Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZČ (841)


Nenavadno pa je bilo to, da se mu je    medtem    v glavi izčistil popolnoma drugačen
   Medtem    pa so, da bi ne bilo nobenega dvoma,
Odkril je, da je    medtem   , ko je sedel in nemočno razglabljal,
poslopje, zgrajeno leta 1930 ali približno    tedaj    in je razpadalo.
sta ga lahko videli in on njiju, a    medtem    sta tonili dol, dol v zeleno vodo,
ni prenehal niti za trenutek, niti    medtem    ne, ko je dekle še govorilo.
ljudje so bili grdi in bi bili grdi tudi    tedaj   , če bi bili oblečeni v kaj drugega
minilo po njegovi presoji deset minut,    medtem    pa ga je neprestano mučil strah, da
Na telekranu je    medtem    ženski glas glasno prepeval rodoljubno
   Tedaj    pa je neki glas za njim zaklical »Smith!«
Morda so ljudje le    tedaj   , ko so bili nekje čisto na meji stradanja,
Nadaljevala sta počasni sprehod po hodniku,    tedaj    pa je O'Brien obstal.
»   Medtem    vama bom poslal izvod knjige -« celo
Julija bo prišla takoj,    medtem    pa ima še knjigo.
In    medtem    je vojna umetnost ostala na istem skoraj
   Medtem    pa zaradi tega, ker ni nevarnosti,
praznila usta, zapela ter spet utihnila in    medtem    razobešala več in več plenic.
zaporniki ravnali nekam prizanesljivo, celo    tedaj   , ko so jih morali trdo prijeti.
»Niti    tedaj    ne, kadar koga izročimo smrti, ne moremo
   Medtem    pa se je stalno krepil in člani Partije
Tudi    tedaj   , kadar samostalnik in glagol, ki sta
Novorek za nepravoverne namene samo    tedaj   , ko bi protizakonito prevedel nekatere
ljudeh motijo, tole velja: prav ravnajo    tedaj   , če svojim (dozdevnim) prijateljem
katerih govorimo, si lahko ustvarimo samo    tedaj   , če oba najostreje soočimo.
potemtakem prišli do jasnega soglasja šele    tedaj   , ko bomo dognali bistvo pravičnosti
   Medtem    mi ne ustanavljamo države z namenom,
»Da, prijatelj, toda samo    tedaj   , če z božjo pomočjo ostanejo v veljavi
»In tudi    tedaj    ne, če se razume na pridobivanje poljščin?
mnogo tekočine na voljo, in se šele    tedaj    zbudi poželenje po veliki količini
»Pogumnega potemtakem imenujemo človeka    tedaj   , če si ta del njegove duše, volja,
In ko bi mu    tedaj    kdo pokazal posamične stvari in ga
da pride zmeraj do spremembe ustave    tedaj   , ko izbruhne med oblastniki spor.
tako se jim bodo rodili otroci tudi    tedaj   , ko se bi smeli.
resnico, toda ta resnica velja zanjo samo    tedaj   , kadar je duša takšna, kakršna se nam
   Tedaj    je Heród skrivaj poklical modre in
   Tedaj    so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema
   Tedaj    pride Jezus iz Galileje k Jórdanu do
   Tedaj    mu je pustil.
   Tedaj    je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da
   Tedaj    mu Jezus reče:
   Tedaj    ga je hudič pustil in angeli so pristopili
   Tedaj    je stopil k njemu gobavec, se poklonil
   Tedaj    se mu je približal neki pismouk in
   Tedaj    je čreda svinj planila po bregu v jezero
oblast na zemlji odpuščati grehe,« reče    tedaj    hromemu:
   Medtem    ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo
   Tedaj    stopijo k njemu Janezovi učenci in
   Tedaj    se je od zadaj približala žena, ki
   Tedaj    se je dotaknil njunih oči in rekel:
   Tedaj    je rekel svojim učencem:
   Tedaj    je začel grajati mesta, v katerih se
   Tedaj    je Jezus rekel:
   Tedaj    reče možu:
   Tedaj    so mu privedli obsedenca, ki je bil
   Tedaj    so se nekateri izmed pismoukov in farizejev
   Tedaj    pravi: ‘
   Tedaj    gre in si privzame sedem drugih duhov,
   Tedaj    so pristopili učenci in ga vprašali:
   Tedaj    so prišli hlapci h gospodarju in mu
   Tedaj    je odpustil množice in šel v hišo.
   Tedaj    jim je rekel:
peljali na nasprotni breg; sam pa bi    medtem    odpustil množice.
Čoln pa se je    medtem    že precéj tečajev oddaljil od brega.
   Tedaj    pridejo k Jezusu farizeji in pismouki
   Tedaj    so prišli učenci in mu rekli:
   Tedaj    so pristopili njegovi učenci in ga
   Tedaj    so prišle k njemu velike množice, ki
   Tedaj    je vêlel množici, naj séde po tleh.
   Tedaj    so prišli k njemu farizeji in saduceji.
   Tedaj    je učencem strogo naročil, naj nikomur
   Tedaj    je rekel svojim učencem:
   Tedaj    so učenci razumeli, da jim je govoril
   Tedaj    so se učenci približali Jezusu in ga
   Tedaj    pokliče k sebi otroka, ga postavi mednje
   Tedaj    je pristopil Peter in mu rekel:
Služabnik je    tedaj    padel predenj in ga prosil: ‘
   Tedaj    ga je gospodar poklical k sebi in mu
   Tedaj    so prišli k njemu farizeji in ga skušali.
   Tedaj    mu rečejo njegovi učenci:
   Tedaj    so mu prinesli otročičke, da bi nanje
   Tedaj    se je oglasil Peter in mu rekel:
   Tedaj    jim reče: ‘
   Tedaj    je stopila k njemu mati Zebedéjevih
Kralj se je    tedaj    razjezil in poslal svojo vojsko, da
   Tedaj    je kralj ukazal strežnikom: ‘
   Tedaj    so farizeji odšli in se posvetovali,
   Tedaj    jim reče:
   Tedaj    je Jezus spregovoril množicam in svojim
Če vam    tedaj    kdo poreče:
   Tedaj    se bo prikazalo na nebu znamenje Sina
   Tedaj    so vse družice vstale in pripravile
   Tedaj    bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici:
   Tedaj    mu bodo pravični odgovorili: ‘
   Tedaj    poreče tudi tistim, ki bodo na levici:
   Tedaj    bodo tudi ti odgovorili:
   Tedaj    jim bo odgovoril: ‘
   Tedaj    so se zbrali véliki duhovniki in starešine
   Tedaj    je šel eden izmed dvanajsterih, po
   Tedaj    jim Jezus reče:
»Sédite tukaj,    medtem    stopim tja, da bom molil.«
   Tedaj    jim reče:
   Tedaj    reče Petru:
   Tedaj    so se zrinili naprej, stegnili roke
   Tedaj    mu Jezus reče:
   Tedaj    so ga vsi učenci zapustili in zbežali.
   Tedaj    je véliki duhovnik vstal in mu rekel:
   Tedaj    je véliki duhovnik pretrgal svojo obleko
Peter pa je    medtem    sedèl zunaj na dvorišču.
   Tedaj    se je začel zaklinjati in prisegati:
   Tedaj    je vrgel srebrnike proti templju, se
   Tedaj    se je spolnilo, kar je bilo rečeno
   Tedaj    mu Pilat reče:
   Medtem    so véliki duhovniki in starešine pregovorili
   Tedaj    jim je izpustil Barába, Jezusa pa dal
Upraviteljevi vojaki so    tedaj    vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in
   Tedaj    se je zagrinjalo v templju pretrgalo
   Tedaj    je Pilat ukazal, naj telo izročijo.
