Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pse6j (7)


Kmalu boš o njem govoril še z    večjim    spoštovanjem.
pesek frčal izpod nog, in se vrnil še z    večjim    dostojanstvom.
popolnoma poravnani, a vendar so dihali z    lažjim    srcem.
gleda s pomilovanjem, hkrati pa tudi z    večjim    in drugačnim spoštovanjem, kakor ga
drevesa, suhocvetnice in mah; in z vse    večjim    navdušenjem, s previdnim tipanjem,
Poslušali so tudi oni z očali in    boljšim    znanjem angleščine kot jaz.
nudi nekaj več storitev, a z bistveno    manjšim    številom ljudi.