Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pme4j (99)


Novorek edini na svetu, ki ima vsako leto    manjši    besednjak?«
kadar je bilo potrebno, da privolijo v    daljši    delovni čas ali manjše obroke.
rekreacijo - da živijo dlje, da imajo    krajši    delovnik, da so večji, bolj zdravi,
bil mehak in kot zastrt in imel je    pravilnejši    naglas kot večina raje.
Na zadnjem kamionu je zagledal    starejšega    moža, čigar obraz je bil gmota osivelih
tako, da jim omogočijo povzpeti se na    višji    položaj.
Slišati je bilo neki drug,    lažji    korak na hodniku.
izbirati med svobodo in srečo in da je za    večji    del človeštva boljša sreča.
generacije v generacijo, na čedalje    tankoumnejši    način.«
ostrejše: »In ti se imaš za moralno    boljšega    od nas, z našimi lažmi in krutostjo?«
»Da, imam se za    boljšega   
okrepiti z dodajanjem plus - ali, za še    večji    poudarek, z dvoplus.
družbe slabši in večji del obvlada    boljši   , a manjši del, potem imamo za to grajo
tvoje besede, boš imel v meni mnogo    boljšega    sodelavca.«
odložiti vprašanje o izvedljivosti na    poznejši    čas.
obrtniki priskrbeti svojim otrokom    boljši    nazorni in izkustveni pouk kakor čuvarji
mojem mnenju jih ni mogoče postaviti na    boljši    prostor kakor med to, kar je, in to,
zato pa si pridobimo več denarja in    večji    ugled?«
pa mu je tudi v tem, da se obrača na    slabši    in ne najboljši del duše.
s tem, ko prebuja, neguje in krepi    slabši    del duše, duší njen razumski del.
Pamfiliji; ubil je svojega starega očeta in    starejšega    brata ter zakrivil, kakor so pripovedovali,
Nesporno pa je, da višji blagoslavlja    nižjega   .
Skozi    večji    in popolnejši šotor, ki ni narejen
Skozi večji in    popolnejši    šotor, ki ni narejen z rokami in ni
pariške diplomacije, ki je imel danes    daljši    sestanek z ruskim zunanjim ministrom
plohe in posamezne nevihte, bodo zajele    večji    del države, le v severovzhodni Sloveniji
igralnicah, kar jim lahko zagotovi le    večji    lastninski delež.
izgubile s 26:30. Ljubljančanke so    večji    del tekme igrale sijajno, krizo so
in bodo na Stresovi ulici imeli tudi    krajši    postanek.
Če bo Evropa za    širši    scenarij, jo bo podprl tudi Washington,
Letos so ob tej priložnosti priredili    večji    letalski miting, na katerem se bo predstavilo
Pripraviti bodo morali tudi    večji    sveženj zakonov za zmanjšanje nekaterih
Zadihal je    čistejši    zrak in odprl oči.
Ob tej pesmi je Reška kotlina dobila    mogočnejši    in resnejši obraz.
Reška kotlina dobila mogočnejši in    resnejši    obraz.
Vse življenje je imelo    večji    pomen in večjo dragocenost.
mestih pa, kjer se je Zinka borila za    obilnejši    vsakdanji kruh, pa je še bolj otrdelo.
Kozjekar, bomo lepše živeli, delali kaj    pametnejšega    ...
pogledi se prepirajo, kdo bo dobil    večji    kos mesa, ki je danes, po tako dolgih
groziti, da bo prepisala na Janeza, na    mlajšega    sina, na tistega, ki je zdaj v norišnici.
Naposled se je le prikazala, a komaj za    daljši    hip.
modro in pravično urejen, da višji tepe    nižjega   , močnejši šibkejšega, starejši mlajšega.
urejen, da višji tepe nižjega, močnejši    šibkejšega   , starejši mlajšega.
nižjega, močnejši šibkejšega, starejši    mlajšega   .
ozirati okrog sebe, da bi tudi sam našel    nižjega   , šibkejšega in mlajšega.
sebe, da bi tudi sam našel nižjega,    šibkejšega    in mlajšega.
tudi sam našel nižjega, šibkejšega in    mlajšega   .
od njiju je imel drugega za veliko    mlajšega   .
Iz kuhinje se je prišlo v    manjši    prostor, potem v vežo, še eno, večjo
ponoči in se postila, da bi dosegla    čimvečji    zanos.
Bi ironija mogoče imela    večji    uspeh?
