Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDže2 (88)


izgovorjena beseda ni nikdar omenjala    druge    vezanosti kot pravkaršnje.
za besedo, ki je samo nasprotje neke    druge    besede?«
pretvarjale, da gredo, in mešanica    druge    ropotije.
»Vpričo Miselne policije ni    druge    poti.«
superdržave ne le ne morejo premagati druga    druge   , ampak bi s tem tudi ne pridobile nobene
otroci članov Partije, in ko bi ne bilo    druge    poti, da obdrže najzmožnejše ljudi
Zmaga ter prilil vanj nekaj kapelj iz    druge    steklenice s cevko sredi zamaška.
»Misliš, da ni    druge    poti, da se rešiš, in si čisto pripravljen,
Si je moč predstavljati, da    druge    puščice sploh ni?
vladajoči včasih zgrešijo svojo korist; z    druge    strani ravnajo podložniki pravično,
vladajoči nenamerno ukaze v svojo škodo, z    druge    strani pa je za podložnike - po tvoji
Ali pa ne potrebuje ne same sebe ne    druge    umetelnosti, da si ohrani svojo korist
strokovna dejavnost se razločuje od    druge    po svoji posebni zmožnosti, kajne?
zaradi strahopetnosti, starosti ali    druge    slabosti.
državljane ene države pokloniš državljanom    druge    države, imaš zmerom številne zaveznike
predpisuje posameznik samemu sebi, z    druge    strani pa izhajajo iz splošne miselnosti
in nepravičnost, v čem se druga od    druge    razločujeta in katera od njiju nam
kakor se mi je zdelo, da so se druga iz    druge    razvile, ko je Polemarh, ki je sedel
Težko je namreč uvideti, da ni    druge    poti k sreči, ne k sreči za posameznika
»   Druge    poti nima.«
krivično obdolžitev, smo prišli do    druge    točke, namreč zakaj je večina filozofov
ter razločujemo drugo od    druge   
Neznaten povod: pomoč    druge    oligarhične države, za katero zaprosi
verjetno, da tiranida ne nastane iz nobene    druge    državne ureditve kakor iz demokratije:
na krepost in srečo ena država do    druge   , v takšnem razmerju je en mož do drugega.«
in navidezno oživijo le v razmerju    druge    do druge, tako da zbude nespametnim
navidezno oživijo le v razmerju druge do    druge   , tako da zbude nespametnim ljudem blazno
stvar ne more propasti zaradi napak    druge    stvari; tako tudi duša ne more propasti
lahko propade zaradi vročice, kake    druge    bolezni ali umora, tudi ne, če telo
v zemlji dve odprtini, druga blizu    druge   , njima nasproti pa dve odprtini na
zemlje, polne blata in prahu, a iz    druge    odprtine popolnoma čiste.
privlačnih »mašinc «, ki zlasti sosede z    druge    strani meje tako silovito privlačijo.
denarjem, ki bo pripadel ministrom ene in    druge    stranke.
Kapital pa z    druge    strani ...«
Kake    druge    vrste sreča pa je le poredkoma zašla
France, ki razen svoje moči ni imel    druge    vrline, kakor da se je česal na prečo,
krite s korci, gledajo druga iznad    druge   .
jih samo zaničljivo pogleda, češ saj    druge    grape sploh nikjer ni.
Nekdo mi prihaja naproti z    druge    strani.
videl vso dolino in vse gore, za gorami    druge    doline in druge gore, planjave, morja,
Zahteval jo je tudi Vojnac, a popolnoma z    druge    plati.
zemljo in hišo (ene ne bi prodali brez    druge   ) so hoteli sto triinštirideset tisoč
nista spala, in zaprla zunanji vhod    druge    sobe, tako da je iz dveh prostorov
zibanju v bokih nista mogla doseči    druge    stopnje.
družinske relikvije, ne prstana ne kakšne    druge    malenkosti, niti lasu ne, je Bouvard
teološkega, v njej ni nobene dogme, nobene    druge    zahteve kot čistosti srca.
razločuje od vere; kadar nima nobene    druge    podlage, je njen pomen drugoten.
davila poskakujoč gor in dol z ene do    druge    strani neba, si nisem upal več pogledati.
