Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psp5j (10)


naklonjena in ne zabrede predaleč, potem v    starejših    letih, ko je prvi vihar za njim, sprejme
logičnimi sistemi, s katerimi sem si v    mlajših    letih rad krajšal čas (takrat se mi
”intersubjektivnosti“, kakor je Husserl v svojih    poznejših    delih imenoval fenomenološko ”objektivnost“?
enak (izotropen), čeprav je v vseh    manjših    (lokalnih) merilih strukturno raznolik;
Schelling bi pripomnil, vsaj v svojih    mlajših    letih, da je ravno občutje lepote najvišja
Pa je Schelling tudi v svojih    poznejših    delih ostal panteist?
je, kot pravi Schelling v nekaterih    poznejših    delih, potentia existendi, možnost/moč
Vendar pa tako v Vekovih kakor tudi v    poznejših    delih Schelling večkrat pravi, da je
lokalne skupnosti in jo predvsem v    večjih    urbanih središčih pogosto zaznamujejo
postal javno znan, je neki drug: v    kasnejših    letih se Luther razvije v ostrega sovražnika