Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmp3 (357)


proti tujcem, izdajalcem, saboterjem,    miselnim    zločincem.
Tudi to je kretnja, ki pripada    starim    časom.
bili politični prestopniki podvrženi    sodnim    procesom ali javno imenovani.
Goldsteina in zahteval ostrejše ukrepe proti    miselnim    zločincem in saboterjem, morda je grmel
»Pripadli so    starim    časom pred Revolucijo.«
pripadalo izginuli, romantični preteklosti,    starim    časom, kot jih je rad imenoval v svojih
dosežki preteklosti, nasprotuje najbolj    temeljnim    načelom Angsoca.
bolezenskih klic, imuniziranih proti vsem    mogočim    protitelescem; drugi si prizadevajo
In kljub    neskončnim    pokolom, o katerih poročajo na telekranih
vladajoča grupa se vojskuje proti svojim    lastnim    podrejenim in cilj vojne ni osvojiti
Zaupna mesta so dodeljevali samo    navadnim    zločincem, posebno gangsterjem in morilcem,
»Preden so svoje žrtve izpostavili    javnim    procesom, so premišljeno poskrbeli,
bilo mogoče dati specializirana imena    določenim    spolnim odklonom, toda običajni državljan
dati specializirana imena določenim    spolnim    odklonom, toda običajni državljan jih
»Kdo lahko potemtakem najbolj pomaga    bolnim    prijateljem in najbolj škoduje sovražnikom
velja: prav ravnajo tedaj, če svojim (   dozdevnim   ) prijateljem škodijo - kajti v resnici
Dejansko    slabim    sovražnikom mora škodovati.«
dobrin, najsi pripadajo bogovom ali    posvetnim    lastnikom, zasebnikom ali državi, in
škodo, če se pokažeš uslužnega tako    številnim    poslušalcem.
po njihovem mnenju bogovi naklanjajo    pobožnim   ; kakor to pravita vrli Heziod in Homer;
naj bi celo bogovi pošiljali mnogim    vrlim    ljudem nesrečo in stisko v življenju,
lahko in v tej obliki pripovedovati    nespametnim    in mladim ljudem, temveč bi bilo boljše
obliki pripovedovati nespametnim in    mladim    ljudem, temveč bi bilo boljše molčati
dobrem stanju, je zelo malo podvrženo    zunanjim    pretresom in spremembam?
prepustimo ženam - toda ne resnim - in    strahopetnim    možem, da bo tiste, ki jih vzgajamo,
besed; zato se morajo podrejati istim    osnovnim    zakonom, ki smo jih pravkar postavili.«
ne ustvarja, da se našim bojevnikom,    vzgojenim    samo ob podobah, ki prikazujejo slabo,
nadzirali, ali so pokorni zakonom,    zunanjim    sovražnikom pa se postavili v bran,
državljani in postali tako podobni    divjim    gospodarjem namesto dobrohotnim prijateljem.«
podobni divjim gospodarjem namesto    dobrohotnim    prijateljem.«
potem le prepustimo naravi, da nakloni    posameznim    stanovom njim ustrezne deleže sreče.«
»Ne, nikakor ne bi bilo primerno    vrlim    možem predpisovati teh stvari.
ustanovljene države tudi znanje, ki ne rabi    posamičnim    delom države, temveč državi kot celoti?
govoriti o pomembnih in lepih stvareh    razumnim    in dragim ljudem.
pomembnih in lepih stvareh razumnim in    dragim    ljudem.
9. »In    mladim    možem, ki se odlikujejo v miru in vojni,
»In samo takim vzorno    vzgojenim    ljudem v primerni starosti bi ti zaupal
spolnjujejo vse zahteve, ki jih postavljamo    pravim    filozofom, redki in se le posamično
po lastni volji in moči, celo proti    zakonskim    predpisom.
