Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDme4 (214)


lahko preskočilo z enega predmeta na    drugega    kakor plamen na svetilki.
večje kot Winstonovo in zanemarjeno na    drug    način.
treba ta kos preteklosti ohraniti,    drugega    ponarediti in onega izbrisati.
shajali ali vsaj prepoznavali drug    drugega   .
samomor, morda je bila premeščena na    drugi    konec Oceanije - in najhujše od vsega,
nasproti pri isti mizi, gledala drug    drugega   .
kakšne četrt ure in se domeniti za    drugi    sestanek.
čisto skupaj in ne da bi gledala drug    drugega   , sta vodila nenavaden razgovor v presledkih,
Nenadoma, kot bi poslušal nekoga    drugega   , se je Winston slišal, da z glasnim,
kar bi kdo od naju lahko naredil za    drugega   
je samo to, da ne smeva izdati drug    drugega   , čeprav bi tudi to stvari niti najmanj
ločita in nikdar več ne vidita drug    drugega   
Bratovščine sploh ne morejo prepoznati drug    drugega    in nemogoče je, da bi se katerikoli
premeščal vojno z enega konca sveta na    drugega   .
bojujočimi se, ki so nezmožni uničiti drug    drugega   , ki nimajo materialnega vzroka za bojevanje
takem kotu, da niso zmožni raniti drug    drugega   .
takih kot ti, ljudi, ki ne vedo drug za    drugega   , ki jih drže narazen zidovi sovraštva
»Ne dotikajta se drug    drugega   
Slišati je bilo neki    drug   , lažji korak na hodniku.
privedli sem, so ga peljali na neki    drug    kraj, ki je moral biti običajni zapor
so se odprla in pripeljali so nekega    drugega    jetnika, čigar zunanjost je bila takšna,
»Kaj naj    drugega    rečem?«
»Ko bom pritisnil na    drugi    vzvod, bodo vratca kletke zdrsnila
Postaviti mora    drugega    človeka, telo drugega človeka, med
ki ga je obdajala, je zaslišal neki    drug    kovinski žvenket in vedel, da so se
mize so z ugaslimi očmi strmeli drug v    drugega   , kot duhovi, ki umrejo ob petelinjem
svojih gospodarjev korist, temveč v neki    drug    namen.
navodili za hrano in pijačo prekositi    drugega    zdravnika kot osebo in hkrati tudi
diletantstvo nasploh: ali hoče strokovnjak    drugega    strokovnjaka prekositi v besedi in
in bi si enega nataknil pravičnik,    drugega    pa nepravičnik, potem gotovo ne bi
popolna v svojih zvrsteh postavimo    drugega    ob drugega.
svojih zvrsteh postavimo drugega ob    drugega   .
prepričevali, potem ne bi pazili drug na    drugega   , da ne delamo krivic, temveč bi bil
potrebujejo pomoč, obračajo drug na    drugega   , zdaj za to, zdaj za ono; in ker imajo
»Če pa vladar zasači koga    drugega    v državi pri laži: vedeža,
tega, kar je bilo pravkar rečeno: drug    drugega    obrekujejo, zasramujejo in zmerjajo,
In    drugega    pusti za moža, ki živi v miru in ni
imenoval, če se prav spominjam, enega jamb,    drugega    trohej ter med seboj prilagodil dolžine
predmet, ki je večji, večji tudi glede na    drug    predmet?«
nekoč večji, je bil ali bo to, glede na    drug    predmet, ki je bil ali bo manjši?«
razumeš: vsak predmet, ki se nanaša na    drugega   , sodi kot tak samo k drugemu takemu,
je tudi le‐ta to, kar je, glede na    drug    predmet, ali ne?
prijateljstvo ter uglaša v harmoničnem razmerju    drugega    z drugim njene tri dele kakor glavne
pri duševnem delu zadostno podpira, a    drugega    ovira?
ti bo zdel majhen, brž ko boš videl    drugega   
Toda kako naj drug    drugega    spoznajo očetje, hčere in vsi, ki si
svojih sovladarjev imenuje sorodnika,    drugega    pa tujca?«
predpisi dobri: če se nekdo razjezi na    drugega   , takoj na njem poteši svojo jezo in
obnesla, ker bojevniki ne bi puščali drug    drugega    na cedilu; vsi se namreč dobro poznajo
od njiju ima v skladu s svojo naravo    drug    namen in drugo sposobnost.«
»Potem jo predpišemo kot    drugi    učni predmet za našo mladino!«
kot primer, da z njo razložimo oni    drugi    (resnični) svet.
