Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDme3 (120)


kamionih so čepeli, tesno stisnjeni drug k    drugemu   , majhni rumeni možje v razcapanih zelenkastih
pogledal, ko sta šla v množici drug proti    drugemu   , toda po bežnem pogledu, s katerim
domovini ne ideji, bili so vdani drug    drugemu   .
uničevalnost vojne, res borili drug proti    drugemu    in zmagovalec je vedno plenil premaganca.
Novoreku ima tudi ta dva pomena, ki drug    drugemu    nasprotujeta.
nič drugega kot stati in strmeti drug    drugemu    v oči.
napravite tega meni, napravite to nekomu    drugemu   , napravite temuintemu.‘«
»Želiš , da se to zgodi tistemu    drugemu    človeku.«
spet razšli, odkrito priznavajoč drug    drugemu   , da nimajo kaj delati.
nemogoče se vedeta, ko se nenehoma drug    drugemu    priklanjata!
kakor zlato, naj bi se nespametno drug    drugemu    priklanjala in se ne z vso resnostjo
da sta pravica in pravičnost v prid    drugemu   , namreč mogočniku in vladarju, in hkrati
načrtujejo nepravično akcijo, če drug    drugemu    delajo krivico?«
sovražiti ter postala nasprotna tako drug    drugemu    kakor pravičnim?«
pred drugim pa ga hvalijo in si drug    drugemu    lažejo, toda samo iz strahu pred nasiljem.
Trazimahom v tem, da je pravičnost koristna    drugemu   , močnejšemu, nepravičnost pa koristna
naselbini kot soobčani, pripravljeni drug    drugemu    pomagati; to naselbinsko skupnost imenujemo
nihče med nami ni popolnoma podoben    drugemu   , temveč imamo vsi različne sposobnosti,
izdelke svojih rok prepuščajo drug    drugemu   ?
In k    drugemu   , ki tam sledi?
se nekdo v jeziku in drži prilagodi    drugemu   , pomeni to, da tistega, ki se mu prilagaja,
ustanavljanju države zaupali nikomur    drugemu    kakor bogu naših očetov.
nanaša na drugega, sodi kot tak samo k    drugemu    takemu, določena stvar na njem pa k
Če kdo misli, da je kdo    drugemu    storil krivico, in mora zato za povračilo
staršev, zanemarjanje bogov je moč vsakemu    drugemu    prej pripisati kakor njemu.«
Vrstniki pomagajo drug    drugemu   , kar je gotovo prav in lepo, ker uvajamo
»Prav bi bilo, da Grki prizanašajo drug    drugemu   
»Komu    drugemu    bi bilo to težko pojasniti.
Manj kakor vsakemu    drugemu    se mu zdi vredno potegovati se za cilj,
sposobnosti: najvišjemu spoznanje,    drugemu    razum, tretjemu verovanje in zadnjemu
moreš zaupati varstva države nikomur    drugemu    kakor tistim, ki najbolje poznajo načine
»Nikomur    drugemu   
ukrene proti dolžniku ali proti komu    drugemu   , ki ga je oškodoval, potem spodbuja
primerjajo drug z drugim bogastvo in so drug    drugemu    nevoščljivi.«
in petega vretenca sta podobna drug    drugemu   , vendar sta svetlejša kakor drugi,
Pojdi’ in gre; in    drugemu   : ‘
posedajo po trgih in kličejo drug    drugemu   :
Stopil je k    drugemu    in rekel isto.
Enemu je dal pet talentov,    drugemu    dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi
njih v nebesa, so pastirji rekli drug    drugemu   :
Pojdi’ in gre; in    drugemu   : ‘
ki posedajo na trgu in vpijejo drug    drugemu   :
Nekomu    drugemu    pa je rekel:
nabralo na tisoče ljudi, tako da so drug    drugemu    stopali na noge.
In rekla sta drug    drugemu   :
umil noge, ste tudi vi dolžni drug    drugemu    umivati noge.
torej vojaki in strli noge prvemu in    drugemu   , ki sta bila z Jezusom vred križana.
steče in pride k Simonu Petru in k    drugemu    učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter
Zakaj delate krivico drug    drugemu   ?’
glede na postavo, da bi pripadli nekomu    drugemu   , namreč njemu, ki je vstal od mrtvih,
Nekdo razločuje med dnevom in dnevom,    drugemu    pa so vsi dnevi enaki; vsak naj skuša
naj se ne napihuje v prid enega proti    drugemu   .
Ne odtegujta se drug    drugemu   , razen morda za nekaj časa, in sicer
Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,    drugemu    po istem Duhu beseda spoznanja.
   Drugemu    vera po istem Duhu, drugemu po istem
Drugemu vera po istem Duhu,    drugemu    po istem Duhu darovi ozdravljanja,
po istem Duhu darovi ozdravljanja,    drugemu    čudežna moč, drugemu prerokovanje,
ozdravljanja, drugemu čudežna moč,    drugemu    prerokovanje, drugemu razločevanje
čudežna moč, drugemu prerokovanje,    drugemu    razločevanje duhov, drugemu raznovrstni
prerokovanje, drugemu razločevanje duhov,    drugemu    raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje
duhov, drugemu raznovrstni jeziki,    drugemu    razlaganje jezikov.
