Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Psd2 (4)


Baje vsa naša čustva izhajajo iz dveh    osnovnih    čustev, iz ljubezni na eni strani in
Leibniz je izhajal iz dveh    temeljnih    načel, ki ju je tudi prvi izrecno formuliral
”...v naravi ni dveh absolutno    nerazločljivih    bitij [tj.
   nerazločljivih    ne le po intrinzičnih, ampak tudi po