Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDže6 (44)


od teh dveh sil, je bila običajno z    drugo    v miru.
je le nadomeščanje ene neumnosti z    drugo   .
sveta nezmožna primerjati eno dobo z    drugo   .
utegnil premišljevati, je tehtal drugo za    drugo   , kot bi polagal predse na mizo vrsto
»Zmeraj je ena prekleta vojna za    drugo   , vsi pa itak vemo, da so vsa poročila
žepu svojega črnega kombinezona, z    drugo    držeč cigareto.
stiskala vrat mikrofona, medtem ko je z    drugo    roko grozeče krilila po zraku nad glavo.
se produkcija in potrošnja druga z    drugo    ujemata, se je končalo tekmovanje za
pokrajina izrazito ne prevladuje nad    drugo   .
kolena, oklepajoč se udarjenega komolca z    drugo    roko.
stilnih vrst ali obe, pomešani drugo z    drugo   , kajne?«
»Ali med veseljem in katero    drugo    krepostjo?«
Najmanj dve od njih sta v boju druga z    drugo    : država revežev in država bogatih,
veš; mislim na barvanje s škrlatno ali    drugo    barvo brez take priprave.«
drugo dejavnost; z eno se učimo, z    drugo    se razvnemamo in s tretjo zadovoljujemo
»Da, te so si v navzkrižju druga z    drugo   
priteguje, temveč ga z eno roko odriva in z    drugo    priteguje.«
obravnavane znanosti sorodne in druga z    drugo    povezane, in če ugotovimo vrsto njihovega
ter njega z vsemi njegovimi sužnji in    drugo    njegovo sodrgo vzdržuje; pod njegovim
izmenoma posveča z eno roko notranjemu, z    drugo    pa zunanjemu kroženju.
zveza ni bila zakonita, in se oženi z    drugo   , prešuštvuje.«
se loči od svoje žene in se oženi z    drugo   , prešuštvuje z njo; in če se ona loči
kdor odslovi svojo ženo in se oženi z    drugo   , prešuštvuje, in kdor se z ločeno oženi,
ne pri nebu ne pri zemlji ne s kako    drugo    prisego.
zahteva, da evropske države živijo druga z    drugo   , ne ena proti drugi .
veje poganja, spodnje pa druga za    drugo    usihajo, se sušijo, trohne in odpadajo.
precej zarok, in marsikdo je danes z    drugo    oženjen, kakor bi bil, če se takrat
za kraljico, katere mož ima sina z    drugo    žensko.
so obhajale takšne misli med eno in    drugo    molitvijo in prišlo je tako daleč,
Objel jo je z levico, z    drugo    roko pa ji je začel odpenjati bluzo.
eno roko jo je objemal okoli pasu, z    drugo    roko, dolgo kot pri opici, jo je držal
počrnelim tramovjem, postavljenih ena nad    drugo    v strmo pobočje kot čudaške stolpnice.
Z eno roko sem se lovil po zraku, z    drugo    sem krotil bicikel, ki je sedaj ubogal
proti zadnjim celicam in jih eno za    drugo    odpirala kot curek prane, kozmosu v
osnovo s stranico 153 metrov se druga za    drugo    dvigajo terase; prvih šest je kvadratnih,
Zvezde so druga za    drugo    ugašale, petelini za travo so začeli
privilegiran noben referenčni okvir, in    drugo    trditvijo - ki je s prvo sicer povezana,
temu pa zdaj plošče ne nadomesti z    drugo   , ampak ob komaj slišni zvočni zavesi
postavljena v večno nasprotje z ono    drugo   , z ”zanikajočo voljo“; slednja namreč
ljubezni, se težko sprijaznim z neko    drugo    mislijo, ki se mi zdi neločljiva od
Nadaljujemo z    drugo    obravnavo, to je z odločanjem o vloženih
pomoči bolnikom z levkemijo in še kakšno    drugo    boleznijo?
Z eno nogo sem tukaj, z    drugo    pa že drugje.
vojno je bilo treba takoj nadomestiti z    drugo   .