Kajti naše pravične zahteve postavljamo    pravičnim    ljudem.
takšnimi lastnostmi, ki ustrezajo našim    izobrazbenim    namenom.«
»Previdno ukrepamo že s tem, da    premladim    ljudem ne dovoljujemo ukvarjanja z
poveljniška mesta v vojski in druge,    mladim    ljudem namenjene položaje.
preizkusiti, ali so dovolj odporni proti    različnim    škodljivim vplivom in jim v ničemer
ali so dovolj odporni proti različnim    škodljivim    vplivom in jim v ničemer ne podlegajo.«
svojih značajih; zato se nagiblje k    drznim    in razmeroma preprostim ljudem, ki
zato se nagiblje k drznim in razmeroma    preprostim    ljudem, ki so ustvarjeni bolj za vojno
Drugim    mladim    ljudem, ki se jim ne upirajo, dajejo
je torej tisti, ki ščuva ljudi proti    premožnim    državljanom.«
strinjaš, da sebe prištejeva k tistim    razsodnim    možem, ki imajo skušnje s takimi ljudmi,
razmerju druge do druge, tako da zbude    nespametnim    ljudem blazno poželenje in se ti spustijo
Če proda sina ali hčer v suženjstvo    divjim    in malopridnim ljudem, potem mu to
sina ali hčer v suženjstvo divjim in    malopridnim    ljudem, potem mu to ne more koristiti,
svojega telesa in skrbi zanj ne prepušča    živalskim   , nespametnim gonom in tudi ne išče
in skrbi zanj ne prepušča živalskim,    nespametnim    gonom in tudi ne išče v njih svojega
»Podobne so    mladim   , a nelepim obrazom mladeničev, katerih
»Podobne so mladim, a    nelepim    obrazom mladeničev, katerih prva mladost
Kakor ko bi kdo pomagal    slabim    ljudem na površje in jim predal oblast,
del samo himne na bogove in hvalnice    plemenitim    ljudem.
in brez vencev zapustijo tekališče;    pravim    tekačem pa podelijo, ko pridejo na
»Blagor    ubogim    v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor    žalostnim   , ker bodo potolaženi.
Blagor    krotkim   , ker bodo deželo podedovali.
Blagor    usmiljenim   , ker bodo usmiljenje dosegli.
Blagor    čistim    v srcu, ker bodo Boga gledali.
hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež    pravičnim    in krivičnim.
dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in    krivičnim   .
očiščujejo, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo,    ubogim    se oznanja evangelij; in blagor tistemu,
Gospod nebes in zemlje, da si to prikril    modrim    in bistrim, razodel pa malim.
zemlje, da si to prikril modrim in    bistrim   , razodel pa malim.
prikril modrim in bistrim, razodel pa    malim   .
Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izdan    vélikim    duhovnikom in pismoukom.
namreč lahko dobro prodali in dali    ubogim   
dvanajsterih, po imenu Juda Iškarijót, k    vélikim    duhovnikom in rekel:
Prinesel je    vélikim    duhovnikom in starešinam trideset srebrnikov
stražarji prispeli v mesto in sporočili    vélikim    duhovnikom vse, kar se je zgodilo.
Celo    nečistim    duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
gostijo svojim velikašem, častnikom in    galilejskim    prvakom.
»Vse prav dela:    gluhim    daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
prav dela: gluhim daje, da slišijo,    nemim   , da govorijo.«
pojdi, prodaj vse, kar imaš, in daj    ubogim    in imel boš zaklad v nebesih; potem
Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izdan    vélikim    duhovnikom in pismoukom.
za več kot tristo denarjev in dali    ubogim   
Iškarijót, eden izmed dvanajsterih, šel k    vélikim    duhovnikom, da bi jim ga izdal.
Poslal me je, da oznanim blagovest    ubogim   , da jetnikom prinesem oproščenje in
Saj z oblastjo in močjo ukazuje    nečistim    duhovom, da odhajajo.«
očiščujejo, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo,    ubogim    se oznanja evangelij; in blagor tistemu,
nebes in zemlje, ker si to prikril    modrim    in bistrim, razodel pa malim.
zemlje, ker si to prikril modrim in    bistrim   , razodel pa malim.
prikril modrim in bistrim, razodel pa    malim   .
manjka: prodaj vse, kar imaš, razdaj    ubogim    in imel boš zaklad v nebesih; nato
»Gospod, polovico svojega premoženja dam    ubogim   , in če sem koga v čem prevaral, mu
Odšel je k    vélikim    duhovnikom in poveljnikom tempeljske
   Vélikim    duhovnikom, poveljnikom tempeljske
Pilat je rekel    vélikim    duhovnikom in množici:
Blagor    nerodovitnim   , in telesom, ki niso rodila, in prsim,
Pojde mar k    razkropljenim    med Grke in bo učil Grke?
