Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pme3 (506)


imel brado zakopano v prsi, da bi ušel    strupenemu    vetru, ko je stopil skozi steklena
In res,    krvavemu    opisu propada evrazijske armade, z
kaj je pisal - in bi nato namignil    zadevnemu    odseku.
sosednji mizi je hitro gagal dalje, kljub    vsesplošnemu    ropotu ga je bilo zlahka razločiti.
se jim je zdel naraven, k nekakemu    pradavnemu    vzoru.
Morda je res, da je    povprečnemu    človeku zdaj bolje kot pa pred Revolucijo.
starec pozabil na svoje predsodke proti    celemu    litru.
Počasi je odšel proti    severnemu    koncu trga in se bledo razveselil,
tiste vrste človek, ki teži vedno k    zunanjemu    robu kakršnegakoli vrveža, se je prerival,
vohuni z brezžičnimi valovi in nekemu    staremu    paru, ki je bil osumljen, da je tujega
Celo danes, v dobi propada, je    povprečnemu    človeku bolje, kot mu je bilo pred
družijo krvne vezi, temveč pripadnost    skupnemu    družbenemu nauku.
krvne vezi, temveč pripadnost skupnemu    družbenemu    nauku.
Nepojmljivo je bilo, da bi se ne pokorila    železnemu    glasu za steno.
korale, drobna rožnata kroglica, podobna    sladkornemu    rožnemu popku s torte, se je zakotalila
rožnata kroglica, podobna sladkornemu    rožnemu    popku s torte, se je zakotalila čez
Tako mi je, kakor da bi pobegnil    divjemu   , pobesnelemu gospodarju.‘
največjo, ki jo lahko prinese denar    pametnemu    človeku.
ali biti ob enakem poslu enak svojemu    strokovnemu    tovarišu?«
dejanju da zasačiti, velja za šušmarja;    izvedenemu    nepravičniku se to ne more zgoditi.
   Popolnemu    nepravičniku je treba potemtakem priznati
kajti vse to, kar pripade navidezno    pravičnemu    kot sad njegove veljave, kot so službeni
dokler sedita na trgu, odreči svojemu    siceršnjemu    delu?«
Še prav posebej ne smemo    mlademu    človeku izjavljati, da ne počenja nič
Kajti če se človek prepusti    močnemu    smehu, sledi smehu kmalu močan preokret.«
In dalje: ko se ni hotel pokoriti    rečnemu    bogu in se je hotel z njim bojevati;
znal in lahko vse posnemal, bi mi temu    svetemu   , občudovanja vrednemu in prijetnemu
posnemal, bi mi temu svetemu, občudovanja    vrednemu    in prijetnemu človeku izkazali največje
temu svetemu, občudovanja vrednemu in    prijetnemu    človeku izkazali največje časti, hkrati
z Damonom, katere stopice ustrezajo    hlapčevskemu    duhu in ošabnosti, blaznosti in drugim
niso grajali služabnice, ko je dala    ranjenemu    Evripilu piti pramnejsko vino, v katero
sebi podobne otroke; včasih pa se rodi    zlatemu    očetu srebrn sin in podobno pri drugih.
»Nam ne preostaja nič več, pač pa    delfskemu    Apolonu; od njega pričakujemo temeljne,
»In s tem tista, ki je najbližja    posameznemu    človeku.
porečemo, da pred vsemi drugimi pripada    zlatemu    rodu.«
»Zdaj prihajam k tistemu    velikanskemu    valu, o katerem sem prej govoril.
treba pojasnjevati: države se nasproti    pravemu    filozofu vedejo prav tako ; prepričan
Kaj misliš, kako more biti pri srcu    mlademu    človeku, če je med to množico?
lastnosti krive, da se izneveri svojemu    pravemu    poklicu, seveda takrat, če niso deležne
Kajti filozofija uživa kljub svojemu    žalostnemu    položaju večji ugled kakor druge spretnosti.
Ena vlada    miselnemu    svetu, druga pa vidnemu - nebu - nočem
vrača k začetku, temveč se usmerja h    končnemu    cilju.
pododdelku pa poskuša priti od domnev k    nehipotetičnemu    začetku, pri čemer se ne opira na paslike
drugemu razum, tretjemu verovanje in    zadnjemu    domnevanje: Pri tem je njihova jasnost
kdo od tod s silo odvlekel k težko    pristopnemu    izhodu in ga ne bi prej izpustil, dokler
leta in letne čase, ki vlada vsemu    vidnemu    svetu in je počelo vsega, kar je moč
v državi prisiliti, da se posvetijo    matematičnemu    študiju in ga ne gojijo samo laično,
»In težko najdeš kakšno stroko, ki bi    vestnemu    učencu prizadevala več truda kakor
»Ali pa se ne bo isto zgodilo    pravemu    astronomu, če bo opazoval gibanje ozvezdij?
izmed njih se je sposoben približati    resničnemu    svetu samo z resnico, brez podpore
ampak bogata, pa vleče h kreposti in k    staremu    redu.
In če sorodniki pošljejo pomoč    varčnemu    delu v njegovi duši, zapro bahave puhlice
naročilo Krezu: ... ucvri jo k    peščenemu    Hermu, brž, ne obiraj se nič,
ljubezensko strast, ki naj postane, podobna    mogočnemu    krilatemu trotu, voditeljica njegovih
strast, ki naj postane, podobna mogočnemu    krilatemu    trotu, voditeljica njegovih lenih in
očeta, svojega prvega prijatelja, novo    pridobljenemu    in pogrešljivemu prijatelju?
prvega prijatelja, novo pridobljenemu in    pogrešljivemu    prijatelju?
