Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pse5 (1119)


Veža je smrdela po    kuhanem    zelju in starih, cunjastih predpražnikih.
hrbtom je telekran še vedno čenčal o    surovem    železu in o tem, kako so prekoračili
sprejemal; še več, dokler se je mudil na    vidnem    polju, ki ga je obvladovala kovinska
razloga je bil telekran v dnevni sobi na    neobičajnem    mestu.
kakšen član Partije običajno rabil v    vsakdanjem    življenju.
Sedel je tiho kot miš, v    jalovem    upanju, da bo, kdorkoli je že, odšel
Počutil se je, kot da tava v gozdovih po    morskem    dnu, izgubljen v pošastnem svetu, kjer
globoko pod zemljo, okrog in okrog po    spiralnem    stopnišču, ki je zvonilo pod njegovimi
produkciji raznih vrst potrošnega blaga v    zadnjem    desetletju leta 1983, ki je bilo obenem
ki je bila morda zaradi sprememb v    političnem    zavezništvu ali zaradi napačnih napovedi,
Vendar je Winston pri    zopetnem    pisanju napovedi znižal številko na
ki niso nikdar delovala, mrzli vodi,    grobem    milu, razpadajočih cigaretah, hrani
priznali, da so bili v tem času na    evrazijskem    ozemlju.
razvejeni na obe strani ceste, so se v    presenetljivem    številu gnetli ljudje - dekleta v cvetu
prihajal vonj po urinu, žaganju in    kislem    pivu.
je vrata in ostuden sirast vonj po    kislem    pivu mu je udaril v obraz.
kajti ni bilo verjetno, da bi se po    čistem    naključju na isti večer sprehajala
Na    bojnem    polju, v mučilnici, na potapljajoči
bilo, kot bi bil začutil bolečino v    lastnem    telesu.
zadeva uspešno konča, take stvari se v    resničnem    življenju ne dogajajo.
»Pa v    Mladinskem    gibanju.«
bilo še visoko na nebu in spodaj na    sončnem    dvorišču je neka brezoblična ženska,
sladkor, stvar, ki jo je Winston po    dolgoletnem    uživanju saharina skoraj pozabil.
»Nikoli nisem imel nobenega opravka pri    dejanskem    sestavljanju jezika.«
Povedal je Juliji zgodbo o    materinem    izginotju.
»Po svojem    osebnem    poznanstvu ne bosta mogla reči, da
na misel, bo O'Brien spet pri svojem    pomembnem    delu v korist Partije, ki ga je bil
V    zgodnjem    dvajsetem stoletju je sodila vizija
vsem mislečim ljudem, da je potreba po    težaškem    delu in zato v veliki meri tudi po
Socializem, teorija, ki se je pojavila v    zgodnjem    devetnajstem stoletju in je bila zadnji
Po    revolucionarnem    obdobju petdesetih in šestdesetih let
V    Novem    jeziku se imenuje dvomišljenje, čeprav
prizadevanje, da bi zamrznili zgodovino v nekem    določenem    obdobju?
se mu je zdelo, da čuti bolečino v    lastnem    telesu, smrtno bolečino, ki pa je bila
»Fant kot jaz lahko precej koristi v    delovnem    taborišču.«
zvijajoč telo v to ali ono stran v    brezupnem    prizadevanju izogniti se brcam, s tem
spomniti, ali je bilo to v omamljenem ali    običajnem    spanju ali celo v trenutku budnosti
preteklost,« je rekel O'Brien, kimajoč v    počasnem    pritrjevanju.
človek spominja živega doživetja v nekem    daljnem    obdobju življenja, ko je bil v bistvu
si premišljal zakaj,« si podvomil o    lastnem    duševnem zdravju.
premišljal zakaj,« si podvomil o lastnem    duševnem    zdravju.
»Lahko je to pokop pri    živem    telesu ali smrt v ognju, smrt z utopitvijo,
V    preteklem    četrtletju je bila v desetem triletnem
v drugega, kot duhovi, ki umrejo ob    petelinjem    petju.
spet skupaj srečni, kot v njegovem    ranem    otroštvu.
zbuja iz spanja ter živi v strahu in    zlem    pričakovanju.
si ni v svesti nobene krivde, živi v    veselem    upanju, ki ga prijazno spremlja v starosti,
»V boju in v    tovariškem    sobojevništvu, mislim.«
Dalje v    javnem    življenju: kadar velja plačati davke,
čimer vlada, tako v državi kakor v    zasebnem    življenju.
Kdor se pri    krivičnem    dejanju da zasačiti, velja za šušmarja;
nepravičnosti, kakor jih slišimo v    vsakdanjem    življenju in od pesnikov.
prijetni in lahko dosegljivi in šele po    splošnem    mnenju in zakonu sramotni.
ki vodi k slabemu: Zlahka, v    velikem    obilju lahko malopridnost dosežeš
»Kar je v zelo    dobrem    stanju, je zelo malo podvrženo zunanjim
»Takole: v svojem    notranjem    bistvu noče biti o bistvenem nihče
večja napaka, kakor če bolnik o svojem    zdravstvenem    stanju ne pove resnice zdravniku ali
neprimeren pesnikov opis, kako Hefaist pri    podobnem    dejanju zasači Aresa in Afrodito.«
pesništva sloni v celoti na posnemanju, na    neposrednem    podajanju; to sta, kakor si že rekel,
lepemu, da bo naša mladina živela v    zdravem    ozračju in bo deležna ugodnih vplivov
zdraviti tistih, ki niso mogli živeti v    določenem    delovnem območju, ker ne bi bil v korist
tistih, ki niso mogli živeti v določenem    delovnem    območju, ker ne bi bil v korist ne
tuje, če naj, plemenita in lepa, po    zdravem    občutju pravično razsoja.
torej, dragi Glavkon, gradi vzgojo na    muzičnem    in gimnastičnem izobraževanju, ne
»Ali ne opaziš, v kakšnem    duševnem    stanju je človek, ki se vse življenje
da jih ne bodo ovirale pri njihovem    vojaškem    obrambnem delu, hkrati pa jih tudi
bodo ovirale pri njihovem vojaškem    obrambnem    delu, hkrati pa jih tudi ne zapeljale,
Ob    stalnem    zdravljenju namreč ne dosežejo drugega,
»In ta modrost obstaja v    dobrem    upravljanju.
»Med vsemi poklici, ki se imenujejo po    posebnem   , zanje potrebnem znanju, nima potemtakem
ki se imenujejo po posebnem, zanje    potrebnem    znanju, nima potemtakem nobeden tako
hotenje, privlačevanje in odbijanje, v    medsebojnem    navzkrižju, ne glede na to, ali gre
»In ali ni očitno v    enakem    razmerju to, česar je manj, s tem,
in sabo prijateljstvo ter uglaša v    harmoničnem    razmerju drugega z drugim njene tri
pravičnost, smo si tudi popolnoma na jasnem o    nepoštenem    in zločinskem ravnanju na eni in o
popolnoma na jasnem o nepoštenem in    zločinskem    ravnanju na eni in o poštenem ravnanju
in zločinskem ravnanju na eni in o    poštenem    ravnanju na drugi strani.«
Že dolgo čakamo na to, da na    ustreznem    mestu spregovoriš o okoliščinah, v
Ali zategadelj, ker nekdo že po    kratkem    učenju postane zelo prenikav na svojem
pa zategadelj, ker nekoga telo pri    duševnem    delu zadostno podpira, a drugega ovira?
najboljši možje so do države v tako    težavnem    razmerju, kakor podobnega ni mogoče
»Ali ni že to v    hudem    navzkrižju z mnenjem, ki ga imajo danes
Slabo je v    večjem    nasprotju z dobrim kakor s tistim,
prerekanje tako pred sodiščem kakor v    zasebnem    življenju.«
jim vceplja svoja spoznanja, tako v    javnem    kakor v zasebnem življenju, potem prav
svoja spoznanja, tako v javnem kakor v    zasebnem    življenju, potem prav gotovo ne more
razdeli potem tadva dela še enkrat v    enakem    razmerju.
vsakdo, kdor hoče razumno ravnati v    zasebnem    in javnem življenju.«
hoče razumno ravnati v zasebnem in    javnem    življenju.«
ravnali pri vseh svojih dejanjih v    zasebnem    in javnem življenju, drugi pa zato
vseh svojih dejanjih v zasebnem in    javnem    življenju, drugi pa zato ne, ker prostovoljno
ne bo oporekal, da je ta znanost v    pravem    nasprotju z izrazjem ljudi, ki se z
resnični svet, samo sanjajo o njem in ga v    budnem    stanju ne morejo videti, ker se neomajno
Duše se namreč mnogo prej utrudijo pri    umskem    delu kakor pri opravljanju telesnih
povečanje in zmanjšanje, vse pa je v    pravilnem    medsebojnem razmerju in se da določiti.
in zmanjšanje, vse pa je v pravilnem    medsebojnem    razmerju in se da določiti.
zasebnih zadevah pred sodiščem in ne v    javnem    življenju, temveč je do vsega tega
revežev, ki živita druga ob drugi v    stalnem    sovraštvu.«
nagoni so nekateri, tako se mi zdi, v    hudem    navzkrižju z navadami in redom; prirojeni
boljši kakor ti zapeljivci, se mu je po    krajšem    kolebanju posrečilo ubrati srednjo
»Državi sta si v    skrajnem    nasprotju.
so po tvojem mnenju bolj udeležene v    čistem    bitnem stanju: stvari kot kruh, pijača,
tvojem mnenju bolj udeležene v čistem    bitnem    stanju: stvari kot kruh, pijača, prikuha
omajajo duševno stanje, zavrača tako v    zasebnem    kakor v javnem življenju.«
stanje, zavrača tako v zasebnem kakor v    javnem    življenju.«
kakšnem prizadevanju postane človek v    javnem    in zasebnem življenju boljši ali slabši,
prizadevanju postane človek v javnem in    zasebnem    življenju boljši ali slabši, potlej
»Če se Homer ni uveljavil v    javnem    življenju, pa se je morda proslavil
zasidra, postaneš nujno tudi v svojem    zasebnem    življenju burkež.«
na gospodarja‘, ’veliki so v svojem    neumnem    in praznem čvekanju‘, ’razsajajoča
gospodarja‘, ’veliki so v svojem neumnem in    praznem    čvekanju‘, ’razsajajoča kopica norcev‘,
besedah predstavljati tako, kakor da je v    velikem    in izvotljenem vretencu še drugo manjše
revščino in bogastvom in ob kakšnem    duševnem    stanju prinaša dobro ali slabo; kaj
tem, kolikor je to mogoče, pa tudi v    onostranskem    življenju.
hkrati bomo uživali srečo tu in na    tisočletnem    popotovanju, ki smo ga opisali.«
bo tako ljudi učil, bo najmanjši v    nebeškem    kraljestvu.
jih bo spolnjeval in učil, bo velik v    nebeškem    kraljestvu.
hudobnežu, ampak če te kdo udari po    desnem    licu, mu nastavi še levo.
mizo z Abrahamom, Izakom in Jakobom v    nebeškem    kraljestvu.
Krstnika, in vendar je najmanjši v    nebeškem    kraljestvu večji od njega.
Prilika o    gorčičnem    zrnu in kvasu
Največji v    nebeškem    kraljestvu
»Kdo je potemtakem največji v    nebeškem    kraljestvu?«
da bo kakor ta otrok, bo največji v    nebeškem    kraljestvu, in kdor sprejme takega
Ne pričaj po    krivem   !
prisega ne veže; če pa priseže pri    tempeljskem    zlatu, ga veže.’
Poslal bo svoje angele ob    mogočnem    donenju trobente in zbrali bodo njegove
Prilika o    gorčičnem    zrnu
hišni gospodar: zvečer, opolnoči, ob    petelinjem    petju ali ob zori, da vas ne najde
do tistega dne, ko bom novega pil v    božjem    kraljestvu.«
zahoda sveto in neminljivo oznanilo o    večnem    odrešenju.
in opojne pijače ne bo pil in že v    materinem    telesu bo napolnjen s Svetim Duhom.
njihove sosede je obšel strah in po vsem    judejskem    hribovju se je govorilo o tem.
spoznati odrešenje v odpuščanju grehov po    prisrčnem    usmiljenju našega Boga.
tvojem očesu,’ če sam ne vidiš bruna v    lastnem    očesu?
Janez Krstnik, vendar je najmanjši v    božjem    kraljestvu večji od njega.«
vasi, pridigal in oznanjal evangelij o    božjem    kraljestvu.
Sprejel jih je in jim govoril o    božjem    kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so
Prilika o    gorčičnem    zrnu in kvasu
Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v    božjem    kraljestvu, sebe pa vržene ven.
severa in juga in bodo sedli za mizo v    božjem    kraljestvu.
