Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psp4jj (11)


milijarde dobička (v letu 1995) med    največja    slovenska podjetja, med njegovimi lastniki
ki najbolj potrebnim v vasi opravlja    najnujnejša    dela.
kopal laze in sploh opravljal samo    najtežja    in najbolj groba dela, toda kmalu so
si je od nekdaj želel konje, kočije,    najboljša    burgundska vina in lepe ustrežljive
Skupaj sva preživela    najlepša    leta, pričarala Janovo rojstvo in mislim,
te identitete; umetnost pomirja naša    najvišja    stremljenja in razrešuje poslednja
prvake, ki bi se lahko vmešali v boju za    najvišja    mesta tudi na OI.
moramo omogočiti optimalne priprave za    najpomembnejša    tekmovanja, pri čemer pa moramo upoštevati
Igrali ste    najpomembnejša    dela Iberta, Prokofjeva, Hindemitha,
znotraj mednarodne delitve dela, saj    najdragocenejša    delovna mesta vedno zadrži zase.
izvozijo čim več delovnih mest, tudi tista    najdragocenejša   .