Ko so se služabniki vrnili k    vélikim    duhovnikom in farizejem, so jih ti
prodali za tristo denarjev in razdelili    ubogim   
potrebujemo za praznik,« ali da naj dá kaj    ubogim   .
Pavel govori    éfeškim    starešinam
kako moramo s trdim delom pomagati    slabotnim    in se spominjati besed Gospoda Jezusa,
Odšli so k    vélikim    duhovnikom in starešinam in rekli:
stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in    velikim   .
kakor barbarom, tako izobraženim kakor    preprostim   , zato sem pripravljen, kar zadeva
stiski, vztrajajte v molitvi, pomagajte    svetim    v potrebi, gojite gostoljubje.
visokih stvareh, marveč se prilagajajte    skromnim   .
pa odhajam v Jeruzalem, da bi služil    svetim   .
sprejmite jo v Gospodu, kakor se spodobi    svetim   , in ji stojte ob strani v vsem, kar
Bratje, nisem vam mogel govoriti kot    duhovnim   , ampak kot zgolj čutnim bitjem, kot
Povem pa    neporočenim    in vdovam, da je zanje dobro, če ostanejo
   Zakonskim    pa naročam - ne jaz, temveč Gospod
zavest o vaši svobodi ne bo v spotiko    slabotnim   !
   Slabotnim    sem postal slaboten, da bi pridobil
bežite od malikovanja, saj govorim    razumnim    ljudem.
hočem, da to, kar darujejo, darujejo    hudim    duhovom in ne Bogu.
bili zapeljani in ste se dali voditi k    nemim    malikom, ko ste bili še pogani.
Aháje in da so se posvetili službi    svetim   .
Cerkvi, ki je v Korintu, kakor tudi vsem    svetim   , ki so po vsej Aháji: milost vam in
»Razdelil je, dal    ubogim   , njegova pravičnost ostane vekomaj.«
bili nedoletni, smo bili usužnjeni    naravnim    zakonom.
Kristusa Jezusa, svetim, ki so v Efezu, in    zvestim    v Kristusu Jezusu: milost vam in mir
veličastvo njegove dediščine, ki jo daje    svetim   , kakšno neznansko moč, pač v skladu
kakor jo je zdaj po Duhu razodel svojim    svetim    apostolom in prerokom.
vami niti ne imenuje, kakor se spodobi    svetim   .
Timótej, služabnika Kristusa Jezusa, vsem    svetim    v Kristusu Jezusu, ki so v Filípih,
apostol Kristusa Jezusa, in brat Timótej    svetim    v Kolósah in zvestim bratom v Kristusu:
in brat Timótej svetim v Kolósah in    zvestim    bratom v Kristusu: milost vam in mir
rodovom in se je zdaj razodela njegovim    svetim   .
odpadli od vere, da se bodo vdajali    varljivim    duhovom in demonskim naukom takih,
se bodo vdajali varljivim duhovom in    demonskim    naukom takih, ki so hinavski in lažejo
vzgajala otroke, bila gostoljubna,    svetim    umivala noge, ljudem v stiski pomagala,
slišal od mene vpričo mnogih, izrôči    zanesljivim    ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi
   Čistim    je vse čisto.
   Nečistim    in nevernim pa nobena stvar ni čista.
