Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pse6jj (10)


samo, lahko izgovorljivo besedo s kar    najmanjšim    številom zlogov, ki je ohranjala originalno
bistvo pravičnosti, ki je sredi med    največjim    dobrim - nekaznovano prizadevati krivice
nekaznovano prizadevati krivice - in    največjim    zlom - trpeti krivice brez možnosti
bi se bal bivati pod isto streho z    največjim    zlom, kakor hitro bi zakrivil kak zločin!‘
za največje dobro, in v navzkrižju z    največjim    zlom.«
začutil, da se bliža najhujše in z    najhujšim    tudi konec zanj.
pripravljen vsako spremembo sprejeti z    največjim    veseljem.
razumel, da je pravolja ”nad“ ali ”pred“    najvišjim    dobrim in da bi navsezadnje lahko izbrala
članice Unije pripeljali kot tiste z    najboljšim    spričevalom v pridružitvenem razredu.
so v resnici vse po vrsti rožnate, z    najmanjšim    možnim številom skeptičnih izjem.