   Tedaj    jima Jezus reče:
V njihovi shodnici je bil ravno    tedaj    človek z nečistim duhom in je zavpil:
   Tedaj    mu je Jezus zagrozil:
oblast na zemlji odpuščati grehe,« reče    tedaj    hromemu:
   Tedaj    reče možu s suho roko:
   Tedaj    je rekel učencem, naj mu pripravijo
   Tedaj    jih je poklical k sebi in jim v prispodobah
imetja, če prej močnega ne zveže; šele    tedaj    bo oropal njegovo hišo.
   Tedaj    pridejo njegova mati in njegovi bratje.
   Tedaj    je vstal.
   Tedaj    so ga začeli prositi, naj odide iz
   Tedaj    jim reče:
   Tedaj    jim je ukazal, naj vse po skupinah
na nasprotno stran proti Betsájdi,    medtem    pa je sam odpuščal množice.
   Tedaj    je spet poklical ljudi k sebi in jim
   Tedaj    mu privedejo gluhega, ki je tudi težkó
   Tedaj    naroči, naj množica séde po tleh.
   Tedaj    so prišli farizeji in začeli razpravljati
   Tedaj    jim je rekel:
   Tedaj    ga Peter potegne vstran in mu začne
   Tedaj    je poklical k sebi množico z učenci
   Medtem   , ko so šli z gore, jim je zapovedal,
   Tedaj    so ga vprašali:
Dečkov oče je    tedaj    naglas zavpil:
   Tedaj    je sedel, poklical dvanajstere in jim
   Tedaj    se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim
   Tedaj    je Peter posegel v besedo in rekel:
   Tedaj    mu je rekel:
   Tedaj    so iskali priložnost, da bi ga prijeli,
   Tedaj    pošljejo k njemu nekaj farizejev in
   Tedaj    jih vpraša:
   Tedaj    je poklical k sebi svoje učence in
   Tedaj    jim je Jezus začel govoriti:
Če vam    tedaj    kdo poreče:
   Tedaj    bodo zagledali Sina človekovega, kako
   Tedaj    je Juda Iškarijót, eden izmed dvanajsterih,
   Tedaj    pošlje dva izmed učencev in jima reče:
   Medtem    pridejo na pristavo, ki se imenuje
   Tedaj    jim je Jezus rekel:
   Tedaj    je vstal véliki duhovnik in vpričo
   Tedaj    je véliki duhovnik pretrgal svojo obleko
   Tedaj    so začeli nekateri pljuvati vanj, mu
Ljudstvo je    tedaj    prišlo in začelo prositi za tisto,
   Tedaj    se mu je prikazal Gospodov angel.
Ljudje so    medtem    čakali na Zaharíja in se čudili, da
   Tedaj    so spoznali, da je v svetišču videl
   Tedaj    je Marija rekla:
   Medtem    se je Elizabeti dopolnil čas poroda.
   Tedaj    mu je hudič rekel:
   Tedaj    je Jezus rekel Simonu:
Prav    tedaj    so možje prinesli na nosilih človeka,
   Tedaj    se je obrnil k ženi in rekel Simonu:
   Tedaj    so tisti, ki so bili z njim pri mizi,
Hudi duhovi so    tedaj    zapustili človeka in odšli v svinje.
   Tedaj    je prišel mož, ki mu je bilo ime Jáir;
   Tedaj    je Jezus vprašal:
   Tedaj    je vzel tistih pet hlebov in dve ribi,
   Tedaj    jim je strogo prepovedal, da bi to
   Tedaj    se je obrnil k učencem in jim na samem
   Tedaj    je vstal neki učitelj postave, da bi
in išče pokoja, in ko ga ne najde,    tedaj    pravi: ‘
   Tedaj    gre in si privzame sedem drugih duhov,
del v temi, bo vse tako svetlo kakor    tedaj   , ko te luč osvetljuje s svojimi žarki.«
   Tedaj    bom rekel sam sebi:
   Tedaj    ga je Peter vprašal:
   Tedaj    je rekel:
   Tedaj    ga je nekdo vprašal:
   Tedaj    mu boste začeli dopovedovati:
   Tedaj    se je hišni gospodar razsrdil in naročil
   Tedaj    je gospodar rekel služabniku:
   Tedaj    jim je povedal tole priliko:
   Tedaj    jim je rekel:
Postava in preroki so do Janeza; od    tedaj    pa se oznanja božje kraljestvo in vsak
   Tedaj    je zaklical: ‘
možile do dne, ko je šel Nóe v ladjo;    tedaj    je prišel potop in je vse pokončal.
   Tedaj    so povzeli besedo in ga vprašali:
   Tedaj    je zavpil:
   Tedaj    je rekel tistim, ki so stali zraven:
   Tedaj    je gospodar vinograda dejal: ‘
Nekaj pismoukov je    tedaj    pripomnilo:
videli, da vojske oblegajo Jeruzalem,    tedaj    védite, da bo kmalu razdejan.
   Tedaj    bodo videli Sina človekovega, kako
   Tedaj    je šel satan v Juda, ki se je imenoval
   Tedaj    se je Gospod obrnil in se ozrl na Petra
   Tedaj    so vsi hkrati zavpili:
   Tedaj    so se spomnile njegovih besed.
   Tedaj    je začel z Mojzesom in vsemi preroki
   Tedaj    so se jima odprle oči in sta ga spoznala.
   Tedaj    jim je odprl razum, da so umevali knjige
   Tedaj    so se oglasili Judje in mu rekli:
Judje so    tedaj    rekli:
   Tedaj    pride neka žena iz Samaríje, da bi
   Medtem    so prišli njegovi učenci in se čudili,
   Tedaj    je žena odložila vrč, odhitela v mesto
Učenci so se    tedaj    spraševali:
   Tedaj    jih je zaradi njegove besede še veliko
   Tedaj    je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in
   Tedaj    so ga vprašali:
Judje so    tedaj    godrnjali nad njim, ker je rekel:
Judje so se    tedaj    prepirali in govorili:
Jezus je    tedaj    rekel dvanajsterim:
Njegovi bratje so mu    tedaj    rekli:
Nekaj Jeruzalemčanov je    tedaj    reklo:
Jezus je    tedaj    kar med učenjem v templju zaklical:
   Tedaj    so ga hoteli prijeti, toda nobeden
   Tedaj    so poslali véliki duhovniki in farizeji
Judje so    tedaj    govorili med seboj:
Farizeji so mu    tedaj    rekli:
   Tedaj    so ga vprašali:
Judje so se    tedaj    spraševali:
   Tedaj    so ga vprašali:
Jezus jim je    tedaj    rekel:
Judje so mu    tedaj    rekli:
   Tedaj    so pograbili kamenje, da bi ga metali
Nekaj farizejev je    tedaj    reklo:
   Tedaj    so farizeji drugič poklicali človeka,
   Tedaj    so ga ozmerjali in mu rekli:
   Tedaj    je slepi dejal:
   Tedaj    so ga obstopili Judje in vprašali:
   Tedaj    jim je Jezus naravnost rekel:
Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je    tedaj    rekel součencem:
Judje so    tedaj    govorili:
   Tedaj    je Marija vzela funt dragocenega olja
   Tedaj    je prišel glas iz nebes:
   Tedaj    pomoči grižljaj, ga vzame in dá Judu,
Jezus mu je    tedaj    rekel:
   Tedaj    je nekaj njegovih učencev govorilo
   Tedaj    je Jezus, ki je vedel, kaj vse se bo
   Tedaj    je Jezus rekel Petru:
   Tedaj    so vojaki, poveljniki in judovski stražarji
   Tedaj    je mlada vratarica rekla Petru:
Véliki duhovnik je    tedaj    vprašal Jezusa po njegovih učencih
   Tedaj    jim je Pilat rekel:
   Tedaj    je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical
   Tedaj    je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati.
