Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDme1 (403)


Spodaj, v višini ceste, je neki    drug    plakat, strgan na enem vogalu, sunkovito
svobodna, ko se bodo ljudje razlikovali    drug    od drugega in ne bodo živeli sami -
prijateljstvo, in ko so člani družine še stali    drug    ob drugem, ne da bi bili morali vedeti
skupaj, so sedeli na kovinskih klopeh,    drug    na drugem.
našli prostor na tleh in blizu njih sta    drug    ob drugem na klopi sedela star moški
Toda    drugi    glas ni prenehal niti za trenutek,
takem primeru bi ga izdal tudi vsak    drug   , a Syme prej kot večina.
je vnovič zgodilo, ko sta šla ravno    drug    mimo drugega: bil je samo trzljaj,
bi se shajali ali vsaj prepoznavali    drug    drugega.
bila uniforma kapitalistov in nihče    drug    je ni smel nositi.«
pomaknjeno hišno pročelje, so stali tesno    drug    ob drugem moški, srednji je držal preganjen
»Paraziti - to je bil nekdo    drug   
Winston je imel občutek, da govorita    drug    mimo drugega.
Šla sta    drug    mimo drugega, ne da bi se pogledala.
sedita nasproti pri isti mizi, gledala    drug    drugega.
kamionih so čepeli, tesno stisnjeni    drug    k drugemu, majhni rumeni možje v razcapanih
ne čisto skupaj in ne da bi gledala    drug    drugega, sta vodila nenavaden razgovor
sta se sešla, potem pa sta morala iti    drug    mimo drugega brez vsakega znamenja,
Sedela sta    drug    ob drugem na prašnih tleh.
komaj pogledal, ko sta šla v množici    drug    proti drugemu, toda po bežnem pogledu,
kadar sta lahko prišla tja, ležala    drug    ob drugem na odgrnjeni postelji pod
ne domovini ne ideji, bili so vdani    drug    drugemu.
»Važno je samo to, da ne smeva izdati    drug    drugega, čeprav bi tudi to stvari niti
da se ločita in nikdar več ne vidita    drug    drugega?«
morda že mrtev, ali pa bom postal neki    drug    človek z drugačnim obrazom.«
Bratovščine sploh ne morejo prepoznati    drug    drugega in nemogoče je, da bi se katerikoli
bojujočimi se, ki so nezmožni uničiti    drug    drugega, ki nimajo materialnega vzroka
v takem kotu, da niso zmožni raniti    drug    drugega.
omejili uničevalnost vojne, res borili    drug    proti drugemu in zmagovalec je vedno
Novoreku ima tudi ta dva pomena, ki    drug    drugemu nasprotujeta.
ljudi takih kot ti, ljudi, ki ne vedo    drug    za drugega, ki jih drže narazen zidovi
mogla nič drugega kot stati in strmeti    drug    drugemu v oči.
»Ne dotikajta se    drug    drugega.«
In nato se je vmešal čisto    drug    glas, tenak, kultiviran glas, ki je
   Drug    tresk.
Nihče    drug    ni govoril z njim.
»   Drug    primer,« je rekel.
sam sebe, da nekaj domnevaš, da vsak    drug    vidi isto stvar kot ti.«
plesu, se prepleta in razpleta, izginja    drug    za drugim in spet pojavlja.
za psovke, obtožujoč in skrivajoč se    drug    za drugim ter cvileč za milost.«
»Noben    drug    trden predmet ne more hkrati z menoj
Vsak    drug    človek na svetu bi bil nemudoma odgovoril,
Skoraj sta šla    drug    mimo drugega brez pozdrava; potem se
Sedla sta na železna stola,    drug    ob drugem, a ne preblizu skupaj.
takoj spet razšli, odkrito priznavajoč    drug    drugemu, da nimajo kaj delati.
okoli mize so z ugaslimi očmi strmeli    drug    v drugega, kot duhovi, ki umrejo ob
etimološko povezana, je bil eden ali    drugi    pogosto zatrt.