Ker je vsakemu    posameznemu    državljanu v pomoč vsa država.«
neusmiljeno in suženjsko podredi najbolj    brezbožnemu    in zloglasnemu delu, ali potem ni nesrečen?
suženjsko podredi najbolj brezbožnemu in    zloglasnemu    delu, ali potem ni nesrečen?
»In njegovo nasprotje sodi k    slabemu    delu v naši duši?«
Udinja se    nespametnemu    delu duše, ki ne loči, kaj je veliko
del pa popušča v budnosti nasproti    solzavemu    delu, ker ni dobro vzgojen in ne pozna
moje besede in jih spolnjuje, podoben    pametnemu    človeku, ki pozida svojo hišo na skalo.
posluša in jih ne spolnjuje, je podoben    nespametnemu    človeku, ki pozida hišo na pesku.
Jezus videl njihovo vero, je rekel    hromemu   :
zemlji odpuščati grehe,« reče tedaj    hromemu   :
zavzema za nebeško kraljestvo, podoben    hišnemu    gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada
Jezus je zapretil    hudemu    duhu in hudi duh je šel iz njega; in
»Nebeško kraljestvo je namreč podobno    hišnemu    gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj
Hočem pa tudi temu    zadnjemu    dati kakor tebi.
so Jezusa prijeli, so ga odvedli k    vélikemu    duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali
Ko Jezus vidi njihovo vero, reče    hromemu   :
Reči    hromemu   : ‘
zemlji odpuščati grehe,« reče tedaj    hromemu   :
da vrejo ljudje skupaj, je zapretil    nečistemu    duhu:
njim in tam, kjer bo vstopil, recita    hišnemu    gospodarju: ‘
Jezusa so odpeljali k    vélikemu    duhovniku, tam so se zbrali vsi véliki
na zemlji odpuščati grehe,« je rekel    hromemu   :
Jezus je bil namreč že ukazal    nečistemu    duhu, naj gre iz tega človeka, kajti
Jezus je zapretil    nečistemu    duhu, dečka ozdravil in ga izročil
Šel je in se vsilil nekemu    tamkajšnjemu    meščanu, ki ga je poslal na svoje posestvo
v hišo, v katero bo šel, in recita    hišnemu    gospodarju:
se ni slišalo, da bi kdo od rojstva    slepemu    odprl oči.
»Ali ni mogel ta, ki je    slepemu    odprl oči, tudi storiti, da bi oni
»Tako odgovarjaš    vélikemu    duhovniku?«
Nato ga je Hana zvezanega poslal k    vélikemu    duhovniku Kajfu.
zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila    bolnemu    človeku.
Šel je k    vélikemu    duhovniku in si izprosil pisma za
katerega se je spuščala posoda, podobna    velikemu    platnenemu prtu; s štirimi vogali je
je spuščala posoda, podobna velikemu    platnenemu    prtu; s štirimi vogali je obstala na
zamaknjenju videl prikazen: posodo, podobno    velikemu    platnenemu prtu, ki se je s štirimi
prikazen: posodo, podobno velikemu    platnenemu    prtu, ki se je s štirimi vogali spuščala
obrniti proč od teh ničevih reči k    živemu    Bogu, ki je ustvaril nebo in zemljo
   Nepoznanemu    bogu’.
Zakaj določil je dan, ko bo    vesoljnemu    svetu pravično sodil po možu, ki ga
Umaknil se je od tam in šel k    bogaboječemu    možu, ki mu je bilo ime Títij Jústus
»Klávdij Lízija spoštovanemu    cesarskemu    namestniku Feliksu pozdrav!
ki je vstal od mrtvih, naznanil luč (   judovskemu   ) ljudstvu in poganom.«
Toda stotnik je bolj zaupal krmarju in    ladijskemu    lastniku kakor Pavlovim besedam.
Zakaj vsi, ki se dajo voditi    božjemu    Duhu, so božji sinovi.
njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k    dobremu   , namreč njim, ki so bili poklicani
On ni prizanesel    lastnemu    Sinu, temveč ga je dal za nas vse.
»Starejši bo služil    mlajšemu   ,« kakor je pisano:
služijo našemu Gospodu Kristusu, ampak    lastnemu    trebuhu, in s privzdignjenim in priliznjenim
Dà, Bog je sestavil telo in    skromnemu    namenil več časti, da v telesu ne
zaročil in pripeljal kot čisto devico    edinemu    možu, Kristusu.
odvrnili ste se od malikov, da bi služili    živemu    in pravemu Bogu ter pričakovali iz
od malikov, da bi služili živemu in    pravemu    Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega
drugega in navajajte drug drugega k    dobremu   , kakor to že delate.
Jezusa, ki je naše upanje, Timóteju,    pravemu    sinu po veri: milost, usmiljenje in
krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje    zdravemu    nauku.
vekov, ki je neuničljiv in nevidljiv,    edinemu    Bogu čast in slava na veke vekov.
trudimo in bojujemo, ker smo zaupali    živemu    Bogu, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno
povelje Boga, našega odrešenika - Titu,    pravemu    sinu, ki naju veže skupna vera, milost
Kristusa Jezusa, in brat Timótej najinemu    ljubemu    sodelavcu Filémonu, sestri Apíji,
našo vest mrtvih del, da bomo služili    živemu    Bogu!
zvezali, silo ognja so pogasili, ušli so    ostremu    meču, od bolezni so okrevali, postali
se gori Síonu in mestu živega Boga,    nebeškemu    Jeruzalemu in tisočem angelov, slovesnemu
nebeškemu Jeruzalemu in tisočem angelov,    slovesnemu    zboru prvorojencev, ki so zapisani
K njemu stopíte, k    živemu    kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli,
kaj bo šele s tistimi, ki ne verujejo    božjemu    evangeliju!
svoje duše z dobrimi deli priporočajo    zvestemu    Stvarniku.