   Tedaj    mu Pilat reče:
   Tedaj    jim ga je izročil, da bi ga križali.
Judovski véliki duhovniki so    tedaj    rekli Pilatu:
   Tedaj    steče in pride k Simonu Petru in k
   Tedaj    je prišel tudi Simon Peter, ki je šel
   Tedaj    je vstopil tudi oni drugi učenec, ki
   Tedaj    jim je Jezus spet rekel:
   Tedaj    jim veli:
Učenec, ki ga je Jezus ljubil, reče    tedaj    Petru:
Simon Peter je    tedaj    stopil na breg in potegnil na kopno
   Tedaj    so se z gore, ki se imenuje Oljska
V Jeruzalemu so    tedaj    prebivali Judje, pobožni možje iz vseh
   Tedaj    je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil
   Tedaj    jim je Peter, poln Svetega Duha, odgovoril:
   Tedaj    so se polni nevoščljivosti dvignili
   Tedaj    je odšel poveljnik s stražarji in privedel
   Tedaj    so naščuvali može, da so trdili:
   Tedaj    je Abraham zapustil kaldéjsko deželo
   Tedaj    pa se je zaslišal Gospodov glas:
   Tedaj    so zakričali z močnim glasom, si zatisnili
   Tedaj    sta nanje polagala roke in prejemali
   Tedaj    se je zanj zavzel Bárnaba in ga predstavil
Cerkev je    tedaj    po vsej Judeji, Galileji in Samaríji
Peter je hotel vstopiti,    tedaj    pa mu je Kornelij prišel naproti in
   Tedaj    je Peter spregovoril:
   Tedaj    je Peter spregovoril:
   Tedaj    sem v zamaknjenju videl prikazen: posodo,
Peter je bil    tedaj    v ječi, Cerkev pa je zanj goreče molila
   Tedaj    se je Peter zavedel in rekel:
   Tedaj    so rekli:
   Tedaj    je Pavel vstal, dal znamenje z roko
   Tedaj    so si zaželeli kralja in Bog jim je
   Tedaj    sta Pavel in Bárnaba pogumno spregovorila:
   Tedaj    so se pogani in Judje s svojimi voditelji
   Tedaj    pa so prišli Judje iz Antiohíje in
   Tedaj    pa so prišli neki ljudje iz Judeje
   Tedaj    pa so vstali nekateri iz kroga farizejev,
   Tedaj    se bom vrnil in spet bom sezidal Davidovo
   Tedaj    so apostoli in starešine z vso Cerkvijo
   Tedaj    je med njima prišlo do spora, tako
   Tedaj    so bratje Pavla nemudoma odpravili,
   Tedaj    je Pavel stopil v sredino Areopága
   Tedaj    so se vsi spravili nad Sosténa, načelnika
   Medtem    je v Efez prišel Jud, ki mu je bilo
»V kaj ste bili    tedaj    krščeni?«
   Tedaj    jim je Pavel obrnil hrbet in odpeljal
je nameraval odpluti proti Siriji,    tedaj    pa so ga Judje zalezovali, zato je
   Tedaj    je prišel iz Judeje prerok z imenom
   Tedaj    je Pavel vzel može s sabo.
Že so ga nameravali ubiti,    tedaj    pa je poveljnik kohorte zvedel, da
   Tedaj    se mu je poveljnik približal, ga dal
   Tedaj    se je Fest pogovoril s svetovalci in
   Tedaj    je Pavel stopil mednje in jim rekel:
   Tedaj    je Pavel rekel stotniku in vojakom:
nabral kup dračja in ga vrgel na ogenj;    tedaj    pa je zaradi vročine iz dračja švignila
   Tedaj    so spremenili svoje mnenje in govorili:
Públijev oče je prav    tedaj    ležal bolan, dajala sta ga mrzlica
   Tedaj    bo vsak prejel od Boga priznanje, ki
   Tedaj    se bodo razkrile skrivnosti njegovega
   Tedaj    so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali
je umrljivo, obleklo neumrljivost,    tedaj    se bo spolnila beseda, ki je zapisana:
kolikor more, da ne bodo zbirali šele    tedaj   , ko pridem.
Morda sem se pa    tedaj    pregrešil, ko sem se ponižal, da bi
sem se ponižal, da bi vas dvignil,    tedaj   , ko sem vam brez plačila oznanjal božji
Zakaj močan sem    tedaj   , ko sem slaboten.
Napovedal sem bil že, in kakor    tedaj    ob drugem obisku, tudi zdaj v odsotnosti
   Tedaj    se nisem šel posvetovat z nobenim človekom,
Toda    tedaj    ste služili bogovom, ki to dejansko
bo prikazal Kristus, vaše življenje,    tedaj    se boste tudi vi prikazali z njim v
»Mir in varnost,«    tedaj    bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor
In    tedaj    se bo razodel veliki upornik, ki ga
Kakor    tedaj   , ko sem odhajal v Makedonijo, te tudi
   Tedaj    sem rekel:
kaznovani, kar ni bilo prihranjeno nikomur,    tedaj    bi bili vi nezakonski otroci, ne pa
   Tedaj    bo nebo s hrumom prešlo, prvine se
   Tedaj    mi je rekel eden izmed starešin:
   Tedaj    sem videl: na sredi med prestolom in
   Tedaj    je prišel drug konj, rdeč kot ogenj.
   Tedaj    je vsak izmed njih dobil belo oblačilo
sploh vsi, sužnji in svobodni, so se    tedaj    poskrili po votlinah in po gorskem
   Tedaj    so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog
   Tedaj    je spregovoril nekdo izmed starešin
   Tedaj    sem zaslišal glas, ki je prihajal od
   Tedaj    sem vzel iz angelove roke knjižico
   Tedaj    mi je bilo rečeno:
   Tedaj    mi je bila dana trstika, nekakšen rováš,
   Tedaj    so iz nebes zaslišali mogočen glas,
   Tedaj    je štiriindvajset starešin, ki sedijo
   Tedaj    se je odprlo božje svetišče, ki je
   Tedaj    sem zaslišal v nebesih mogočen glas,
   Tedaj    pa je kača bruhnila iz žrela za ženo
   Tedaj    je on, ki je sedel na oblaku, zamahnil
Božja slava in božja moč sta    tedaj    napolnili svetišče z dimom.
   Tedaj    sem slišal angela vodá, ki je rekel:
   Tedaj    je pristopil eden izmed sedmih angelov,
   Tedaj    je silen angel vzdignil kamen, velik
   Tedaj    je štiriindvajset starešin in četvero
   Tedaj    sem padel k njegovim nogam, da bi ga
   Tedaj    sem videl zver in kralje zemlje ter
mobilnem kot o stacionarnem radarju,    medtem    pa pripraviti potrebno infrastrukturo
dirki aprila ali maja, ker naj bi se    tedaj    drstile ribe, septembra pa bi ne bilo
1990 pa sta uspela zakonca (prva do    tedaj    sploh) Štremfelj z Jegličem in Lhakpo
neznanemu junaku, kjer je ruski predsednik    tedaj    polagal venec.
   Tedaj    pa so zaškripala vrata.
   Tedaj    je udaril zvon pri blagajni.
   Tedaj    ni vedel ali sanja ali bedi.