Nečistim in    nevernim    pa nobena stvar ni čista.
imenu, ko ste stregli in še strežete    svetim   .
od nebes, tak, ki mu ni treba kakor    vélikim    duhovnikom dan za dnem darovati najprej
»Bog se    prevzetnim    upira, ponižnim pa daje milost.«
»Bog se prevzetnim upira,    ponižnim    pa daje milost.«
Svarilo    bogatim   
apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim,    razkropljenim    tujcem po Póntu, Galatíji, Kapadókiji,
da delate dobro in tako zaprete usta    nevednim    nespametnim ljudem.
dobro in tako zaprete usta nevednim    nespametnim    ljudem.
pokorni svojim gospodarjem, a ne le    dobrim    in krotkim, ampak tudi osornim.
svojim gospodarjem, a ne le dobrim in    krotkim   , ampak tudi osornim.
ne le dobrim in krotkim, ampak tudi    osornim   .
Bodite poslušni    starejšim   !
ponižnostjo se vsi povežite, ker se Bog    prevzetnim    upira, ponižnim pa daje milost.
povežite, ker se Bog prevzetnim upira,    ponižnim    pa daje milost.
Bog še    grešnim    angelom ni prizanesel, temveč jih je
ju upepelil in postavil za svarilo    prihodnjim    brezbožnežem.
tole: bojujte se za vero, ki je bila    svetim    izročena enkrat za vselej.
Ti delajo sramoto vašim    bratskim    obedom, ko se brez sramu gostijo in
razjezil nad ženo in se bojeval proti    preostalim    iz njenega rodu, proti tistim, ki spolnjujejo
   Svetim    je treba tukaj vztrajnosti in vere.
ki je neizogibna zaradi prilagajanja    evropskim    predpisom.
delodajalska pogajalska skupina ponudila    stavkajočim    železničarjem vse formalno določene
je država še pripravljena popuščati    stavkajočim    železničarjem, na tiskovni konferenci
predlagali, naj ga poviša in se tako izogne    dodatnim    stroškom na kmetijah.
Trideset milijonov tolarjev posojila    blejskim    hotelom
Vodstvo ZSSS obsoja povišanje dnevnic    državnim    funkcionarjem; te znašajo že slabih
Prav zato se je    posameznim    krajanom in zelenim pridružil piranski
Vladimirja Žirinovskega vendarle prijavila    pristojnim    moskovskim preiskovalnim organom.
Žirinovskega vendarle prijavila pristojnim    moskovskim    preiskovalnim organom.
vendarle prijavila pristojnim moskovskim    preiskovalnim    organom.
četrtek, 15. maja, omogoči vožnjo 42    tovornim    vlakom, stavkovni odbor pa jih je odobril
pozirala naga in jo zatem prisilil še k    spolnim    odnosom.
pojasnjena: 49-letni Akban Sulejman je namreč    nemškim    kriminalistom priznal, da je tistega
   Nemškim    kriminalistom je, ko so ga prijeli
hišo in bencinskim servisom podoben    italijanskim    marketom.
se je najbolj dvignila cena mleku in    mlečnim    izdelkom (za 6,3 odstotka).
povedal, da se bodo po korakih približali    normalnim    odnosom med ZDA in Jugoslavijo.
da je premalo pozornosti posvečala    zaščitnim    ukrepom, zaradi česar je prišlo do
amandma, s katerim bi bilo zaposlenim in    nekdanjim    zaposlenim omogočeno lastninjenje igralnic
   Slovenskim    lovcem žal ni preveč pri srcu.
naj bi to omogočilo nakup nepremičnin    nekdanjim    okupatorjem, je Thaler označil za poceni
vsaj delno izognili hujši gneči in že    tradicionalnim    zastojem na nekaterih odsekih slovenskih
vizionarstvom in odličnimi mednarodnimi zvezami    sedanjim    počasnežem in omahljivcem na oblasti
sem se pred stebrom, ki je posvečen    tolminskim    puntarjem, že ves je od časa zarjavel
naročil otrokom, naj kresove zažgo    slovanskim    apostolom na čast.
je, da so obuti in pokriti kakor se    odraslim    ljudem spodobi.
sredstvo spolne utehe doraščajočim    domačim    sinovom.
napisana presuhoparno in zato ni segla    občinskim    svetnikom v srce; treba je najti nekaj
Jaz pa spadam h tistim    nesrečnim    ljudem, ki jih je pravični Bog prikrajšal
se je obrnil k    ostalim    jetnikom.
o tem, kako bo na vasi odpiral oči    nevednim    kmetom, jim razložil, kako je prav
se jim hrbti širijo in krivijo kakor    starim    krošnjarjem, roke jim postanejo žuljave
več govoril o krivicah, ki se godijo    kmečkim    hlapcem.