»Srečen, kdor bo obedoval v    božjem    kraljestvu!«
Prav, dobri služabnik, ker si bil v    malem    zvest, imej oblast nad desetimi mesti.’
dokler jè v polnosti ne bom užival v    božjem    kraljestvu.«
Nato so se v    velikem    veselju vrnili v Jeruzalem.
smrti, oni pa so mislili, da govori o    navadnem    spanju.
jim je prikazoval in jim govoril o    božjem    kraljestvu.
so stanovitni v nauku apostolov in    bratskem    občestvu, v lomljenju kruha in molitvah.
Filipu, ki jim je oznanjal besedo o    božjem    kraljestvu in o imenu Jezusa Kristusa,
bogaboječ mož, ki uživa ugled pri vsem    judovskem    ljudstvu, je dobil od božjega angela
hiši in glej, predme je stopil mož v    belem    oblačilu in mi rekel: ‘
izvolil naše očete in namnožil ljudstvo v    egiptovskem    izgnanstvu ter ga z dvignjeno roko
govoril, razpravljal in prepričeval o    božjem    kraljestvu.
večera jim je razlagal, jim pričeval o    božjem    kraljestvu in jih skušal pridobiti
Zatorej naj v vašem    umrljivem    telesu ne kraljuje greh, tako da bi
goreči za božjo stvar, le da to ni po    pravem    spoznanju.
Tekmujte v    medsebojnem    spoštovanju.
Vsak bo prejel svoje plačilo po    lastnem    prizadevanju.
torej tako veliko upanje, živimo v    popolnem    zaupanju, in ne kakor Mojzes, ki si
Jezusovo življenje razodelo v našem    umrljivem    telesu.
vsak prejel plačilo za to, kar je v    zemeljskem    življenju delal, dobro ali slabo.
bi se hvalili z delom, ki so ga na    tujem    področju opravili drugi.
brodolom in eno noč in dan preživel na    globokem    morju.
V trudu in mukah, v    pogostem    bedenju, v lakoti in žeji, v pogostih
apostol ne po človeški pobudi ne po    človeškem    posredovanju, temveč po Jezusu Kristusu
Toda Bog, ki me je izbral že v    materinem    telesu in me poklical s svojo milostjo,
srčnost, da se po veri vanj bližamo Bogu v    popolnem    zaupanju.
malikovalec, nima dediščine v Kristusovem in    božjem    kraljestvu.
puhlim spretnjačenjem, ravnaje se po    človeškem    izročilu in po miselnosti tega sveta,
strastnost, hudobno poželenje in slo po čim    večjem    imetju, ki je toliko kot malikovanje.
Stanovske dolžnosti v    novem    življenju
telo v svetosti in časti, ne pa v    razuzdanem    poželenju kakor pogani, ki ne vedo
vaša srca in jih utrdi v vsakršnem    dobrem    delu in v vsakršni dobri besedi.
za predstojniško službo, hrepeni po    vzvišenem    poslanstvu.
Bojuj dober boj vere, sezi po    večnem    življenju!
On je v svojem    zemeljskem    življenju daroval molitve in prošnje
bili torej popolnost lahko dosegli po    levítskem    duhovništvu - ljudstvo je namreč pod
nebu in kakor je brez števila peska na    morskem    obrežju.
V svojem    velikem    usmiljenju nas je s tem, da je obudil
ga zdaj še ne vidite, radujete se v    neizrekljivem    in veličastnem veselju, ko se trudite,
vidite, radujete se v neizrekljivem in    veličastnem    veselju, ko se trudite, da bi dosegli
pravkar rojeni otroci, zakoprnite po    pristnem    duhovnem mleku, da boste z njegovo
rojeni otroci, zakoprnite po pristnem    duhovnem    mleku, da boste z njegovo pomočjo rasli
grešiti, da v času, ki mu ostane v tem    umrljivem    življenju, ne bi več živel človeškim
pijančevanju, v veseljačenju, v popivanju in    nezaslišanem    malikovanju.
poklical v svojo večno slavo, vas bo po    kratkem    trpljenju sam spopolnil, utrdil, okrepil
zapletejo v svet in mu podležejo, so na    slabšem    kakor prej.
Spoznanje o    večnem    življenju
premišljeval, da bi vam pisal o našem    vzajemnem    zveličanju, se mi je zdelo potrebno,
zasmehovalci, ki bodo živeli po svojem    brezbožnem    poželenju.«
Te bodo hodile z menoj v    belem   , ker so tega vredne.
se tedaj poskrili po votlinah in po    gorskem    skalovju.
število njenega imena, so stali na tem    steklenem    morju, z božjimi harfami v rokah.
prihajalo z neba od Boga, sijoče v    božjem    veličastvu.
delež pri drevesu življenja in pri    svetem    mestu, ki sta opisani v tej knjigi.
knjiženo s 5. majem 1997 in bodo o    dejanskem    nakazilu obveščeni s prvim naslednjim
Prvi je na    centralnem    igrišču slavil Španec Juan Antonio
katere kandidatke bodo julija letos, na    vrhunskem    zasedanju Nata v Madridu, povabljene
realne možnosti za povečevanje plač v    javnem    podjetju, ki je lani in v prvih treh
dokument o ciljih denarne politike v    letošnjem    letu.
vina so bile teme, s katerimi so se na    današnjem    nadaljevanju seje ukvarjali poslanci
bo petnajsterica začela pogajanja o    polnopravnem    članstvu.
Občinam (oziroma    zaokroženemu    turističnemu območju), v katerih je
Občinam (oziroma zaokroženemu    turističnemu    območju), v katerih je sedež podjetij,
so bili namreč vplivi na okolje na    znanem    švicarskem jezeru zanemarljivi.
bili namreč vplivi na okolje na znanem    švicarskem    jezeru zanemarljivi.
pogajanja in pobudo za sprejem konvencije o    varnem    ravnanju z radioaktivnimi odpadki.
Partnerstvo za mir (PzM) potekala na    vojaškem    vadbišču Krivolak v republiki Makedoniji
skupine B prihodnje leto, naj bi na    današnjem    glasovanju odstopili od kandidature
meni, da bo ratifikacija sporazuma o    pridruženem    članstvu EU Sloveniji in njenim državljanom
evroatlantske povezave so po mojem    trdnem    prepričanju le samoosamitev Slovenije,
Predsednik Kučan je poslance v    posebnem    pismu opozoril, da gre za »prelomno
NOVO MESTO, 12. maja - Na    novomeškem    okrožnem sodišču se je z oprostilno
NOVO MESTO, 12. maja - Na novomeškem    okrožnem    sodišču se je z oprostilno razsodbo
bila tudi danes v ospredju dogajanj na    slovenskem    političnem prizorišču.
danes v ospredju dogajanj na slovenskem    političnem    prizorišču.
referendumsko vprašanje, ampak le o    določenem    vprašanju, ki ga ureja zakon.
Če jo bodo v    prihodnjem    letu oklestili za en do dva odstotka,
odstavka 160. člena ustave in 70. člena o    ustavnem    sodišču poda v postopku ratifikacije
prav na svoj 76. rojstni dan srečal na    postojnskem    letališču Rakitnik z več tisoč mladimi
pod katerim se je pred enim letom na    rakitniškem    letališču srečal papež Janez Pavel
V    zadnjem    letu dni je Delo Stik naključno izbrane
spremembah in dopolnitvah zakona o    pokojninskem    in invalidskem zavarovanju, predlog
dopolnitvah zakona o pokojninskem in    invalidskem    zavarovanju, predlog zakona o dopolnitvah
krvnih pripravkov, predlog zakona o    lastninskem    preoblikovanju pravnih oseb z družbenim
amaterjev - voznikov na kasaških dirkah na    osrednjem    avstrijskem dirkališču Krieau v Pratru
voznikov na kasaških dirkah na osrednjem    avstrijskem    dirkališču Krieau v Pratru ni nihče
največ pa prav danes s prvim mestom na    evropskem    prvenstvu.
povezave pogoj za sodelovanje Slovenije v    političnem    dialogu o prihodnosti Evrope in Slovenije
pri bencinu oziroma 12,5 odstotka pri    plinskem    olju, z upoštevanjem enakih znižanj
tej zadevi - dr. Peter Jambrek - v    prihodnjem    tednu pridobil nekatera mnenja domačih
seznanjen z nesrečo na Počeku, ko je pri    bojnem    streljanju s topniškim orožjem izraelskega
SLOVENSKE KONJICE, 24. maja - Na    tradicionalnem    kegljaškem in družabnem srečanju so
SLOVENSKE KONJICE, 24. maja - Na tradicionalnem    kegljaškem    in družabnem srečanju so se danes zbrali
maja - Na tradicionalnem kegljaškem in    družabnem    srečanju so se danes zbrali novinarji
možnosti kot polovične, tako kot ob    nedavnem    srečanju z ameriškim obrambnim ministrom
razloge za tragedijo je razložil v    poslovilnem    pismu, ki ga je zataknil za brisalce
naši kriminalisti že vložili ovadbo na    ptujskem    tožilstvu.
28. maja - Nov Mercatorjev center na    nekdanjem    Tomosovem zemljišču bo z arhitekturno
Od 79 veljavnih glasovnic je na    tajnem    glasovanju zbrala 48 glasov, dr. Helena
prvič obravnavali predlog zakona o    mednarodnem    zasebnem pravu in drugič predlog zakona
obravnavali predlog zakona o mednarodnem    zasebnem    pravu in drugič predlog zakona o overovitvi
Sprememba ustave, ki je glavna ovira pri    slovenskem    vključevanju v EU in Nato, bi bila
telefonskih predstavnikov javnosti v    zadnjem    letu ni obiskalo nobene kulturne prireditve,
največ vprašanih - 37,4 odst. - je v    zadnjem    letu obiskalo vsaj kakšno kino predstavo.
kultura, saj le dobra tretjina vprašanih v    zadnjem    letu ni prebrala nobene knjige (zato
V povprečju pa je vsak v    zadnjem    letu prebral 8,4 knjige.
tudi že prehiteli lansko dražitev v    enakem    obdobju, saj so se v prvih petih mesecih
stečaja podjetja 23. maja zbrali na    protestnem    zborovanju pred njegovimi prostori
Predsednik živi v    državnem    stanovanju, ki meri 323,4 kvadratnega
MARJETA ŠOŠTARIČ Na    mednarodnem    ocenjevanju alkoholnih pijač je petčlanska
razširitve Nata s Slovenijo in Romunijo na    nedavnem    sestanku Natovih zunanjih ministrov
širitev Severnoatlantske vojaške zveze na    južnem    krilu.
vlada - naj bi se sporazumeli še o    zadnjem    vprašanju: minimalni plači in načinu
zbirki), Vrata kroga (O rojstvu in    zgodnjem    otroštvu na Slovenskem) in Okna zbirk
V    verižnem    trčenju je bilo udeleženih šest osebnih
68. člen ustave, še ni sprejet, in po    ustavnem    zakonu tujci do sprejetja tega zakona
tli pa jih še mnogo več -, saj bodo v    danem    političnem vzdušju vstopili v labirint
jih še mnogo več -, saj bodo v danem    političnem    vzdušju vstopili v labirint brez izhoda,
mešane ameriškoslovenske komisije o    vojaškem    sodelovanju in skupaj z državnim sekretarjem
slovenskih letalcev poteka danes in jutri na    murskosoboškem    letališču velik letalski miting.
urbanističnih dosežkih, dan kasneje pa tudi v    novem    Krilu Narodne galerije, in sicer obsežno
Na vprašanje o    nemškem    stališču do vstopa Slovenije v Nato
LJUBLJANA, 8. junija - Na    ljubljanskem    Gospodarskem razstavišču se je v soboto
1998 začnejo pogajanja naše države o    polnopravnem    članstvu v bruseljski skupini.
bodo o višini izhodiščne plače in o    letošnjem    regresu, ki naj bi ga določila nova
začel veljati 1. julija, če ga bo pri    vnovičnem    glasovanju na seji državnega zbora
Tit Turenšek se je danes v Bruslju na    ameriškem    veleposlaništvu udeležil večerje, ki
prostora« na evropskem zemljevidu,    varnem    pred »balkanskimi« scenariji.
je danes sprejela predlog zakona o    deviznem    poslovanju in ga poslala v postopek.
postopek oziroma bo iskala pravico na    ustavnem    sodišču, če bo predsednik DZ prekoračil
zaslepljeni volivci), je do zdaj tudi na    zunanjepolitičnem    področju postavil nekaj izjemno trdnih
društvo iz Dobrovega, pripravlja pa ga v    tesnem    sodelovanju z Aktivom kmečkih žena,
samostojni svetovalec, na takrat še    temeljnem    sodišču v Ljubljani vložil tožbo zoper
Čeprav je po podatkih volilne komisije v    dopoldanskem    času oddala svoje glasove četrtina
Vižmarje Brod Lili Petač je še vedno v    kritičnem    stanju. I. U.
stran do tega, da se izreče o svojem    finančnem    sodelovanju.
junija - Slovensko računsko sodišče je v    preteklem    letu opravilo 153 revizijskih pregledov,
sprejem zakona po hitrem postopku, ker v    letošnjem    letu kljub nedvomnemu prizadevanju
za rast bruto domačega proizvoda v    preteklem    letu.