Tudi    davnemu    svetu ni prizanesel.
»Pes se vrne k    lastnemu    izbljuvku,« in še:
Starešina    dragemu    Gaju, ki ga imam iz srca rad.
veselja postaviti pred svoje veličastvo,    edinemu    Bogu, našemu odrešeniku, po našem Gospodu
svečniki nekoga, ki je bil podoben Sinu    človekovemu   .
sedel nekdo, ki je bil podoben Sinu    človekovemu   .
svoja oblačila, da mu ni hoditi okrog    nagemu    in razkazovati svojo sramoto.
   Žejnemu    bom dal zastonj od izvirka žive vode.
mesto pa iz suhega zlata, podobnega    čistemu    kristalu.
Banka Slovenije je proti podražitvam in    proračunskemu    primanjkljaju
letošnji Cannes, je šla Lucu Bessonu,    francoskemu    režiserju filmov, kot so
domača zavarovalnica pri izplačilu škode    tujemu    oškodovancu ne bo terjala za njegov
novogoriški mestni svet sprejel pobudo    državnemu    zboru za dopolnitev tako imenovanega
napredek posameznika in skupnosti,    slovenskemu    narodu pa zavarovala nacionalno identiteto.
sporazuma in predložitvijo sporazuma    državnemu    zboru v ratifikacijo sam ali s sostorilci
Janša je danes napovedal, da bo jutri    državnemu    zboru predlagal, naj zaprosi ustavno
   Državnemu    zboru pa je vlada poslala včeraj sprejeti
postopka za spremembo ustave je namreč    državnemu    zboru poslala v obravnavo in sprejem
sistem, so svetniki sprejeli mnenje k    pridružitvenem    sporazumu.
zato so Kristino Lešnik privedli k    preiskovalnemu    sodniku, da jo je zaslišal.
predsednik Mobutu Sese Seko leta 1971 dal    takratnemu    Kongu.
Muhasti žreb je    slovenskemu    zastopniku namenil najslabše konje,
pripadajo Ljubljančanu, od leta 1990    pogrešanemu    Hubertu S.
stavkajoče sindikate tudi že prijavile    republiškemu    inšpektoratu za delo, saj bi morali
za deset tisoč mark na mesec oddala »   velikemu    poslovnežu « iz Beograda Jacku Samardžiji,
vilo kot začasno zatočišče odstopili    odstavljenemu    zairskemu predsedniku Mobutuju, ki
začasno zatočišče odstopili odstavljenemu    zairskemu    predsedniku Mobutuju, ki je bil v Galebu
Žirinovskega niso pustili pred spomenik    neznanemu    junaku, kjer je ruski predsednik tedaj
kazensko ovadbo dan po aretaciji izročili    preiskovalnemu    sodniku novogoriškega okrožnega sodišča
točka vprašanja, ki se glasi: »da se    posameznemu    upravičencu ne vračajo zemlja in gozdovi,
Gibanja 23. december odločil, da bo    državnemu    zboru predlagal, naj poda mnenje o
jih je zunanja ministrica postavila    srbskemu    predsedniku za normalizacijo odnosov
koncu so pripisali posvetilo, namenjeno    nekdanjemu    direktorju: »Služil je ljudstvu, honorarno
Predlagatelji referenduma    novemu    pravilniku nasprotujejo, posebno zato,
verodostojnost podpisov, bodo kljub    novemu    pravilniku veljali.
Jože Zagožen (SDS) je nasprotoval    hitremu    postopku sprejemanja zakona.
Protestni shod za izrek nezaupnice    ljubljanskemu    županu
Prešernovim spomenikom, na katerem nameravajo    ljubljanskemu    županu dr. Dimitriju Ruplu izreči javno
Vodstvo krajevne skupnosti namerava    državnemu    zboru do 15. junija poslati elaborat
ustavo danes presodilo, da ne dovoljuje    državnemu    zboru sprejetja zakona o ratifikaciji
poskrbeli za zaporo ceste in nemoten ogled    preiskovalnemu    sodniku in državnemu tožilcu.
nemoten ogled preiskovalnemu sodniku in    državnemu    tožilcu.
Kljub    zgoščenemu    prometu ni bilo večjih zastojev, razen
ustrezen, zato računsko sodišče če predlaga    državnemu    zboru pripravo celovite, usklajene
Predlog zakona bo posredovan    državnemu    zboru v obravnavo po hitrem postopku,
in visoke smreke v glasni molitvi k    neskončnemu    Bogu.
Gleda in moli k    neskončnemu    bogu za vso to lepoto in bogastvo.
lasje se mu vsipajo po ramenih ko griva    divjemu    konju.
ne vihrajo tvoji lasje kakor griva    divjemu    konju.