Po štirih letih so se    presvetlim    apostolskim in neapostolskim vladarjem
Po štirih letih so se presvetlim    apostolskim    in neapostolskim vladarjem začeli majati
letih so se presvetlim apostolskim in    neapostolskim    vladarjem začeli majati prestoli.
zahajal sem v sosedno vas, ker našim    vaškim    mogotcem ni bilo prav, da me je oče
Moj Jezus je kljub    žalostnim    spominom, ki so mu brneli v pijani
Tudi zdaj se ni prepustila    mehkim    občutkom.
imenujemo svetovni nazor’ in ki je    duševnim    delavcem še posebno potreben, kakor
pri nas kuhi, pometanju, pomivanju in    podobnim    hišnim opravkom.
kuhi, pometanju, pomivanju in podobnim    hišnim    opravkom.
obhajilni mizi in se sramežljivo predajala    sladkim    občutkom, ki so jima polnili srce.
dvorišču, tretji dan pa se je le odzval    obupnim    klicem in zletel preko plota.
polna bajtarjev in malih kmetov, kajti    velikim    kmetom bodo to delo opravili hlapci
»Saj včasih se tudi nam,    preprostim    ljudem, kaj pametnega utrne,« je dodala.
»Krivili so jih nam in ne    angleškim    lordom,«
pramenom; nagonsko kakor se ponoči umikajo    sovražnikovim    žarometom ob progah, mostovih in postojankah.
Vam smrkavcem    bajtarskim   , ki nas ženete v pogubo!«
vojaških suknjičih, ki so jih pobrali    italijanskim    vojakom.
skoraj vsem    nezakonskim    otrokom.
V tistih časih so nekateri župniki    nezakonskim    otrokom še sami izbirali imena po svojem
Z očmi je ukazal    bližnjim    možem, da so pristopili in previdno
Slavnostna večerja na čast višjim    zavezniškim    častnikom, ki so takoj prve dni po
zaničevanju smrti, ki da je lastno vsem    mladim    narodom.
- Hočete reči: vsem    primitivnim   , nekulturnim narodom.
- Hočete reči: vsem primitivnim,    nekulturnim    narodom.
Bili so visoki in vitki, podobni    mladim    fantom, ki z vasovanja grede molče
naglo vzpenjati, kakor bi hotel uiti    visokim    kalnim valovom, ki se z nezadržno
vzpenjati, kakor bi hotel uiti visokim    kalnim    valovom, ki se z nezadržno silo vedno
Najsi so jo vsi prištevali k    ubogim    na duhu, je bila babnica po svoje
lahko drug drugemu smejemo: pametni    neumnim   , neumni pametnim.
drugemu smejemo: pametni neumnim, neumni    pametnim   .
   Mladim    ljudem, ki teh zapovedi ne poznajo,
»Nesi jih domov in jih obesi k    srnjakovim   
Podobne so torej majhnim belim jelkam,    majhnim    veselim mlajem, ki se v rahlih sapicah
torej majhnim belim jelkam, majhnim    veselim    mlajem, ki se v rahlih sapicah zibljejo
Pod    srebrnozelenim    obokom košatih vrb sem počasi šel do
   Malim    fantkom se zmeraj godi krivica; tako
povojih podobni češarkom, nekoliko večjim    pisanim    češarkom.
Naposled so ga zaprli v grajske kleti k    ostalim    jetnikom.
Z zdravnikom sta hodila k    ubogim   , potem pa sta iskala po svojih knjigah.
strahu pred javnim mnenjem svetujejo    polnokrvnim    in sangviničnim ljudem, naj ne nosijo
javnim mnenjem svetujejo polnokrvnim in    sangviničnim    ljudem, naj ne nosijo flanelaste majice,
Takrat so se mogočniki prilizovali    nizkim    slojem.
