Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psd4 (22)


ljudje v tem, da se jim mnogi zdijo    dobri   , ne da bi bili, in narobe?«
pa morajo po našem mnenju imeti obe    naravni    nagnjenji, ali ne?«
vojna in razprtija, ki veljata za dve    različni    razmerji.
   Celi    dve leti je Pavel ostal v stanovanju,
Mozetiča, da bo pozicija spet imela obe    vodilni    mesti, predlog umaknil.
s polno močjo, vprašljivo pa je za    naslednji    dve leti.
   Zadnji    dve leti je stara Marija Lukša živela
debelušastim dekletom se Andreicich razume že    dobri    dve leti, pa tudi ona z njim.
mirno ležal in vztrajno močil zibko    celi    dve leti in se šele potem postavil
enega sina, čeprav je bil njen mož že    dobri    dve leti v ruskem ujetništvu, Kata
je razumsko zaznavanje, ki ima dve    glavni    gibanji in štiri stopnje.
verjamem vanj, moram dopustiti dve    prejšnji    spoznanji: spoznanje telesa, ki je
Baje je kapitan potreboval    celi    dve leti, da jih je spet postavil v
teden iz Ljubljane domov, sem imela dve    stari    kolesi, eno tu in drugo v mestu, čakali
vstane in stopi k oknu, na široko odpre    okenski    krili, da v notranjost že malce zatohle
njima - je ravno v tem, da velja za    poljubni    telesi in kjerkoli v vesolju, ne
ampak doživljajsko ”raztegnjena“ v    majhni    časovni oziroma prostorski ”polji“.
doživljajsko ”raztegnjena“ v majhni    časovni    oziroma prostorski ”polji“.
”raztegnjena“ v majhni časovni oziroma    prostorski    ”polji“.
resnična, bi odgovorila tudi na dve ”   paradoksni   “ vprašanji, ki se zastavljata znotraj
Dve    mandatni    obdobji je bil predsednik komisije
Pervez Mušaraf je    slabi    dve leti po prevzemu oblasti dočakal