Jetnik leži na    trdem    ležišču.
Mi pa smo doma, v sobi, na    gorkem   .
naužil svežega zraka in okopal se bo v    zelenem    morju, potem bo spet zdrav in vesel.
njihove sanje in hrepenenje po nečem    daljnem   , po tistem, kar je lahko samo ob Soči,
Na    cerkvenem    obzidju stoji in jih nam meče.
zatekle tja pred nečem nedopovedljivo    groznem   .
Hodim po bleščečem Travniku v    opoldanskem    soncu.
za mah se mi zdi, da rasto po vsem    triglavskem    skalovju krvavordeče triglavske rože.
vzdihnila in solza ji je zdrknila po    uvelem    licu in je kanila v pepel.
kmetov in kmetic, ki so se kopale v    dopoldanskem    soncu, se ustavil v Bologni in se čez
grič, o orglah, ki donijo na koru, o    božičnem    drevescu, o jaslicah, o pomarančah,
zvonikih; o gorki sobi, o tolminski peči, o    božičnem    drevescu, jaslicah, polnočnici in o
V    črnem    penečem se vinu je šumotalo vse njegovo
Venero vred počasi zgrudi in zaduši v    smolnatem    cestnem blatu.
počasi zgrudi in zaduši v smolnatem    cestnem    blatu.
razširjajo smrad po tlečih cunjah; ob    lepem    vremenu pa lezejo na dvorišče, naslanjajo
požirku žganja, ki tako lepo popraska po    starem   , izsušenem grlu; se hropeče odkrehavajo
se s plosko roko krepko udarila po    žilavem    stegnu.
V    ženskem    vprašanju je najbolje podkovan Pettaros
njen glas: začel je nekaj razlagati o    bodočem    zadružnem življenju, v katero je trdno
začel je nekaj razlagati o bodočem    zadružnem    življenju, v katero je trdno verjel;
odkritji ter začudeno obstrmijo ob vsakem    novem    spoznanju.
nalezel bolezni, in dolgo pridigal o    nebeškem    kraljestvu, govoril s strogim glasom
Il Lavoratore", v katerem je črno na    belem   , da je Jaconcic Martin, preddelavec,
družabni položaj, njegova zahteva po    korenitem   , nevarljivem sredstvu in njegov estetičen
položaj, njegova zahteva po korenitem,    nevarljivem    sredstvu in njegov estetičen okus.
tako brezpomembnega kakor berač na    cerkvenem    stopnjišču; niti pogleda ni vreden,
če jih morda kdo ne opazuje pri tem    nefinem    početju, in ga previdno dvignejo s
Marušiča predlagana smrtna kazen, ki bo po    jasnem    Bidovčevem govorjenju najbrže tudi
Dogajajo se v    človeškem    življenju, in to najrajši ob najtežjih
karpatskega snega, ko se je skoraj izgubil v    ruskem    ujetništvu - takrat se je beseda domovina"
Šturmova Liza, vaški zvonik, sonce na    večernem    morju in megla nad Doberdobom, brajda,
Toda kljub temu, da je bil spočet v    živem    pretakanju krvi, v topli, soparni mesečni
potno čelo z žuljavo roko; vse sanje o    novem    življenju so se sesule v prah.
kapo, da so se mu beli lasje usuli po    visokem    čelu, ter se ves stulil kakor bi se
razlagal Ernest pod starim kostanjem na    mračnem    dvorišču stanovanjske hiše - toda takrat
Jakončič dvakrat na glas prebral napis na    postajnem    poslopju, si prikimal in mladeniško
nastopil s pridigo, ki jo je bil slišal v    delavskem    društvu o veri in kapitalizmu, toda
kmetje z omalovaževalnim obnašanjem pri    težkem    delu.
mastnih brazdah, ki so se svetile v    mladem    soncu, in po vranah, ki so poskakovale
pasu, ki jo občuti človek po prvem    težkem    pomladanskem delu.
ki jo občuti človek po prvem težkem    pomladanskem    delu.
sebe, razklenil prste in jih vlekel po    bralnem    klasju, da ga je ščegetalo po dlani.
konjih, o velikih njivah in o vsem    podobnem   .
Zdaj v    zadnjem    dejanju pa je počasi tudi zanje dobivala
Ko se je naspal na    trdem    ležišču, se je zavlekel k vratom, snel
Dišalo je po    gnilem    sadju, po mrhovini, po umazanih prepotenih
prava lakota in lakota po denarju in    lahkomiselnem    življenju.
čeravno je gospod župnik govoril tudi o    grešnem    življenju, ki ga je prinesla vojska.
Zdaj je bil v    podobnem    duševnem stanju in prišla mu je na
Zdaj je bil v podobnem    duševnem    stanju in prišla mu je na pamet tudi
jasno, rumeneče listje se je zlatilo v    bledem    soncu, pihal je veter, v vrhu se je
Ob prvem    jesenskem    deževju je bilo v hiši že kar celo
užival, kako lepo zlato morje bo to v    poznem    poletju.
ki se je izražala v grdih besedah in    zelenem    sovraštvu.
spalnicah v zavodu - da sem rad bral o    burnem    življenju in gledal slike in kipe raznih
dan sem zamišljeno hodil v zavodu po    pustem    dvorišču, ponoči pa sem vznak ležal
Bila je v    kratkem    rožnatem krilcu in belem svilenem životku;
Bila je v kratkem    rožnatem    krilcu in belem svilenem životku; v
iskrile drobne iskre znoja, kakor se v    opoldanskem    soncu iskri v mivki.
dolgega molka, potem pa stoka o svojem    težkem    življenju, o dolgovih, ki ga tarejo,
Po    ustnem    izročilu pa se je še do današnjih dni
In v tem    zlatem    jutru sem takoj opazil, da se je list,
potopljen v naslanjaču, in listal po    dolgem    poročilu mojega prestopka, ki je bilo
Prvi teden po    novem    letu ga je našel Šmonov Izidor, ki
sedežem, ki ga bo po tem trpljenja    polnem    življenju na zemlji zasluženo zasedel
naslednjo nedeljo spustil o semenu    hudičevem   , o jami razbojnikov in o podobnih stvareh,
o kočljivosti takih primerov ter o    neskončnem    božjem usmiljenju, potem pa je povedal,
kočljivosti takih primerov ter o neskončnem    božjem    usmiljenju, potem pa je povedal, da
Tega jezika pa se Kuščar na svojem    dolgoletnem    romanju po Pruskem ni nikjer naučil.
Peter pa je razmišljal, če mu ob    zadnjem    srečanju ni preveč rekel v tisti pridigi
nanje, da jim kar na vsem    lepem    otožnost zalije srce, zdvomijo nad
Ko kdo ve kje v    tujem    mestu v zaprti sobi srečamo v zaprašenem
dvignil srajco in se tako dolgo bičal po    nagem    spodnjem telesu, da je skoraj onemel
srajco in se tako dolgo bičal po nagem    spodnjem    telesu, da je skoraj onemel od bolečine.
preklinjal, skratka, bil je v svojem    normalnem    večernem razpoloženju.
skratka, bil je v svojem normalnem    večernem    razpoloženju.
poljih, iztegnil roko in jo vlekel po    rosnem    klasju, da ga je prijetno žgečkalo
glave, da so se mu črni kodri usuli po    nizkem    čelu.
pasemo, kakor se čebele pasejo tudi po    pustem    vresju, cvetočem grmu črnega trna.
Solze so se ji potočile po    mehkem    licu, rdeče debele ustnice so ji jezno
Neka čudna toplina je zdaj v tem    lepem    jutru zajela tudi njeno srce ter ga
ker so mu solze od smeha kar drle po    raskavem    licu.
glasu, kajti v njegovem zarjavelem    samskem    srcu, ki ga je imenoval kamen, se je
se nasmehnila, ga rahlo udarila po    znojnem    licu in šla.
nenadoma usula velika pridiga o semenu    hudičevem   , o smeteh in nesnagi, o prešuštnici,
Kaj si pa sanjal?« je rekel po    dolgem    premišljevanju.
vsej vasi, da so srboriti petelini na    praznem    gnojišču prekinili bitko, prisluhnili
tretje zbran in, hvala bogu, tudi na    pravem    mestu, je že mesece in mesece pridigal
Župnik je sedel na    častnem    mestu in ni črhnil ne bele ne črne.
uzdo in rekla Luki, naj jo požgečka na    pravem    mestu.
kjer sta jo Štefuc in Moj Jezus po    dolgem    prigovarjanju vendarle ujela.
Kikirikal je in vladal po    prostranem    dvorišču med cerkvijo, župniščem in
jezik med zobe - kakor paglavec pri    podobnem    opravilu - dolgo meril in tako dobro
Štefe je po    dolgem    premišljevanju pobožno vtaknil križ
vsem tem zlatim bogastvom znašel na    cerkvenem    stopnišču, je videl, da ima v naročju
mimo stare murve, pač pa po prstih po    velikem    stopnišču, da se je lahko še enkrat
Zato v    nedeljskem    jutru možje in fantje dolgo perejo
bodo počivale na zelenem travniku, na    zelenem    pobočju, na zelenem gozdu, na vsem
pobočju, na zelenem gozdu, na vsem    zelenem    prostranstvu, ki ga lahko objame spočito
zgarana, kakor se človek zgara pri    zdravem    delu na kmetih in ne služkinja, ki
Na zelo    važnem    križišču.
Samo Krn je še žarel v    večernem    soncu.
Ozrl sem se v hrib, kjer je v    strmem    pobočju visela Kozjekarjeva bajtarija.
bila iz belih desk in se je svetila v    pomladnem    soncu.
seveda ostro grize, kajti po njegovem    lastnem    prepričanju je to veleizdaja in nezvestoba
stopi na tlakovano pot in se spusti po    širokem    kamnitem stopnišču.
tlakovano pot in se spusti po širokem    kamnitem    stopnišču.
Po    praznem    nebu kroži jastreb ter se spušča niže
in trdo, kakor bi topotale po nečem    živem    in sovražnem, kar bi rade uničile in
kakor bi topotale po nečem živem in    sovražnem   , kar bi rade uničile in zabile v zemljo:
skalnati vrhovi, jasni in čisti, žarijo v    jutranjem    soncu.
poševno reže jutranjo meglico, se lomi na    debelem    sivem deblu in se svetlika v vodi,
jutranjo meglico, se lomi na debelem    sivem    deblu in se svetlika v vodi, ki se
vsa čista, vsa jasna, vsa svetla v    mladem    poletnem soncu.
čista, vsa jasna, vsa svetla v mladem    poletnem    soncu.
Na    levem   , strmem, poraščenem pobočju je železniška
Na levem,    strmem   , poraščenem pobočju je železniška proga.
Po    desnem   , položnejšem, zelenem pobočju se vije
Po desnem, položnejšem,    zelenem    pobočju se vije bela cesta.
Nad reko, v    osojnem   , še bolj strmem in zaraščenem pobočju,
Nad reko, v osojnem, še bolj    strmem    in zaraščenem pobočju, je kolodvor.
Bichi vrže pogled po    golem    zidovju in zmaje z glavo.
obraz je negiben, mrtev, okamenel v    grozotnem    doživetju.
Svetli lasje se ji svetijo v    popoldanskem    soncu.
ponosna materinska ljubezen, ki drhti v    srečnem    pričakovanju.
Ker smo na tem    važnem    križišču ... ker smo v srcu Evrope! ...«
cesta se iz soteske vijuga navkreber po    strmem    pobočju.
Bojno polje v    trenutnem    zatišju.
poraščenem, izpitem obrazu se mu stresa v    sunkovitem    drdranju. -
V    strmem   , golem pobočju.
V strmem,    golem    pobočju.
Drejc se ozre po    praznem    dvorišču in se vidno oddahne, kakor
Boris pograbi škarje in zdrvi nizdol po    strmem    pobočju.
zavezniška vojska na Primorskem, na    važnem    križišču, med dvema frontama.
bunker in mokre tračnice se zasvetijo v    temnem    pobočju.
se zdaj sveti med tračnicami v prvem    jutranjem    soncu.
V    svetlem    dopoldanskem soncu visi gladka senožet,
V svetlem    dopoldanskem    soncu visi gladka senožet, ki jo dolge
Se krepko lopne po    zdravem    stegnu:
mu zdrsne iz rok, kakor bi se mu ob    komandantovem    povelju zmehčale vse kosti.
razmočenem, blatnem kolovozu, ki se po    položnem    pobočju vije na sedlo.
venec zasneženih gora, ki se svetijo v    jutranjem    soncu.
pokaže okrogel grič, ki se riše na    jutranjem    obzorju.
