Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmp3jj (5)


temu še dodati, da pri tem slovi kljub    najhujšim    zločinom kot največji pravičnik; če
suženj, ki hlapčuje, služi in se dobrika    največjim    ničvrednežem, ki ne more nikoli zadovoljiti
najstrašnejše: pesništvo lahko škodi tudi    najboljšim    možem - z malo izjemami!«
ozadjem in v domačem jeziku, še celo    najbližjim    prijateljem ne.
sredine januarja in podelitvijo priznanj    najzaslužnejšim    bivšim članom so lendavski taborniki