   Drugi    izraziti znak novoreške slovnice je
nemogoče se vedeta, ko se nenehoma    drug    drugemu priklanjata!
dragocenejša kakor zlato, naj bi se nespametno    drug    drugemu priklanjala in se ne z vso
»Torej, dragi Trazimah, tudi nihče    drug   , ki je na kakršnem koli pomembnem položaju,
Podobno morda čuti tudi kdo    drug    med nami, ne samo jaz.
skupaj načrtujejo nepravično akcijo, če    drug    drugemu delajo krivico?«
sovražiti ter postala nasprotna tako    drug    drugemu kakor pravičnim?«
skrajnje omejenega in neumnega človeka;    drug    pred drugim pa ga hvalijo in si drug
drug pred drugim pa ga hvalijo in si    drug    drugemu lažejo, toda samo iz strahu
tem prepričevali, potem ne bi pazili    drug    na drugega, da ne delamo krivic, temveč
ljudje, ko potrebujejo pomoč, obračajo    drug    na drugega, zdaj za to, zdaj za ono;
naselbini kot soobčani, pripravljeni    drug    drugemu pomagati; to naselbinsko skupnost
državi izdelke svojih rok prepuščajo    drug    drugemu?
postane kmet vojak, čevljar ali kak    drug    obrtnik, medtem ko lahko nekdo postane
pri takšnih lastnostih iskali prepira    drug    z drugim in tudi z državljani?«
v nas zbuditi misli, da govori kdo    drug    kakor on; v nadaljnjem pa govori tako,
od tega, kar je bilo pravkar rečeno:    drug    drugega obrekujejo, zasramujejo in
zahtevo, namreč da bodo dobrohotni    drug    do drugega in do svojih varovancev.«
lončar ne več lončar in tudi nihče    drug    ne bi opravljal nalog, potrebnih za
zaslužil, ali če hočejo ti stanovi deliti    drug    z drugim svoja orodja in svoje položaje
marveč morala: en človekov del počiva,    drug    se giblje, kajne?«
potem vzrok za to ni žeja, temveč neki    drugi    gon.
vsi trije deli složni in prijateljski    drug    do drugega, pri katerem se vladajoči
delfin na svoj hrbet ali nas reši kak    drug    čudež.«
nekdo za nekaj po naravi sposoben,    drug    pa nesposoben zategadelj, ker se nekdo
zategadelj, ker se nekdo nečesa lahko nauči,    drug    pa težko?
prenikav na svojem področju, medtem ko si    drug    ne more zapomniti niti tistega, kar
Toda kako naj    drug    drugega spoznajo očetje, hčere in vsi,
Vrstniki pomagajo    drug    drugemu, kar je gotovo prav in lepo,
določil potemtakem ljudje živijo v miru    drug    z drugim.«
»Če se čuvarji ne prepirajo    drug    z drugim, potem se tudi ni bati, da
mladeniči, ki spremljajo vojsko, zapovrstjo,    drug    za drugim, okrasijo z venci.«
»Prav bi bilo, da Grki prizanašajo    drug    drugemu.«
obnesla, ker bojevniki ne bi puščali    drug    drugega na cedilu; vsi se namreč dobro
»kdo    drug    bi lahko to rekel, toda ti, ki si v
in da so zato lahko samo oni, nihče    drug   , voditelji države.«
»In ko bi se lahko    drug    z drugim pogovarjali, potem bi bili
Današnji vladarji se bojujejo    drug    z drugim za oblast, kakor da bi bila
potem je vsak od njih hkrati eden in    drug   
Če enico vid ali kak    drug    čut jasno dojame, potem ne pride do
jih je skrbno izdelal Dedal ali kak    drug    umetnik ali slikar.