razmerje ozvezdij do teh obdobij in    drugega    do drugega večno enako in se niti najmanj
»Zdaj gledajo drug na    drugega   , primerjajo drug z drugim bogastvo
reveži ter pobijejo del bogatašev,    drug    del preženejo, ostanku pa dado enake
»In če zdaj vprašaš    drugega    za drugim ljudi teh treh vrst, katero
železnimi rogovi, napadejo s kopiti drug    drugega    in se ubijajo iz same nenasitnosti;
vse dele duše; te naj spoprijatelji    drugega    z drugim in s samim seboj ter skrbi
med nami poslušajo Homerja ali kakega    drugega    tragika, ki opisuje junaka, kako toži,
ljudi v suženjstvo ali zakrivil kak    drug    zločin, potem ga je za vse to doletela
Ali bo enega sovražil in    drugega    ljubil; ali se bo enega držal in drugega
drugega ljubil; ali se bo enega držal in    drugega    zaničeval.
si ti, ki mora priti, ali naj čakamo    drugega   
služabnike zgrabili in enega pretepli,    drugega    ubili in spet drugega kamnali.
enega pretepli, drugega ubili in spet    drugega    kamnali.
Izdajali bodo drug    drugega    in se sovražili.
Bog bo enega sprejel,    drugega    pustil.
križali dva razbojnika, enega na desni,    drugega    na levi.
narejen z rokami, in v treh dneh zgradil    drugega   , ki ne bo narejen z rokami.’«
ti, kateri mora priti, ali naj čakamo    drugega   
Ali si ti, kateri mora priti, ali naj    drugega    čakamo?’«
gospodarjema; ali bo enega sovražil in    drugega    ljubil, ali se bo enega držal in drugega
drugega ljubil, ali se bo enega držal in    drugega    preziral.
eni postelji; Bog bo enega sprejel,    drugega    pustil.
Nato je poslal    drugega    služabnika.
Ljubíte drug    drugega   !
jaz ljubil, tako tudi vi ljubíte drug    drugega   !
moji učenci, če boste ljubili drug    drugega   
zapovedi; prosil bom Očeta in dal vam bo    drugega    Tolažnika, da bo za vedno ostal pri
To je moja zapoved, da ljubite drug    drugega    kakor sem vas ljubil jaz.
To vam naročam, da ljubite drug    drugega   
Drug    drugega    so spraševali:
naročil, nato pa odšel in odpotoval v    drug    kraj.
Tam pa so kričali drug čez    drugega   , vladala je velika zmešnjava in večina
Zakaj s tem, ko sodiš    drugega   , obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš,
Drug    drugega    ljubíte z bratovsko ljubeznijo.
Zatorej nehajmo soditi drug    drugega   .
Zato sprejemajte drug    drugega   , kakor je tudi Kristus sprejel vas,
Sicer pa ne vem, da bi bil še koga    drugega    krstil.
upa kdo izmed vas, ki ima tožbo zoper    drugega   , iskati pravico pred nepravičnimi in
Kadar se shajate k jedi, počakajte drug    drugega   !
marveč da bi udje enako skrbeli drug za    drugega   .
drugega Duha, ki ga niste prejeli, ali    drug    evangelij, ki ga niste slišali, seveda
Pozdravite drug    drugega    s svetim poljubom.
iščimo prazne slave s tem, da drug    drugega    izzivamo in drug drugemu zavidamo.
V ljubezni prenašajte drug    drugega   .
slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug    drugega    za boljšega od sebe.
Prenašajte drug    drugega    in odpuščajte drug drugemu, če se ima
vas same je Bog poučil, da ljubite    drug    drugega.
same je Bog poučil, da ljubite drug    drugega   .
Zato tolažite drug    drugega    in navajajte drug drugega k dobremu,
tolažite drug drugega in navajajte drug    drugega    k dobremu, kakor to že delate.
Neznosni smo bili in sovražili drug    drugega   .
Nasprotno, iz dneva v dan drug    drugega    spodbujajte, dokler še lahko rečemo
Mislimo drug na    drugega    in se spodbujajmo k ljubezni in dobrim
imajo nekateri navado, marveč drug    drugega    spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj
Ne obrekujte drug    drugega   , bratje!
grehe drug drugemu in molíte drug za    drugega   , da ozdravite.