Ljudje na podeželju so spet pripadali    nekdanjim    gospodarjem.
kose jesenovine, da so bili podobni    sladkornim    stožcem, katerih konci imajo obliko
ilustriranim romancam na klavirju in čisto    majhnim    akvarelom v čezmerno velikih okvirjih.
Zatekel se je k    mističnim    avtorjem, sveti Tereziji, Janezu od
in se pustimo krasti, pa daje potuho    predrznim   , podlim in malopridnim.«
pustimo krasti, pa daje potuho predrznim,    podlim    in malopridnim.«
pa daje potuho predrznim, podlim in    malopridnim   
Potemtakem nravni nauki ustrezajo samo    moralnim    ljudem in tako je bilo Pécuchetovih
slehernega posameznika, ki bi se prenašala    prihodnjim    rodovom.
prijateljici Gail in Lailani ter vsem    ostalim    dobrim prijateljem, pa tudi nekaj milijonom
prijateljici Gail in Lailani ter vsem ostalim    dobrim    prijateljem, pa tudi nekaj milijonom
se ne boš prodal monopolom, bankam,    sivim    gospodom.«
   Kapitalističnim    monopolom, ki spretno izkoriščajo nagone
prepričanja teh ljudi tako nasprotujejo    manipulativnim    centrom moči tistega časa, da je bila
zabavo, kar seveda pride prav tudi manj    bogatim   .
od daleč dajejo videz, podoben onim    srednjeveškim   .
poganskim dolinam, pa so ostale trn v peti    pakistanskim    muslimanom, ki so po odhodu Angležev
namenjeni ženi in dojenčku pa možu in    ostalim    otrokom, ki spe in se grejejo skupaj,
tehnična znanost tako vsemogočna kot    fanatičnim    fundamentalistom Alahova volja.
bila logična linija najmanjšega odpora    indijskim    misionarjem, ki so ob njej po dolinah
postal politična agentura, ki je služila    angleškim    interesom v veliki igri proti Rusom,
Evo, kam si zašel, ker si sledil nekim    podzavestnim    vzgibom, čeprav si našel zanje kup
sploh ženski obrazi so bolj podobni    mediteranskim    kot pa orientalskim.
so bolj podobni mediteranskim kot pa    orientalskim   .
dialektičnih debatah kmalu postali enakovredni    indijskim   .
Tibetanske šole so danes zgled    ostalim   , bolj zanemarjenim šolskim sistemom
danes zgled ostalim, bolj zanemarjenim    šolskim    sistemom v Aziji.
Ampak    ostalim    tujcem je bilo vse skupaj očitno všeč,
lahko ušel, ampak ne moreš uiti vedno    novim    in spočitim.
hranil in dajal spat, kot se to godi    hindujskim    bogovom, trpeti je moral isto vročino,
razkošnim limuzinam, volovskim vpregam,    mrliškim    sprevodom, kanalom, kripljem, gobavcem,
njegova dela v poeziji in komentarje k    slavnim    indijskim svetim spisom, ki jih je
dela v poeziji in komentarje k slavnim    indijskim    svetim spisom, ki jih je predstavil
poeziji in komentarje k slavnim indijskim    svetim    spisom, ki jih je predstavil v novi
Preskrbi s proteini so namenjeni    nemškim    shepardom podobni psi, ki so veliki
svojih srebrnih čepicah bile podobne    malim    Amazonkam.
Fotografiranje je prepovedano tudi    starim    prostovoljcem, ki jim v takem primeru
ljudi na milost in nemilost prepuščenih    rdečim    revolucionarjem.