filozofiji, toda ko pride vrsta nanje, morajo    drug    za drugim prevzeti državniške posle
»Zdaj gledajo    drug    na drugega, primerjajo drug z drugim
gledajo drug na drugega, primerjajo    drug    z drugim bogastvo in so drug drugemu
primerjajo drug z drugim bogastvo in so    drug    drugemu nevoščljivi.«
državljan lahko proda vse svoje premoženje,    drug    pa ga kupi; da po prodaji lahko živi
bolezen panja, tako nastane v hiši    drug    trot kot bolezen države.«
vladarji in takšni podložniki pridejo    drug    z drugim v stik, na popotovanjih ali
demokratične države, za katero zaprosi    drug    del državljanov, lahko izzove bolezen,
»V nadaljnjem se iz ljudstva izloči    drugi    del.«
resničnega sveta, ne more okusiti nihče    drug    kakor filozof.«
železnimi rogovi, napadejo s kopiti    drug    drugega in se ubijajo iz same nenasitnosti;
ustvaril ga je, mislim, bog; ali morda kdo    drug   
»Nihče    drug   
sestavljeno iz mnogih delov, ki niso    drug    z drugim v najlepši harmoniji, kar
drugega in petega vretenca sta podobna    drug    drugemu, vendar sta svetlejša kakor
Nekdo    drug    izmed njegovih učencev pa mu je rekel:
otrokom, ki posedajo po trgih in kličejo    drug    drugemu:
obrodi in daje sad: eden stoternega,    drugi    šestdeseternega in spet drugi trideseternega.«
stoternega, drugi šestdeseternega in spet    drugi    trideseternega.«
temveč so odšli: eden na svojo njivo,    drugi    po kupčiji; ostali pa so zgrabili
Izdajali bodo    drug    drugega in se sovražili.
so se silno užalostili in ga začeli    drug    za drugim spraševati:
»Janez Krstnik;    drugi   , Elija; spet drugi, eden od prerokov.«
»Janez Krstnik; drugi, Elija; spet    drugi   , eden od prerokov.«
Prevzela jih je žalost in    drug    za drugim so ga spraševali:
od njih v nebesa, so pastirji rekli    drug    drugemu:
otrokom, ki posedajo na trgu in vpijejo    drug    drugemu:
Spet    drug    mu je rekel:
nabralo na tisoče ljudi, tako da so    drug    drugemu stopali na noge.
   Drugi    je dejal: ‘
Spet    drugi    mu je odvrnil: ‘
tempelj molit: eden je bil farizej,    drugi    pa cestninar.
Prišel je še    drug    in rekel: ‘
Kmalu nato ga je opazil nekdo    drug    in pripomnil:
Ni še minila ura, ko je spet nekdo    drug    zatrjeval:
In rekla sta    drug    drugemu:
pomikam tja, vstopi pred menoj kdo    drug   
sebi, moje pričevanje ni veljavno;    drug    je, ki pričuje o meni, in vem, da je
Če pride kdo    drug    v svojem imenu, ga boste sprejeli.
mogli verovati vi ki sprejemate čast    drug    od drugega in ne iščete časti, ki jo
Ko so to slišali, so    drug    za drugim odhajali, od najstarejših
Učitelj, umil noge, ste tudi vi dolžni    drug    drugemu umivati noge.
Ljubíte    drug    drugega!
vas jaz ljubil, tako tudi vi ljubíte    drug    drugega!
da ste moji učenci, če boste ljubili    drug    drugega.«
To je moja zapoved, da ljubite    drug    drugega kakor sem vas ljubil jaz.
To vam naročam, da ljubite    drug    drugega!«
del med njimi, ki jih ni storil nihče    drug   , bi ne imeli greha; zdaj pa so jih
Simon Peter in neki    drugi    učenec pa sta šla za Jezusom.
se postaraš, boš raztegnil roke in    drug    te bo opasal in te odvedel, kamor ne
‘Njegovo službo naj prevzame kdo    drug   !’
   Drug    drugega so spraševali:
Egiptu, dokler ni nad Egiptom zavladal    drug    kralj, ki ni poznal Jožefa.
Zakaj delate krivico    drug    drugemu?’
postavami in trdijo, da je kralj nekdo    drug    - Jezus.«
Tam pa so kričali    drug    čez drugega, vladala je velika zmešnjava
Nato smo se poslovili    drug    od drugega in se vkrcali na ladjo,
žensko in se v svojem poželenju vneli    drug    do drugega.
   Drug    drugega ljubíte z bratovsko ljubeznijo.
   Drug    do drugega gojite ista čustva, ne hrepenite
Nekdo je prepričan, da sme jesti vse;    drugi   , ki je slaboten, pa jé samo sočivje.
Zatorej nehajmo soditi    drug    drugega.
