Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDmd2 (1)


istih slovničnih pravilih kot besede iz    drugih    dveh slovarjev.