Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDže5 (201)


kot vezalke in britvice, ki jih po    drugi    poti ni bilo mogoče dobiti.
mestu, ki ni zahtevalo inteligence, po    drugi    strani pa je bil vodilna osebnost v
jasnimi črkami zapisane iste parole in na    drugi    strani kovanca je bila glava Velikega brata.
V ustreznem predelku na    drugi    strani je majhen, temen, po vsem videzu
nikoli zaupali enemu samemu človeku; po    drugi    strani pa bi, če bi naložili to delo
Na    drugi    strani sobe je bila majhna točilnica,
Na    drugi    strani ulice je bila umazana majhna
»Po    drugi    strani so pa tudi nekatere prednosti,
stekla, na eni strani ukrivljen, in na    drugi    raven, tako da je skoraj ustvarjal
»Jaz pridem tja po    drugi    poti.«
Po    drugi    strani pa so otroke sistematično hujskali
Stal je pred zidom teme in na    drugi    strani je bilo nekaj neznosnega, nekaj
žepu in s kosom kruha z marmelado v    drugi    je Julija pohajala po sobi, se brezbrižno
Britanske otoke, ki so geografsko del Evrope, po    drugi    strani pa bi bilo za Oceanijo mogoče,
V    drugi    polovici sedanjega stoletja je prva
Po    drugi    strani pa njegovih dejanj ne uravnava
In na nobeni    drugi    intelektualni bazi bi oblast Partije
Po    drugi    strani pa so bili nekateri med njimi
Na    drugi    strani je stal moški v belem plašču,
»Nekaj strahotnega je bilo na    drugi    strani zidu.«
»Tisto na    drugi    strani zidu so bile podgane.«
Po    drugi    strani pa so nekatere besede kazale
so ti nasproti njim slabi - in če po    drugi    strani svojim sovražnikom koristijo
podložniku in služabniku; kakor po    drugi    strani nepravičnost, njuno nasprotje,
pokazal, kako zelo si želim, da ti po    drugi    strani čim temeljiteje prikažeš slabe
si slabosti: umazana lakomnost in na    drugi    strani napuh nasproti bogovom in ljudem!«
tem mislim divjost in trdoto in na    drugi    strani mlahavost in popustljivost.«
najprej našli pravičnost, kakor bomo po    drugi    strani v slabo urejeni državi naleteli
iz temeljev vso državo, kakor je po    drugi    strani samo v njihovi moči, da jo dobro
»Če pa si po    drugi    strani zaradi revščine ne more več
njeno bistvo, namreč pijačo, lakota po    drugi    strani pa jed?«
po    drugi    strani pa tudi težje z lažjim, hitrejše
ravnanju na eni in o poštenem ravnanju na    drugi    strani.«
obstaja, in kakšen potem utegne biti, po    drugi    strani pa smo ugotavljali bistvo nepravičnosti
zaslužijo, da jih imenujemo filozofe, na    drugi    strani.«
strani ter temu, kar je v sredi, na    drugi    strani določimo ustrezne lastnosti.«
so filozofi za državo neporabni, na    drugi    strani?«
podobnega ni mogoče najti pri nobeni    drugi    stvari.
takrat, če niso deležne prave nege; po    drugi    strani pa so krive za to tudi tako
prijetnost in vrednost filozofije ter po    drugi    strani spoznali besnost množice, so
»Po    drugi    strani pa govorimo o dobrem in lepem
»Po    drugi    strani tudi sonce ni vid, temveč njegov
njih kot takih; pravilno bi bilo po    drugi    dimenziji obravnavati tretjo; ta pa
opravka na eni strani mnenje in na    drugi    strani mišljenje, bomo opustili, dragi
kvadratna v eni smeri in pravokotna v    drugi    smeri; v eni smeri stokrat kvadrat
iracionalne (diagonale) pa za dve, a v    drugi    smeri sto kock trojke. -
mladenič vse to sliši in vidi in če po    drugi    strani posluša očetove besede, doživlja
države revežev, ki živita druga ob    drugi    v stalnem sovraštvu.«
najsi gre za zmago pri igrah ali kakšni    drugi    častni zadevi.