Res da se ti lepo zahvaljuješ, a    drugemu    to ni v spodbudo.
Če pa pride razodetje    drugemu   , ki sedi, naj prejšnji umolkne.
milosti, tako hitro obračate k nekemu    drugemu    evangeliju.
življenje po mesu, temveč služíte drug    drugemu    v ljubezni.
tem, da drug drugega izzivamo in drug    drugemu    zavidamo.
Nosíte bremena drug    drugemu   
Nosíte bremena drug    drugemu    in tako boste izpolnili Kristusovo
dobrosrčni in usmiljeni ter si drug    drugemu    odpuščajte, kakor vam je tudi Bog odpustil
spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug    drugemu   .
Ne lažite drug    drugemu   , saj ste slekli starega človeka z njegovimi
Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug    drugemu   , če se ima kateri kaj pritožiti proti
Tisti pa, o katerem govorim, pripada    drugemu    rodu, iz katerega ni nihče služil oltarju.
Zato priznavajte grehe drug    drugemu    in molíte drug za drugega, da ozdravite.
mnogotere božje milosti postrezite drug    drugemu    z milostjo, kakor jo je kdo prejel.
kričijo in razsajajo, kradejo drug    drugemu    črviva jabolka, gnilo pomarančo, ukradeno
skupno ležišče, kjer se stisnejo drug k    drugemu    in pozabijo na vsa velika in nepremostljiva
Molče si sedita drug    drugemu    nasproti in si ne gledata v oči.
postajal hladen, stisnila sta se drug k    drugemu    in Ernest je razlagal o življenju,
po tleh in polegli, preklinjali drug    drugemu    mater, očeta, ženo in sestro.
nemogoča stvar, ker je sreča enega človeka    drugemu    v nesrečo; da deli sreča tudi zlo in
luč ne ugasnila, pridno podajala drug    drugemu    pletenko rebule ter modrovala o življenju
Proti večeru sta drug    drugemu    razkrila svoje težave.
Hiša bi najbrž splavala    drugemu    v naročje, če bi Kočarica odločno ne
Prihajala sta drug proti    drugemu    in na pol mižala, ker ju je svetloba
česali lase in brke, sploh so tako drug    drugemu    izkazovali vse hvale vredno radodarnost
Je že tako na tem svetu, da drug    drugemu    pulimo žlico iz ust.«
se mrko spogledujejo, kakor bi drug    drugemu    očitali cendravost.
»Drug    drugemu   .
Saj boste drug    drugemu    piskre prevrtali!«
Nagonsko se stisnejo drug k    drugemu    in s široko odprtimi očmi strmijo v
Tildice in Drejca, stiskajo se drug k    drugemu    ter se pokrivajo s šotorskimi krili
mokre brke in veselo zabredel proti    drugemu    bregu.
   Drugemu    je bilo ime Tone, to se pravi tistemu,
starejša dva spogledala in prikimala drug    drugemu   .
Zmeraj hitreje se bližava drug    drugemu   .
Tako pa se vsaj lahko drug    drugemu    smejemo: pametni neumnim, neumni pametnim.
dan so se pa neprespani umikali drug    drugemu    izpred oči.«
poskočil kovač, se hitro sklonil k    drugemu    tramu in ga vzdignil.
Drug    drugemu    sta pulila orodje iz rok, da bi pokazala,
»Eh, kaj bi, na tem svetu vsi drug    drugemu    zapiramo pot do sreče,« je rekla jelka.
Tiho!« so otroci s prstom požugali drug    drugemu    in v gosji vrsti stopili za starim
in burkasto, medtem ko se Nisardu,    drugemu    profesorju, zdi, da je André Chénier
si je z roko pokrila obraz in komu    drugemu    bi bilo jasno, da ji ne manjka izkušenj.
komunicirati z njimi, kot da pripadajo    drugemu    svetu, drugačnemu, kot je moj...
priti skupaj, čeprav bi si lahko drug    drugemu    marsikaj dali.
številom otrok, se vrste podobna drug    drugemu    v ravni vrsti v neskončne dolge, ozke
realnosti, sta obrnjena drug proti    drugemu   , začela svoj večni dialog ...
Drug    drugemu    ne zaupajo, saj šibki in zmozgani ne
S sosedi smo se lepo razumeli, drug    drugemu    smo pazili otroke, si nosili buteljke
nenehno iskal gotovost v njej, bo šla k    drugemu   , kajti tako smo narejeni, da ženska
dejansko nisva več skupaj, ko ona odhaja k    drugemu   , se ne moreva ločiti, ker naju vežejo
možgane, ker tako malo pomenimo drug    drugemu   .
ki so v podobnih stanjih, blizu drug    drugemu   , tisti, ki so v različnih stanjih,
prehajanja od enega načina življenja k    drugemu   “ [prav tam].
opazovalec nikakor ne more posredovati    drugemu    svojih spominov, tj. ne more drugega
opraviti z Božjim zakonom in ne služi    drugemu    kot spoštovanju nauka...“ [5:85]; ”po
ljudje navajeni poslati enega človeka k    drugemu   .
midva še zelo veliko replik in drug    drugemu    podajava to temo.
barjanske meglice bo kvišku in k nekemu    drugemu    bogu, ki ni naš Bog, štrlel minaret,