Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psp1jj (10)


pa naj jih zaplaja od takrat, ko so    najnemirnejša    mladostna leta za njim, in tja do petinpetdesetega
Celo    najboljša    mnenja so slepa.
»   Najbližja    so zakonu poželenja kraljevske, urejene
»   Najboljša    sredstva proti temu so merjenje, štetje
   Najuglednejša    slovenska podjetja
Če    najredkejša    drevesa uspevajo v prestolnici, morajo
tudi velika nahajališča urana, morda    največja    na svetu, predvsem pa da so se Kitajski
   Najpogostejša    so darovanja prednikom.
naseljeni svetovi in velika bitja in    najodličnejša    božanstva ter... v neskončnem prostoru
veliko kot decembra, pričakovanja pa    največja    od leta 1994.