Borisu zažari obraz v prvem    jutranjem    soncu in veter mu veselo zaigra v kuštravih
obraz in ga hkrati udaril s kijem po    desnem    licu.
Po    dolgem    iskanju in preklinjanju je potegnil
na levo rame in se začela stresati v    enakomernem    hrkanju.
odnesla maslo v hram, da bi bilo na    hladnem   , otroci so skočili v kuhinjo po zajemalke,
Dobrih dvajset metrov od hiše je v    strmem    pobočju stala precej visoka navpična
pa je bila nad njim in je nihala po    sinjem    nebu.
zabredel v reko, jo prebredel in izginil v    črnem    jelševju na drugem bregu in se spet
po gladki senožeti, ki je visela v    večernem    soncu kakor debela mehka odeja.
ter se tako močno poribal s hrbtom po    raskavem    deblu, da se je z drevesa usula nanj
ter drug za drugim izginili v sivo    zelenem    vrbju.
Cesta se je bleščala v    žarkem    dopoldanskem soncu.
Cesta se je bleščala v žarkem    dopoldanskem    soncu.
»Matic, kar pojdi v imenu    božjem   !« je rekel župnik in zamahnil z zalito
dvignila na prste in ga potrepljala po    širokem    licu.
višav, kako se globoko na zemlji, po    globokem    dnu globoke doline, po razritem in
potu svojega obraza, kakor je pisano v    svetem    pismu, a ne da bi zanj morale delati
Ravničarja, ko se je bil ta na svojem ‘   hudičevem    motovilu’ pripeljal v vas, poslala
‘Pri    živem    telesu bo segnil!’ so govorili ljudje.
se reklo ... to dokazuje, da je tudi v    preprostem    srcu velika moč ... kako bi se reklo
Lovil je ribe, hodil na lov in po    malem    prekupčeval z lesom.
ostale pod streho so lastovke v    varnem    zavetji - med nas je usekalo
ukrivljeni koščeni kazalec, ki je bil v    večernem    soncu skoraj prosojen.
vseeno jasno vidim, kako oče sloni ob    borovem    deblu in me gleda skozi zaveso poševno
ponos in nato ganjenost, zakaj v tistem    stotisočglavem    odposlanstvu sem zagledal tudi obraz
Iz miru pa požene misel o zidavi, o    novem    življenju.
in hitela, da bi čimprej izginila v    varnem    zavetju temne globine pod Dominovim robom.
se in dviga, in dvorogi vrh hiti po    zvezdnatem    nebu vedno hitreje in hitreje.
poiskal materino glavo, ki počiva na    visokem    vzglavju.
Govoril je v    goriškem    italijanskem narečju, včasih pa je
Govoril je v goriškem    italijanskem    narečju, včasih pa je pritaknil tudi
zamaknil v to dekletce, ki se je v    rdečem    krilcu zibalo na zelenem travniku kakor
Takrat smo moko sejali na    grobem    situ, da bi bilo čim manj otrobov,
bi bilo čim manj otrobov, zato so po    vodenem   , modrikastem mleku plavale zlato rumene
čim manj otrobov, zato so po vodenem,    modrikastem    mleku plavale zlato rumene luskinice
V svojem    rdečem    krilcu je bila kakor živ cvet na stari
živo vztrepetavala podoba dekletca v    rdečem    krilu, ki se ziblje na sivi vrbi.
Videl sem mamo na    visokem    mrtvaškem odru sredi prazne izbe.
na kolovozu se je surovo bleščalo v    dopoldanskem    junijskem soncu.
se je surovo bleščalo v dopoldanskem    junijskem    soncu.
pogrnila po produ, da bi se presončila na    belem   , razbeljenem kamenju.
je v vedno širših krogih poganjal po    sinjem    nebu.
sem rekel in se pognal po    strmem    brdu naravnost proti hiši.
velike, a brez žuljev, vendar pa so pri    kmečkem    delu vselej takoj in trdno zgrabile,
Naša dolina je bila v    neposrednem    zaledju, vojaštvo je kradlo in nam
Oče je bil že dve leti na    ruskem    bojišču.
velikanski sod, da bi dolgo odmevalo: na    soškem    bojišču je bila bitka.
deževne kaplje, ki so se svetile v    večernem    soncu.
zaredili na njej ter jo razjedli pri    živem    telesu kakor tistega tolminskega grofa,
Po    dolgem    prerekanju sva se naposled pogodila,
vihrali za njo - in kmalu je izginila v    zelenem    jelševju ob potoku Skopičniku.
je bil njen mož že dobri dve leti v    ruskem    ujetništvu, Kata pa hčer, čeprav še
od hriba do hriba, se tiho valjal po    ajdovem    strnišču in s suhim šumom švigal med
Na    soškem    bojišču je rohnela XII.
Po vsem    širokem    ognjišču je bila razgrnjena debela
ga je pokroviteljsko potrepljal po    golem    ramenu in mu pomežiknil, kakor bi hotel
in ušesa ... skratka, segnil boš pri    živem    telesu ...
Njegova siva glava je ležala na tako    visokem    vzglavju, da sem skrivaj dvignil prt
sprevod pomikal po vrtu, izginil v    gostem    grmovju in se še enkrat prikazal na
bleščeča, prašna cesta v poševni črti po    dolgem    rezala sobo.
Nekatera žarijo v    jutranjem   , druga v večernem soncu, a žarijo vsa
Nekatera žarijo v jutranjem, druga v    večernem    soncu, a žarijo vsa in vselej, kajti
Negnoj rumeno cvete v    mladozelenem    bukovju, trepetlike imajo toliko listja,
oblak, ki je zastrl sonce na mojem    notranjem    nebu.
Gino stokrat jasnejši, kakor je bil v    gostobesednem    tetinem pripovedovanju.
jasnejši, kakor je bil v gostobesednem    tetinem    pripovedovanju.
Pogledal sem po    strmem   , skoraj navpičnem zelenem brdu - in
Pogledal sem po strmem, skoraj    navpičnem    zelenem brdu - in tedaj se je iz spomina
Pogledal sem po strmem, skoraj navpičnem    zelenem    brdu - in tedaj se je iz spomina prikazala
krsto iz cinka, ki se je prav v istem    majskem    soncu bleščala na širokem Podzemljičevem
kako stojimo pod tepko in strmimo po    zelenem    pobočju.
pohod: teto v obledeli črnini, Kadetko v    modrem    krilu in beli bluzi, mene v oguljeni
obleki in na mojem tilniku Silvijo v    rožastem    krilcu.
z žuljavo, premrlo roko potegnil po    vročem    čelu in otresel na mrzlo zemljo znojne
Grob je daleč, sem si rekel, tam bo na    varnem   
Smrt po    golem    naključju, brez njegove volje in brez
obraz in ga hkrati udaril s kijem po    desnem    licu.
njena pepelnata obleka zasrebrila v    jutranjem    soncu.
V širokem pasu se je razlivala po    strmem    osojnem pobočju, kjer sta na peščeni
širokem pasu se je razlivala po strmem    osojnem    pobočju, kjer sta na peščeni polici
ni prav nič čudno, če je v tem prvem    pomladnem    jutru ognjevito cepil drva in vsakih
vratom in razpetimi krili drselo po    nasprotnem    pobočju.
zarisalo na nebu in se zasrebrilo v    dopoldanskem    soncu.
začela spuščati, dokler ni zdrsnila po    svetlem    skalovju obžarjenega Krna in utonila
V    nasprotnem    pobočju je zagledal Prikrajarjeva dekleta,
žlebu in razširjal neprijeten vonj po    plesnivem    kislem zelju.
razširjal neprijeten vonj po plesnivem    kislem    zelju.
še bolj močan, tako močan, da mu po    splošnem    priznanju ni bilo enakega daleč naokoli.
prišel k njemu po razno orodje, toda o    kovačevem    izzivanju ni rekel niti besede.
besno švignili iz vode in izginili v    gostem    jelševju.
Učiteljica, ki bi jo vsi najrajši pri    živem    telesu zmleli v prah, pa jo je spet
pogledal kvišku po topolu in ga pobožal po    raskavem    deblu.
Po    sivem    morju, ki se je tu in tam svetlikalo
Stopil je k debeli murvi pri    cerkvenem    obzidju in se zamaknil v tri svetlo
In v tem    čudnem    šumenju in utripanju se mu je zazdelo,
Tantadruj se je po    dolgem    in mučnem otepanju le iztrgal razposajenim
Tantadruj se je po dolgem in    mučnem    otepanju le iztrgal razposajenim otročajem
Pri tem    odločnem    dejanju je z glavo zadel v nihalo,
šele čaka na življenje tam nekje v    daljnem    jutru.
Na    mrtvem    nebu je poševno ležal samo en oblak,
zategli zledeneli krik, ki zveni v    mrtvem    brezveterju; bil sem Luka in Rusepatacis,
Bridko je donela trobenta in na    sinjem    nebu je mirno plaval bel oblak.
in čista, kakor je bila kdaj koli v    živem    življenju.
Švignil je po    strmem    in zasneženem pobočju.
Tam, že prav na robu, se je v    zimskem    soncu še rahlo pozibaval lep in bel
Kakor bi se mu iz grla usipal grušč po    lesenem    koritu v trebušno votlino.
O, kolikokrat se mu je bila v tistem    kratkem   , prekratkem letu, ki sta ga preživela
kolikokrat se mu je bila v tistem kratkem,    prekratkem    letu, ki sta ga preživela skupaj, skrila
ognju, velika bridkost utone v svojem    lastnem    morju...
kakor je bilo samo enkrat v njegovem    dolgem    življenju, v tistih davnih mladih letih,
kakor bela pravljična kača vijugala po    strmem    pobočju, grebenasti Vranjek, ki je
raste in prav gotovo ne razmišlja o    skrivnostnem    drhtenju svojih korenin in koreninic,
Vse je dihalo po    nepojmljivem    hrepenenju in nepopisni osamljenosti.
se je vzdignil, jasen in ves žareč v    zimskem    soncu, da bi Temnikarju povedal, kako
cestice so se vijugale sem in tja po    zelenem    polju kakor veseli trakovi ter povezovale
povezovale vasi in vasice, ki so se v    popoldanskem    soncu skrivale med sadnim drevjem.
zimsko sonce je nepremično viselo na    mrzlem    nebu in je z mrzlimi žarki mrzlo oblivalo
smrt, ki je spet zravnano stala pri    velikem    črnem tnalu in držala orokavičeno roko
je spet zravnano stala pri velikem    črnem    tnalu in držala orokavičeno roko na
Obstala je pri    črnem    tnalu in se ozrla okrog sebe.
vzpon njegovega življenja, in sekira na    dolgem    toporišču, ki jo je držal v svojih
brušeno ostrino jekleno zabliskala v    mrzlem    soncu, nato je vztrepetala in začela
pogledati čez potok na kolovoz in nato po    levem    pobočju mimo samotnega hrasta in po
vsakem trenutku navdiha, po vsakem    novem    razodetju, še ni bila čista: bila je
In nikdar nisem slišal o čem    podobnem   !
ju bili Nemci s sekiro obglavili na    domačem    tnalu, ju nato postavili na mizo in
Bila je v črni bluzi brez rokavov in v    zelenem    krilu.
V zaprtem    podstrešnem    oknu so se igrali žarki večernega sonca.
mirna in tako rožnata kakor sneg v    večernem    soncu.
zamrmral Temnikar in nehote pogledal po    mrzlem    jeklu svoje sekire.
Na    belem    melišču pod Robmi se je še enkrat zbudil,
Zagledal je Brezi, ki so žarele v    večernem    soncu.
Kako lep je bil v    večernem    soncu!
Čaka ga v    zelenem    krilu in črni bluzi.
Na    daljnem    robu neizmernosti je bridko donela
In v    grenkem    je moč.
V    radostnem    drhtenju stoji sredi zelene trate in
kolovoz nad domačim poljem, ki ga je v    širokem    polju objemala bistra reka.
mogočna bela skala, ki je zdaj žarela v    večernem    soncu.
na vrhu Rodice, kakor otrok sedi v    materinem    naročju.
V    materinem    naročju leži, odpira očke in gleda
otrok zvije v klobčič in se zakotali po    travnatem    pobočju.
Pel je o    žitnem    klasju, ki sklanja glave, ker je žalostno,
Vzvalovalo je žito in v tem    zlatem    morju je zdaj temu zdaj onemu maku
Spomnil se je minulih srečnih dni v tem    velikem    mestu, pojedin v gostilnah, večerov
Po    dolgem    iskanju je zavrnil Bouvardove pomisleke,
Na    drevesnem    deblu je sedel pastir in pletel volneno
čas ukvarjal samo z njim, ne bi bil v    spodobnem    stanju.
