojih spisih, tudi v    drugem    delu pogovora O vzroku, počelu in enem,
V    drugem    primeru pa, ko tolmači pravo naravo
zvezdam, postati hočem kakor ve, na nekem    drugem    svetu!
človeške, ”antropične“ - lokacije v nekem    drugem    pomenu, namreč da smo v vsem širnem
svet je samo eden in ta je nujen, v    drugem    primeru pa je zavoljo zahteve po svobodi,
pri isti pravni osebi in ne le pri    drugem    delodajalcu, kot to določa zakon o
Dovoljeno je samo pri    drugem    delodajalcu, kar pa naj bi bilo na
Ampak to pustimo, ker imamo na    drugem    koncu še kaj, da se pogovorimo.
pripisale največjo krivdo za izpad v    drugem    delu SP, ki pa je le še dopolnila neporavnane
Bolj so veseli štarta v novo leto pri    drugem    klubu v deželi Ontaria.
imenu Gospoda spet udarijo drug po    drugem   .