Zato sprejemajte    drug    drugega, kakor je tudi Kristus sprejel
»Jaz sem Pavlov,«    drug    pa
kot moder stavbenik položil temelj,    drug    pa zida naprej.
Ne odtegujta se    drug    drugemu, razen morda za nekaj časa,
svojo večerjo in je tako eden lačen,    drugi    pa že pijan.
Kadar se shajate k jedi, počakajte    drug    drugega!
razdvojenosti, marveč da bi udje enako skrbeli    drug    za drugega.
ta pesem, oni nauk, eden razodetje,    drugi    dar jezika, tretji razlaganje.
Toda    drug    je sijaj nebesnih, drug zemeljskih
Toda drug je sijaj nebesnih,    drug    zemeljskih teles.
   Drug    je sijaj sonca in drug sijaj lune,
Drug je sijaj sonca in    drug    sijaj lune, drug sijaj zvezd.
je sijaj sonca in drug sijaj lune,    drug    sijaj zvezd.
Pozdravite    drug    drugega s svetim poljubom.
za življenje po mesu, temveč služíte    drug    drugemu v ljubezni.
Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da    drug    drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo.
s tem, da drug drugega izzivamo in    drug    drugemu zavidamo.
Nosíte bremena    drug    drugemu
Nosíte bremena    drug    drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo
V ljubezni prenašajte    drug    drugega.
Bodite    drug    do drugega dobrosrčni in usmiljeni
drugega dobrosrčni in usmiljeni ter si    drug    drugemu odpuščajte, kakor vam je tudi
spoštovanja do Kristusa se podrejajte    drug    drugemu.
slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti    drug    drugega za boljšega od sebe.
Če kdo    drug    misli, da lahko zaupa vase, smem jaz
Ne lažite    drug    drugemu, saj ste slekli starega človeka
Prenašajte    drug    drugega in odpuščajte drug drugemu,
Prenašajte drug drugega in odpuščajte    drug    drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti
Gospod obogati in napolni z ljubeznijo    drug    do drugega in do vseh, kakor jo čutimo
Zato tolažite    drug    drugega in navajajte drug drugega k
tolažite drug drugega in navajajte    drug    drugega k dobremu, kakor to že delate.
Neznosni smo bili in sovražili    drug    drugega.
Nasprotno, iz dneva v dan    drug    drugega spodbujajte, dokler še lahko
čemú bi bilo še potrebno, da nastopi    drug    duhovnik, kakršen je Melkízedek, zakaj
Vse postane še bolj jasno, če nastopi    drug    duhovnik, ki je podoben Melkízedeku.
Mislimo    drug    na drugega in se spodbujajmo k ljubezni
kakor imajo nekateri navado, marveč    drug    drugega spodbujajmo, in to tem bolj,
Ne obrekujte    drug    drugega, bratje!
Ne godrnjajte    drug    nad drugim, bratje, da ne boste sojeni.
Zato priznavajte grehe    drug    drugemu in molíte drug za drugega,
priznavajte grehe drug drugemu in molíte    drug    za drugega, da ozdravite.
Srčno, iskreno in goreče ljubíte    drug    drugega, ker vas ni prerodilo uničljivo
Bodite gostoljubni    drug    do drugega in ne godrnjajte.
mnogotere božje milosti postrezite    drug    drugemu z milostjo, kakor jo je kdo
v vas in zato ni treba, da vas kdo    drug    uči, saj vas njegovo maziljenje uči
Ljubíte    drug    drugega
Ljubímo    drug    drugega!
njegovega Sina Jezusa Kristusa in naj    drug    drugega ljubimo, kakor nam je ukazal.
Preljubi, ljubímo    drug    drugega, ker je ljubezen od Boga in
vzljubil nas, smo tudi mi dolžni ljubiti    drug    drugega.
Če    drug    drugega ljubimo, živi Bog v nas in
Ljubímo    drug    drugega!
Tedaj je prišel    drug    konj, rdeč kot ogenj.
Nato je prišel    drug    angel in obstal pri oltarju, držeč
Iz svetišča je stopil    drug    angel in z mogočnim glasom zavpil njemu,
Iz svetišča v nebesih je nato stopil    drug    angel, ki je tudi držal oster srp.