Bouvard je po    temeljitem    tuhtanju priznal, da se je zmotil.
tisto, kar je preveč, potem je zdravje v    popolnem    ravnovesju.
V ne    preglobokem    morju so se pojavili otoki iz zvezdastih
sorodniki lahko kaj poučili o njegovem    dragocenem    odkritju?
»Pogovorimo se raje o    mašnem    oblačilu!«
dejal, da bi se rad pogovoril z njim o    čudnem    antropološkem vprašanju.
bi se rad pogovoril z njim o čudnem    antropološkem    vprašanju.
Prva beseda v    krajevnem    imenu Pont‐Saint‐Esprit tudi pomeni
pred vojno sodišče, temveč so ga na    kazenskem    obsodili na tri mesece ječe zaradi
»Teorijo o    božjem    pravu je pod Karlom II. izoblikoval
Bouvard ni dvomil o napredku na    znanstvenem    področju.
dela opravljajo tisti, ki so v svojem    zemeljskem    življenju obdelovali Sveto pismo.
Nekoč je nekdo v    polignyjskem    vresju našel zlato palico.
opazila piramidast predmet; stal je na    kmečkem    dvorišču.
naj kot končno bitje imam predstavo o    neskončnem   ?
pomanjkljivi izrazi, ki bi lahko govorili o    osebnem    bivanju, če ne bi šlo za zelo preproste
Pécuchet je hrepenel po    filozofskem    znanju.
mrzel, nešteto zvezd je sijalo na nebu,    temnem    kot črnilo.
zdelo se mu je, da so bile napisane v    meglenem    vremenu, na koncu samostana, med zvonikom
na verižicah stala Devica Marija v    sinjem    ogrinjalu in s krono iz zvezd.
Trgovec iz Bayeuxa je v    saracenskem    ujetništvu molil k njej: okovi so padli
in družinski oče je odločal o vsem,    družbenem    gospodarstvu in umetnosti, književnosti,
preizkušnja je zadevala fantalina v    materinem    spremstvu.
Pritiskal je hud mraz in na črno    modrem    nebu se je lesketalo nešteto lučk.
pridobiti za častne zadeve, predstavo o    javnem    mnenju in občutek slave, tako da sta
sposoben do petinsedemdesetega, na    prvostopenjskem    sodišču pa le do sedemdesetega leta.«
Imel je smešne ideje o    osnovnem    šolstvu.
Foureau jima je v    podprefektovem    imenu svetoval več zadržanosti.
kambala - na    morskem    dnu živeča ploščata riba, ki ima na
robec - v    plitvem    morju živeča ploščata riba z očmi na
rezultatov, kot bi jih sicer lahko v bolj    zdravem    okolju.
privid staro, bogato fantastično jedro v    zadnjem    oranžnem soncu.
bogato fantastično jedro v zadnjem    oranžnem    soncu.
Zdrav duh v    zdravem    telesu - to je bilo očitno.
* * * Večer sem dosegel po    poldnevnem    spuščanju s hribov dol v plovdivsko
fantastične oblike na psihedelično    mavričnem    ozadju so spiralno gravitirale okoli
Vleklo me je, da bi globoko v    podzemnem    mestu našel kotiček, kjer bi se usedel
predal sanjarijam kot samotni brodnik na    širnem    morju.
Ja, tudi v    svetem    pismu, sem odgovoril.
Vode in trave ne iščejo samo na svojem    plemenskem    ozemlju, ampak se svobodno, brez potnih
take jih dela življenje v njihovem    trdem    okolju.
V tem    naravnem    okolju ni toliko važno lepo obnašanje,
Živeli so v    hladnem    mestecu Merivan, tik zraven meje z
razlaga na način, ki ni pravi in da se v    zasebnem    življenju ne drže vseh navodil.
Oče enega od njih s ponosom govori o    sinovem    morebitnem mučeništvu.
od njih s ponosom govori o sinovem    morebitnem    mučeništvu.
živeti do kraja kot načinom izživetja v    fizičnem    življenju (koliko energije, kakšni
Bil sem visoko v    pakistanskem    predgorju Hindukuša.
so praktično edino staro ljudstvo v    muslimanskem    morju tega dela Azije, ki ni sprejelo
grške, njihov panteon ter demokracija v    vsakodnevnem    življenju spominjata na atensko v njeni
obrazov, oblečeni v strgane cunje, so v    hladnem   , surovem okolju delovali kot potepuški
oblečeni v strgane cunje, so v hladnem,    surovem    okolju delovali kot potepuški vrabci.
žrtvovanju dihar pade v trans, kar ob    obilnem    popivanju več vrst vina morda niti
otipavanjem torb in cul na biciklu v prvem    begunskem    taborišču, kjer sem iskal možnosti
Namen ni bil toliko v    učiteljevem    poučevanju kot v učenčevem učenju.
toliko v učiteljevem poučevanju kot v    učenčevem    učenju.
še pred Kristusom), jih v njihovem    zahtevnem    gorskem okolju, ki ne dovoljuje dekadence,
Kristusom), jih v njihovem zahtevnem    gorskem    okolju, ki ne dovoljuje dekadence,
Hašiš se na    plemenskem    ozemlju Patanov na severozahodu Pakistana
ki izvira v ledenih gorah, koder po    starem    verovanju prebivajo bogovi, v zgornje
V    zgodnjem    jutru so ljudje lezli iz nizkih koč
nekega večera, pod prelazom znašel v    hudem    neurju, v katerega so se začele neusmiljeno
Ta odnos med moškim in žensko v    pakistanskem    islamu mi je bil že nekaj mesecev trn
baje tedaj cela dolina zaudarja po    kislem   .
mora do konca, smisel življenja je v    golem    preživetju, moraš vzdržati vse, življenje
Podobno kot podobni občutki nemoči v    vsakdanjem    življenju, kadar se mi zdi, da nečesa
jesenski škrlat se je zlatil, da je v    kristalnem    ozračju jemalo vid.
V tem    naravnem    okolju je gorivo redkost, zato se hrana
Po    krajšem    opazovanju Hunze, se mi zdi, da ni
Problem zna biti v    drugačnem    doživljanju svoje stvarnosti - recimo
odpoved iluzijam, ki jih gradi ego v    praznem    brezdušnem vesolju, da bi si ustvaril
iluzijam, ki jih gradi ego v praznem    brezdušnem    vesolju, da bi si ustvaril občutek
Dalaj Lama menil, da se je bolje ravnati po    verskem    prepričanju, kot braniti domovino z
Po skoraj 27 letih trdega dela v    tujem    kulturnem okolju, v drugačni klimi,
skoraj 27 letih trdega dela v tujem    kulturnem    okolju, v drugačni klimi, ki je zaradi
Nanaku, ki je organiziral Sikhe z idejo o    novem    zaupanju v človeka.
da sicer ne ve, kdo točno je bila v    prejšnjem    življenju, ker to pač precej stane
Januarja, kmalu po našem    novem    letu, ko sonce spet pridobiva svojo
da je naslednji hip ulica utonila v    živahnem    vrvenju, so me pošiljali v vse mogoče
neprespano glavo kolobariti z biciklom po    vročem    mestu kot je Bombay, sem spet popokal
limonado, brez potrebe dvakrat posedel v    čistem    in hladnem stranišču in čakal rojaka.
potrebe dvakrat posedel v čistem in    hladnem    stranišču in čakal rojaka.
le‐tega nad vsemi drugimi sestavinami v    človekovem    bitju in naravi in torej preobrazba
izpolnitev, ne v daljnih nebesih, v nekakšnem    izvenkozmičnem    stanju ali nirvani, ampak tukaj in
pavi, za kokosovimi palmami so se na    plavem    ozadju vozili beli oblaki in tam naprej
delavce iz mariborske Metalne, ki so v    velikem    močvirju sredi džungle dograjevali
Po    enomesečnem    poskušanju mi je bilo vsega zadosti.
Znani so po    krčevitem    oklepanju tradicije in življenja prednikov
trop razposajenih vrabcev po dvorišču,    presranem    od kokoši.
Na    večernem    nebu so se preganjale meglice, z jugovzhodnega
čeprav se zdi, da jih večina odvisnost v    naravnem    okolju lažje obvladuje kot heroinarji
Op, je zavpil fant v    črnem   , ki je nenadoma priletel od nekod iz
Akhe vidijo sebe kot člen v    velikem    nadaljevanju zgodovine Akh, vse, kar
možnosti, pravi dr. Lewis v svojem    etnološkem    delu.
zaradi tistih, ki so stali zunaj na    vročem    zaprašenem dvorišču.
za razdeljevanje hrane se vijejo po    vročem    soncu tudi po več sto metrov, podobno
V    požrtvovalnem    delu vidijo svojo identiteto, brez
Med delom v    begunskem    taborišču, so mi bili dani pogoji za
napačno življenje, v napačni deželi, na    napačnem    delovnem mestu in ob nepravem partnerju.
življenje, v napačni deželi, na napačnem    delovnem    mestu in ob nepravem partnerju.
milijone in žive v plodnih dolinah v    zahodnem    osrčju Sumatre.
Ni čudno, da je bil tu v    prejšnjem    desetletju hipijevski raj.
pomirjevalno v smislu ‘vse je v redu, kot po    starem   , človek.’
Borobudur, kar v sanskrtu pomeni samostan na    visokem    mestu, se je odkril skozi zadnje palme
osebnostih, najbližjih idealu tega, kar po    budističnem    učenju človek lahko postane.
turist, vklopil sem se v prostor - na    vročem    soncu so nastajali pogoji za šolo.
Dišalo je po    domačem    poletju, podobno kot tisto noč polne
zemlje in nedolžen kot dojenček po    dobrem    spanju gledal, kako se je obzorje barvalo
* * * Ko je v    poznem    šestnajstem stoletju na otoku pristala
V    sončnem    jutru leta 1908 se je dvor v vsem svojem
Po    tradicionalnem    verovanju se je v trebuhu zgodil incest,
njihovi originalni predniki, ki žive v    nevidnem    nedostopnem mestu), so me ženske, ki
originalni predniki, ki žive v nevidnem    nedostopnem    mestu), so me ženske, ki so se kitile
Za vse v tem    preprostem    življenju je poskrbljeno.
posteljo ali na plažo, je pa lahko po    balijskem    prepričanju s tabo nekaj narobe in
V    balijskem    modernem slikarstvu se čuti Russeao,
V balijskem    modernem    slikarstvu se čuti Russeao, ali bolje
tako da so si med seboj podobne in po    starem    pravilu še pred prvo krvjo, kar baje
da je bil na poti v Rusijo tudi na    beograjskem    letališču, pa ni videl nikogar nagega
fotografije, portreta, ki sem ga naredil v    avionskem    stranišču, nisem pokazal še nikomur.
Izraz na    hčerkinem    licu se nam je zdel tak, kot ga ima
en Ti, podobno kot divji poganjek na    tobakovem    deblu.
Tako jih je učila narava, tako piše v    svetem    pismu, take, pravi instinkt, so božje
morju in potem v jezeru, dišečem po    antiseptičnem    drevesnem olju, potem sem se stelovadil
v jezeru, dišečem po antiseptičnem    drevesnem    olju, potem sem se stelovadil in naredil
Na drugi nogi, na    podobnem    mestu, pa sem se krohotal kot še nikoli
veljati, se moraš znati pogovarjati o    duhovnem    babištvu, duhovnem športu, duhovnem
duhovnem babištvu, duhovnem športu,    duhovnem    delu, duhovnem sadjarstvu, duhovnem
babištvu, duhovnem športu, duhovnem delu,    duhovnem    sadjarstvu, duhovnem zakonu.
Novokaledonci, ki so jih pripeljali sem v    prejšnjem    stoletju za delo na plantažah sladkornega
kot take zgodbe me je zanimalo kaj o    aboridžinskem    spolnem vedenju, vendar se Ivan ni
me je zanimalo kaj o aboridžinskem    spolnem    vedenju, vendar se Ivan ni ogrel, povedal
gmajno, oster srp mlade lune visi na    turkiznem    nebu.
slavni Kartezij v svojem jasnem in    razločnem    dojemanju sveta ni mogel zanesljivo
zanesljivo jamstvo, da se ne moti v svojem    nadaljnjem    sklepanju, namreč ko skuša stopiti
Stanuje v    študentskem    naselju in takrat je njena cimra odšla
Pri    ponovnem    branju razumeš neko delo drugače, zlasti
O Kartezijevem    čustvenem    življenju se ve bolj malo.