»Misliš, da lahko v kaki    drugi    državi naletimo na več tožb, vzdihovanja,
človek se ravna po njej in po nobeni    drugi    državi.«
Takšne so povračilne kazni, po    drugi    strani pa njim ustrezne nagrade.
sprejela poslance in jih odpravila po    drugi    poti?
Laibach s svojimi kljukastimi križi na    drugi    strani, vmes pa dva zanimiva ustvarjalca
prevzel 60-odstotni poslovni delež, v    drugi    pa 75-odstotnega.
LJUBLJANA, 20. maja - V    drugi    obravnavi predloga zakona o dodatnem
Na    drugi    strani kaže opozoriti, da Wattsov dokument,
stisnila, ostali precej časa druga v    drugi   , kakor da bi tudi debeli žulji jemali
Zaril se je v temo in ko je na    drugi    strani pogledal v dan, se je Martinu
uživala, da se je vrnil kot berač, po    drugi    strani ji je bilo prav zaradi tega
»No, in po    drugi    strani, kakor sem to potem razmislila,
Zdaj živim na    drugi    strani, pa mi je zelo od rok.
Na    drugi    strani prekopa se je med hišami za
ki je vodila do umetnega holma, na    drugi    strani je bil zid, ki je podpiral špalirje,
Na    drugi    strani zidu je bil sadovnjak, za gabrovim
Zelenje na griču na    drugi    strani je bilo tako gosto, da je prikrivalo
gospodarju; potem pa se je vrnil po    drugi    poti.
na tej strani Pirenejev in zmota na    drugi    strani,« trdi Lévy, Becquerel pa dodaja,
bi na eni strani bila svetloba, na    drugi    pa tema, da sta večer in jutro obstajala,
V    drugi    sobi, v katero se je stopilo po dveh
prestopil dve stopnici, in ko so bili v    drugi    sobi, sta mu pokazala v Noronu izdelani
Na    drugi    strani je tekel potoček.
notar, v eni roki je držal pokrivalo, v    drugi    časopis.
Tekla je po    drugi    strani in ni ga opazila.
se odrinila z levo nogo, pristala na    drugi    strani, nato pa začela vse znova.
Na    drugi    seansi si je predpisala koprivno juho,
Na    drugi    strani drevesa so bile druge osebe.
strani trdi, da jih ima že zarodek, po    drugi    strani pa priznava, da gre za nekaj
Zeleni griči na    drugi    strani so počasi temneli.
Kar sta slišala, je samo v    drugi    obliki izražalo ideje gospoda grofa.
Bouvard se je pogajal z njim na    drugi    strani vrat, prosil, naj odpre, mu
velikim za eno petino Afganistana na    drugi    strani meje še velika in močna.
sreči ni imel moči, saj so ležale na    drugi    strani Duradove linije, ki so jo Angleži
prelaz Lodwar iz peshawarske doline, v    drugi    je majhen konzum s čajem in piškoti.
Patanov je inženirjev, pravnikov, po    drugi    strani pa nekateri dejansko žive še
Na eni strani reka, skale, nebo, na    drugi    ljudje, življenje, trpljenje, smrt.
serpentinah naravnost čez kanjon in potem na    drugi    strani spet takoj strmo spušča.
utegnilo povzročiti podobno reakcijo na    drugi    strani pri vaščanih.
spet prešla prelaz in tekla naprej po    drugi    dolini skozi male vasi in skrbno namakana
ljubezni na eni strani in strahu na    drugi   .
Na    drugi    strani nekaj sto kilometrov neukrotljive
Ob    drugi    priložnosti pa je dejal, da je »vera
na Indijo, Nepal, Butan, Burmo in na    drugi    strani karakorumske verige tudi na
odtujenost, fikcije, stroga praktičnost, na    drugi    strani vraževernost, zasvojenost s
možnih packarij zanemarjeno luknjo na    drugi    strani vhoda, veliko tujcev je bilo
Po    drugi    verziji tempelj predstavlja samo čudovito
pravzaprav utrdbe, pa so stale druga ob    drugi    na obeh straneh, bivališča na eni strani,
bivališča na eni strani, skladišča na    drugi   .