Od oltarja pa je stopil še    drug    angel, ki je imel oblast nad ognjem.
   Drugi    je izlil svojo čašo v morje.
S tem je dana možnost, da nek    drug    operater zaprosi za koncesijo, država
zagotavljali osnovno medicinsko pomoč,    drugi    del pa je logističen, v njem pa so
Ta    drugi    del omogoča sanitetnima ekipama normalno
Sicer je    drugi   , logistični del enote sestavljen predvsem
   Drug    program, ki ga bo uresničevala Slovenska razvojna družba,
   Drugi    parlamentarni krog za davek na avtomobile
Kar tako sva trčila    drug    v drugega sredi ceste.
Ljudje tekajo vsekrižem, se zaletavajo    drug    v drugega, si glasno delijo zaušnice
ostrimi in predirnimi očmi so potegnili    drug    z drugega tiste raztrgane cape in se
jezik; kričijo in razsajajo, kradejo    drug    drugemu črviva jabolka, gnilo pomarančo,
Prefekt bom jaz!" se zadere    drugi   .
na skupno ležišče, kjer se stisnejo    drug    k drugemu in pozabijo na vsa velika
posedali na pragih in glasno opravljali    drug    drugega, kričali, se prepirali in luskali
*    Drug    slučaj je nanesel, da sem bil v tržaškem
takole povsem slučajno sta naletela    drug    na drugega sredi mesta med avtomobili,
taka človeka se nikdar ne razveselita    drug    drugega.
Molče si sedita    drug    drugemu nasproti in si ne gledata v
bled pred sodišče, je bil že povsem    drug    človek.
drugo jutro zbudil, je bil popolnoma    drug    človek: vso svojo strahopetnost je
je postajal hladen, stisnila sta se    drug    k drugemu in Ernest je razlagal o življenju,
Tam je bil    drug    cesar, ki so mu sicer rekli car, in
pravdarska kmeta, ki bi rada požrla    drug    drugega.
karte po tleh in polegli, preklinjali    drug    drugemu mater, očeta, ženo in sestro.
Pričakovala sta jo    drug    od drugega, črhnil pa ni nobeden; trma
Metala sta besede    drug    v drugega toliko časa, da je Žef temeljito
topa preveč približala, zadela sta    drug    ob drugega, in stari, črvivi kolesi
kruh samo dvakrat na leto, tolažijo    drug    drugega:
bi luč ne ugasnila, pridno podajala    drug    drugemu pletenko rebule ter modrovala
Proti večeru sta    drug    drugemu razkrila svoje težave.
dokler se mu v jesenskih letih ni rodil    drugi    sin.
Prihajala sta    drug    proti drugemu in na pol mižala, ker
močeh: nekateri strupeno sovražijo,    drugi    pa iz samega maščevanja delijo z odprtimi
česali lase in brke, sploh so tako    drug    drugemu izkazovali vse hvale vredno
»Živ!« so mrmrali    drug    za drugim, kakor bi molili litanije.
koraki se počasi zvrstijo, se vstopajo    drug    poleg drugega, si poiščejo trdno stopinjo,
sveti v ušesu - vsi lepo po vrsti,    drug    za drugim, kakor bi šli po stopnicah.
Slečejo se v vrbju in nato    drug    za drugim nagi stopajo na visoko skalo,
Je že tako na tem svetu, da    drug    drugemu pulimo žlico iz ust.«
Fantje se mrko spogledujejo, kakor bi    drug    drugemu očitali cendravost.
se jim vali s srca, smehljajo se in    drug    drugega trepljajo po ramah.
   Drug    za drugim stopajo.
Okrogličar bežno pogledajo fotografijo in    drug    za drugim odkimajo.
lezejo nanje in v zbeganosti odrivajo    drug    drugega.
Spogledata se in takoj razumeta    drug    drugega.
»   Drug    drugemu.