Elizabeti razlaga Seneko in v nekem    jesenskem    pismu tistega njenega melanholičnega
življenju, pri katerem je po njegovem    lastnem    priznanju spolni akt igral pomembno
ohranjanja posamičnosti pa je videl tudi v    nenehnem    menjavanju življenjskih vlog, stališč,
soroden svojemu ”estetu“ A‐ju, ki v    vihravem    svobodnjaštvu ne sprejema nobenih družbenih
šele s časom, v skupnih doživetjih,    skupnem    življenju...
srečni soprog in ”etik“ Wilhelm v svojem    dolgem    očetovskem pismu mlajšemu prijatelju,
soprog in ”etik“ Wilhelm v svojem dolgem    očetovskem    pismu mlajšemu prijatelju, osebi A,
se duh v svojem (sámo)spoznanju, v    presežnem    védenju, ki se mu po grško reče tudi
Husserl v svojem    poznem    delu Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija
O    fenomenološkem    razumevanju časa bova govorila posebej,
”profesor“ sliši preveč zateženo... in ob    veselem    odobravanju njegovega predloga ni prav
pa moram pritrditi Hardingu, da pri    ponovnem    rojstvu obstaja samo tisti večni Zdaj,
kot vrsta oglatih oblakov plavali po    modrem    nebu.
predlagana analogija med odsotnostjo glave v    zaznavnem    polju in domnevno odsotnostjo ega
polju in domnevno odsotnostjo ega v ”   miselnem    polju“ ni dovolj prepričljiva, kajti
stoletji premišljeval med drugim o    pitagorejskem    preseljevanju duš; vprašal se je, kdaj,
zgolj svojim koristim, vztrajanje pri    osebnem    preživetju za vsako ceno in iz tega
Parfit v tem    novem    pojmovanju preživetja in drugačnem
umiranje jaza dogaja že v enem samem    človeškem    življenju!
ker so tako majhne in nepomembne v    širnem    vesolju...
"ime-in-oblika"), ki se ob smrti razidejo in se ob    ponovnem    rojstvu na drug način "ponovno povežejo
O njegovem    slavnem    imenu se že dolgo časa veliko razpravlja,
dveh krajev ne bi mogla odmisliti; na    planinskem    razpotju na primer piše: do vrha gore
[tedaj] duša očitno ostaja v enem in    nedeljivem   , ko pa to zaznamo in opredelimo, pravimo,
”Okrog človeka, ki spi, so razvrščeni v    pravilnem    zaporedju ure, leta in svetovi.
V    naslednjem    poglavju Aristotel pojasnjuje odnos
Na    daljnem    nebu odmeva grmenje letala.
Ko Aristotel govori o    krožnem    gibanju časa, ima v mislih zlasti ta,
prostoru umetnosti, o topografiji misli, o    nebeškem    kraljestvu... vendar so drugi prostori
Kakor martinčki se grejejo na    jutranjem    soncu, natakar jim je pravkar prinesel
Il campo se šele prebuja v    lenobnem    prazničnem dopoldnevu, tu pa tam iz
Il campo se šele prebuja v lenobnem    prazničnem    dopoldnevu, tu pa tam iz kakega renesančnega
V soboto, na prvi maj, ob    sončnem    jutru?
podstavku, v zimskem plašču, malce    neprimernem    oblačilu za pomladne Benetke, se mož
nasprotno, Benetke so lepe ravno v    presenetljivem    ujemanju nadčasnega in vsakdanjega.
V    renesančnem    očišču se zbere celotno človeško zaznavno
perspektivične vzporednice sekajo v    imaginarnem    očišču slike, v projekciji človeškega
obzorjem, veliko dlje od stolpa na    mestnem    obzidju, ki je že sam z daljavo zelo
je res, saj je tudi na tej sliki v    perspektivičnem    očišču skrit nevidni gledalec, brez
metafizičnem spominu še vedno živo    prisotnem    idealnem mestu - in tudi zato se mi
metafizičnem spominu še vedno živo prisotnem    idealnem    mestu - in tudi zato se mi zdi slika,
poroke: ko sem se takrat davno, v svojem    prejšnjem    življenju, poročil z Barbaro, sem bil
glave svetlika bleda nebeška avra na    temnem    nebu?
prizoroma iz stare in nove zaveze, ki je v    svetem    pismu le nakazana, Tintoretto pa jo
Saj je v    svetem    pismu s kačo povezan hudič, ne pa dobri
sva sedela na trgu, sva govorila o    renesančnem    pojmovanju idealnega mesta.
gleda veliko polno luno, ki se dviga na    vzhodnem    obzorju.
inercialnih sistemov, tj. sistemov, ki so v    enakomernem    gibanju ali mirovanju, je skoraj stoletje
ali pa stoji na ladji, ki pluje po    mirnem    morju?
Kastor & Poluks edini zvezdi v vsem    brezmejnem    vesolju in da se vrtita druga okoli
po Newtonu možno in smiselno v sicer    praznem    vesolju le tedaj, če obstaja absolutni
pri Kastorju in Poluksu v umišljeno    praznem    vesolju sploh vemo, ali med njima deluje
ali vsaj ne veljajo enako kot v našem    realnem    vesolju?
drugače: pa reciva, da se v umišljenem    praznem    vesolju namesto dveh zvezd vrti okrog
določajo druge zvezde, ki jih v našem    dejanskem    vesolju vidimo po vsem nebu, ne pa
vedro z vodo edini predmet v sicer    praznem    vesolju, saj bi bila površina ukrivljena
odnosu do razporeditve snovi v našem    dejanskem    vesolju - ali, kot se je sam izrazil,
mornarja, ki hodi po ladji, ki pluje po    mirnem    morju, ki se vrti z Zemljo okrog Sonca
pogovora o gibanju zvezd v umišljenem    praznem    vesolju, ki naj bi ga ex hypothesi
Leibniza niso prepričala, saj v petem in    zadnjem    pismu Clarku še vedno kritično piše:
Kant je pozneje, v svojem    kritičnem    obdobju, sicer zamenjal substancialnost
Kant je v svojem    predkritičnem    obdobju menil, da bi Bog vsekakor lahko
kakor je mislil tudi Kant v svojem ”   predkritičnem    obdobju“.
prostora, ampak se je motil v svojem    preuranjenem    mnenju, da evklidska geometrija opisuje
rečeh, pa o nravstvenih vprašanjih in o    duhovnem    življenju.
umetelno sta narisani svetleči postavi v    nebeškem    mestu zvestega srca...
načelo istosti nerazločljivega, potem v    praznem    vesolju, v katerem se vrtita dvojčka,
zreti, ampak le misli samega sebe v    večnem    trajanju...
utemeljitelju novoplatonizma v tretjem    krščanskem    stoletju.
Da, vendar je Plotin pojmoval dušo v    dvojnem    - in obenem nerazdvojnem - pomenu:
in mistiki, so tolikokrat govorili o    krožnem    potovanju duše, toda zakaj se najprej
odmislili vse, kar pri tem [tj. pri    čutnem    izkustvu] misli razum s svojimi pojmi,
izkustva, ki sta naši zavesti dani v    čistem    zrenju - tj., samo prostor in čas ostaneta,
vprašljiva Kantova samoumevnost pri    apriornem    pripisovanju nekih povsem določenih
pojme v zrenju in čista matematika v    čistem    zrenju. [...]
pa določa razmerje predstav v našem    notranjem    stanju.“
opazno svetlejših roženic... in v tem    bližnjem    srečanju dveh človeških pogledov čas
vidiš oziroma opaziš, da se v tvojem    vidnem    polju premika nekaj, kar je verjetno
duševne funkcije: pri reprodukciji kot    posrednem   , tj. obnovitvenem ali priklicnem spominjanju
pri reprodukciji kot posrednem, tj.    obnovitvenem    ali priklicnem spominjanju je odsenčenje
kot posrednem, tj. obnovitvenem ali    priklicnem    spominjanju je odsenčenje drugačno
odsenčenje drugačno kot pri retenci kot    neposrednem    ohranjanju neke zaznave ali misli v
oddaljuje v prostoru, ostajajoč v našem    vidnem    polju.
trajanje, bodisi zavestno <bewußte> ali v    ponovnem    spominjanju ’enako‘ poustvarjeno <’gleichsam‘
V naslednjem paragrafu predavanj o    notranjem    zavedanju časa Husserl še jasneje izrazi
”poljubno majhnem intervalu є“ - tudi pri    časovnem    trajanju govorimo o ”grobem“ zdaju
Mojster, če tudi srce bije počasneje pri    hitrem    gibanju vesoljske ladje, bi se torej
referenčnem okviru, recimo v S, v takšnem    časovnem    zaporedju, da je A pred B, v
V    košatem    drevesu nedaleč stran tiči lovska preža,
pokazale, da se svetloba zares ukrivi v    gravitacijskem    polju; dandanes je pojav ”gravitacijskega
tako da Zemljina geodetka pri njenem    prostem    kroženju v ukrivljenem prostoru, katerega
Mladenič se onesvesti v    mojstrovem    naročju, a le za nekaj trenutkov, hvala bogu,
žarki se lesketajo med vejevjem in po    starem    zidovju plešejo s tisočero drobnimi,
Verjetno - ampak težava pri    kantovskem    branju Einsteina je v tem, da se novokantovci
pokazati, kateri so apriorni elementi v    relativističnem    pojmovanju strukture prostora‐časa,
zlahka izmuzniti, ker naj bi se pri    sukcesivnem    pripisovanju časovnih določil ujeli
zamenljive, čeprav so dejansko, v našem    neposrednem    izkustvu, tudi bolj ali manj usmerjene;
Takšnega - gödlovskega - vrtinca v nam    znanem    vesolju res ni, so pa nemara drugačni...
Vidiš, morda smo v    dosedanjem    razmišljanju spregledali ravno to...
vijoličastimi zvezdami, pravimi velikankami na    rastlinskem    nebu.
Po    starem    zidovju mojstrove domačije se razrašča
tednoma, v zgodnjem majniku, ko je na    jutranjem    nebu visel še zadnji krajec prejšnjega
Gotovo je rojen v kakšnem    močnem    znamenju...
vse življenje boril s svojim naukom o    neskončnem   , odprtem univerzumu - in zanj tudi
je, da so se mnogi pomembni preboji v    znanstvenem    spoznavanju sveta začeli z razumom
kolesje v Empireju, ki naj bi ga po    krščanskem    izročilu poganjali angeli...
se opazovalec znajde, vidi (v istem    razvojnem    obdobju vesolja) okrog sebe enako strukturo
zanimive slutnje Nikolaja Kuzanskega o    možnem    sovpadanju končnosti in brezmejnosti
poln, se pravi, da je vesolje ne samo v    prostorskem   , ampak tudi v ”materialnem“ pomenu
Tudi v    novoveškem    evropskem slikarstvu, vse do začetka
Tudi v novoveškem    evropskem    slikarstvu, vse do začetka 20. stoletja,
neskončnega, vsebovanega v najpreprostejšem in    edinem    prapočelu [Bogu], ne bi rajši pojasnjevali
Da, dokler Elpin vztraja pri    aristotelskem    pojmovanju popolnosti, po katerem je
novi, ”revolucionarni“ Brunov nauk o    neskončnem    vesolju, ki naj bi razodevalo neskončno
zvezd, ki jih kot drobne lučke vidimo na    nočnem    nebu, se vesolje v človekovih predstavah
pritrjeno na kak obok, ampak gnano po    vseobčem    in širnem prostranstvu z notranjim
kak obok, ampak gnano po vseobčem in    širnem    prostranstvu z notranjim počelom, lastno
je najlepši v maju... prav zdaj, ko na    sinjem    nebu visi prvi krajec.
hipotetični model, za spekulativno misel o    globalnem    vesoljnem zrcaljenju, ki se je porodila
model, za spekulativno misel o globalnem    vesoljnem    zrcaljenju, ki se je porodila spričo
odličnost božje podobe, ki bi morala v    neutesnjenem    zrcalu in s svojim neskončnim, neizmernim
Po    splošnem    mnenju ne živijo vse stvari.
Bruno je že v svojem    zgodnjem   , nedokončanem latinskem delu z ezoteričnim
Bruno je že v svojem zgodnjem,    nedokončanem    latinskem delu z ezoteričnim naslovom
že v svojem zgodnjem, nedokončanem    latinskem    delu z ezoteričnim naslovom Lampas
V svojem    poznem    delu De minimo, ki je izšlo malo
skrivnost Biblije upošteval pri svojem    novem    in pogumnem tolmačenju te ”Knjige vseh knjig“?
