Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDžp6 (49)


PTCU, ki je oskrbovala s cigaretami in    drugimi    udobnostmi mornarje na plavajočih trdnjavah.
Z    drugimi    besedami, važno je, da ima miselnost,
da so vsi bogovi z drugimi imeni ali    drugimi    lastnostmi napačni bogovi.
»Ali ni tako tudi z vsemi    drugimi    stvarmi?«
spustil v globino in zagledal tu med    drugimi    stvarmi, o katerih pripoveduje zgodba,
»To je tako kakor s štirimi    drugimi    lastnostmi kakega predmeta.
pravičnosti potemtakem vidiš tisto silo, ki z    drugimi    tekmuje za popolnost države?«
In tako je z    drugimi    spretnostmi in znanostmi?«
kako je po tvojem mnenju s konji in    drugimi    živalmi?
čimbolj približa in ima z njo v primeri z    drugimi    stvarmi kar največ skupnega?«
čutnega sveta; le‐te veljajo v primeri z    drugimi    kot posebno jasne.«
bomo za to nalogo določili ljudi z    drugimi    lastnostmi, bomo dosegli ravno nasprotno
razporediti pregledno, po sorodnosti z    drugimi    znanostmi in v skladu z naravo resničnega
sama čuti zapostavljeno v primeri z    drugimi    ženami.
In prav tako je z vsemi    drugimi    stvarmi.
Prav tako je z    drugimi    stvarmi.«
iznakažene zaradi skupnosti s telesom in    drugimi    napakami, temveč si jo moramo v duhu
je zapustila duša, se je z mnogimi    drugimi    odpravila na pot in prišla v ljudem
Prepričeval jih je še z mnogimi    drugimi    besedami in jih opominjal in govoril:
Tako delajo tudi z    drugimi    knjigami Svetega pisma, in sicer v
ratifikacijo sam ali s sostorilci v vladi ali    drugimi    osebami storil kazniva dejanja zoper
gospodarskimi, ljubavnimi in vsemogočimi    drugimi    konjunkturami hite mimo njih z resnimi
petelini prvič zapeli, je zaspal že z    drugimi    sanjami.
bili pijanci, ženskarji ali obloženi z    drugimi    pregrehami, zakaj vedeli so, da ne
potokom, z vrbami in z otavo in z vsemi    drugimi    stvarmi skladno rima v pesem te doline...
Toda ko sta jo primerjala z    drugimi   , sta se potolažila.
vodenje so mi na zadnji petek pred    drugimi    javnimi volitvami dali dovoljenje.
vesoljnimi kolektivnimi popivanji in    drugimi    čutnimi sproščenostmi, pa so povezane
povsem nepričakovano uspel z nekaterimi    drugimi    idejami.
zaščitil razum pred nemirom, zmotami in    drugimi    ovirami, v podobne namene se ukvarja
tudi popolna zmaga le‐tega nad vsemi    drugimi    sestavinami v človekovem bitju in naravi
tako lahko res da zavarovati tudi pred    drugimi    ogroženostmi, ali pa je bil občutek
zanesljivo bivajočo idejo med vsemi    drugimi    nezanesljivimi, zaradi tistega ”vsemogočnega
”Najnesrečnejšega“; v poštev pridejo, med    drugimi    silhuetami:
To učijo, čeprav običajno z    drugimi    besedami, panteisti.
Bruno. ...ki pa je bila takrat obkrožena z    drugimi   , že davno prezidanimi hišami.
med teizmom, deizmom, panteizmom in    drugimi    filozofskimi variantami pojmovanja
”realni čas, razumljen kot tok ali, z    drugimi    besedami, kot sama gibljivost biti,
ki ga tvorita najini faseti skupaj z    drugimi   , ki naju obdajajo v ožji in širši okolici,
z zgoraj navedeno Spinozovo tezo in    drugimi    sorodnimi, v katerih, kot se zdi, Spinoza
teleskopi (namreč vključno z radijskimi in    drugimi    elektromagnetnimi napravami).*
marsikdaj njena primerjalna prednost pred    drugimi    podobnimi smermi in programi.
je pa treba gledati dejansko tudi z    drugimi    očmi.
kot glavnim mestom, temveč tudi vsemi    drugimi    mestnimi občinami, ki bodo izvajale
njih ne bo več carinikov, trgovina z    drugimi    članicami pa bo hitrejša in enostavnejša.
sporazume, ki jih je imela ta država z    drugimi   .
z uspešnico Bermudski trikotnik in    drugimi    knjigami o paranormalnih pojavih.
Katharina je bila pred dvema letoma z    drugimi    enajstimi sestrami zbežala iz cisterijanskega
ledvičnimi kamni, zastajanjem stolice in    drugimi    tegobami bolujoči umre 18. februarja