Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmp1i (4)


Ob tisti priložnosti je    četrtni    oblastnik Heród slišal, kar so govorili
Tudi Justino so nesli štirje    priletni    vojaki.
imenovano borealno svetlobo,« je rekel    cerkveni    mož.
je bilo štirinajst otrok,« je dejal    mirovni    sodnik.