Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZDžd1 (1)


dokončno premagana, pa čeprav bi se    drugi    dve združili proti nji.