Saj boste    drug    drugemu piskre prevrtali!«
Nagonsko se stisnejo    drug    k drugemu in s široko odprtimi očmi
okrog Tildice in Drejca, stiskajo se    drug    k drugemu ter se pokrivajo s šotorskimi
Sedla sta vsak s svoje strani,    drug    drugega podpirata z rameni, zamaknjeno
zadovoljni z lego »te preklete mrhe«, so    drug    za drugim stopili na konec voza, nagnili
Fašisti so gibčno in zelo naglo smukali    drug    mimo drugega, nato pa so se postavili
Krivdo sta valila    drug    na drugega, in to tako dolgo, dokler
so naglo orali po visoki travi ter    drug    za drugim izginili v sivo zelenem vrbju.
košare, škafe in deže ter sitno bevskali    drug    v drugega.
Zaletavali so se    drug    v drugega, se spoprijemali in se odbijali,
In prav nič se nista zanimala    drug    za drugega.
starejša dva spogledala in prikimala    drug    drugemu.
Zmeraj hitreje se bližava    drug    drugemu.
trije pa smo kmalu odprli vrata ter    drug    za drugim odcapljali nazaj v kuhinjo.
Tako pa se vsaj lahko    drug    drugemu smejemo: pametni neumnim, neumni
in ure takole čepeli in preklinjali    drug    drugega.
drugi dan so se pa neprespani umikali    drug    drugemu izpred oči.«
Fašisti so gibčno in zelo naglo smukali    drug    mimo drugega, nato pa so se postavili
   Drug    drugemu sta pulila orodje iz rok, da
pritoževala, da mu je nagajal »ta in ta in ta    druj    «.
   Druj    je v našem narečju drugi.
Druj je v našem narečju    drugi   .
zmeraj nekoliko izgubljeno gledali    drug    drugega, so norci mirno in pametno
   Drugi    je moj.
   Drug    za drugim bodo prihajali okrog skale.
»Eh, kaj bi, na tem svetu vsi    drug    drugemu zapiramo pot do sreče,« je
Tiho!« so otroci s prstom požugali    drug    drugemu in v gosji vrsti stopili za
Eden je prihajal od Bastilje,    drugi    od Botaničnega vrta.
sosedovem klobuku zagledal napis Bouvard,    drugi    pa je v čepici botra v dolgem suknjiču
Brž ko se je eden prikazal, je    drugi    pospravil pisalno mizo, in skupaj sta
zaupljiv, lahkomiseln, velikodušen,    drugi    obziren, zamišljen, varčen.
mnenj in eden je priznaval, da ima    drugi    čisto prav.
poniževalen; in pogrezala sta se v gnus,    drug    drugega sta povzdigovala v oblake,
»Ali pa bi zbiral cunje!« je vzkliknil    drugi   .
prebiral rastline na mizi, medtem ko je    drugi    zibal kroglo nad obešeno skodelo.
naj reče, kajti eden je bil spreten,    drugi    pa je morda vedel za kakšno skrivnost.
   Drug    drugega sta spravljala v žalost, kazala
polje, da bi tam našla navdih, hodila    drug    ob drugem in se izčrpana vračala domov.
se je čudil, kako je mogoče, da je    drugi    tako omejen.
   Drug    razlog za presenečenje:
La Farelle pa, da se uvedejo stroji, nekdo    drug   , da se odpravi davek na pijače ali
Zdehala sta    drug    vpričo drugega, prelistavala koledar,
Prijatelja sta skrivala strasti    drug    pred drugim.
Kdo pa    drug   
vrvjo, eden se je vtaknil pod pazduho,    drugi    na zapestja.
je eden z nogami odrinil od zemlje,    drugi    pa se je sklonil z rokami čisto do
Eden se je delal, da je omedlel,    drugi    pa ga je na moč previdno prevažal s
se je eden naveličal, ga je zamenjal    drugi   .
rokave, se postavila eden pred roge in    drugi    k zadnjici in z velikim notranjim trudom
bil eden radoveden, kaj bo nastalo,    drugi    pa se je bal, da bi to verjel.
»Sploh ne!« je rekel    drugi   .
