Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pse2jj (36)


opazil, da je pokrit s koščki stekla z    najbližjega    okna.
ravno barvamo kip, in nas graja, zakaj    najlepšega    dela telesa ne obarvamo z najlepšimi
umirjenega, trdnega in po našem mnenju    najlepšega    življenja in naj se ne poskuša s svojim
redoljubni, praviloma dokopljejo do    največjega    bogastva.«
Krožni rob    največjega    vretenca je živobarven; krožni rob
Nobenega, niti    najmanjšega    sonca ni bilo nikjer, nobenega meseca,
pozornost in tudi odlikovanje z    najvišjega    mesta. - itd. itd.
Ubit je, okraden in oropan tistega    največjega   : volje do dela in do življenja.
Nataša je porodila otroka v dneh    najhujšega    trenja.
In res je v jeseni izginila brez    najmanjšega    šuma.
previdno položil na klop, kakor bi bil iz    najtanjšega    stekla.
lesa, toda po štirih letih je sredi    najlepšega   , pojočega poletja umrla mama.
Sredi    najlepšega    pojočega poletja je umrla mama.
pa je ukazal, naj ureže jermenček iz    najtanjšega    in najbolj mehkega usnja.
sta tako daleč, da nista trpela niti    najmanjšega    znamenja dekadence.
petdeset dolarjev in škatlo s tremi litri    najboljšega    vina.
Večina turistov se nastani blizu    najlepšega    hotela Taj Mahal, ki stoji na odlični
tudi moj oče odnesli toliko tistega    najboljšega   .
Naslednje tri ure sem bil deležen    najmočnejšega    sonca, nekaj pesti arašidov, podarili
dvaintrideset zabojev piva, kakih sto kil    najboljšega    mesa, najmanj kilo marihuane, tri prostitutke
Jaz sem nekdo, ki je deležen vsega    najboljšega   , jaz se imam rad, jaz lahko postanem
dodava še odlomek iz Idej, verjetno    najpomembnejšega    Husserlovega dela: v 24. paragrafu
Ali je s stališča    najvišjega    Enega tolma duše, njena želja po
drugega radostí umskega spoznanja Boga,    najpopolnejšega    bitja.“ [4:29]
vsakega razloga... celo brez tistega    najglobljega    prepričanja, da je bit boljša kot nič?
niso prepričali, da je predlog nekaj    najslabšega   , kar se narodnemu parku lahko zgodi.
predlagatelji v nasprotju z interesi    največjega    števila državljanov, da greste v nasprotje
Najbrž je to nekaj    najtežjega   , kar človek zmore?
kaj je biti »navaden« človek - nekaj    najlepšega   .
To je nekaj    najlepšega   ; če ne bi našli krvi zame, pa bi jo
To je nekaj    najlepšega   , kar lahko je.
samospevov Lepa mlinarica je zame nekaj    najlepšega   , kar je človek uglasbil.
Sočutje je nekaj    najlepšega   , kar ljudje imamo.
ljubezen v srcu in mir, kar je nekaj    najlepšega   .
Nekaj    najlepšega   , kajne?
z enako učinkovino plača le znesek    najcenejšega   , praviloma generičnega zdravila, kdor