Srčno, iskreno in goreče ljubíte drug    drugega   , ker vas ni prerodilo uničljivo ampak
Ljubíte drug    drugega   
Ljubímo drug    drugega   !
njegovega Sina Jezusa Kristusa in naj drug    drugega    ljubimo, kakor nam je ukazal.
Preljubi, ljubímo drug    drugega   , ker je ljubezen od Boga in ker je
nas, smo tudi mi dolžni ljubiti drug    drugega   .
Če drug    drugega    ljubimo, živi Bog v nas in je njegova
Ljubímo drug    drugega   !
Ko je odtrgalo    drugi    pečat, sem slišal, kako je drugo živo
Nato sem videl    drugega    angela, ki se je vzpenjal od sončnega
Nato sem videl    drugega    mogočnega angela, ki se je spuščal
Nato sem videl    drugega    angela, ki je letel po sredi neba in
Zatem sem videl    drugega    angela, ki se je spuščal z neba z veliko
Nato sem z neba zaslišal    drug    glas, ki je rekel:
zagotovili vožnjo vlakov na kakšen    drug    način, vodstvo Slovenskih železnic
skupaj z zakonom o trošarinah uveljavil    drugi    del davčne reforme v Sloveniji, ki
21. maja - Železničarji stavkajo že    drugi    dan .
nasledstvo po nekdanji Jugoslaviji se je    drugi    dan plenarnega zasedanja prebilo skozi
Oče v zapeček, mati v    drugega   , otroci pa na peč.
Kar tako sva trčila drug v    drugega    sredi ceste.
tekajo vsekrižem, se zaletavajo drug v    drugega   , si glasno delijo zaušnice in se pričkajo
na pragih in glasno opravljali drug    drugega   , kričali, se prepirali in luskali z
povsem slučajno sta naletela drug na    drugega    sredi mesta med avtomobili, vozmi in
človeka se nikdar ne razveselita drug    drugega   .
   Drugi    dan je šel v laz in podminiral veliko
pravdarska kmeta, ki bi rada požrla drug    drugega   .
Metala sta besede drug v    drugega    toliko časa, da je Žef temeljito zbesnel
preveč približala, zadela sta drug ob    drugega   , in stari, črvivi kolesi sta se raztreščili.
»Kaj pa ji kaže    drugega   ,« so govorili.
samo dvakrat na leto, tolažijo drug    drugega   :
-    Drugi    teden, pravim.
poguma, da bi se odločil za prvega ali za    drugega   , poišče tretjo rešitev, rešitev uživača,
»Nekaj nas mora iti na    drugi    konec vasi, če ne se bo vas res prevrnila!«
jim vali s srca, smehljajo se in drug    drugega    trepljajo po ramah.
nanje in v zbeganosti odrivajo drug    drugega   .
Spogledata se in takoj razumeta drug    drugega   .
Nančika mehanično seže v zaboj po    drugega   , nato se zastrmi po čistini.
in ga z Borisovo pomočjo odvleče za    drugi    steber.
Krivdo sta valila drug na    drugega   , in to tako dolgo, dokler se Mojemu Jezusu
No, pa kaj bi se kisal:    drugega    poštarja dobiš.
Pobiral je    drugega    za drugim, jih dvigal visoko nad glavo
škafe in deže ter sitno bevskali drug v    drugega   .
Zaletavali so se drug v    drugega   , se spoprijemali in se odbijali, se
prav nič se nista zanimala drug za    drugega   .
   Drugi    teden pojde k izpitom.
   Drugi    teden so izpiti.
bliskovito naglo švigal zdaj v ta, zdaj v    drugi    kot - in že je imel v naročju dva obliča,
ure takole čepeli in preklinjali drug    drugega   .
pobral tram in ga zagnal skoraj na    drugi    konec vrta.
zmeraj nekoliko izgubljeno gledali drug    drugega   , so norci mirno in pametno odšli iz
na ozki stezi pri Veliki glavi ter    drugega    za drugim vrgel pod steno.
Po večerji sta šla na kavo v    drug    lokal.
presenečena, kajti vsakdo od njiju je imel    drugega    za veliko mlajšega.
Nato je postavil    drug    steklenjak, in ko je toplota v njem
Pécuchet je za vsako našel    drug    izgovor in tako vse do zadnje.
kričal nanje, tekal z enega kraja na    drugega   , si zapisoval ugotovitve v beležko,
Drug    drugega    sta spravljala v žalost, kazala in
Kar je za nekoga formacija, je za    drugega    sloj, za tretjega pa plast.
knjižničar premislil in pokazal jima je    drug    portret vojvode Angoulêmskega.