Šele    tedaj    je zapazil, da ni še dan, da gori v
Edino živo bitje, ki sem ga    tedaj    srečal iz teh krajev, je bil Jovan
Pa tudi ni vrag, da se    medtem    spet ne posreči kaj najti.
In    tedaj    je tudi njega prijela nevzdržna želja,
Obupno se je ozrl okrog sebe - in    tedaj    je zagledal Gildo.
   Tedaj    pa je vlak zažvižgal in puhnil oblak
   Tedaj    so se odprla vrata in v kupé je stopil
zabrusil listnico v straniščno cev - in    tedaj    je spet zaslišal glas starega žeparja:
Gilda pa je    medtem   , ko je Martin premišljal, sesula Pologarju
   Tedaj    se je prvič zamislil o cesarju in carju.
In še deževalo je    medtem   ; vreče so bile mokre, sladkor se je
   Tedaj    sta se zganila tudi fanta.
   Medtem    pa je Nanca pridno delala po hiši:
Tinka pa je bila    medtem    že zrasla.
   Tedaj    je iz Strežkove hiše, ki ni bila več
Venc Poviškaj pa je    medtem    mirno ležal v Hvalovem kozolcu na tramih,
   Medtem    pa je vas govorila.
Fantalin se je    medtem    prebudil, potegnil iz blazine dolgo
ampak obrisati se ni utegnil, ker bi mu    medtem    nota lahko ušla; sklonil se je še niže,
   Medtem    pa sta mlada dva klečala pri obhajilni
vlačiš po gostilnah, stara pa se ti    medtem    doma z drugim poja, in že jo je odkuril.
Štefuca sta    medtem    prijela Nace in Ruparjev Franc za noge
   Medtem    ko je Roza kuhala kavo, sta Pečanov
Zunaj pa se je    medtem    iznad potoka dvigala rahla prosojna
   Tedaj    so se vratca zaprla in ga udarila po
   Tedaj    se je zgodil čudež.
   Tedaj    je zapel petelin - in Štefe se je zbudil.
   Tedaj    pa Drejc spet plane predenj, sname
je tvoj otrok v smrtni nevarnosti,    tedaj    šele vidiš, kako je tvoj ... in tudi
   Medtem    pa je človeče v domobranski uniformi,
   Tedaj    je nemški častnik z revolverjem sunil
   Tedaj    sem se spomnila, kako je včasih govoril,
   Tedaj    pa se je oglasil Bichi.
   Tedaj    je oficir naperil revolver.
   Tedaj    se vznemirijo, ker dobro vedo, da se
   Tedaj    pa kakor bi odrezal: utihne, vzame
   Tedaj    pa tudi ona pamet v roko.
Prva Barbara se je    medtem    že preselila
   Tedaj    jo možje izroče ženskam in se obrnejo
   Tedaj    pa se je klopotec spet oglasil.
   Tedaj    se Trohovka spomni, kako je z njo:
   Tedaj    se Trohovka spomni, da je Čar že mrtev.
   Tedaj    pa se iz kuhinje primaje Okrogličar
Bichi se    medtem    približa k mizi in plašno stegne roko.
   Tedaj    skoči Boris pred Staneta, se junaško
Travnikarica, Okrogličar in Smodin se    medtem    sklonijo in se naglo sezujejo.
naravnost pred Drejca in Tildico, ki prav    tedaj    stopita na prag.
   Tedaj    plane Obrekarica k svojemu možu.
Mučni polsen me je    medtem    zapredel v svojo mrežo kakor pajek
Toda še    medtem   , ko ga je tako dušilo, je zlobno majal
   Tedaj    se je obrnil k meni, se zvito nasmehnil
vprašal in z očmi pokazal Justina, ki je    medtem    že pognal žago.
   Tedaj    so skozi vrata pahnili Petra; opotekel
   Tedaj    pa so se postavila predenj široka vrata
toda črhnil ni nobene več, ker so se    medtem    ženske že razmaknile; začutile so,
da bi spet stopil k Maticu, a prav    tedaj    je tiho zatarnala Temnikarica:
Ženske pa so    medtem    resno obravnavale njeno vprašanje,
Hotejec pa je    medtem    zamišljeno motril
In prav    tedaj    je zaslišal brnenje.
   Tedaj    pa je jeknil in obležal popolnoma negibno;
   Tedaj    se je Matic spomnil ognja, ki je bil
   Tedaj    je zagledal pred sabo sončnico.
In    tedaj    je spet vzdrgetal in se spet dvignil
Hotejec se je spet obrnil, toda Katro so    medtem    že oblile solze, zrušila se je na kolena,
   Tedaj    ga je zazeblo tudi pri srcu.
Zanj se je šele    tedaj    začelo.
   Tedaj    je Tone postal Ravničar in je šel ponjo.
   Tedaj    pa se je uboga Zamorka zrušila predenj
čakal, da bo postal Ravničar in da bo    tedaj    lahko vzel mlado in lepo nevesto.
   Tedaj    so Janezu vsi pokazali hrbet in odšli.
   Tedaj    sta se starejša dva spogledala in prikimala
   Tedaj    sta vrgla nanj vsak svoj prot, si obrisala
   Tedaj    pa mi je nekaj zašepetalo:
In šele    tedaj    zagledam, da je britanski general vzdignil
   Tedaj    mi seže naproti bela ženska roka.
In    tedaj    ga spoznam: stojim pred samim sabo.
   Tedaj    me v prsih zaboli.
   Tedaj    se mu skrči srce v grozljivi, a vendar
Šele    tedaj    z zadnjimi močmi ostro odseka z glavo
   Tedaj    ga bo spet objela prejšnja tišina,
Oče je bil    medtem    odložil žago in se z dlanjo počasi
zamahom roke prekinil oče, ki je bil    medtem    položil klado na tnalo in prijel za
   Tedaj    pa se je oglasila mama.
Ravnatelj je    medtem    hodil po sobi kakor lev po kletki in
se je že začelo vznemirjati, a prav    tedaj    so zaškripale stranice mamine postelje.
   Tedaj    je položil prst na usta in zamolklo
   Tedaj    pa je tesar Podzemljič pristopil s
In    tedaj    sem začutil, kako se je nekaj s tako
In    tedaj    sem spet zagledal Kadetko.
podobo velikanske klečeče ženske - in    tedaj    se je zgodilo tisto, kar se zgodi redkokdaj:
   Tedaj    je nekaj zateglo zaškripalo.
Šele    tedaj    sem opazil, da je v naročju držala
   Tedaj    je zagrmelo in začelo treskati.
   Tedaj    pa se je zgodilo tisto najhujše, najbolj
   Tedaj    je kadet bruhnil v smeh, ker je videl,
Otroci pa smo    medtem    razigrano ponavljali - Pekni dom, Pekni dom!
vrzel pretaknila v samotni Rejčev laz -    tedaj    pa je mama kliknila in obstala, a obstala
   Tedaj    pa se je izza Dominovega roba privlekla
pobrala denar, da bi mu ga vrnila, toda    medtem    je kadet potegnil izza srajce medaljonček,
V kuhinji    tedaj    ni bilo več tako domače, ker je za
Vojaški zdravnik se je    tedaj    zbudil in vrgel glavo kvišku.
Kata pa je    medtem    pogledala po vseh kotih in je celo
Toda misel, da lahko ded    medtem    umre, me je opogumila.
   Tedaj    sem se šele zavedel, da ne bom videl
   Tedaj    sem hotel skočiti po medaljonček, toda
   Tedaj    pa je nenadoma obstala in globoko zajela
   Medtem    se je zaradi Modrijanovega vpitja vrnila
Mama je    medtem    Kadetko umila in počesala.