Ampak za božjo voljo, le kako naj    trdemu    ječarju narekujem mehko božično pismo.
je dala in kaj daje danes Primorska    slovenskemu    narodu in kulturnemu polju, nam ni
In kljub svojemu    žalostnemu    položaju, v katerem se je nahajal,
Stisnem roko    črnemu    možakarju, ki se je ravnokar vrnil
Rasle so proti    sivemu    oboku.
premrle ude in razvnela plavo, vodeno kri    staremu    generalu grofu von Schneefeldu in si
Vse to je bilo predloženo    mestnemu    svetu in mestni svet je v pičlih dveh
kolesa otroškega vozička, pribita k    navadnemu    zaboju s širokim napisom Confitures
nosom pa binglja tudi marsikateremu    odraslemu   : človek je nahoden ali pa ima roke
Miramara, kjer se je sedemnajstletna udala    dvaindvajsetletnemu    Štefanu Pettarosu, ki ji je ves večer
vsak zločin na tem poprišču doprinos h    končnemu    preobratu, v katerega je naravnost
   Spodobnemu    človeku po vseh družabnih pravilih
takimi rečmi, kajti s tem greši proti    dobremu    okusu in se brez vsake denarne in slavne
je v svoji presenetljivi podobnosti    črnemu    lesketajočemu se hrošču pravi avtomobilski
njej in pade, drugič pa je to ovira    tujskemu    prometu in žarišče jetike ter podobnih
Kaj pa je taka vas proti    širokemu    svetu?
se spodobi mlademu, nad dvajset let    staremu   , zdravemu fantu, je samo zmrdnil z
spodobi mlademu, nad dvajset let staremu,    zdravemu    fantu, je samo zmrdnil z ustnicami,
malo; to se vendar ne spodobi tako    velikemu    posestniku.
in stopil k zarjavelemu    pločevinastemu    koritu ter se glasno umil.
Martin je stiskal    sivolasemu    detektivu roko, krepko in prisrčno
kakor    staremu    prijatelju, in mu jo je stisnil še
vendar pred sončnim zahodom javiti    prefekturnemu    komisarju,«
spogledali in namuznili, kar pa ni ušlo    bistremu    Vojnačkinemu pogledu; oplazila je fante
kaj se spodobi in kaj se ne spodobi    navadnemu    kmetu: prvič, drugič, tretjič ... spoštuj
se je spravil v zdič in pripovedoval    staremu    Jakobu o sebi in svojih, dvajsetletni,
bil posvečen Žefu Obrekarju, »temu    katoliškemu    možu, ki je pred vojno živel mirno
lesnim trgovcem in navdušeno razlagal    zidarskemu    mojstru svoje načrte.
Ta smeh pa    blagemu    šolniku, ki je bil sicer z malim zadovoljen,
Ta razlaga pa se je zdela    mlademu    profesorju, ki je bil od sile važen
Jetniku je sprememba celice kakor    svobodnemu    človeku potovanje v neznano deželo.
potjo zbiral ostre besede, ki jih bo    prečastitemu    Rihardu Orlu ali Rihardu Piščancu,
Fratnik si je privezal vrv k    debelemu    palcu na desni nogi in neutrudno zibal,
Tudi    divjemu    lovu se je kmalu posvetil, kateremu
svojega nečaka in ga izročala v varstvo    božjemu    sinu, Mariji devici in njegovemu patronu
njegovemu patronu sv. Venceslavu, vojvodi    češkemu   .
   Staremu    Pečanu se je z veliko težavo in goro
Nastopili so dobro, držali pa so se tudi    slovesnemu    trenutku primerno in se potili pod
bili zaradi svojih krivih nog podobni    gabrovemu   
svoji lempi, kakor pri nas pravimo    obilnemu    trebuhu, in se nikakor ni mogel premagati,
Nagibal se je k Ruparju,    drobnemu    možiclju, ki se je venomer cukal za
kapelj, ter se nato zavlekla proti    zelenemu    gozdu, ki se je kar zibal od samega
pa kar slečejo srajce ter ponudijo    sončnemu    biču svoje mlade in prožne hrbte.
takle travnik?« reče dobrodušni Čargo    čemernemu    Zavoglarju.
prašna stoji ob cesti in je podobna    sivemu    oblaku.
Ne samo Italiji, vsemu    grabežljivemu    svetu smo v napoto ...«
maral ostati doma, ker bi moral biti    starejšemu    bratu za hlapca.
da je morala biti previdnost včasih    poštenemu    človeku krivična.
pripeljala iz daljne Kalabrije k svojemu    izgubljenemu    sinu.
K    svetemu    Andreju.
premajhne triglavanke in dajejo njegovemu    okroglemu   , prikupnemu obrazu izraz krotkega,
triglavanke in dajejo njegovemu okroglemu,    prikupnemu    obrazu izraz krotkega, blagega, vdanega
pribočniku, gladko obritemu, polizanemu,    temnopoltemu    južnjaku:
Ne boš stisnil roke    staremu    prijatelju? ...«
K    visokemu    Dragarjevemu hlevu so prislonjene kar
Travnikarica potisne    italijanskemu    vojaku kos kruha v roko.
bodrilno treplja in jo vleče proti    osebnemu    vojaškemu avtomobilu, v katerem že
treplja in jo vleče proti osebnemu    vojaškemu    avtomobilu, v katerem že sedita Stane
Nato potegne    pritlikavemu    domobrancu iz rok kos žice, ji z mojstrsko
Tu in tam komu pokima, stisne roko    staremu    kmetu in mu nato pomaga zadeti na rame
ki se v plamenih vali v grapo proti    visokemu    in dolgemu železniškemu mostu; avtomobil
plamenih vali v grapo proti visokemu in    dolgemu    železniškemu mostu; avtomobil trešči
vali v grapo proti visokemu in dolgemu    železniškemu    mostu; avtomobil trešči v vodo; daljnogled
obvezano nogo, šepa ob bergljah proti    invalidskemu    domu.