   Mirnejšega    in bolj brezskrbnega bi se počutil
pokazali, jutri te bomo poslali naprej v    večji    zapor.
emocionalnega čaščenja, ki pogosto zakrije    globlji    smisel doktrine, iz Bude naredilo novega
kvadratnih metrih travice in se obrnil v    boljši    del mesta na lov za kakšno cerkvijo
posledico glavobol in seveda precej    slabši    učinek.
bambusova stena iz sploščenih kolov za    močnejši    občutek zasebnosti.
naredi srce bolj popustljivo in razum    hitrejši    in bolj bister.
Poslovni profiti se odlivajo    večji    del na Javo, od koder je večina investitorjev,
Ponavadi smo tekmovali, kdo bo pripravil    boljši    zajtrk.
večer svoje parties in zganjali še    večji    hrup.
alternative, po kateri ima knjiga naslov,    globlji    in bolj zapleten; da bi razumeli globlji
globlji in bolj zapleten; da bi razumeli    globlji    pomen ali‐ali, bom pozneje poiskal
prvega dela, kjer je govor o zaupanju v ”   višji    red stvari“, v nenaključnost ljubavnih
metafizičnega jaza, toda če hočemo ta    višji    pomen preseganja jaza ponižati in ga
junakih na Sardiniji; kajti povezali so    zgodnejši    zdaj s poznejšim in ju spojili v
tako, saj je očitno, da vsak od nas    večji    del svojega časa preživi nesočasno
ravna črta v neevklidskih geometrijah    splošnejši    pomen, kakor je posplošen tudi pojem
presedel na Marijin stol, da bi imel    boljši    razgled prek celega trga.
veliki in da tudi telesno zapolnjujejo    večji    del slik, temveč ustvarjajo tudi sam
izmerila za odboj žarka v tvojem poskusu    daljši    čas, kot si ga izmeril ti s svojo
ki miruje ob progi (namreč glede na    širši    referenčni okvir, Zemljo, medtem ko
kritično analizo Biblije, ki zavzema    večji    del Teološko‐politične razprave,
sebi“, saj prispodoba izključuje vsak    višji    pojem ali predstavo, iz katere(ga)
Poezija s tem dobi neki    višji    položaj, na koncu postane to, kar je
”klasičnih“ delih, osnova tudi za njegov    poznejši    ”monoteizem“.
skodelici, ali pa, če vzamemo kozmologiji    bližji    primer, od modeliranja nastanka posameznih
namreč lahko, zakaj ne bi zvezde živele    krajši    čas, zakaj ne bi bil Hubblov horizont
fakultet ali oddelkov, uvede dejansko    daljši    delovni čas, kot ga uzakonjajo splošni
in poskušamo najti način, ki bi na    enostavnejši    in morda tudi bolj učinkovit način
pravijo, da naj nekdo drug pripravi    boljši    tekst.
naši oceni bo to pospešilo samo še    močnejši    centralistični pristop pri urejanju
Še posebej, ko se bomo vključili v    širši    evropski prostor.
državnem zboru, ampak na splošno, za    daljši    čas.
lobiranja ali kako drugače izborila    večji    kolač.
organizacijo še okrepili, ji dali še    večji    pomen ter mednarodno veljavo po vstopu
Veliko    izvirnejši    vstop v novo leto so si omislili stalni
   Večji    del denarja je usmeril v dobrodelne
njen cilj pa je bil omogočiti šolam    lažji    dostop do sodobnih tehnologij.
višje ali drugega nižje, enemu dati    večji    pomen od drugega, za to so nagrade,
svoji stroki - glasba, politika) za    boljši    trenutek našega življenja v skupnosti;
čutili, da ta piskač išče neki drug,    boljši   , ne pa pokvarjeni svet, in so mu začeli
Občutek, ki bi zahteval    podrobnejši    premislek in analizo.
nekoliko dlje in ugotavljajo, da gre za    trajnejši    pojav.
nekaj novejših analiz, usmerjenih na    daljši    rok, se zdi, kot da bi potrjevale to
londonskega tednika Economist gre za še    širši    trend, ki se ne omejuje zgolj na migracijo
Operacije oči za    boljši    vid, operacije srca za več srčnosti,
(ME) in ljubljanski Litostroj (LT) za    boljši    prodor na tuja tržišča ustanovili poslovno
tujem tržišču in ki bo zagotavljal    večji    zaslužek.