Biblije upošteval pri svojem novem in    pogumnem    tolmačenju te ”Knjige vseh knjig“?
celoto nauka manj pomembnih ”čudežev“, v    pravovernem    krščanstvu ni dopusten in se smatra
Za Spinozo je najvišja blaženost v    umskem    spoznanju Boga - vendar je treba nemudoma
obredov, še več: če človek vztraja pri    javnem    demonstriranju ceremonij, ki so izključujoče
Najžlahtnejša misel v Spinozovem    teološkem    razpravljanju je njegovo prepričanje,
Toda pri ”metaforiziranju“ in / ali ”   naravnem   “ razlaganju Biblije obstaja neka meja
čudeži in preroška videnja vzbujajo pri    preprostem    ljudstvu pobožnost in poslušnost do
”popravljati“ s čudeži - kar pa je v    temeljnem    nasprotju s celoto Spinozove filozofije,
In ko govorimo o    človeškem    razumevanju neskončne Božje biti, ne
Ali Spinoza pri svojem    kritičnem    branju Biblije navaja kakšne konkretne
polne kapljičnih biserov, spet sijejo v    barvnem    razkošju: krvavo rdeče, deviško bele,
NATURADEUS v največjem njenemu pogledu še    dostopnem    merilu v vseh smereh enak (izotropen),
strukturno raznolik; zato sklepa po ”   diamantnem    načelu“, da je NATURADEUS povsod enovit
verjetno, ali, drugače rečeno, temelji na    induktivnem    načelu izkustvene posplošitve, ne pa
realnosti“ (?) obstajala samo substanca v    neskončnem    mnoštvu modusov kot notranje enotnih
čutite, ki prav tako ne marate govoriti o    človeškem    poslanstvu, ki se vas je prav tako
Gladina vode drhti v čipkasto    kaotičnem    valovanju, ki se počasi umirja.
neskončno nasprotje med naravo in duhom v    končnem    umetniškem delu.
nasprotje med naravo in duhom v končnem    umetniškem    delu.
Najvišja blaženost vsakega človeka je v    umskem    zrenju prvotne lepote.“
izkušamo kot usodo, [namreč] spoznavanje v    nadčutnem    zrenju, je posvečenje za najvišjo blaženost,
Resnično bistvo reči (tudi v    realnem    Vsem) ni niti telo niti duša, ampak
ki ga je iskal v mitološki zavesti,    religioznem    razodetju in mističnem izkustvu.
mitološki zavesti, religioznem razodetju in    mističnem    izkustvu.
Vekovih, kjer Schelling govori o    človeškem    ”sovédenju“ stvarjenja.
spekulacijah o ”vekovih sveta“, marveč tudi v    vsakdanjem   , zdravorazumskem prepričanju, da ”za“
”vekovih sveta“, marveč tudi v vsakdanjem,    zdravorazumskem    prepričanju, da ”za“ jezikom obstaja
stopnje navzgor, kako v svojem najbolj    notranjem    in najbolj skritem [bistvu] hlepi in
Schelling je bil v svojem ”   klasičnem   “ obdobju prepričan, da ravno umetnost
vse to je vsebovano v enem in istem,    edinstvenem    dejanju, ki je oboje, najbolj prostovoljno
Marija spi v navidez    ravnodušnem    sobivanju z Brunom in Janezom, v prividu
prodirajo skoz vejevje in se lesketajo na    gozdnem    jezercu.
Pri    vsakdanjem    pojmovanju svobode se nam zdi, da subjektu,
stanje onstran horizonta, tj. v zelo    zgodnjem    vesolju, ki ni neposredno dostopno
naj vemo, da jih sploh ni, nikjer v    brezmejnem    vesolju?
primer, da prebivamo celo v končnem ali ’   otoškem   ‘ vesolju, katerega rob bi lahko nekoč
V    dosedanjem    razmišljanju o filozofskih razsežnostih
gravitacijo, ki bi sicer v takšnem    statičnem    vesolju privlekla prej ali slej vsa
Kanitscheider ugotavlja, da gre v Einsteinovem    statičnem   , ”riemannovskem“ vesolju za ”znova
ugotavlja, da gre v Einsteinovem statičnem, ”   riemannovskem   “ vesolju za ”znova odkriti finitizem“,
predstavljamo eksplozijo, ki poči na nekem    določenem    mestu in se potem širi s svojim udarnim
izotropne - in ob predpostavljenem    kozmološkem    načelu obenem kot homogene oziroma
kozmologije, izraženem v že omenjenem ”   kopernikanskem    načelu“, ki pravi, da naš položaj (lokacija)
drugem pomenu, namreč da smo v vsem    širnem    vesolju privilegirani po zmožnosti,
Toda pri    antropičnem    načelu, predvsem pri šibkem, a tudi
pri antropičnem načelu, predvsem pri    šibkem   , a tudi pri močnem, če ga pravilno
načelu, predvsem pri šibkem, a tudi pri    močnem   , če ga pravilno razumemo (o njem več
drugo možnost razlage (ß), namreč da v    motnem    jezercu plava ”nebroj“ različno dolgih
pride v poštev misel, da je bila v    motnem    jezercu ena sama riba, ki je povsem
razlago ne pride v poštev misel, da je v    motnem    jezercu sicer mnogo rib in da so vse
Analogno pri    kozmološkem    antropičnem načelu pojasnjujejo nam
Analogno pri kozmološkem    antropičnem    načelu pojasnjujejo nam nedostopni
velikosti ni čisto ustrezna: čeprav ribič v    motnem    jezercu ne vidi drugih rib, pa iz svojih
pri tem nismo nič na slabšem kot pri    kozmološkem    načelu, ki je po splošnem konsenzu
kot pri kozmološkem načelu, ki je po    splošnem    konsenzu temeljno za kozmologijo.
svetov‘, iz katerega je izbran naš po    optimalnem    <optimizing, dob.
Toda pri Carterjevem    antropičnem    načelu ne gre za vzročni odnos, saj
V    vsakdanjem    življenju imajo razlogi, ki so časovno
Pri    antropičnem    načelu je najtežje sprejemljiva predpostavka,
antropično kozmologijo: prva temelji na    dostopnem   , realnem izkustvu, druga pa je kot
kozmologijo: prva temelji na dostopnem,    realnem    izkustvu, druga pa je kot hiša iz kart
prav razumem, ne sprejemate hipoteze o    realnem    mnoštvu vesolij in z njo zavračate
drugem, namreč predvsem v Brunovem    filozofskem    prepričanju, da mnoštvo svetov tvori
Bruno v    sončnem    dopoldnevu čaka na Janeza v kavarnici
spremembah in dopolnitvah zakona o    visokem    šolstvu.
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O    VISOKEM    ŠOLSTVU.
spremembah in dopolnitvah zakona o    visokem    šolstvu z namenom, da bi dogradila
obveznost in bo izvedena med študijem in v    absolventskem    letu tako, da se bo opravljala poleg
spremembah in dopolnitvah zakona o    visokem    šolstvu in predlagal državnemu zboru,
predlog spremembe in dopolnitve zakona o    visokem    šolstvu.
dopolnitve na treh segmentih zakona o    visokem    šolstvu.
Zato je na    kadrovskem    področju potrebno, podobno, kot smo
Novi 73. c člen, novela zakona o    visokem    šolstvu, pa se usklajuje z zakonom
več rešitev problemov, ki se kažejo v    visokem    šolstvu.
spremembah in dopolnitvah zakona o    visokem    šolstvu, ki ga je vlada poslala v obravnavo
zavedamo, da bi bili posegi v zakon o    visokem    šolstvu lahko tudi obsežnejši, saj
Ker se v našem    visokem    šolstvu napovedujejo velike spremembe,
in učiteljev ter drugih zaposlenih v    visokem    šolstvu.
Predlagano dopolnilo 69. člena zakona o    visokem    šolstvu vpeljuje možnost subvencioniranega
Vsaka sprememba zakona o    visokem    šolstvu je pomembna.
pomenile skoraj tektonski premik v    dosedanjem    dojemanju študija, predvsem njegove
problemov na posameznih področjih v    visokem    šolstvu, ali pa to pomeni vsesplošno
tokratnih sprememb in dopolnitev zakona o    visokem    šolstvu je potrditev predlagatelja,
predlagatelja, predvsem uskladitev zakona o    visokem    šolstvu z nedavno spremenjenim zakonom
pritegniti še vse druge udeležence v    tercialnem    izobraževanju.
dovoljevale večje število ur zaposlenim v    visokem    šolstvu, dejansko pa si fakultete tega
pokazala tudi na ostale probleme v    visokem    šolstvu, ki jih s tem zakonom ne rešujemo
sedma sprememba in dopolnitev zakona o    visokem    šolstvu prav gotovo ni zadnja.
šolskega sistema v okviru novele zakona o    visokem    šolstvu.
pozdravljamo tiste elemente, ki govorijo o    obveznem    soglasju ministra.
Žal pa se to ne izkazuje tudi v    obveznem    soglasju reprezentativnih organov v
pa soglasja v ministrstvu in pa na    matičnem    delovnem telesu v okviru razprave državnega
soglasja v ministrstvu in pa na matičnem    delovnem    telesu v okviru razprave državnega
šolstva je prinesel sprejeti zakon o    visokem    šolstvu ob koncu leta 1993, ki se je
visokega šolstva pa predstavlja tudi v    lanskem    letu sprejeti nacionalni program visokega
Predložene spremembe zakona o    visokem    šolstvu, ki so pred nami, predvsem
sprememba besedila 63. člena zakona o    visokem    šolstvu, ki določa, da bi bili visokošolski
opozorila zakonodajnopravna služba v svojem    dopolnilnem    mnenju.
obveznost, ki bo izvedena med študijem in v    absolventskem    letu, in sicer tako, da se opravlja
marsikateri izgubljajo upanje in željo po    dobrem    delu, ker je ta slovenski visokošolski
izkazuje v dodani vrednosti, ki je nizka v    slovenskem    gospodarstvu, in pa v številu izumov,
bomo naredili kakšnih večjih korakov v    slovenskem    visokem šolstvu.
kakšnih večjih korakov v slovenskem    visokem    šolstvu.
predložili spremembe, ostale spremembe o    visokem    šolstvu, o financiranju vzgoje in izobraževanja,
podobnih in drugih strokovnih sodelavcev v    visokem    šolstvu.
Ne strinjava pa se v    temeljnem    izhodišču.
Kolega Jože Tanko, o vašem    proceduralnem    vprašanju naslednje: Kolegij predsednika
ki nam je na voljo, to ugotovi o tem    osnovnem    vprašanju.
Potem dilema v zvezi z ribolovom v    osrednjem    področju; po pravilih in pa predpisih
Rekreativna dejavnost v    osrednjem    področju.
posebej razdelano, stroka pa je na    jasnem    stališču, da se bo to zgodilo.
Triglavskega narodnega parka z vsem zaledjem v    robnem    območju rezervat, razvojne spodbude
Ne vem, kot da smo v    vojnem    stanju.
pomenu narodnega parka in zahtevo o    nujnem    zagotavljanju tega statusa tudi v prihodnje.
slovenska zakonodaja temelji na tem    pravnem    načelu.
bi, bodisi vnašali in razglašali v    določenem    časovno opredeljenem območju spomenike
V    določenem    obdobju bi pripravil register kulturne
da bi lokalne skupnosti razglasile v    določenem    obdobju tudi spomenike lokalnega pomena
celo pogoje za varnost dediščine na    celotnem    območju parka.
tem pa seveda je dejstvo, da se je v    letošnjem    poletju zgodil referendum.
postopkom in ga sedaj naključno ob    stalnem    prizadevanju investitorjev bivših lastnikov
V nekem    naravnem    okolju, ki se ponaša s toliko naravnimi
rekonstrukciji nadomestne gradnje v    osrednjem    območju.
kratili tiste pravice ljudi, ki so jim po    naravnem    pravu zagotovljene.
PREDLOG ZAKONA O    GLAVNEM    MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE -
V    dvanajstletnem    delovanju naše države je Mestna občina Ljubljana
predstavništev in obiskov državnikov v    glavnem    mestu.
vlada ocenila, da je predlog zakona o    glavnem    mestu, katerega predlagatelji so podpisani
bi v državnem zboru sprejeli zakon o    glavnem    mestu Republike Slovenije.
Na    celotnem    območju se izvršuje veliko pristojnosti
Sodelovanja pri    skupnem    urejanju prostora, upoštevanju potreb
Združene liste socialnih demokratov menimo, da bo sprejem zakona o    glavnem    mestu podoben korak urejanja te problematike,
Na    kulturnem    področju ima filharmonijo že 300 let,
z lokalno skupnostjo dogaja prav v    glavnem    mestu države.
Predlog zakona o    glavnem    mestu Republike Slovenije, ki sta ga
Predlog zakona o    glavnem    mestu temu ne zagotavlja posebnih pravic
Slovenske ljudske stranke podpiramo predlog zakona o    glavnem    mestu Republike Slovenije.
Slovenske demokratske stranke do predloga zakona o    glavnem    mestu Republike Slovenije.
Zakon torej v tem delu po našem    globokem    prepričanju pomeni le nabiranje poceni
S tem zakonom se po našem    globokem    prepričanju v bistvu globoko posega
Na glasovanju besedila zakona o    glavnem    mestu, ki je predlagano prav zato,
najemnin v interesu ljudi, ki živijo v    glavnem    mestu, parkirišč, zemljišč, vsega.
