Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDmd4 (5)


na dolžnosti in si poskuša podvreči    druga    dela in zavladati nad njima.
šel od tam naprej, je zagledal dva    druga    brata:
Gospod, dva talenta si mi dal, glej, dva    druga    sem pridobil.’
Gnali pa so še dva    druga   , ki sta bila hudodelca, da bi ju z
reševalca, ju spustil in pričel dvigati    druga    dva - moškega in žensko, ta je bila