Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDže1 (116)


opravičeval skupinski izlet ali katerakoli    druga    fizična dejavnost.
zagrabili isto ponev in jo skušali    druga    drugi izpuliti iz rok.
Dokler so delali in se plodili, je bila    druga    njihova dejavnost nepomembna.
»Oh,« je rekla    druga   , »to je tisto.«
Bila pa je še    druga   , bolj pustolovska možnost, ki je neprestano
minut kasneje mu je prišla na misel    druga   , verjetnejša razlaga.
   Druga    bomba je padla na prazno zemljišče,
Charrington, je mislil, je neka    druga    izumrla žival.
tako kot prej, edino tarča je bila    druga   .
nazaj, spet odkril, da je mizo prekrila    druga    ploha zvitkov papirja kot snežni zamet,
katerem se produkcija in potrošnja    druga    z drugo ujemata, se je končalo tekmovanje
superdržave ne le ne morejo premagati    druga    druge, ampak bi s tem tudi ne pridobile
dokler ostanejo v konfliktu, podpirajo    druga    drugo kot trije snopi koruze.
sodobnem svetu pa se sploh ne borijo    druga    proti drugi.
superdržave, namesto da se bojujejo    druga    proti drugi, sporazumele, da bodo
Tudi    druga    nevarnost je samo teoretična.
ta nova inačica preteklost in nobena    druga    preteklost ni mogla nikdar obstajati.
Partije, ženskah, ki sta se tesno tiščali    druga    k drugi na klopi, ujel med hrupom glasov
»   Druga    stvar, ki jo moraš doumeti, je to,
»To pa je    druga    stvar; pravzaprav nekaj čisto nasprotnega.«
je bila le meter ali dva od njega;    druga    je bila bolj daleč, blizu vrat.
sta se bojevali; skušali sta priti    druga    k drugi skozi pregrado.
od njiju je poskakovala gor in dol;    druga   , stara, oguljena veteranka iz kanalov,
lahko ena velja sama po sebi za dobro,    druga    za zlo.
»   Druga    potreba je stanovanje, tretja pa obleka
potemtakem to - s svojo privolitvijo -    druga    smernica, po kateri je treba opevati
   Druga    vrsta sloni na poročanju pesnika samega
resnično vrli in plemeniti mož, in    druga   , tej nasprotna vrsta, ki jo uporablja
ali pijanosti ali če ga tare kakšna    druga    nadloga; če pa pride do človeka, ki
»   Druga    vrsta prikazovanja potrebuje - v nasprotju
naiven si, ko misliš, da je katera koli    druga    država razen te, ki jo ustanavljamo
Najmanj dve od njih sta v boju    druga    z drugo : država revežev in država
pravičnost in nepravičnost, v čem se    druga    od druge razločujeta in katera od njiju
lastnost, ali sta si potem v tej lastnosti    druga    drugi podobni ali nepodobni?«
K cilju namreč vodi    druga    večja in daljša pot, ki najbrž v točnosti
»Da, te so si v navzkrižju    druga    z drugo.«
tako, kakor se mi je zdelo, da so se    druga    iz druge razvile, ko je Polemarh, ki
nagnjenje za gimnastiko in za vojskovanje,    druga    pa ni bojevita in ni prijateljica telesnih
»Dalje, ta ljubi znanost,    druga    jo sovraži; ta ima močno voljo, druga
druga jo sovraži; ta ima močno voljo,    druga    je brez nje.«
tako malo dovoljeno kakor katera koli    druga    neurejenost, pa tudi vladarji tega
ustreza našim ugotovitvam ali katera    druga   
Če obstaja za vsak predmet    druga    sposobnost in če sta domnevanje in
razpravljali ob opisu naše države, ali katera    druga   
Ena vlada miselnemu svetu,    druga    pa vidnemu - nebu - nočem reči, da
iz takega življenja, imel za srečno,    druga    se mu bo smilila.
Vendar ne morem verjeti, da lahko katera    druga    znanost pomaga duši do pogleda navzgor
vse obravnavane znanosti sorodne in    druga    z drugo povezane, in če ugotovimo vrsto
stvari, ne senc podob, ki jih meče    druga   , samo soncu podobna svetloba - vse
pravkar obravnavanih znanostih, vtem ko    druga    pot ni mogoča.«
števila z enakim številom, sto krat sto ;    druga    je kvadratna v eni smeri in pravokotna
nujno ena skodelica tehtnice vzdignila,    druga    pa padla, če bi ju hoteli stehtati.«
»In ali je    druga    kaj manjša?«
bogatašev in iz države revežev, ki živita    druga    ob drugi v stalnem sovraštvu.«
pride do nje z oboroženo silo ali pa se    druga    stran iz strahu brez boja umakne.«
Ena je najboljša,    druga    pa najslabša.«
drugo, mirno gleda, kako se spopadata in    druga    drugo v boju razžirata.«
kjer sta bili v zemlji dve odprtini,    druga    blizu druge, njima nasproti pa dve
da so prišle na slavje, pozdravljale    druga    drugo, če so se poznale, in spraševale:
In pripovedovale so si    druga    drugi, prve tožeč in s solzami v očeh,
bosta skupaj mleli: ena bo sprejeta,    druga    puščena.«
Nad takimi    druga    smrt nima nobene oblasti, ampak bodo
Odprla pa se je tudi    druga    knjiga: knjiga življenja.