Rogali so se    rdečim    Khmerom in gnali svoje bivole po stoletja
tudi režimu zveste sile, hitrih umikov    vajenim    gverilcem pa so le redko prišle do
   Rdečim    Khmerom s podeželja, ki so ob tem doživljali
Treba je nekaj dati tudi    tajskim    vojakom, pogosto policiji in seveda
Okoli dvajset let    starim    fantom in dekletom, tistim Khmer Kromom,
politična moč pripadala pravzaprav    regionalnim    baronom in posameznim mestom.
tega na njih stoji 72 stup, podobnih    rešetkastim    zvonovom, v katerih sedi prav toliko
čisti zakrpani uniformi, in povedal    nežnim    moškim s finimi brčicami, sedečimi
zjutraj pred hišo na bananovem listu    hišnim    strahovom ne darujejo malce riža, cvet,
praznovanju bogastva učenosti, umetnosti,    muzikaličnim    instrumentom ...
dvoboj najprej blagoslove, nato darujejo    hudobnim    duhovom.
predvsem zaradi svoje izredne podobnosti    holivudskim    konceptom.
Lepo je nesti tistim    tujim    vagabundom, tako sorodnim dušam, šop
Prav nič niso bili podobni    dobrim    divjakom.
pašniki, vulkanska jezera, takoj zraven pa    savanskim    podobni gozdovi in požgane gore.
ugotovili, da je hčerka povsem podobna    tipičnim    emigrantskim otrokom.
da je hčerka povsem podobna tipičnim    emigrantskim    otrokom.
pa prodajajo svojo delovno silo tudi    okoliškim    farmarjem.
paši, da sem komaj še sledil najbolj    enostavnim    računom.
333] ”...kri nosi toplino vsem drugim    telesnim    delom & jim služi za prehrano.“ [prav
kjer z očmi, pa tudi s koraki, sledi    evangeljskim    prostorom, ki jih njegova mlada duša
mu ne bi ljudje verjeli nič bolj kot    poganskim    vračem?
legend, sicer pa z nogami nevede sledeč    geometrijskim    vzorcem marmornega tlaka, mladenič
Hegel na primer pravi - očitno sledeč    starim    modrecem, Aristotelu, Avguštinu in
da se je Hegel tu najbolj približal    starim    modrecem, na primer Plotinu...
koncentričnih krogelnih površin (analogne    vzporednim    krožnim presekom stožcev), po katerih
krogelnih površin (analogne vzporednim    krožnim    presekom stožcev), po katerih se v
”časovni premici“ od preteklih časov k    prihodnjim   , ne more pa teči v nasprotni smeri
sklenjene v časovne zanke, ustrezajo vsem    nujnim    pogojem, ki jih relativnostna teorija
Na brajdi se je mladim    trtnim    listom pridružil kovačnik s svojimi
Pozneje preide še k ”   pozitivnim   “ dokazom...
teologijo“, ki je skupna sicer tako    različnim    mislecem, kot so Schelling, Whitehead
tretjega tisočletja, navkljub nedvomno    tragičnim    obratom ”dialektike razsvetljenstva“
Zato    posameznim    detajlom v preroških spisih ”lahko
Skupno vsem    zaznavnim    horizontom pa je, da so to ”optične“
vesolju, ki ni neposredno dostopno    fotonskim    instrumentom.
varianto (A) pripisujeta predvsem ”   naravnim    teologom preteklih stoletij“ in med
predpostavka mnoštva vesolij, ki kljub    možnim    scenarijem njihovega nastanka (Everett,
ločeni so in med stvarmi, ki pripadajo    različnim    svetovom, sploh ni nobenih prostorsko‐časovnih
Božanski um se v panteizmu približa    naravnim    zakonom, ki so lahko smotrno, pa vendar
lotil amandmajev, ki so bili vloženi k    posameznim    členom.
amandma, ki bi omogočil vsem habilitiranim    visokošolskim    učiteljem volitev rektorja.
je odbor sprejel amandma, ki omogoča    reprezentativnim    sindikatom, da na ta merila lahko dajo
Slovenske nacionalne stranke bi bilo smiselno tudi    reprezentativnim    sindikatom omogočiti soglasje in ne
prevozih v cestnem prometu, kjer smo    linijskim    prevoznikom omogočili, da bodo dobili
so ta sredstva v enem delu namenjena    linijskim    prevozom.
iniciativa na tem področju prepušča    privatnim    ekonomskim interesom.
na tem področju prepušča privatnim    ekonomskim    interesom.
dejavnost za določene izbrance blizu    političnim    krogom vladajoče koalicije.
ti upori so naperjeni predvsem proti    ozkim    lobističnim ali pa tudi ideološkim
upori so naperjeni predvsem proti ozkim    lobističnim    ali pa tudi ideološkim projektom.
proti ozkim lobističnim ali pa tudi    ideološkim    projektom.