Ker prav v    glavnem    mestu, v Ljubljani, ta interes in ta
tistim, ki želijo izpodbijati zakon o    glavnem    mestu s stališča drugačnih gibanj,
središč pogosto odloča za življenje v    neurbanem    okolju iz najrazličnejših razlogov.
od prve pobude za sprejem zakona o    glavnem    mestu.
Ko imamo pred seboj zakon o    glavnem    mestu, o prestolnici, je treba reči
pridete iz tujine, vas pozdravijo na    ljubljanskem    letališču.
Našteval bi to, kar mi mislimo, da bi v    glavnem    mestu moralo biti.
oziroma kaj misli ta država, da bi v    glavnem    mestu moralo biti?
določa to, kar država misli, da bi v    glavnem    mestu, kateremkoli pač bi bilo, moralo
Se spomnim, kako sem otroke učil o    glavnem    mestu.
nek način potrt, kadar se pljuva po    glavnem    mestu naše države.
odločali mi, če mislimo resno o našem    glavnem    mestu.
Za razliko od zakona o    geometričnem    središču, ki smo ga obravnavali včeraj
se strinjam, da gre predlog zakona o    glavnem    mestu Slovenije s pozitivnim predznakom
Rad bi, upam - da ne rečem preveč - v    skupnem    imenu predlagateljev ne glede na vrstni
spremembah in dopolnitvah zakona o    visokem    šolstvu, skrajšani postopek.
Objaviti ga mora v    javnem    glasilu, seznaniti mora javnost.
s prvo obravnavo predloga zakona o    glavnem    mestu republike Slovenije.
predlogu sklepa: "Predlog zakona o    glavnem    mestu Republike Slovenije, prva obravnava,
zakonu, o katerem danes odločamo - o    glavnem    mestu.
nemškega poslanca primerjal s kapom v    koncentracijskem    taborišču, ko je italijanska taborišča
nekoliko odrivajo, čeprav je jasno, da ob    slabšem    gospodarjenju tudi številčna moč ne
Evropa pa hoče v    prihodnjem    desetletju igrati odločilno vlogo tudi
9,43 milijona ton so jih v pravkar    minulem    letu pretovorili več kot enajst milijonov
(Prešernov trg, Kongresni trg in Mestni trg v    mestnem    jedru) polna, čeprav se je na njih
Zato bo obrambno ministrstvo v    letošnjem    letu kupilo sodobno opremo, s katero
Na    obrambnem    ministrstvu smo želeli izvedeti, katere
Drugi otrok v    novem    letu je bila sicer deklica, ki se je
Na srečo pa se sredstva v Fihu v    zadnjem    desetletju realno povečujejo, tako
splošna pričakovanja o komaj rojenem    novem    letu razmeroma optimistična, anketirani
V    desetletnem    obdobju so bila pričakovanja o gospodarskih
Kot podžupan je deloval zlasti na    socialnem   , zdravstvenem in stanovanjskem področju
podžupan je deloval zlasti na socialnem,    zdravstvenem    in stanovanjskem področju ter na področju
zlasti na socialnem, zdravstvenem in    stanovanjskem    področju ter na področju lokalne samouprave.
V    mandatnem    obdobju 1998- 2002 je vodil svetniški
kjer je bilo več tisoč gostov, minil v    prazničnem    in veselem razpoloženju.
tisoč gostov, minil v prazničnem in    veselem    razpoloženju.
jih je bilo), kot prvo pa zahtevo po    5-odstotnem    povečanju deleža za plače.
Dogovorili so se namreč, da se bodo plače v    letošnjem    letu povečale skladno z inflacijo,
skladišča, zdaj pa po predhodno pridobljenem    upravnem    dovoljenju ministrstva za okolje, prostor
Mogoče zato v    krščanskem    izročilu ne velja za apostola, saj
pomembno vlogo v rimski cerkvi in v    rimskokatoliškem    izročilu.
Antiohija je bila tretje največje mesto v    rimskem    cesarstvu, danes pa se imenuje Antakya
se bodo potem uresničile prerokbe o    ponovnem    oblikovanju božjega ljudstva, ki bo
predsednik PZS, je o tem javno govoril na    tradicionalnem    novoletnem srečanju v planinski postojanki
tem javno govoril na tradicionalnem    novoletnem    srečanju v planinski postojanki na
že nekaj let ni ne duha ne sluha o '   permanentnem    vzdrževanju celotnega objekta', kakršno
Na    lanskem    glasovanju je zasedla osmo mesto. I. G.
višek aktivnega delovanja z akcijami na    pomurskem   , slovenskem in takratnem jugoslovanskem
delovanja z akcijami na pomurskem,    slovenskem    in takratnem jugoslovanskem področju
akcijami na pomurskem, slovenskem in    takratnem    jugoslovanskem področju pa doživeli
pomurskem, slovenskem in takratnem    jugoslovanskem    področju pa doživeli v 80-ih letih.
»Čeprav je v    zadnjem    obdobju aktivnost enote manjša, še
osvežujočo nago kopel v deset stopinj    hladnem    morju.
Na    tradicionalnem    prizorišču novoletne zabave na Trgu svobode
veliko, še najbolj glasno je bilo v    romskem    naselju Pušča.
silvestrovanje na dvorišču Taborske hiše v    občinskem    središču in tja so prišli tudi udeleženci
Prvič: po    mednarodnem    pravu ni mogoče izvesti menjave zemljišč
sta samostojni državi in BiH ima po    mednarodnem    pravu pravico do denarnega nadomestila.
»saj so nas donedavni prijatelji v    predvolilnem    obdobju napadali, kakor da bi bili
informacijski sistem, sprememba pa bo v dneh po    novem    letu vplivala na poslovanje ljubljanskega
kriza'n'tema z novejšim sitijem, ki v    multipleksnem    okolju še ni bil preskušen in ga je
Kot nam je povedala svetovalka na    okoljskem    ministrstvu Anita Hočevar, večji lastniki,
Upravičenci po zakonu o    socialnem    varstvu imajo najemnine subvencionirane
socialne razmere in raven najemnin v    določenem    okolju.
Vodoravno: 1. mesto na    avstrijskem    Gornjem Štajerskem z avtomobilskim
Newton se je v svojem    znanstvenem    delu ukvarjal z zakoni o gibanju planetov
se je v jutranjih urah prvega dne v    novem    letu vnela krma v hlevu bližnje stanovanjske
in v desni nepregledni ovinek, je na    mokrem    in spolzkem vozišču zaradi neprilagojene
nepregledni ovinek, je na mokrem in    spolzkem    vozišču zaradi neprilagojene hitrosti
Kakih deset minut kasneje je v    silovitem    trčenju opla in bmw na avtocesti med
osrednji nacionalni galeriji izstopa, v    zadnjem    letu, Brdarjev »vivarij« (ob Begićevih
vsakega dobitnika, je najmočnejši vtis v    minulem    letu pustil v meni štirinajstdnevni
ocenami kulture, umetnosti, literature v    preteklem    letu, nastopili bodo z Dogodki, ki
skozi čas, je drseča snežna kaplja na    sivem    lubju platane, bi rekel Ludvik Hartinger,
V    svetovnem    merilu moram poudariti televizijski
Slovensko plavanje je v    minulem    letu vnovič potrdilo zdaj že »uzakonjeno«
izhodišče, dober temelj za nadgradnjo v    olimpijskem    letu 2004, v katerem pa čakata plavalce
ki so kandidati za takšen preboj v    svetovnem    plavanju.
naše reprezentance z ukrajinsko na    svetovnem    prvenstvu na Hrvaškem.
Po    novem    letu smo vadili predvsem stvari, ki
V zapriseženem    hokejskem    mestu, kjer ima dom slovita Hiša slave,
Ni naključje, da je bil po    odličnem    5. mestu prešerno razpoložen tudi najboljši
v Innsbrucku (začetek ob 13.45) na    obetavnem    8. oz. 9. mestu.
Za prihodnje SP 2005 v    nordijskem    smučanju zgrajen štadion za 16,6 milijona
Švedinja ima pred prvima tekmama v    novem    letu, superveleslalomom in slalomom
V svetovnem pokalu se v    zadnjem    desetletju še ni zgodilo, da bi Slovenijo
V njegovem    zlatem    obdobju bi vodstvo s tolikšno prednostjo
standard, radial in 4.7 na dobro razpihanem    regatnem    polju v kanalu med Hvarom in Paklenimi otoki.
Ronny Ackermann razočaral in pristal na    skromnem    8. mestu.
poteze se kaj lahko zgodi, da niti v    letošnjem    letu ne bo uradnega vrhunskega srečanja
tudi lobiranje pri sprejetju zakonov o    biološkem    gorivu, radiofoniji in televiziji,
Preden so nam naši voditelji ob    novem    letu izrekli voščila, so si vzeli minuto
Na    računskem    sodišču so glavo potisnili v pesek,
zanj značilnem slogu spregovoril o    nevarnem    obujanju nacionalizma in šovinizma
razmišljal o mejah velike Srbije na    suverenem    ozemlju Hrvaške.
Na    domačem    političnem prizorišču pa se je po potrebi
Na domačem    političnem    prizorišču pa se je po potrebi - ne
možnost najti zame primeren mozeg na    geografskem    področju, iz katerega izhajam.
ne bo, bi to pomenilo, da vi v tem    zdravstvenem    okolju nimate kaj početi?
V operi so mnogi občutki, ki v    resničnem    življenju zaradi mnogih razlogov ne
O    večnem    življenju?
nečem lepem, o smrti pa kot o nečem    groznem   .
prenaša seje DZ, sklad za medije pri    kulturnem    ministrstvu tudi že obstaja kar nekaj
Stranke kot stranke je v    političnem    življenju kaj malo.
Težave so tudi na    vrhovnem    sodišču, kjer dosedanji predsednik
popolnoma bistveno, da se človek v tem    zahtevnem    'dajanju košarice' vsak dan znova strokovno
(če se pač ne da že prej), takoj po    zadnjem    predavanju spakirajo (ali pa pridejo
Vendar pa je ta delež tudi v    zadnjem    desetletju vztrajal na zelo visoki
po posedovanju ključnih predmetov v    neposrednem    in osebnem okolju.
ključnih predmetov v neposrednem in    osebnem    okolju.
Stanovanjska politika je v    zadnjem    desetletju sicer dajala nekoliko več
Kapitalski dobički, doseženi pri    lastnem    stanovanju, so obravnavani enako kakor
primanjkljaji, ki so se nakopičili v    desetletnem    obdobju nizke aktivnosti akterjev po
staro leto končalo, novo pa začelo v    dobrem    razpoloženju.
denarne in fiskalne spodbude, ki so jih v    zadnjem    letu in pol dobivala gospodarstva premožnih
skušnjava, da bi na tako močne sile v    globalnem    gospodarstvu odgovorili s protekcionizmom.
V    neokolonialnem    razmerju dobite svojo nacionalno zastavo,
Ne vidim možnosti za demokracijo v    ekonomskem    pomanjkanju, verskem revizionizmu in
divjaški kontinent, ki živi v Hobbsovem    naravnem    stanju, se motijo.
Živel sem v kulturno    stabilnem    okolju.
Afričani so bili v    kolonialnem    obdobju razčlovečeni in takšni so ostali
odšli, črna buržoazija, ki je bila v    kolonialnem    obdobju uspešna, pa se je vselila.
Podnevi ga po    lastnem    pričevanju muči »strahotno trda stolica«,
kader razlagal verniku, kaj piše v    svetem    pismu, zdaj lahko besedila bere vsak
Allstedta, dobi spet mesto župnika v    svobodnem    mestu Mühlhausen, ponovno ustanovi
»lahko reče, da je videl hudiča pri    živem    telesu v njegovem največjem besu.«
pokolu pri Frankenhausnu Luther tudi v    zasebnem    življenju dokončno prekine s svojo
je že dolgo odklanjal, reformator po    lastnem    pričevanju osebno ni imel nikoli posebnih
Po    dolgem    bolehanju za žolčnimi in ledvičnimi
bolnišnice bodo za skrajšanje čakalnih dob v    prihodnjem    letu prejele več denarja.
»nepravim tujcem« že prav lepo kaže tudi na    slovenskem    Koroškem.
hotela zavedati, da so naša sredstva v    državnem    premoženju, ki ga sedaj prodaja, in
nesreči in iskanju tujih napak, temveč na    lastnem    poštenju in uspehih lastnega dela.
Po    poljudnem    klasičnem umevanju je namreč komunizem
Po poljudnem    klasičnem    umevanju je namreč komunizem opredeljen
za devizne hranilne vloge občanov na    hrvaškem    ozemlju.
V    slovenskem    gospodarstvu je prisotna tehnologija,
hočemo, da bi postala Slovenija na    tujem    tržišču bolj prepoznavna.
pesek zasul do vratu, Sadama pa so po    dolgem    skrivanju vendarle izkopali iz peska