Navadil sem se že, da običajno okoli    druge    ure popoldne fizično in psihično omagam.
priviligiranci iz policije, vojske in    druge    smetane.
zravnane iz starih sodov, skal in opeke iz    druge    roke.
pridrobili izza zaves, ena lepša od    druge   , v tradicionalnih, z zlatom in srebrom
se mučili na dienško planoto tam z    druge   , severne strani iz vasi Bawang, koder
Saj ni    druge   , impresivnejše, bolj dokazljive z logiko
Prisiljen sem bil sprejeti realnost, saj    druge    poti ni bilo in s tem, ko sem odprl
Pred mano ni bilo nobene    druge    možnosti, kot iti naravnost skozi.
kulturi bi se morda spomnili kakšne    druge    družabne igre, recimo nogometa.
Na njej lahko gradiš    druge    vrste psihološke samozavesti, recimo
vsaka od njiju lahko eksistira brez    druge   “ [Descartes (4), 7].
Drage, pa če je še tako daleč... saj    druge    ljubezni ne poznam.
razmejuje dolžino - je začetek ene in konec    druge   .“ [prav tam, 220a5 in 220a10-11]
vesolju in da se vrtita druga okoli    druge   , ostajajoč vedno v isti razdalji, natančneje,
masama obeh zvezd, ki se druga okoli    druge    vrtita v praznini, bi lahko upravičeno
katerem se zvezdi vrtita druga okrog    druge   .
neki stvari vedno določena v odnosu do    druge    stvari; zato bi bilo bržkone bolje
iz Prousta, ki sem si ga izpisal iz    druge    knjige Iskanja izgubljenega časa...
stalnice"] kakorkoli oddaljevale druga od    druge   , ampak v nekem določenem redu, vzdrževaje
vesoljno dušo in božansko Enostjo ni    druge    hipostaze.
vesoljno dušo in božansko Enostjo ni    druge    hipostaze“, kar pa ne drži povsem,
njihove skrajne majhnosti ali zaradi kake    druge    pomanjkljivosti vidimo le zmedeno podobo,
faseta ni višja ali nižja od katerekoli    druge   ?
tisto, česar pojem ne potrebuje pojma    druge    stvari, od katerega bi moral biti oblikovan.“
težnosti - in zato pravzaprav nimamo    druge    razumne izbire, kot da preprosto in
Nima nobene    druge    opcije, kot da zakon izpolni ali pa
Če zadevo pogledamo z    druge    plati, s plati učiteljev, v poslanski
do naslednje obravnave, se pravi do    druge    faze, upoštevali pripombe, tako pripombe,
Jaz mislim, da ga boste morali do    druge    faze, če bo danes to sprejeto, mislim
Če pa izhajamo iz    druge    logike, da zapišemo "prepovedano je
nositi po glavah, ampak zato, ker seveda    druge    možnosti nimajo.
Tako, da tu kompetence županji, se z    druge    funkcije malo strinjam z vami.
nikakor ne bomo podprli in bomo do    druge    faze - ker bo večina to tukaj sprejela,
količine zaščitnih jopičev za vojake in    druge    sodobne opreme iz projekta bojevnik
da se isti igralci selijo od ene do    druge    igre na srečo.
Krajnc brez    druge    etape
vprašanje vsa povojna leta prihajal z    druge    strani Atlantika.
Nasprotno pa z    druge    strani ni bilo ustreznega obžalovanja
predstavniki politične emigracije s konca    druge    svetovne vojne, predstavniki cerkve
želela prevzemati materialne obveznosti    druge    nove države, še posebej ne, če je razpad