   Tedaj    se Gino zgane in stopi k Obrekarjevemu
In    tedaj   
»Marsikaj se je    medtem    zgodilo...
skoraj navpičnem zelenem brdu - in    tedaj    se je iz spomina prikazala jasna podoba
   Tedaj    se je oglasilo s Presličevega brda,
Caposquadra je    medtem    pripravil škaf vode in jo zdaj besno
besede poštarju in caposquadri, ki se je    medtem    že nekoliko pomiril.
   Tedaj    so skozi vrata pahnili Petra; opotekel
Toda prav    tedaj    jo je zagledal pod hrastom.
puško, da bi stopil iz gozda, a prav    tedaj    je Milica spet vstala, spet zgrabila
   Tedaj    se je Travnikarjev stric šele zavedel,
In prav    tedaj    so se odprla vrata in v sobo je stopil
   Tedaj    je noč prerezal čuden žvižg.
Zažvižgalo je še tretjič, in šele    tedaj    je spoznal, da žvižgajo vidre, ki se
   Tedaj    je hudič zahropel in nato zakričal:
   Tedaj    pa so zaškripala vrata.
Učiteljica pa je    medtem    tudi spoznala svojo pomoto.
   Tedaj    jo je učiteljica tako silovito udarila,
   Tedaj    se je oglasil že petnajstletni Graparjev
   Tedaj    sem prvič opazil, da je prišla že do
   Tedaj    sem vedel, da bo povest, kakor sem
   Tedaj    zahrumi in se začne valiti, in tukaj
Priostril sem pogled, a    tedaj    se je že nagnil in se zrušil.
   Tedaj    pa se je iz daljave oglasila znana,
   Tedaj    se je na cesti tako nenadoma prikazal
   Tedaj    so ostali trije poskočili, besno zavpili
In    tedaj    sem kar nenadoma zaslišal, kako moj
žalosti sem vstal, da bi stekel k mami, a    tedaj    sem kar odrevenel; prešinila me je
   Tedaj    pa se spomnim pravljic
A    tedaj    se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj strašnega:
manjka, da bi bil klopotec moj - a    tedaj    omahnem in začnem padati.
sanje!« sem skušal biti mož, čeprav sem    tedaj    začutil, kako se mi tresejo noge.
obvisel med mladikami, ki so bile prav    tedaj    tako gosto posute s srebrnimi mačicami.
žive duše, sem to povedal mrtvim; prav    tedaj    sem šel mimo pokopališča in se ozrl
In    tedaj    se mi je zazdelo, da slišim, kako za
In    tedaj    sem se brez slehernega vzroka spomnil,
nasmehnila z otožno hudomušnostjo; in    tedaj    sem se spomnil, da je tako pozdravljal
   Tedaj    so ga zgrabili in ga nečloveško pretepli,
Raus e patacis, repa in krompir!« je    tedaj    zaničljivo prhnil Furlan.
A    tedaj    je nad krohotom nenadoma zadonel zveneč,
prava!« ga je zavrnil Luka, ki je prav    tedaj    odvrgel oglodano kost in se sklonil
obrazih in mokrih očeh, Peregrin pa mu je    medtem    obesil vrv z zvonci čez ramena, jo
   Tedaj    je zažvenketalo in zagrmelo; stražmojster
   Tedaj    se je skoraj prestrašeno oglasilo iz
Švignil sem kvišku, a glej, prav    tedaj    je nebo spet oživelo in utrnila se
deloval samostojno in bliskovito, je    medtem    že opredelil kmetovo podobo:
je mrko prikimal Temnikar, ki se je    medtem    sklonil in potegnil sekiro izpod lesenih,
   Tedaj    je potrkalo na vrata in vstopila je
In    tedaj   , prav tedaj, se je oglasilo klepanje
In tedaj, prav    tedaj   , se je oglasilo klepanje kose.
roke, da bi spet udaril po tipkah - in    tedaj    se je trobenta spet oglasila.
In    tedaj    zadoni trobenta.
In gre in kako gre in -    tedaj    se spet oglasi trobenta...
In prav    tedaj    je spet zadonela trobenta.
In    tedaj    je Temnikarica zagledala nosila.
Sklenila jih je in jih trdo stisnila, a    tedaj    se je spomnila, da si bolniki pred
In    tedaj    je zrasel pred njenimi očmi in je bil
In    tedaj    je začutila, kako se nekaj taja v njej
   Tedaj    je za njenim hrbtom škrtnilo v uri
s praga, in spomnila se je, kako je    tedaj    začutila kamen v drobu.
In    tedaj    je njeno srce okamenelo.
- Saplater! - se je prav    tedaj    pločevinasto oglasila nemška smrt.
In    tedaj    je v svoji podzavesti začutila, da
   Tedaj    pa
   Tedaj    pa se je nemška smrt ozrla in zagledala
   Tedaj    pa je spet poskočil pribočnik:
   Tedaj    je Temnikarica vzdignila glavo, se
   Tedaj    se je iz daljave oglasil zvon.
In    tedaj    se je pred njim začel odvijati prizor
In    tedaj    je zadonela trobenta.
In    tedaj    se je Peter Majcen kar nenadoma spomnil
»Dober dan!« je    tedaj    glasno pozdravil Peter Majcen in šaljivo
je prikimal Peter Majcen, ki je šele    tedaj    začutil, da ima popolnoma izsušeno
   Tedaj    se mu je zazdelo, da stoji nekdo za
In    tedaj    je spet zadonela trobenta.
obema rokama za bluzo, ki si jo je bila    medtem    odpela, in jo široko razgrnila; na
In    tedaj    ga je zagledal.
in še enkrat globoko zajel zrak - in    tedaj    je začutil, kako je v njem vse votlo,
   Tedaj    je zaslišal vzdih starega Blažiča in
Prve besede sem razločil šele    tedaj   , ko je Temnikar stopil s kolnika in
   Tedaj    sem se obrnil in stekel proti domu.
Otroci pa    medtem    razmišljajo in seveda tudi najdejo
mami in ji rekel, da ne sme umreti, a    tedaj    sem kar odrevenel: prešinila me je
   Tedaj    prav počasi vstanem in grem po prstih
   Tedaj    pa se spomnim pravljic in mladih junakov,
A    tedaj    se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj strašnega:
malo manjka, da bi bil klopotec moj a    tedaj    omahnem in začnem padati.
   Tedaj    spoznam, da so to samo črne sence vej
sanje!« sem skušal biti mož, čeprav sem    tedaj    začutil, kako se mi tresejo noge.
mlade in tenke veje, ki so bile prav    tedaj    tako gosto posute s srebrnimi mačicami.
A prav    tedaj    je veselo zavpila Tinka:
Ko so mu prav    tedaj    prinesli nov bič, je vprašal:
brade in košatih brk ni imel, ker so    tedaj    tako nosili le plemenitaši.
   Tedaj    pa so že drugi valpti pritekli in mu
Vsi tlačani so šli    tedaj    v grad, vsak je snel svoj bič in so
tako kratko, nič daljše,« se mu je    tedaj    zazdelo, da se je oglasila bližnja
   Tedaj    sta imela pred seboj javna skladišča
   Medtem    se je začelo mračiti in polknice nasproti
   Tedaj    se je oženil in odprl slaščičarno.
Niti    tedaj   , ko je govoril, se njegov obraz ni
   Tedaj    je poskusil tisto, kar je imel za vrhunec
   Tedaj    se je Pécuchet obrnil na cvetje.
Kitajske in evkalipt, katerega slava se je    tedaj    komaj dobro začela.
   Tedaj    so se ljudje razšli.