Jugoslavije v Zapadni Srbiji,    generalnemu    poročniku Peki Dapčeviću:
   Nemškemu    ostrostrelcu omahne glava.
kadar je bil hudo jezen, k svojemu    običajnemu    vzdihu dodal še
debelim kazalcem, ki je bil podoben    staremu    lesenemu klinu, pokazal konico svojega
kazalcem, ki je bil podoben staremu    lesenemu    klinu, pokazal konico svojega zakrpanega
   Dobremu    človeku pa vsak prah sede na dušo in
»Aha!« se je posvetilo    pijanemu    kmetu.
dolgo gledal vanj in ga nato položil h    krčmarjevemu   , kakor bi nameraval presoditi razliko.
»Božji otrok« so včasih rekli tistemu    nezakonskemu    otroku, ki »ga je dal Bog «, to se
bridkostih, ki nenehno grenijo življenje    pametnemu    človeku.
Sproščeno bi zdirjali proti svojemu    vabljivemu   , neodgonljivemu prividu vsemirskih,
zdirjali proti svojemu vabljivemu,    neodgonljivemu    prividu vsemirskih, večno svobodnih,
življenjem pripravlja sebi, otrokom in tudi    nesrečnemu    Ravničarju, nato pa ji je rekel, da
požgana, z mesečino oblita in zato tudi    mrtvemu    mesecu podobna, ker je ostro razrezana
Zatekel se je h    košatemu    grmu zelenike, ki je rasel na ozki
z nekakšno nevidno pripravo navijal    počasnemu    debeluhu pamet, da bi ta čimprej opravil
zmečkano potrdilo trepetajočemu in    ogorčenemu    Julčku pred noge.
držala pipo, je bila rjavkasta, podobna    suhemu    lesu, glava je bila koščena, trda,
ni bilo domačinov, da bi ga nesli k    zadnjemu    počitku.
vzkliknila teta in obupano zavila oči proti    sajastemu    kuhinjskemu oboku.
obupano zavila oči proti sajastemu    kuhinjskemu    oboku.
»   Mlademu    človeku rana še obrasnika ne pusti...«
»Mrtvih je bilo toliko, da se    staremu    človeku lahko zmeša, koliko jih je
naletel in se segrel, se je postavil k    staremu    orehu ter se s hrbtom začel drgniti
počasi, toda stanovitno bližal tistemu    velikemu    trenutku, ko bo vrgel roke od sebe
tudi jasno razložila, je skočila k    stenskemu    koledarju, odtrgala listek z veliko
O, jaz bi mu že pokazal, hudiču    pogoltnemu   !« je zagrmel in stisnil pesti.
je odkimal Ravničar in se napotil k    zadnjemu    topolu.
Obrnil se je k    starejšemu    in strupeno rekel:
veliko kostjo, ki si jo je pritisnil k    desnemu    sencu.
Zdaj je bil podoben nekakšnemu    velikanskemu    črnemu okostnjaku, ki je izgubil svojo
bil podoben nekakšnemu velikanskemu    črnemu    okostnjaku, ki je izgubil svojo lobanjo
usodno sporočilo ali potrebno tolažbo    novemu    človeku, ki šele čaka na življenje
spoštovanjem, zato bi bilo odveč, če bi kakemu    literarnokritičnemu    miličniku treščilo v glavo, da bi me
Temnikar je stopil k    sajastemu    skledniku, snel z žeblja svojo staro
   notranjemu    glasu.
- Vidiš, skoraj bi mi, štoru    staremu   , prišla solza v oči.
zasanjaril, je rajši spet vstal, stopil k    hrastovemu   
zobe in se počasi obrnila k svojemu    laškemu    pribočniku.
vprašal in s palico zamahnil proti    velikemu    grabnu.
ni slišal,« je Peter Majcen govoril    staremu    Blažiču.
   Pravemu    dedcu solze ne tečejo ven, temveč mu
rekel kamen, ki je bil kljub svojemu    samotnemu    in divjemu življenju kar lepo vzgojen.
»Saj ne našemu,    današnjemu    biču.
Podoben je    srednjeveškemu   , s kakršnim so valpti pretepali tlačane.«
obrnili otroci k njemu, potem pa takoj k    staremu    mornarju:
»Zdaj vemo, da je mak podoben    srednjeveškemu    biču.
sploh imeniten gospod, je torej naročil    grajskemu    mizarju, naj izrezlja majhen bičevnik
bičevnik iz prožnega brinovega lesa,    grajskemu    sedlarju pa je ukazal, naj ureže jermenček
Stopil je torej h    grajskemu    mizarju, da mu je dal tri majhne brinove
je dal tri majhne brinove šibe, in h    grajskemu    sedlarju, da mu je urezal tri tanke
je vsak dan, tako da se je zasmilil    grajskemu    pisarju, ki je rekel:
nesreča še hujša, se je ta pesnik rodil    grajskemu    ječarju, da je bilo očetu zato zelo
Bartholoméeju Bouvardu, svojemu priznanemu    nezakonskemu    sinu, delež premoženja, kot to določa
zaprti gredi je mrgolelo ličink in kljub    toplemu    stisnjenemu gnoju iz listja so pod
je sredi trate zrasla skala, podobna    velikanskemu    krompirju.
dveh lamel in epifize, ki je podobna    rdečemu    grahu.