In Bouvardu je pomolil    drugi    del Hudičevih spominov.
Šli bodo na    drug    konec Francije, za pot bodo porabili
Kakšen    drug    dan ju je obšla misel, da bi počistila
Prvi je s svojo težo vlekel    drugega   , ta pa se je dvignil, če je le malo
mesnimi obliži, potem nekoga s protinom,    drugega    s sušico, tretjega, ki je bil mrtvouden
Odkod vpliv ene na    drugega    in obratno?
previdnost,« je nadaljeval Bouvard, kajti drug    drugega    sta spodbujala, »skrbi za ptičke in
Kričala sta drug čez    drugega   , eden je bil razdražen od lakote, drugi
nekdo prebavi hrano, ki je za koga    drugega    neprebavljiva?
Lotila se ga bosta kakšen    drug    dan, si je rekel.
prenašanja bicikla z enega pločnika na    drugega   .
pobegnem, skočil sem na kolo in se pognal v    drug    konec mesta, vendar se je kalvarija
prsti po nosovih, praskajo se in drug    drugega    sprašujejo, kaj storiti z menoj.
sposoben razumljivo razložiti, poskusim na    drug    način.
našem pomenu ne, vedno lahko izberejo    drugega   , če jih ne zadovolji več, ali če se
lahko goni kolo, recimo iz enega na    drugi    konec Ravalpindija.
zavidamo), silimo v poslušnost, drug    drugega    kontroliramo in si kratimo življenje.
Morda zato, ker primerjamo drug    drugega    s Tibetanci in čutimo svoje hibe, ki
zdi, da zanje ni odpihniti nekoga na    drug    svet nič težje, kot poslati nekoga
sestavljeni iz delcev, ki vplivajo drug na    drugega    preko ustvarjanja in uničevanja drugih
Tempelj je oko v    drug    svet, kjer se prejme sveta inspiracija
Izginejo pač na    drug    konec sveta, ogoljufani pa jih težko
sami sebe, se spoštovati, ljubiti drug    drugega    kakor samega sebe, so morda zgubljeni
dušnih strasti, ti bom prebral neki    drug    odlomek iz Strasti duše, v katerem
meni, ampak bi rajši poiskal kakega    drugega    učitelja, saj jih ne manjka...
mi zdi, kakor da sem prestavljen v    drug    svet, Draga je tu skoraj kakor literarna
razidejo in se ob ponovnem rojstvu na    drug    način "ponovno povežejo z naslednjim
Platon imenuje hora; ali če navedem    drug    primer pojmovne nesimetričnosti časa
gibanju časa, ima v mislih zlasti ta,    drugi    pomen:
če odmislimo vse stavbarske sloge,    drugega    za drugim, in pridemo do konca našega
svoje gravitacije ne bi padli drug v    drugega   , jih je postavil tako, da so med seboj
govorimo, razumemo tudi, če jo slišimo koga    drugega    govoriti.
Vzemiva    drug    primer časovnega predmeta: ptič, ki
je za nas v prihodnosti, za nekoga    drugega    že v preteklosti... torej bi obveljal
svoje preteklosti, ki bodo za nekega    drugega    opazovalca v sistemu S' nastopili
imela en izvod, vidva z Anželom pa    drugega   .
če senca seže čez črto, seže samo v    drug    del ravnine, nikoli ven iz nje, v ”nič“.
   Drug    možen kontekst, v katerem bi lahko
v našem grbu Storžič ali pa kakšen    drug    vrh.
enega za županjo ženski spol, in za    drugega    moški spol.
Nekoliko bolj enostavno bi bilo napisati    drug    zakon, drugo besedilo, ki bi upoštevalo
konstruktivni, ko bi zbrano poslušali drug    drugega    in govorili le tedaj, ko bi imeli kaj
darovalca mozga za vas, bi ga pa za    drugega    bolnika in morda celo ne slovenskega?
intuitivno so čutili, da ta piskač išče neki    drug   , boljši, ne pa pokvarjeni svet, in
prerazporejanje megle iz enega prostora v    drugega   .
biblije je imel za cerkveno oblast še nek    drug   , skrajno neprijeten učinek: hierarhija
človeka in ga prosimo, naj nam pošlje    drugega    razsvetljenega človeka.«