Večina otočanov živi na    drugi   , bolj namočeni in plodni strani otoka,
V kakšni    drugi    kulturi bi se morda spomnili kakšne
da ne smem užiti nobenega sadja, v    drugi    pa, da bi moral jesti samo sadje.
eni strani delajo tako zanimivo, po    drugi    pa tudi naporno.
Na    drugi    nogi, na podobnem mestu, pa sem se
čuden, po eni strani preobložen, po    drugi    skoraj plehek, nekaterih besed pa sploh
Po    drugi    strani pa stavek 'jaz sem' ('jaz bivam')
melanholično princeso Elizabeto, po    drugi    pa prepovedani, sramotni in gotovo
Ampak po    drugi    strani ga Sören potihem občuduje, saj
Po    drugi    strani pa mi ni jasen duhovni smisel
življenje, mladost, občutljivost... na    drugi    strani pa je ravnodušnost in smrt.
razumevanje Kierkegaarda pa je, da po    drugi    strani tudi sodobni teisti niso ravno
Po    drugi    strani pa se duh v svojem (sámo)spoznanju,
bi bilo mogoče priti tja po kakšni    drugi    poti, brez lestve, kar naravnost, recimo
glavo in dobil ves svet“, medtem ko po    drugi    strani krščanstvo uči ravno nasprotno:
vzhodni mojster ne bi počel... čeprav po    drugi    strani drži, da je bilo h klasični
toda po    drugi    strani lahko tej manjšini spet ugovarjamo,
Po    drugi    strani pa je iz izkustva očitno, da
Aristotel bi rekel, da sklepaš prehitro, po    drugi    strani pa bi platoniki nemudoma pritrdili
Ker pa je po    drugi    strani očitno, da čas vendarle lahko
realnosti, meri pa ga število gibanja; po    drugi    strani čas ni zgolj število, kajti
Po    drugi    strani pa časovni odnos med prej in
vesolje na eni in za svet kvantov na    drugi    strani, praktično zanemarljiva pa je
Pročelje palače je na    drugi    strani, v stavbo se pride s trga, na
na eni strani in ”čisti filozofi“ na    drugi   .
filozofsko pojasnilo k novi fiziki dodal v    drugi    izdaji Principov leta 1713, zapisal
Po    drugi    strani pa sta na primer levo in desno
estetike iz Kritike čistega uma, v    drugi    pa je preveden odlomek o prostoru in
izgon Adama in Eve iz raja - toda po    drugi    strani se Plotin verjetno ne bi strinjal
čem govori; sklepal sem, da gre pri    drugi    časovni dimenziji za nekaj podobnega
strani ter filozofijo in umetnost na    drugi   .
Po    drugi    strani pa je Husserlova fenomenologija
mene tiče, se vedno rajši vračam po    drugi    poti, zato sem mislil, da bo tudi tebi
trditev lahko zagovarja sama fizika, pri    drugi    pa ne gre brez filozofije... kajti, čeprav
prostora‐časa nasproti substancialni; po    drugi    strani pa morava dodati, da ta podpora
Zanimivo pa je, da so na    drugi    strani takratne akademske filozofske
Po    drugi    strani pa na primer analitični filozof
ubil nič hudega slutečega dedka, na    drugi    pa ne, toda poskušaj si predstavljati,
nagonske in duševne moči... čeprav je po    drugi    strani baje pretirano nagnjen k čutnosti.
razdražljivost, tudi bojazljivost in trma... po    drugi    strani pa zveza z globino, brezni,
tridimenzionalni sferični ali kaki    drugi    pozitivno ukrivljeni geometriji bi
zahodno slikarstvo vse do modernizma, po    drugi    strani pa tega strahu niso poznali
Na    drugi    strani šanka skupina domačinov igra
krivičnimi obtožbami krivoverstva in po    drugi    zmanjšali krivdo Cerkve pri njegovi
neskončne božje stvariteljske moči - po    drugi    strani pa razlikuje med neskončnostjo
so se tudi tisti, ki živijo v kaki    drugi    deželi, kjer je krščanska vera prepovedana,
kot spoštovanju nauka...“ [5:85]; ”po    drugi    strani pa, tudi če je kakemu človeku
Po    drugi    strani pa je Spinoza menil, da čudeži
Po    drugi    strani pa misel o diamantovi popolnosti
zvezo“ faset na eni strani in žarkov na    drugi   , ne pomeni, da je nujno bivanje in
Po    drugi    strani pa Schelling že v ”klasični“
je zavračal njegov determinizem; po    drugi    strani pa je skušal dopolniti nauk
in grško - v prvi prevladuje telo, v    drugi    duša, v tretji duh.