Čeprav sta pisala    županovemu    pomočniku in potem prvemu občinskemu
županovemu pomočniku in potem prvemu    občinskemu    svetniku, nista iz Villersa dobila
bi se rad tako kot onadva posvetil    zanimivemu    študiju.
vitrajem, a zelo se jima je mudilo k    novemu    oddelku, posvečenemu Falusu.
Josephu vojvodi Orleanskemu (1747‐1793),    plemiškemu    politiku, ki je hotel biti kralj, bil
»Odločno, kot se spodobi    francoskemu    vojaku, nadaljujte boj, ki ste ga začeli.
življenje na deželi tako poneumi človeka,    staremu    Bouvardu so se začeli kisati možgani,
Nagonsko se je obrnil k    poljskemu    čuvaju, ki se je s stotnikom pritoževal
tri mesece ječe zaradi hujskanja k    družbenemu    preobratu.
nazdravili Junaku, nesmrtni žrtvi,    velikemu    Maximilienu!*
ko je človek namenil vso pozornost    zunanjemu    svetu.
stegoval senco svojega nosu, podobno    pošastnemu    lovskemu rogu.
senco svojega nosu, podobno pošastnemu    lovskemu    rogu.
Primer so predali    mirovnemu    sodniku in ta je pretehtal v kmetov
zakoni vesolja, človekov razum je enak    božjemu   
Njegovemu    visokemu    glasu so odgovarjali krepki glasovi
bil upokojenemu častniku in hkrati    staremu    komedijantu.
Potem se je vrnil k    prvotnemu    poklicu, potoval je za neko bordojsko
sedem tisoč petsto frankov rente mora pripasti    zadnjemu    preživelemu.
se jim je zgodilo kaj takšnega kot    svetemu    Ignacu, ki sta ga požrla tigra?«
   Svetemu    Taraku, svetemu Probu in svetemu Androniku
Svetemu Taraku,    svetemu    Probu in svetemu Androniku so s kladivom
Svetemu Taraku, svetemu Probu in    svetemu    Androniku so s kladivom izbili zobe,
   Slednjemu    je rekel:
Vse vendarle niso namenjene    zakonskemu    stanu, in če hočemo, da bodo pozneje
Reine se je ponudila, da ju bo vodila k    verskemu    pouku.
šerarda - vrsta broča, posvečena    angleškemu    botaniku Sherardu
vračal z občutkom, da našemu, tako    kapitalističnemu    kot socialističnemu svetu, nekaj manjka.
da našemu, tako kapitalističnemu kot    socialističnemu    svetu, nekaj manjka.
Evropi in divji Aziji, vzhodu in zahodu,    surovemu    tatarskemu kapitalizmu in nespornemu
divji Aziji, vzhodu in zahodu, surovemu    tatarskemu    kapitalizmu in nespornemu slovansko
surovemu tatarskemu kapitalizmu in    nespornemu    slovansko hunskemu kvazisocializmu.
kapitalizmu in nespornemu slovansko    hunskemu    kvazisocializmu.
da vse prepustim naključju, oziroma    vrstnemu    redu, kakršen je pač v podzavesti.
kozmičnih sil na ušesa gluhega neba in tebi    samotnemu    sorodniku sveta prvotni in poslednji
zasebno last, najpogosteje pripada    bogatemu    posestniku, ki v tistih krajih sploh
njimi, kot da pripadajo drugemu svetu,    drugačnemu   , kot je moj...
Prisostvovati    jesenskemu    prazniku trgatve je bilo moje glavno
katerimi si ljudje svetijo na poti k    osrednjemu    prostoru dogajanja.
iranskimi ljudstvi, izpostavljanje trupel    naravnemu    razpadu je odobraval tudi Zaratustra.
Sedel sem in se prepustil    prijetnemu    občutku, da tako veselih in enostavnih
raztrganih odej, najhuje pa je bilo    mlademu    fantu, ki se je tresel v mrzlici, njegova
rokah, rekoč, tako si bolj podoben    pravemu    mudžahedinu!
zaletavanja, nekaj kot senzor, podoben    netopirskemu   , ki kot da jim podzavestno vodi nogo
tale igra danes ni dobra, mi je kot    častnemu    gostu, ki mu je bilo dano vreči žogo
na kak rob nad reko in se prepustil    očiščevalnemu    učinku okolja.
ki mi je onemoglemu v viseči mreži,    lačnemu    še od prejšnjega dne in s prebodenimi
noge, kar zelo dobro dene mišicam in    krvnemu    obtoku, me posadili na preprogo in
biciklom odrinil proti Karimabadu,    glavnemu    administrativnemu trgu v Hunzi.
odrinil proti Karimabadu, glavnemu    administrativnemu    trgu v Hunzi.
bi se prilagodil, da bi bil podoben    skandinavskemu   , in obratno.
indijska vlada financirala v pomoč    novemu    prirastku delovne sile, so v glavnem
s tisto čudno fino patino, ki kljub    vsesplošnemu    neredu in kaosu razvname pustolovsko
Nagibalo se je proti    oranžnemu    večeru, ko sem mirno vstopil v zlati
zgrnejo sem, kot bi sledile nekemu    notranjemu    instinktu, podobno kot ptice selivke
Tedaj sem stopil k    lokalnemu    ayurvedičnemu padarju.
Tedaj sem stopil k lokalnemu    ayurvedičnemu    padarju.
Lahko pa, da je k    velikemu    razmahu samostanov v zahodnih Ghatih
modo, ki so se že davno izneverile    indijskemu    idealu ženske šakti, in pokorno čakal,
katerih je ta del podoben nekakšnemu    indijskemu    Mannhattanu.
