Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pse3jj (1)


In če je v Bogu kot    najpopolnejšem    bitju prisotna najvišja ”stvarnost“,