   Tedaj    sta se z vsemi znanimi zvijačami lotila
   Medtem    je Pécuchet naredil Bouvardu pridigo
   Tedaj    je žena, ki je s košaro na kolenih
   Tedaj    je Pécuchet rekel:
   Tedaj    je pes zalajal.
   Tedaj    sta se izgubila v filozofiji medicine.
   Tedaj    si je mislil, da ima napad ledvičnih
   Tedaj    sta kupila Becquerelovo razpravo in
   Tedaj    sta si za večerjo naročila ostrige,
mogoče, da je zvezda, ki jo gledamo,    medtem    že izginila.
   Tedaj    so izbruhnili ognjeniki, ognjene skale
Včasih je bilo, kot da je utihnilo, in    tedaj    se je slišalo le žuborenje potočkov.
   Tedaj    je ogromna gmota zemlje padla dol tik
In župan, ki je prišel    medtem   , je dodal:
in presenečeno ugotovila, da se je    medtem    marsikaj spremenilo.
najdeta nekaj sekir iz kremena, ki so se    tedaj    imenovale celtae in ki so jih druidi
   Tedaj    sta se Bouvard in Pécuchet poglobila
   Tedaj    sta vprašala Dumouchela, »katera zgodovina
številnimi pobožnostmi, usmiljenje pa    tedaj   , ko je dosegel milost za generala Debella,
   Tedaj    sta na dvorišču zagledala veliko avbo
je odnesel ven, da bi jo pobarval,    tedaj    pa je od nekod prišla krava in jo zvrnila
   Tedaj    sta se začela divje prepirati, on je
   Medtem    je Pécuchet počel isto; vmesna vrata
   Tedaj    sta se vprašala, v čem je pravzaprav
   Tedaj    je Pécuchet predlagal, da bi ustanovili
Hrup je    medtem    naraščal.
   Tedaj    se je Gorju obrnil k Pécuchetu:
ki so jo prekrivali košati bresti;    tedaj    je za hrbtom zaslišal glas, ki je zakričal:
spalnico, razen če bi bil Pécuchet proti;    tedaj    bi stanoval v soprogini hiši.
Pécuchet je    medtem    nekajkrat šel ven, hodil pa je na široko.
   Tedaj    je gospod Alfred glasno spregovoril:
   Tedaj    je začel grmeti zoper magnetizem, češ
   Tedaj    je Pécuchet rekel:
   Tedaj    je župnik izrekel naslednjo misel:
   Tedaj    se je Pécuchetovo srce napolnilo z
   Medtem    pa v peklu ostudno zaudarja, v njem
   Tedaj    sta za vrati zaslišala ječanje, podobno
   Tedaj    Razum postane moj razum, pravilo ni
Razveselila sta se,    tedaj    pa je dodal:
   Tedaj    se je v njunem duhu razvila neprijetna
   Tedaj    ju je ustavil kužen smrad.
Stopil je ne drugi stol,    tedaj    pa v hipu odrevenel.
   Tedaj    je zadonela vesela pesem, ki vabi ljudi
   Tedaj    se je nenadoma prikazal Gorju.
Kje je    tedaj    navdih?
   Medtem    je Victor buljil v puško in se je celo
   Tedaj    sta se domislila zvijače.
Victorine je    medtem    plezala po pobočju in nabirala trobentice,
   Tedaj    ga je ozmerjal z zločincem in za odvajanje
sta iskala staro pohištvo, in nato    tedaj   , ko sta zbirala kamne.
In krpača je zalotil prav    tedaj   , ko jo je nastavljal.
da ni ozmerjal Sorela, marveč da je    tedaj   , ko je zagovarjal Dauphina, branil
   Tedaj    sta se Bouvard in Pécuchet hotela izkazati
Seveda,    tedaj   , pred petimi leti v bolnici, ko so
Na Storžiču sem se    tedaj    po velikih mukah odločil, da moram
drugače reševati, se morajo pač tako«, je    tedaj    razložila.
Rogove tovarne do Begunj, kjer smo    tedaj    proslavljali rojstni dan.
   Tedaj    bom razumel.
naenkrat nisem pojedel še nikoli, niti    tedaj    ne, ko smo stavili še kot študentje.
vrečo značk - manija značk je bila    tedaj    v Bolgariji na višku.
Tako sem razmišljal    tedaj   .
funkcioniral brez kvalitete, ampak    tedaj    bi bilo živeti tako neumno, da to sploh
tistega časa, da je bila Kapadokija    tedaj    verjetno svojevrstna oaza drugačne
dogodke in osebe, za katere nekoč,    tedaj    še tako nedolžno ranljiv, sploh nisem
   Tedaj    bi se rad s svetlobno hitrostjo preslikal
   Tedaj    so prišli pome.
mrzle z veliko snega, mnogo krajev je    tedaj    po več mesecev odrezanih od sveta.
danes, veliko evropskih popotnikov je    tedaj    obiskovalo dvor šaha Abbasa, hoteč
Doma je    medtem    opozicija tako narasla, da je šah moral
idealno navodilo za tedanjo družbo,    tedaj   , v tistih razmerah se je morda res
ko agentje poskrbijo za vse, pa še    tedaj    bi verjetno šprical vse ekskurzije
darilo, ki ga je treba spoštovati, sem si    tedaj    zapisal v dnevnik.
ponavljala in niso več žgečkala kot    tedaj   , ko so se pojavila prvič.
Verjetno so se    tedaj    med pogovori premodrih grških filozofov
Afganistan je bil    tedaj    na križišču glavnih karavanskih poti,
Kapljice rose so se    tedaj    zalesketale v mavričnih barvah, kot
   Tedaj    se osamijo v posebni hiši, ki služi
   Tedaj    ženske spletajo šopke in vence rož,
V kampu je bilo    tedaj    kakih tristo ljudi.
   Tedaj    je po cesti, ki so jo nekaj let prej
Pripovedovali so, kako so Sovjeti do    tedaj    poskusili in zavrgli že več strategij,
sem bil kdaj podoben Afgancu, sem bil    tedaj   .
Kako so si delili, me    tedaj    v tisti urni hoji navzdol ni prav nič
Verjetno sem    tedaj    za nekaj hipov oglušel in oslepel.
   Tedaj    sem že lahko videl - naravnost v prepad
Okoli mene so se    medtem    začeli zbirati možje, ženske so oprezale
Dinastije chitralskih mehtarjev so se    tedaj    v svojih bolj romantičnih časih rade
Viški zato zgnijejo; baje    tedaj    cela dolina zaudarja po kislem.
   Tedaj    vse uživa mirno tiho ekstazo.
zraka in se vrniti v posteljo, ampak    tedaj    me je Hunza potegnila vase.
