Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pme3jj (10)


bogove tako, potem nikakor ne bi smeli    najvišjemu    med njimi položiti v usta njegovemu
ustrezajo tudi štiri duševne sposobnosti:    najvišjemu    spoznanje, drugemu razum, tretjemu
prej odpeljan najjasnejši del telesa k    najsvetlejšemu    delu vidnega in telesnega sveta.«
Če pa se vsa duša prepusti    najplemenitejšemu    delu in si pridobi hkrati z razumnostjo
Meni,    najmanjšemu    izmed vseh svetih, je bila dana milost,
človeški ustanovi, bodisi cesarju kot    najvišjemu    bodisi poglavarjem kot njegovim odposlancem,
Njegov sijaj je bil podoben    najdražjemu    kamnu, biseru iz kristalno bleščečega
Nanco pri koritu, Levi je dal Frančku,    najstarejšemu    Nančinemu sinu, pol komisa, Hösu pa
voljne, tako ubogljive najmanjši misli,    najrahlejšemu    utripu srca.
njemu to pomeni tako malo kot njegovemu    najbližjemu    zaupniku in soborcu, wittenberškemu