Očitnost, ki jo eden zanika,    drugi    pa potrjuje, je merilo sama sebi.
se ustavila, eden je zaprl vinjek,    drugi    odložil škarje, in tiho sta se začela
Ona ali kdo    drug   , saj ni važno!
previdnost,« je nadaljeval Bouvard, kajti    drug    drugega sta spodbujala, »skrbi za ptičke
Kričala sta    drug    čez drugega, eden je bil razdražen
drugega, eden je bil razdražen od lakote,    drugi    od pijače.
sta jih opravljati, eden z upanjem,    drugi    zaradi izziva, kajti Bouvard je bil
poudaril, da je eden šibkega zdravja,    drugi    pa po temperamentu nagnjen k božjasti.
krvi ne prelije krivec, jo mora kdo    drug   .
čuvaja, prvi je imel značko na rokavu,    drugi    pa kepi na glavi.
Dolgo sta tako vzdihovala    drug    pred drugim:
Župan je bil odsoten,    drugi    pomočnik, gospod Marescot, je imel
Ali je mogoč kak    drug   , bolj plemenit, dostojnejši in lepši
in otroke in hodi za bogom, je rekel    drugi   .
s prsti po nosovih, praskajo se in    drug    drugega sprašujejo, kaj storiti z menoj.
je bil serviran čaj, po več kozarcev    drug    za drugim, hitro, kot da ni dobro čakati.
nisi nič bolj drugačen kot kdorkoli    drug    ali nič takega ne obstoja, če pa že
in biti nikjer drugje in biti nihče    drug   .
   Drug    način spoznavanja simpatizerjev je,
tako, da se mož vpreže v lesen plug,    drugi    pa zadaj krmari in poriva leseno ralo
visoko kozo, eden čepi na njem zgoraj,    drugi    spodaj, žago vlečejo počasi in enakomerno,
zavedno zavidamo), silimo v poslušnost,    drug    drugega kontroliramo in si kratimo
ga omogočajo sočutje in upoštevanje    drug    drugega in pravilna presoja, orientirana
moremo priti skupaj, čeprav bi si lahko    drug    drugemu marsikaj dali.
Morda zato, ker primerjamo    drug    drugega s Tibetanci in čutimo svoje
bi se njegove dežele polakomnil kak    drug    samodržec.
hinduizma, budizma in jainizma, ki so    drug    za drugim prevladovali skozi zgodovino,
Če    drug    ne, jim jo mimogrede lahko spešta kak
za oderuško ceno in da se jih nihče    drug    ne sme dotakniti.
bananov list zavite ostanke večerje,    drugi    mi je dal strip v angleščini.
duhovnosti, ali mi jo lahko pokažeš? je rekel    drugi   .
visokim številom otrok, se vrste podobna    drug    drugemu v ravni vrsti v neskončne dolge,
kot da bodo začeli vsak hip hoditi    drug    po drugem.
Ko blodiš okoli, se iz megle    drug    za drugim kot prikazni odstirajo in
sestavljeni iz delcev, ki vplivajo    drug    na drugega preko ustvarjanja in uničevanja
Vodja skupine je moral biti nekdo    drug   , precej bolj nevaren.
Reliefi so si sledili    drug    za drugim, kot da bi jih bilo za časa
priklenjen v isti realnosti, sta obrnjena    drug    proti drugemu, začela svoj večni dialog
starši, smo samo lok in tetiva, nekdo    drug    pa potegne za tetivo, da puščica lahko
   Drug    drugemu ne zaupajo, saj šibki in zmozgani
S sosedi smo se lepo razumeli,    drug    drugemu smo pazili otroke, si nosili
radi sami sebe, se spoštovati, ljubiti    drug    drugega kakor samega sebe, so morda
Veliko sva se naučila    drug    od drugega.
- saj si ti sam ta popotnik, kdo pa    drug   ! ...
je še sam ne razumem, kaj šele kdo    drug   .
doumeti, kako jo more, sme ljubiti nekdo    drug   , ko jo vendar jaz čisto sam tako iskreno,
njegovo Lotte more in sme ljubiti nekdo    drug   .
raztreščil možgane, ker tako malo pomenimo    drug    drugemu.
fantastično: glasovi so se vrstili    drug    za drugim in se dvigali drug nad drugim
vrstili drug za drugim in se dvigali    drug    nad drugim kakor...