   Tedaj    se Hunze zapro k z drvmi in hrano preskrbljenemu
Turisti so    medtem    brezbrižno brali knjige, poslušali
   Tedaj    sem jim ponudil svojo kri, kar pijte
O teh stvareh    tedaj    še nisem vedel kaj prida, sem pa v
Ta se je navdušil nad    tedaj    v Indiji cvetočim budizmom in prevedel
radosti ljudstva, je posut z rožami    tedaj    štiriletni deček prispel v Lhaso, da
Ceste    tedaj    ni bilo.
oktobra 1950, ko se je Dalaj Lama,    tedaj    star 18 let, pripravljal na zaključne
toleriralo, je Peking obvestil svet,    medtem    pa je kitajska armada napredovala proti
Kitajci so    tedaj    v zanosu uspešno izpeljane revolucije
V tistem svojem stanju    tedaj    sem bil pripravljen vsako spremembo
Ti kraji so bili    tedaj    zaradi ugodnih naravnih pogojev kmetovanja
zrasli po več tisoč kilometrov narazen v    tedaj    različnih kraljestvih, tudi to mojstrovino
   Tedaj    naj bi v centralni Indiji vladal kralj,
mu pokazali tempelj s kipom, pa še    tedaj    so mu zavezali oči, ko so ga peljali
   Tedaj    se je Višnu spremenil v tesarja, prepričal
za ceno petnajst rupij, kar je bilo    tedaj    en na črno zamenjan ameriški dolar,
morem zvleči k sebi v gostilno, ker    tedaj    čisto nič ne vidim, kaj se dogaja z
se pošlatam po torbi za pasom, ker    tedaj    mislijo, da je tam pištola, pa kako
   Medtem    se je Hary oblekel v oranžne hlače,
   Tedaj    sem stopil k lokalnemu ayurvedičnemu
arabski popotnik in zgodovinar, je    tedaj    opisal, kako je videl sultana, ki se
kakšen način naj reši državne finance,    tedaj    se je spomnil, da so na Kitajskem zlat
Ponekod verjamejo, da ljudi    tedaj    zamenjajo duhovi.
da kaj takega še nisem videl in od    tedaj    lahko razumem, da obstaja prava nezlorabljena
Ponovno pa se je v Indiji    tedaj    okrepil hinduizem.
in ga, Omota, kakor je bilo bogu od    tedaj    ime, zavil v kos blaga in ga nabil
   Tedaj    sem se spomnil in zahrepenel po dveh
ali kot so jo imenovali - mati, do    tedaj    nesporni duhovni in administrativni
dokončno blokirala finančni kanal, ki je    tedaj    tekel skozi njene roke, so si Aurovillci
in ker itak nimajo denarja zanje -    tedaj    se pač umre, saj to ni taka tragika,
sam Indijec - ja, Kristus, kaj bi pa    tedaj    doma sosedje rekli...
Kajti    tedaj    se hiperventiliran zaljubiš v tisto
Tajska vlada jim je    tedaj    naselitev dovolila z namenom, da bi
ameriških vojakov, ki so doma gojili    tedaj    pač moderne hipi ideale ljubezni in
   Tedaj    so nepredvidljivi in nevarni!
Od    tedaj    datira tudi Angkor Wat, prestolnica
začel dvolični flirt s Pekingom, ki je    tedaj    še podpiral vietnamsko partijo.
zgrajeni v kolonialnih časih, ki je ni od    tedaj    še nihče popravljal, priropotal vesel
   Tedaj    je vstopil siv očak, že na pogled zdrav
podrtega mesta, danes pa trdijo, da gre za    tedaj    cvetoče tempeljsko mesto puščavnikov,
metafizika, filozofija ... so se razvijali kot    tedaj    nikjer.
napredne vrste (ne vem, koliko je bilo    tedaj    ljubezni med bratskimi narodi).
prinesli s seboj več znanja v Indokini    tedaj    cvetočih civilizacij in so se obdržali
Osrednji Javi so    tedaj    vladali fevdalni princi dinastije Seilendra,
Moč in množica funkcionirata    tedaj    in danes po precej podobnih zakonih.
Vse sem zapravil    tedaj    tam, nisem mogel proč, njen brat me
In    tedaj    sem jo zagledal.
Takrat res še nisem vedel, in    tedaj    sem točno vedel, kaj bo iz tega.
sta šla na lepše, ker je bil ravno    tedaj    karneval v Riu, sam pa sem se lahko
rožici in jo samo gledal, tako kot sem    tedaj    gledal papajo skozi rešetkasto okno
Od    tedaj    naprej je bil mir, razen noči, ko sem
vsake toliko časa zvilo, še posebej    tedaj   , ko sem obiral grozdje.
Običajno smo se    tedaj    spravili dol k morju.
koncentracijska taborišča, ki so jim že    tedaj    rekli misijoni.
Čisto preprosto:    tedaj    smrti sploh ne bi bilo, saj bi se pred
osiveli lasje in opešale oči, tako bi    tedaj    vedeli, da bomo potem, ko nas pogoltne
   Tedaj    ni dvoma, da tudi jaz sem, če me [varljivec]
Janez je    medtem    odprl balkonska vrata in zdaj stoji
posnemamo tiste, ki sebe prepričajo, da    medtem   , ko gledajo gozdno zelenje, ptičji
Johannes na Sörena Kierkegaarda - zakaj je    tedaj    literarni junak po značaju tako zelo
Ko je dekle enkrat dalo vse,    tedaj    je oslabela, tedaj je izgubila vse;
enkrat dalo vse, tedaj je oslabela,    tedaj    je izgubila vse; kajti za moškega je
V hiši si je oblekla jopico,    medtem    se je že precej shladilo, sence dreves
premeri vrt, ozira se k cvetočemu drevju,    medtem    se mu dve muci dobrikata okrog nog
tolikanj nesrečni, da ljubimo večkrat,    tedaj    lahko rečemo, da gre vsakič za prvo
je to lepo in zdravo, lepo je celo    tedaj   , ko se je v teku let občasno živo spominja
in kot filozof jo lahko zavržeš šele    tedaj   , ko se povzpneš po njej... povzpneš do
Parfit pravi, da je    tedaj    zares pomembno za preživetje, da -
Dejstvo pač je, da    tedaj    ne bo nikogar živega, ki bi bil [isti]
na fin star papir; sipino črnilo je    medtem    že obledelo v primerjavi s tiskarsko
polsnu tipam za njo in se ob tem zbudim,    tedaj    izbruhne iz mojega utesnjenega srca
glasneje in nazadnje hlastno, goreče,    medtem    pa vse bolj speši korak - kakor da
praprot, svetlikajoče se kapljice rose...    tedaj    bi kar pozabil, da odhaja, če se ne
pesti, jo priporočil blaženi Mariji... in    tedaj    sem po zvoku presodil, da se je letalo
Sopotnika v času in prostoru sta    medtem    prišla do vasi Utovlje ( vzhodne dolžine
proti Tomaju; če hodiva enakomerno,    tedaj    število najinih korakov, ponavljajočih
gibanje v prostoru dobro merilo časa le    tedaj   , kadar je enakomerno?
ali ko spreminjanja nismo opazili, [   tedaj   ] se nič bolj ne zavedamo, da je čas
razločimo nobene spremembe, marveč [   tedaj   ] duša očitno ostaja v enem in nedeljivem,
čas torej opažamo skupaj: saj tudi    tedaj   , kadar je tema in ničesar ne zaznavamo
Kaj pa, če stvari mirujejo - ali    tedaj    zanje ne teče čas?
prvič, da ”biti v času“ pomeni ”biti    tedaj   , kadar je čas“ [221a9]; drugič - ker
Sopotnika v času & prostoru sta    medtem    spet vstopila v gozd, na desni strani
Golobu na pisateljevi glavi se je    medtem    pridružil še eden, ptiča frfotata in
sovpada s severnim ali južnim polom,    tedaj    z merjenjem ugotoviva, da so vsi trije
Bruno je    medtem    že pokadil pipo in se pravkar presedel
Ma che bella...“, in    tedaj    se Bruno vendarle odloči, da mu pritrdi
”...   medtem   , ko naju je gondola vozila nazaj po
   Tedaj    se gondola močneje zaziblje zaradi
Flotilja gondol s svati se    medtem    priziblje mimo.
Gondoljer    medtem    zavije v enega izmed manjših kanalov.
Bruno    medtem    plačuje voznino in ko je tudi to opravljeno,
Čemú    tedaj    življenje?
Janez pa    medtem    kakor v snu tava od slike do slike
mu približala Bruno in Marija, šele    tedaj   , ko stojita že tik pred njim.