»Indijski karakter je podoben    kravjemu   .
najvišji cilj odrešitev v zmaknitvi    nenehnemu    krogu ponovnih rojstev v dokončni združitvi
ampak le korak v smeri proti še višjemu    duhovnemu    cilju.
stara garda vsega zaveda, pa kljub    visokemu    položaju ne more vplivati.
Kambodžanci, oziroma Khmeri, so postali    širšemu    svetu bolj znani na začetku osemdesetih
kot sta Samakhe in Silang, je kljub    novemu    zdravniku in šolskemu nadzorniku negotova.
Silang, je kljub novemu zdravniku in    šolskemu    nadzorniku negotova.
Khmerske upornike proti    provietnamskemu    režimu v Kampučiji podpirajo predvsem
da morajo Lon Nol in njegovi, ki so    lastnemu    narodu poslali bombe nad glavo, proč.
vietnamskimi vojaki, obrnil kurz ladje proti    sovjetskemu    socialističnemu bloku.
obrnil kurz ladje proti sovjetskemu    socialističnemu    bloku.
način, da se njegovo početje odpravi:    otrokovemu    angelu varuhu je potrebno nuditi pravo
tempeljskega božanstva, v čast posvetitvi    novemu    templju, izganjanju hudiča, proslavljanju
in vriskal in to je bilo lastniku,    staremu    kozlu Litvancu, ki je v zadnjih letih
zapuščen, je še najbolj podoben kakšnemu    klasičnemu    divjaku.
okni in notranjostjo, podobno kakšnemu    indijanskemu    vigvamu, na sredi je veliko ognjišče,
odlične denarce, našemu prijatelju    mlademu    Nemcu, ki je izumil cel program predpriprav,
miselni okostnjak pomaga tistemu krvavo    resničnemu    dvomu, ki obhaja Wertherja... in mene?
Samozavest je    psihološkemu    jazu v splošnem dana kot značajska
obupana pisala po razdoru zaroke svojemu    ljubemu    Johannesu - ta pa ji je neodprta pisma
prepričan, da razdor zaroke služi edino    pomembnemu    ”višjemu cilju“ - večni ljubezni.
nekem mestu izvemo, da je osebi B,    vzornemu    soprogu, ime Wilhelm, torej se A‐jev
dokončni in trajni opredelitvi, vsakemu    jasnemu    in razvidnemu sistemu, vsaki ujetosti
trajni opredelitvi, vsakemu jasnemu in    razvidnemu    sistemu, vsaki ujetosti v občost in
Toda glasba, ki se porodi iz žalosti,    pravemu    filozofskemu ”estetu“ ne zadostuje,
glasba, ki se porodi iz žalosti, pravemu    filozofskemu    ”estetu“ ne zadostuje, zakaj žalost
Kierkegaard vpisal sam, pa če je    absolutnemu    duhu še tako nasprotoval kot posamičnik,
alternative spet Kierkegaardovo nasprotovanje    vélikemu    duhovnemu očetu Heglu: med nasprotkoma
Kierkegaardovo nasprotovanje vélikemu    duhovnemu    očetu Heglu: med nasprotkoma zaostrene
Veš, kaj je Mefisto svetoval    malodušnemu    Faustu?
Seveda, saj je evidenci kot ”prvemu    metodičnemu    principu“ posvečen velik del Prve kartezijanske meditacije.
odrešujoče je, če pozabiš nase in se odpreš    celemu    svetu!
za pripovedko, da so ljudje romali k    svetemu    kraju na Sardiniji, kjer so na grobovih
blizu naše trojice, stoji spomenik    bradatemu    možu: na belem marmornem podstavku,
Renesančna arhitektura je, sledeč    antičnemu    idealu vesoljne harmonije, skušala
prikima in gondoljer se vrne k svojemu    otožnemu    napevu; po kakem ducatu udarcev z veslom
okno, kamor odhaja Bogočlovek k svojemu    nebeškemu    Očetu, medtem ko so spodaj na zemlji
Zakaj Newton pravi    absolutnemu    času tudi ”matematični čas“ - ali v
Newtona preveč približalo takrat še    nesprejemljivemu    panteizmu...
katerega se Newton ne more izogniti    absolutnemu    prostoru in času ter ”nadprostoru“
S tem misli, da Leibnizevemu    vesoljnemu    urarju s staranjem vesolja ni treba
ohranil prostorsko ”absolutnost“ nasproti    leibnizevskemu    relacionizmu (einsteinovskega relativizma
Avguštin nasprotuje Aristotelovemu ”   zunanjemu   “ času kot ”številu gibanja“ in nasproti
k vstajenju in poslednji sodbi kot    eshatološkemu    koncu sveta in zgodovine...
