Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psp2j (14)


Spominjal se je tudi    daljših    obdobij okrevanja.
prihodnje negovali in častili kot grobove    višjih    bitij.
papeževega bivanja v Sloveniji ter    poznejših    srečanj s poglavarjem Rimskokatoliške
Drejc, kmet Okrogličar in mračen fant že    starejših    let.
»Koliko je še čisto drugače važnih in še    težjih    vprašanj!«
Predmestja    večjih    mest so zamaščene mehanične delavnice,
vemo, da nisi špijon, je bilo eno od    težjih    vprašanj.
prebivalstvo, ki pa je predvsem v bližini    večjih    mest ideološko razdeljeno in pomaga
spet navalili na kolo, imel sem nekaj    krajših    predavanj o smereh v razvoju sodobnega
drevesa, posebne kraje in tudi hierarhijo    višjih    božanstev, ki je podobna hindujski.
platna z motivi križevega pota in nekaj    manjših    za stranski steni in strop, med slednjimi
prikrite vsebine, ki se zaradi teh    večjih    sistemskih vprašanj niso niti odprle.
Menim, da bi to moralo biti tudi eno    pomembnejših    določil zakona, ki naj bi prispevalo
saj je svoje stališče do nekaterih    pomembnejših    vprašanj jasno sporočila, res pa je