vrednost in zakonu o trošarinah ter    druga    obravnava predloga zakona o vinu in
»da se ne vračajo zemlja, gozdovi in    druga    lastnina fevdalnega izvora« ne bi nanašala
zamenjavi direktorja dr. Mihe Brejca,    druga    pa ob zamenjavi Janeza Siršeta.
zahteva, da evropske države živijo    druga    z drugo, ne ena proti drugi .
stale tam kakor nekoč, v vasi stisnjene    druga    k drugi, po samotah stuljene same vase,
stradale so, se zmerjale, lasale in kradle    druga    drugi.
Zdaj pa je seveda    druga    stvar.
sta tako tuji, tako čudovito podobni,    druga    v drugo zapleteni in zamešani, da jih
si jih stisnila, ostali precej časa    druga    v drugi, kakor da bi tudi debeli žulji
Prva se je zastrupila,    druga    se je hotela po vsej sili poročiti
strehe, večinoma krite s korci, gledajo    druga    iznad druge.
nove in nove veje poganja, spodnje pa    druga    za drugo usihajo, se sušijo, trohne
Toda    druga    je resnična ...
Nekatera žarijo v jutranjem,    druga    v večernem soncu, a žarijo vsa in vselej,
kretnjo, ker jo je tisti hip prešinila    druga    misel. -
»Kaj pa    druga    reč?
potisnete noge navzven, tako da je    druga    palica, ki je bila tik pred tem pri
tem pa ne vem, kaj je ena in kaj je    druga   .
Manjkala mu je neka    druga    čednost: krepost.
telesnem ovoju, v katerega se je oblekla    druga    oseba v Trojici, tiktakanje ure ga
daritev je prispodoba trpljenja, Jakob je    druga    prispodoba Mesije, tako kot Jožef,
pot po ravnini naravnost v Teheran,    druga    pa noter v Kurdistan - na fronto in
Zapore na cesti se vrste    druga    za drugo, vsakih deset, največ dvajset
svetu povezana z vero, vendar nobena    druga    država ni naredila iz tega tako velikega
Vendar pa se je izkazalo, da je to    druga    kultura, ki ne pozna nobenih takih
Najprej je zmagala ena, potem    druga   , decembra 1979 pa je bilo videti, kot
sposobnosti nima nobeno drugo bitje in nobena    druga    zverina.
   Druga    za drugo so prihajale mimo tribune,
   Druga    za drugo je bilo predlaganih nekaj
   Druga    pa trdi, da Akham okrasje pomeni močan
kvadratno osnovo s stranico 153 metrov se    druga    za drugo dvigajo terase; prvih šest
Zvezde so    druga    za drugo ugašale, petelini za travo
nebistvena - predvsem pa naj bi bili    druga    drugi tuji, večno ”oporekavi“.
izvir svetlobe na tej sliki, kajti    druga    luč, zemeljska, skoraj enako svetla
brezmejnem vesolju in da se vrtita    druga    okoli druge, ostajajoč vedno v isti
razmerjem med masama obeh zvezd, ki se    druga    okoli druge vrtita v praznini, bi lahko
”okvir“, v katerem se zvezdi vrtita    druga    okrog druge.
relativnosti, nastopi v splošni teoriji še    druga    vrsta raztezanja časa, ki je posledica
["zvezde stalnice"] kakorkoli oddaljevale    druga    od druge, ampak v nekem določenem redu,
večno; vsako obličje, vsak obraz, vsaka    druga    stvar je ničevost, je kot nič, pravzaprav
zveze idej in stvari sta namreč prva in    druga    teza drugega dela Etike, razumljeni
različice, v slovenščino je prevedena    druga    [1813].
njene tulpe sikajo s cvetnimi zublji    druga    v drugo kot ognjene kače. -
lastno dejanje; nujnost in svoboda sta    druga    v drugi, kot eno bistvo, ki se zdi,
Toda, ali obstaja kaka    druga    možnost razlage dobre ubranosti, če
   Druga    in bistveno drugačna teleološka razlaga
sooblikujejo, univerza, instituti, sindikati,    druga    stroka, politika in civilna družba
tako, kot bodo šli buldožerji in vsa    druga    mehanika v gradbeništvu, tako skozi
tisti, ki ravno to rešuje, to je sedaj    druga    zadeva.
nekako lažje razume, da to ni kakšna    druga    podobna država.
eno mandatno, razen če smo - to pa je    druga    zadeva.
   Druga    zgodba je opuščanje tolarja in pridobivanje
republiških mejah je zagovarjala tudi    druga    opozicija Miloševićevemu režimu, tudi