   Tedaj    je Gospod poslal med ljudstvo strupene
Janez    medtem    radovedno lista po Newtonovih Principih:
tako rekoč vrtel skupaj z njima -    tedaj    po Newtonu ne bi bilo nobenega razumljivega
smiselno v sicer praznem vesolju le    tedaj   , če obstaja absolutni prostorski
Nihče zares ne verjame, da    medtem   , ko se je Jozue bojeval z Amorejci
svetlobo... in ko sanjavec postane sanjani,    tedaj    se prebudi!
ker prehaja v preteklost, kako moremo    tedaj    o njem govoriti, da je, ko pa je edini
Toda kje je    tedaj    tisti del njega, ki ga zaobjeti ne
Kako    tedaj   , da ga ne zaobjame?
”Življenje se nam    tedaj    prikaže kot pravljična igra, v kateri
gledamo skozi daljnogled neko pokrajino,    tedaj    optika daljnogleda - recimo desetkratna
katerem je učiteljeva predavanja uredil    tedaj    še mladi Husserlov učenec Martin Heidegger.
še vedno predrelativistično, saj je    medtem    Einsteinova relativnostna teorija že
Ko zazveni nov ton [v melodiji],    tedaj    prejšnji ne izgine brez sledi, sicer
Je tudi    tedaj    nujno časenje zavesti, da bi lahko
   Tedaj    zazvoni telefon, Bruno vzame z mize
Janez si    medtem    znova ogleduje sveto podobico, ki jo
Kolovoz se je    medtem    izgubil med podrastjem in padlim vejevjem,
   Tedaj    bi bilo bolje, da bi se relativnostna
svetovih, pa čas tako hitro beži, da    medtem   , ko tu doli mine tisočletje, angelom
enačaj med časom in večnostjo, ali ni    tedaj    vseeno, s katere strani preberemo enačbo,
nedvomno obstaja in da ostaja tudi    tedaj   , če časovna določila pripisujemo dogodku
vrtinca k njegovi mirujoči osi, kjer te    medtem    čaka matična ladja... in ko se vrneš
Mrč se je    medtem    zgostil v prezgodnji somrak.
Da, pa ne samo    tedaj   .
   Medtem    pa jaz prinesem iz knjižnice Lukrecija.
sreča z Angelovimi modrimi očmi in    tedaj    starec privzdigne svoj slamnik, kakor
Čému    tedaj    služijo čuti?
od geocentrizma, ki ga je Kopernik    medtem    že zavrgel - drži pa Michelova ugotovitev
Ampak naš Bog bi bil    tedaj    zgolj bog našega sveta in ne več
galaksij, njenih časovnih ”replik“, tudi    tedaj    bi bilo vesolje za nas še vedno velikansko,
uma, koliko veličastnejši mora biti    tedaj    šele stvarniški um, ki iz notranjosti
v neštete drobce (snovnega sveta),    tedaj    se sonce leskeče v vsakem od njih in
pa bo ravno prav, če pride pozneje,    medtem    bom našel zanj kaj zanimivega iz Spinoze.
nakar se vrne k računalniku, ki je    medtem    od besedila Spinozovega traktata sam
Zunaj je    medtem    nehalo deževati.
znotraj njegove neizmernosti, kako    tedaj    veva, kakšen je v celoti?
   Medtem    se je že povsem zjasnilo in večerna
...in    tedaj    zazvoni na vratih:
   Tedaj    mojster vstane, otrese pipo in jo vtakne
Ne vem, ali bi bilo    tedaj    kaj bolje, saj tudi v prvem semestru
”tistega absolutno najvišjega“ tudi    tedaj   , če bi se zgodil enkrat samkrat! -
kajti za Schellinga je delo umetnina    tedaj   , ko ”neposredno ali vsaj v odsevu“
   Tedaj    pa Janezov pogled nehote zdrsne s slike
in jo preneseš na platno... kajti šele    tedaj    lahko začutiš njeno ”večno bistvo“,
naravo pojmujemo zelo široko, ker bi    tedaj    morali Boga pojmovati preveč abstraktno.
   Tedaj    nekaj završi v vejevju in trojico,
Torej sova ne razpne svojih kril šele    tedaj   , ko pade mrak.
zaspala; filozofa opazita, da spi, šele    tedaj    ko zaslišita njeno nežno smrčanje.
   Tedaj    pa tulipan začne rasti, spreminja se
   Tedaj    opazim, da se nad vodnjakom spreletava
   Tedaj    odvrže lok, zlomi puščico in reče:
razodetje božanske volje v naravi,    medtem    se ko pri poznem Schellingu razodeva
Ker    tedaj    začetek ne bi bil več ”večni začetek“.
bi zavest vedela za svoje rojstvo,    tedaj    to ne bi bilo pravo rojstvo, ampak
Da, toda dodaja, da je svobodna le    tedaj   , če ne pozna svojega lastnega začetka.
sorazmerno jasna: človek je svoboden samo    tedaj   , če spozna in sprejme nujnost, v katero
   Tedaj    Janez mahoma zasluti bližino nekega
odmislimo teleologijo, je učinkovita samo    tedaj   , če predpostavlja zelo mnogo vesolij,
načelom, ki pa ima razlagalno moč zgolj    tedaj   , če predpostavimo mnoštvo svetov, četudi
Očitek tavtološkosti bi bil upravičen    tedaj   , če bi obstajalo zgolj eno možno
ubranost (naravnih konstant idr.) zgolj    tedaj   , če ”učinek opazovalne selekcije“,
bara)‘ - ta zakonitost velja seveda tudi    tedaj   , kadar vode (ravno) ne segrevamo
učinkovita razlaga nastanka človeka le    tedaj   , če res najdemo mnoštvo fosilov, kosti
metodologijo bi se jim lahko izognila le    tedaj   , če bi našla resnično ”končno teorijo“,
odkritja prasevanja in drugih opažanj -    tedaj    verjetno res ne bi bilo pravega razloga
Mi, vlada, ministrstvo za finance,    tedaj    sem bil še na ministrstvu za finance
Slovenija bo    tedaj    šele krepko zakoračila vanjo, imela
Državni načrtovalci so    tedaj    ugotovili, da bo predvideni cilj težko
razumeti v luči Lukovih besed v Apd 15: »   Tedaj    pa so prišli neki ljudje iz Judeje
Težave so se    tedaj    najbolj pokazale ravno na prodajnih
Cerkev se je namreč do    tedaj    že uspešno ubranila naukov angleškega
vozniku iz Dolenjskih Toplic, ki je    tedaj    z bmw po prehitevalnem pasu pripeljal
   Tedaj    si bosta namreč na nasprotnih straneh
poslušali drug drugega in govorili le    tedaj   , ko bi imeli kaj pametnega povedati?
   Tedaj    je tudi izjavil, da se bo z odhodom
V enem svojih,    tedaj    pogostih javnih nastopov je tedanji
njeno desno krilo, četudi je Šešelj že    tedaj    razmišljal o mejah velike Srbije na
Tega prepričanja ni spremenil niti    tedaj   , ko so ga kot 29-letnika obsodili na
v Demokratski stranki, ki je sicer    tedaj    še ni vodil Zoran Đinđić, torej vse
da so se začetki bolezni začeli že    tedaj   .
Žal zdravniki tega neskladja    tedaj    niso opazili, kljub temu pa so me na
bolezni popolnoma nič ne spravi iz tira -    tedaj    sem samo vedela, da sem bolna (kar
lahko pokazal nekaj zagretosti tudi    tedaj   , ko gre za »vpisane« - navadne državljane,
bral je Machiavellija, le da se je ta    tedaj    imenoval Han Fei Zi.