Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pme6j (30)


Premolknil je in nadaljeval z    milejšim    glasom:
premolknil in dodal z drugačnim, veliko    resnejšim    prizvokom: »Opozarjamo vas, da počakate
nevreden, se ne bo hotel z njim kot s    slabšim    istovetiti - razen morda za trenutek,
zadovoljili zaradi večje koristi s    strožjim    in bolj grobim pesnikom in pripovednikom,
sabo tam, kjer boljši del vlada nad    slabšim   
preudarnost: to se pravi soglasnost med    slabšim    in boljšim delom v tem, kdo naj vlada
se pravi soglasnost med slabšim in    boljšim    delom v tem, kdo naj vlada tako v državi
Računajo že vnaprej z njegovim    poznejšim    vplivom in se prilizujejo njegovi poznejši
To naj bi dosegli tudi z    večjim    nadzorom nad porabo javnih financ,«
Zato sem poskušal reči s čim    mirnejšim    in ravnodušnim glasom:
stoleh; stoje udrihajo po mizi in z vedno    višjim    glasom kriče svoje številke.
pogleda po njih, nato spregovori z    globljim    glasom, toda mirno in preprečljivo
je z dlanjo po nosu in nadaljeval z    globljim    glasom:
je dejala z drugačnim, precej    globljim    glasom in stegnila roke.
Zdaj tudi po morilcu!« je pribil s    temnejšim    glasom in še enkrat pljunil.
postal še bolj rdeč in rekel je s še    tišjim    glasom:
Coulonom, poljskim čuvajem in njegovim    starejšim    sinom Zéphyrinom, oblečenim kot ministrant.
Pehati se za    večjim    dohodkom, kot je za življenje potrebno
odvisnosti, kar se da morda povezati z    boljšim    občutkom njenih članov za prihodnost.
kajti povezali so zgodnejši zdaj s    poznejšim    in ju spojili v enega, saj so zaradi
med Brunovo kozmološko filozofijo in    poznejšim   , na primer Spinozovim panteizmom so
skupaj s Kartezijem in v nasprotju s    poznejšim    Leibnizem - pri čemer se razsežni modusi
njegovim mladostnim ”panteizmom“ in    poznejšim    ”monoteizmom“, je monizem, nauk o
tako zaposlene s polnim, kot tiste s    krajšim    delovnim časom.
razmerjih, ki dopuščajo zaposlitev s    krajšim    delovnim časom pri več delodajalcih.
znanstveni delavci, ki so zaposleni s    krajšim    delovnim časom pri več delodajalcih.
družinska sreča ter mir in varnost, z    manjšim    deležem pa materialna preskrbljenost,
zamenjali dotedanji program kriza'n'tema z    novejšim    sitijem, ki v multipleksnem okolju
naskokom prevzel vodilni položaj pred vse    boljšim    Švicarjem Simonom Ammanom in Andreasom
straneh, mogoče mestoma tudi z nekoliko    ostrejšim   .