Pozivam vse, da se izogibamo    medsebojnim    konfliktom.
Ljubljana in država zagotovili prednost    nacionalnim    simbolom pred ideološkimi simboli.
dediščine Slovenije in da predvsem sledite    sebičnim    gospodarskim interesom ozke skupine
zadnjega pol leta kar malo zamerili    evropskim    prijateljem in zaveznikom, ker so njihovega
verjetnost, da bo vojska leta 2015, ko se bo    današnjim    tankom iztekla življenjska doba, tankovske
izpostavljanja radioaktivnemu radonu in drugim    radioaktivnim    izotopom.
predstavniki že podali informacijo    občinskim    svetom.
slovensko‐hrvaški meji zgrajeni na črno, saj se    takratnim    »osvoboditeljem« ni zdelo vredno niti
   Državnim    birokratom se tudi v tem primeru ni
Mojzesove postave ne bi smeli vsiljevati    nejudovskim    spreobrnjencem, saj po njegovem mnenju
to ga je spodbudilo k pisanju pisma    novim    kristjanom med Galačani.
je prav on napisal apostolsko pismo    nejudovskim    kristjanom.
On je tudi napisal apostolsko pismo    judovskim    kristjanom, ki je danes znano kot novozavezno
podelitvijo priznanj najzaslužnejšim    bivšim    članom so lendavski taborniki proslavili
2009 plačevali za 22,8 odstotka več,    sedanjim    najemnikom v novih stanovanjih (okoli
Lastnica je    murskosoboškim    policistom prijavila, da je bil vreden
dogodek zgodil premišljeno ali pa so    klenim    mačistom ušle vajeti iz rok, niti ni
žal nimamo sistemske rešitve, ki bi    vrhunskim    športnikom olajšala študij na univerzi,
z Gorenjske, ki očitno navzlic trem    zaporednim    porazom svojih ljubljencev na Poljskem
Te svoje stranke poskušajo    zakonodajnim    in drugim državnim organom prikazati
stranke poskušajo zakonodajnim in drugim    državnim    organom prikazati v najlepši luči.
elektronskih medijih, ki bi ustrezal    poljskim    političnim krogom, ve se, katerim.
elektronskih medijih, ki bi ustrezal poljskim    političnim    krogom, ve se, katerim.
izjavil, da se bo z odhodom v Haag izognil    hudim    nemirom, zmedi, skratka kaosu v Srbiji.
predsednika države, ter še splošno pomoč vsem    tovrstnim    pacientom tega sveta in še prošnja
zakonodajno močjo, da dajo priložnost    prihodnjim    rodovom.
priložnost, da v Sloveniji obračamo hrbet    dejanskim    problemom te družbe.
Frankenhausnu. Kmečka vojska nima proti    knežjim    soldatom nobene možnosti.
akcijami naših brambovcev proti tistim »   nepravim    tujcem« že prav lepo kaže tudi na slovenskem
ljudi, kljub enopartijskemu monopolu in    posameznim    primerom avtokratičnega vodenja, večstrankarstvo
uspešna podjetja izjemno pozornost    konstrukcijsko‐razvojnim    oddelkom, ki pri nekaterih podjetjih
ustrezati mora kinematičnim zahtevam,    materialnim    in izdelovalnim pogojem, ergonomskim
kinematičnim zahtevam, materialnim in    izdelovalnim    pogojem, ergonomskim in estetskim vidikom,
materialnim in izdelovalnim pogojem,    ergonomskim    in estetskim vidikom, zakonskim predpisom
izdelovalnim pogojem, ergonomskim in    estetskim    vidikom, zakonskim predpisom itn.
pogojem, ergonomskim in estetskim vidikom,    zakonskim    predpisom itn.