Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmp4i (4)


Te ljudi, ki sodijo v    srednji    razred z mesečno plačo in v zgornjo
blagodišeče masti žalostno nagnila svoj    otožni    obraz na zalito ramo in milo povedala,
premičnine in nepremičnine sestavljajo    družbeni    sklad, ki se hierarhično uporablja.
pa oblast nasploh vse bolj tvegala    družbeni    konflikt, ko bi bilo vojake mogoče