Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDžp1 (85)


kot so »izvrsten,« »čudovit,« in vse    druge   ?
Uspešne ženske, ki so jih    druge    suvale in porivale, so se skušale preriniti
je, da je ravno tako neumna kot vse    druge   , da je njena glava nabita z lažmi in
Dvominutno sovraštvo in vse njihove    druge    preklete oslarije?«
Toda trenutno so ga zaposlovale    druge    stvari.
njih prišlo; vendar lahko nastopijo    druge    in enako velike homatije, in to se
»Vse    druge   , celo tiste, ki so nam bile podobne,
toda celica je bila malo udobnejša kot    druge   , v katerih je bil.
Nekatere stvari so se zgodile,    druge    se niso.
Spet    druge    besede so bile dvoumne in so imele
namreč: čimbolj mi v telesu sahnejo    druge    radosti, tem bolj mi rasteta veselje
pridobitništvo zaslužek - in prav tako imajo vse    druge    spretnosti svoje strokovno območje
vsega tega so vsekakor slikarstvo in    druge    umetnosti te vrste, dalje tkalstvo
pogled je preudarnost - bolj kakor    druge    lastnosti - podobna skladnosti in harmoniji.«
nekatere ženske zdravniške sposobnosti,    druge    spet ne, da si mnoge lahko pridobe
pridobe muzično izobrazbo, medtem ko    druge    po svoji naravi niso sposobne za to.«
ženske tudi sposobne za poklic čuvarjev,    druge    spet ne.
ničesar podobnega, kar imajo mnoge    druge    stvari in na kar gledam, kadar hočem
tako imenovane dobrine: bogastvo in    druge    vnanje koristi.«
žalostnemu položaju večji ugled kakor    druge    spretnosti.
Šele po njej dobijo pravičnost in    druge    kreposti svojo vrednost in korist.
»   Druge    sposobnosti, ki jih pripisujemo duši,
mu ga obujajo k življenju, če mu ga    druge    zaposlitve pokvarijo in slepijo; in
Vse    druge    znanosti zadevajo samo mnenja ali poželenja
Znanosti pa, ki so - kakor geometrija in    druge    njej sorodne - naravnane v resnični
Nato si dejal, da so vse    druge    državne oblike zgrešene, če je ta pravilna.
Človeka le‐te, zlasti Eros, ki mu    druge    strasti služijo kot telesna straža,
Lakota, žeja in    druge    podobne stvari kažejo na neko praznino
duši doseči tako stanje, medtem ko mu    druge    znanosti niso mar.«
perspektivično slikanje, razne čarovnije in    druge    podobne umetelnosti.«
določene stvari večje ali manjše kakor    druge    ali enako velike, naši čuti pogosto
Ali dušo nepravičnost in    druge    slabe lastnosti, ki so ugnezdene v
popolnoma iznakaženi; prirasle pa so nanj    druge    stvari: školjke, alge in kamenje, tako
so zajemale vse njihovo življenje,    druge    pa so bile v resnici pretrgane in so
pojesti lastne otroke in da ga čakajo še    druge    grozovitosti.
denacionalizacijski upravičenci cerkve in    druge    verske skupnosti, njihove ustanove
ZRJ meni, da bi lahko    druge    države arhivsko gradivo, ki ga potrebujejo,
tako kot Grčija, Turčija, Španija in    druge   , trdno stojijo za Slovenijo, ne bodo
   Druge    bitke pa slabo.
pametnih deklet so se kmalu izselile,    druge    pa so od lakote in dolgočasja začele
strasti: nekatere so že v kali pomrle,    druge    so pognale in se razbohotile v cvet,
predramila travo in drevje, ptice in    druge    živali.
»Prišla ti je na um kakor vse    druge    misli.
Magnetizerjev priročnik, en Fénelon,    druge    knjige, kupi papirjev, dva kokosova
zvezdami, nekatere so sijale v skupinah,    druge    v vrsti ali same ali v dolgih presledkih.
se lahko razplojujejo, medtem ko so    druge   , ki sodijo v isto vrsto, izgubile to
   Druge    graščine so divjega videza zaradi trojnega
Najmanjšo sta poslala Larsonneurju,    druge    pa so obogatile njun muzej.
   Druge    težave:
omedlele, samo da bi jih odnesel na kanape,    druge    mečejo robčke po tleh.
Na drugi strani drevesa so bile    druge    osebe.
tako da so skoraj umirali od šibkosti;    druge    so jih že pred šestim mesecem basale
svoje potrebe želijo potešiti tudi    druge    duhovne refleksije.
bodo islam, krščanstvo, komunizem in    druge    razlage nič več kot samo nepomembni
   Druge    teorije navajajo, da so ostali tu po
atenskega partenona, je narejen tako kot    druge    skulpture iz enega kosa.
špijonaža, ekscesno izživljanje in    druge    primitivne oblike egoizma, sem bentil.
Festivali, procesije, parade, plesi in    druge    vrste ritualov so posvečeni tudi praznovanju
izvoru podobne sanjam: tako ene kot    druge    niso v pravem pomenu resnične, poleg
nam pogosto zdi, da so naše misli in    druge    duševne vsebine še bolj bežne in minljive
relativnostna teorija, kvantna fizika in    druge    znanstvene teorije, ki so se od nekega
sklep, da nekatere ”stvari“ so v času,    druge    pa ne - analogno, kakor so nekatere
Toda tu so še    druge    povezave, ki prek starozaveznih motivov
odnosu do prostora, ki ga določajo    druge    zvezde, ki jih v našem dejanskem vesolju
prostor in čas, pa tudi vzročnost in    druge    razumske kategorije - medtem ko transcendentnega
oziroma se šele skozenj razumele vse    druge    modalitete časa, tudi fizikalni ”objektivni“
bo), ampak se ji morajo pridružiti še    druge    teorije, ki pa niso deterministične,
razvajene od vrtnarjenja, medtem ko    druge   , bolj divje, lahke in svetlo rožnate,
tudi fasete same, nekatere hitreje,    druge    počasneje - vendar je v vsem spreminjanju
rečemo, da fasete oziroma prizme in    druge    strukture, sestavljene iz faset, lomijo
nepresegljivimi miselnimi horizonti kot    druge    naravoslovne znanosti?
pravšnjega sulca za tvojo palico tiste    druge    ribe, namreč ribe drugih dolžin, ki
nemara še dodal, da obstajajo tudi mnoge    druge    zemlje, kjer težnost ni tako dobro
Prvič, Brunove    druge    ”nebesne oble“ niso bile onstran našega
že služi kot prostor za parkiranje,    druge    ureditve in posegi v prostor niso potrebni."
vendar niso razčiščene tudi še nekatere    druge   , očem nekoliko prikrite vsebine, ki
So tudi    druge    zadeve, ki bi jih bilo potrebno ščititi
   Druge    države imajo razmerja med državo in
urejanja te problematike, kot ga poznajo    druge    države, kjer se urejanje in upravljanje
mesto kot tako in mestna občina kot vse    druge    občine na nivoju lokalne samouprave.
Krive so pač    druge    razmere, pa tudi mi, ki tu sedimo.
Tudi številne    druge    države se soočajo z nezanemarljivimi
narediti, kar se da, potem pa nam bodo že    druge    sile vse pomešale.
Liberija, Sierra Leone in Kongo in mnoge    druge    države so območja, ki jih najdete na
Vse    druge    poti vodijo v uspeh, najprej tržnega,