Vsak pisatelj, eden bolj    drugi    manj, upodablja v svojih literarnih
Če bi kdo    drug    mogel videti mojo dušo v tem stanju,
Le kdo    drug   , če ne prav onadva?
Kako pa vem, da je nekdo    drug    to izkusil - in da je to izkustvo res
svetu), isti kot prej ali je nekdo    drug   ?"
svetu), ni niti isti kot prej niti nekdo    drug   ."
(dhammasantati): neki pojav se začne in neki    drug    izgine v istem trenutku.
vatli ali sežnji, ki so v prostoru    drug    ob drugem zdaj.
čas z gibanjem, ker se opredeljujeta    drug    z drugim: čas namreč opredeljuje gibanje,
vedno ostaja eden in isti ali je vselej    drug    in različen?“ [prav tam, 218a9-10].
nad nami, videla jo bosta pozneje);    drug    tak primer prečne povezave, tokrat
zaradi svoje gravitacije ne bi padli    drug    v drugega, jih je postavil tako, da
Nenadoma se mojster in učenec znajdeta    drug    pred drugim, iz oči v oči, stoječ sredi
sem nekje drugje in da ste vi nekdo    drug   .
svetca, če bi prvi vseboval samó levico,    drugi    pa samó desnico?
tisti, ki so v podobnih stanjih, blizu    drug    drugemu, tisti, ki so v različnih stanjih,
”drugem izrazu“ morda skriva tudi kak    drug    metafizični pomen absolutnega časa,
’v načinu kako‘ se kaže kot vselej    drug   .“ [Husserl (4), h 8 (20)]
entropije, ki jo v fiziki izraža    drugi    zakon termodinamike.
orkester, zdaj solira en glas, zdaj    drug   .
oblake; toda to Božje dejanje je zgolj    drug    način za izražanje loma in odboja svetlobe,
Saj sama veš: nihče    drug    kot ti - telesno bitje, obdarjeno z
je tam, ”na obodu“, lahko spet nek    drug    opazovalec - in vsi opazovalci (natančneje:
*    Drugi   , nič manj slavni fizik Roger Penrose
svet lahko bil, tudi način, kako kak    drug    svet je. ...
bil, [obenem] tudi način, kako kak    drug    svet je“ - povsem fantastična, če
imava midva še zelo veliko replik in    drug    drugemu podajava to temo.
   Drug    problem, ki ga imamo, je ta, da je
upoštevali nekatere pripombe, da pa bo nekdo    drug    iz vrst vladajoče koalicije z amandmajem
Ne more je sklicati nihče    drug   , ne prizadeta občina ne poslanec in
pravice, ki jo prinaša ta zakon ali    drugi    predpis.
razprave praktično ni bil deležen noben    drug    zakon, ki smo ga v preteklosti obravnavali.
pridružil tistim, ki pravijo, da naj nekdo    drug    pripravi boljši tekst.
služba za varovanje narave ali kdo    drug    možnost predlagati svoj tekst, bi bilo
Kakor včasih kakšen    drug    in zainteresiran resor sedi.
konsenzom, da ne bi rekli, zdaj pa je to nek    drug    zakon, pa o njem ne bomo več.
zakon popolnoma takšen zakon kot vsak    drug   .
najemnino za povprečno stanovanje,    drugi    pa upošteva še kategorijo stanovanja.
konstruktivni, ko bi zbrano poslušali    drug    drugega in govorili le tedaj, ko bi
zdelo, da imava oba veliko zaupanja    drug    do drugega.
Dobro, nekdo lahko zboli, nekdo    drug    pa ne.
bila, da eden ni prišel na sestanek,    drugi    pa mi je rekel, naj kar naprej igram
Takega razpona nima noben    drug    flavtist na svetu.
oblasti kot take pa naj poskrbi kdo    drug   .
slišim, da je en del sveta civiliziran,    drugi    pa ne.
Nekdo    drug    iz združbe reformatorjev jih razplamti
spodrsljaja, ki ni postal javno znan, je neki    drug   : v kasnejših letih se Luther razvije
A nato v imenu Gospoda spet udarijo    drug    po drugem.
Iraku posnela kamera ameriške vojske,    drugi    pa je podoba Štefke Drolčeve, kakor