Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDžd4 (2)


superdržav se nikdar pomembno ne vzdigne nad    drugi    dve.
izrečena sodba, in kako so se skozi    drugi    dve odprtini znova vračale: iz zemlje,