enakovredni, da niti v prvi niti v    drugi    ni trohice nujnosti, prisile, temveč
dejanje; nujnost in svoboda sta druga v    drugi   , kot eno bistvo, ki se zdi, gledano
Po    drugi    strani pa je iz njegovih besed čutiti
potem ko znanost zavrne naključje, po    drugi    strani pa tudi teleologijo in Boga
stališče je sicer smiselno, čeprav po    drugi    strani drži, da ima močno načelo intuitivno
planeti, podobni našemu, le da obstajajo v    drugi    dimenziji [...] in če se kdo želi izogniti
logično oziroma epistemološko razlago na    drugi   .
Toda po    drugi    strani, kot smo videli, z vztrajanjem
Po    drugi    strani pa, da tiste najpomembnejše
V    drugi    fazi pa pridobitev novih proizvodnih
programi aktivne politike zaposlovanja; v    drugi    fazi: ministrstvo za gospodarstvo.
Po    drugi    strani pa mu očita, da ima premajhne
Rekel bi: "Žoga je na    drugi    strani."
Po    drugi    strani pa vnaša velike izjeme, saj
Po    drugi    strani tudi urejanje razpisnih normativov,
Po    drugi    strani pa si ne bi upal trditi, tako
Po    drugi    strani pa je potrebno povedati, da
Toda po    drugi    strani mislimo in verjamemo, da so
predvsem za to, da gradimo družbo v    drugi    smeri, se pravi, da omogočimo v večji
septembra 1998. leta, kjer piše na    drugi    strani: "Ureditev počivališča v kilometru
na eni strani obdelala prednosti, na    drugi    pomanjkljivosti, ki bi nekaj povedala
mandata rekli: "Končno prvič menda po    drugi    svetovni vojni bo en Bohinjec sedel
Na    drugi    strani je pa v predpisu izredno zapisano,
na eni strani in državnih organov na    drugi    strani.
Po    drugi    strani pa lokalno skupnost zaveže k
Je v    drugi    občini.
Na    drugi    strani mesto Ljubljana, ki obvladuje
bo pomanjkanja volje na eni ali na    drugi    strani, če je pač ne bo.
Po    drugi    strani pa je v Ameriki glavno mesto
so se politične stranke odločile v    drugi    smeri.
eni strani ter Francijo in Nemčijo na    drugi   .
predlog o tem po pričakovanjih objavila v    drugi    polovici januarja.
Po    drugi    strani je projekt prijazen tudi do
Na    drugi    strani pa je jasno, da imajo te države
zasebno lastnino za božjo zapoved, po    drugi    strani pa jo ukrade, pozida, razvrednoti,
Najhitrejši v    drugi    etapi - Španec Jose Maria Servia (schlesser
Jose Maria Servia (schlesser buggy) je v    drugi    etapi rallyja Dakar med avtomobilisti
zmagi sem začel zaznavati pritisk, po    drugi    zapored ga bo bržčas še več.
posmrtni ostanki Japoncev, ubitih v    drugi    svetovni vojni, vključno z nekaterimi
ustava, ki so jo sprejeli po porazu v    drugi    svetovni vojni, politična pridobitev,
Po    drugi    strani se zastavlja vprašanje načina
Govorim o fizičnem mazohizmu in na    drugi    strani psihološkem sadizmu kot načinih
Na    drugi    strani pa večina kritikov tovrstnega
neprofitnih in socialnih stanovanj na    drugi    strani.
V    drugi    fazi se je proizvodnja selila, odvisno
sliši diplomat, ki ocenjuje položaj, na    drugi    pa je nemi obraz umirajočega človeka.
V Evropi še vedno govorijo o    drugi    svetovni vojni kot nečem, kar določa
Na    drugi    strani pa Luther pozove kneze k boju
Po    drugi    strani si njegov oče goreče želi vnuke.
Po    drugi    strani je podobne sporazume Jugoslavija