Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Ssd1 (57)


svojih sanjah je vedel, da sta bili    življenji    matere in sestre nekako žrtvovani njegovemu.
mečem, škarjami in s številnimi drugimi    orodji   , kajne?«
»To sta v resnici novi in nenavadni    imeni   
»Potemtakem morata biti    nagnjenji    ubrani druga na drugo ?«
bi bila denar in dobiček najboljši    sredstvi    za razsojanje, potem bi vsekakor morala
Tako nas dve neizpodbitni    dejanji   , v katerih Bog ne more lagati, silno
Njuni    trupli    bosta obležali na trgu velikega mesta,
in ne bodo pustili, da bi bili njuni    trupli    položeni v grob.
LJUBLJANA, 9. junija -    Ministrstvi    za promet in zveze in za notranje zadeve
To sta dve    vprašanji   .
so v lobanji, kakor dve mali ledeni    jezeri   .
ločil samo po zvoku, ki sta ga njuni    imeni    sprožili na strunah njegovega srca.
Tako sta potekli skoraj dve    leti    v izobilju in brezskrbnosti.
sta drug ob drugega, in stari, črvivi    kolesi    sta se raztreščili.
Najprej rilček, potem dve    vretenci   , ki sta tvorili močan tilnik, in trije
Prvi dve    leti    je vneto stikal za granatami, ki jih
potekalo Venčkovo življenje skoraj dve    leti   .
komaj debelejši od oreha, oči vdrti    očesci   , ušesa ušesca in zverižena kakor dva
poglavitno vlogo sta odigrali dve strašni    naključji    - dve svetovni vojni.«
štrleli dve dolgi in tenki nogi, toda    koleni    sta bili nenavadno debeli in grčasti,
»Dve živi    bitji   
»Dve živi    bitji   ?« je ponovil kamen.
Nič ne de, če morata miniti še dve    leti   .
»Toda,« je rekel Bouvard, »dve škilasti    očesi    sta bolj različni kot dve naravnost
bi bil poskus, ki naj bi trajal dve    leti   , največ tri, dovolj, da bi mi pomenil
ogledalo, se mi je zdelo, da sta se    očesi    premaknili, eno gor, drugo dol in malo
Majhna hiša, dve še manjši gospodarski    poslopji    in še manjša hišica, iz katere se je
Svoboda in ljubezen sta vedno intuitivni    stremljenji    življenja na zemlji.
Obe sta zanjo drugo drugemu tuji    bitji   ; [...nesrečna] zavest je le oporekavo
Metafizika po vsebini stara že več kot dve    tisočletji    - in ugotovil sem, da imam seveda največ
definiciji časa kot števila gibanja počneta    določili    prej in pozneje?
Pravzaprav je čudno, da sta minili celi dve    stoletji    od odkritja perspektive v zgodnji florentinski
Tako: zamisliva si, da sva ”površinski    bitji   “, ki živiva kakor nekakšni senci v
relativno gibanje dveh teles: če se    telesi    A in B gibljeta enakomerno in premo,
Kot si prej rekel že sam: če se dve    telesi    A in B enakomerno gibljeta v prostoru,
Če torej dve    telesi    v medsebojnem odnosu pospešujeta [svoje
Leibnizevi temeljni    načeli    sta med seboj povezani, saj -
je sila, s katero se privlačita dve    telesi    v praznini sorazmerna s produktom njunih
Kot vidiš, Janez, sta    stališči    nepomirljivi:
se v grški filozofiji dopolnjevali    pojmovanji    časa kot ”števila gibanja“ in ”podobe
Obe    merjenji    časa, vaše in moje, bi se morali ujemati,
mi, da sta vajina pogleda le različni    gledišči    na isti ”večni čas“.
Elpin in Burkij sta izmišljeni    imeni   .
sta tako snov kot svetloba nujni    določili    tega bistva.
svetloba edini diamantovi bistveni    določili    s stališča Njegove lastne večnosti
Spinoza), ti lahko odvrnem, Janez, da    vprašanji    oziroma odgovora nanju vendarle nista
razlike“ [prav tam, 78], v kateri sta    nasprotji    (mišljenje in bit, subjekt in objekt,
Vekov sveta ustavil ob misli, da sta    vprašanji    ”zakaj“ in ”čemu“ dve strani istega
”...obe    načeli    zrcalita drugo v drugem.
grobem rečeno, uveljavili dve nasprotni    stališči   : aktualizem (Kripke) in posibilizem
   Tolmačenji    sta dve.
Novo zavezo sta vključeni dve njemu pripisani    pismi   .
Od takrat je minilo že dve    leti   , projekt Gunclje pa je še vedno predvsem
predorom Debeli hrib na delu, kjer smerni    vozišči    nista ločeni s kovinsko ograjo, poskusil
Dotaknili sta se me zgolj kot literarni    deli   .
evangeličanskih deželnih vladarjev ter    mesti    Nürnberg in Reutlingen.
zidu in sežig knjig nista bili hkratni    dejanji   .