fizike, niti matematike, ampak sledi    grškemu    idealu racionalne vednosti, imenovane
vselej ”zavest o nečem“, kar pomeni, da    vsakokratnemu    cogitu ustreza njegov cogitatum
Husserl tega problema kljub    nedvomnemu    uspehu fenomenološke metode ni mogel
svetovnozgodovinsko ”ozadje“, analogno    absolutnemu    prostorskemu ”okviru“ kot nekemu realnemu
svetovnozgodovinsko ”ozadje“, analogno absolutnemu    prostorskemu    ”okviru“ kot nekemu realnemu vesoljnemu
absolutnemu prostorskemu ”okviru“ kot nekemu    realnemu    vesoljnemu ”odru“, božjemu ”senzoriju“,
prostorskemu ”okviru“ kot nekemu realnemu    vesoljnemu    ”odru“, božjemu ”senzoriju“, na katerem
nekemu realnemu vesoljnemu ”odru“,    božjemu    ”senzoriju“, na katerem naj bi se dogajala
   Splošnemu    principu relativnosti ustreza naslednja
telo, kakršno je Zemlja, medtem ko    hitremu    svetlobnemu žarku vdolbinica samo malce
kakršno je Zemlja, medtem ko hitremu    svetlobnemu    žarku vdolbinica samo malce spremeni
svetloba vse bolj premaknjena proti    rdečemu    delu spektra, ker se njena frekvenca
samemu pripišemo realnost, še posebno    praznemu    prostoru [gl.
predmetov v škatlo, ki so inherentne    notranjemu    prostoru škatle, ravno tako objektivne
prehodno džunglo, od četvernega k    mnogoteremu    prostoru‐času, ki je že skoraj popolnoma
časovno vmesnost: ko z njo pripiševa    časovnemu    redu neko lastnost, izbereva določeno
obstoj neskončnega prostora preide k ”   pozitivnemu   “, pravzaprav teološkemu argumentu za
preide k ”pozitivnemu“, pravzaprav    teološkemu    argumentu za obstoj neštetih svetov
pogledi Bruna nedvomno zelo približajo    teološkemu    panteizmu, pa nam njihova dvoumnost
O vzroku, počelu in enem, zelo približa    mističnemu    apofatizmu, tj. spoznanju nespoznavnosti
razsvetljenstva“ v minulih treh stoletjih,    zahodnemu    človeku pomeni najzanesljivejši kažipot
se noben filozof, ki sledi svojemu    notranjemu    poklicu, ljubezni do modrosti in iskanju
krščanski Kredo, ne glede na to, koliko    posameznemu    človeku ”dopušča razum“ (saj menda
ki so in so zmeraj bili skupni vsemu    krščanskemu    svetu - če jih je zares vpeljal Kristus
posamezniku, bodisi modrijanu bodisi    neukemu    pastirčku, kajti, kot pravi Spinoza,
ponarejeno, ni ga mogoče pripisati    prenaglemu    prepisu ali pisarjevi napaki, kajti
NATURADEUS se    človeškemu    umu kaže kot sestoječ iz dveh ”atributov“,
ali pa, da je odbojni kót žarka enak    vpadnemu    ipd. - toda nujnost zakonov, ki urejajo
”korolariju“, tj. dostavku, ki neposredno sledi    kratkemu    dokazu te teze - namreč dokazu, ki
Res, tvojemu    notranjemu    pogledu nič ne uide!
sveta, ampak se hoče vrniti k njunemu    skupnemu   , temnemu, neizrekljivemu pratemelju.
se hoče vrniti k njunemu skupnemu,    temnemu   , neizrekljivemu pratemelju.
vrniti k njunemu skupnemu, temnemu,    neizrekljivemu    pratemelju.
ničesar noče“ kot tisto resnično prvo,    človeškemu    razumu nedoumljivo voljo, v kateri
*Razumljivejša postane ta misel, če    standardnemu    modelu prapoka dodamo še ”hipotezo
našega sedanjega Hubblovega radija k    celotnemu    obsegu našega vesolja je morda mnogo
Vrnimo se torej k    standardnemu    modelu razvoja vesolja z mislijo, da
K zdaj že    klasičnemu    standardnemu modelu nastanka in zgodnjega
K zdaj že klasičnemu    standardnemu    modelu nastanka in zgodnjega razvoja
S tem približkom k aktualno    neskončnemu    prostoru, z možnostjo potencialno neskončnega
števila galaksij, se namreč izognemo    miselnemu    konfliktu ob predstavi, da bi se neskončno
Videli bomo, da    božjemu    načrtu alternativno razlago omogoča
(1974), je to načelo postavil nasproti    splošnemu    trendu novoveške astronomije in / ali
Kateremu še    nepojasnjenemu    astronomskemu in/ali kozmološkemu pojavu
Kateremu še nepojasnjenemu    astronomskemu    in/ali kozmološkemu pojavu lahko naša
nepojasnjenemu astronomskemu in/ali    kozmološkemu    pojavu lahko naša lokacija nudi razlago?
Po strukturi je zelo podobna    osnovnemu    teoremu Kantove transcendentalne analitike:
eden redkih, ki vseeno skušajo slediti    izvirnemu    pomenu načela, pravi, da med šibkim
”udejanjenja“ Boga v razvoju narave k    umnemu    in sámozavedajočemu se duhu odločilno...
”udejanjenja“ Boga v razvoju narave k umnemu in    sámozavedajočemu    se duhu odločilno... podobno kot pri
nadaljevati, vabim na kozarec vina k nam vsem    znanemu    staremu ’Mraku‘.
na kozarec vina k nam vsem znanemu    staremu    ’Mraku‘.
ali naj se vrne k tistemu dobremu,    zvestemu    Milanu ali naj se res odloči zame,
zagotovila ustrezno premoženje kot protiutež    kapitalskemu    skladu za prevzem te obveznosti."
izpolni ali pa ga spremeni in predlaga    državnemu    zboru boljšo spremembo.
zakona o visokem šolstvu in predlagal    državnemu    zboru, da dopolnjen predlog tega zakona
ljubljanske univerze, pa predlagatelj    državnemu    zboru z izgovorom, da je potrebno počakati
predlagatelju, zato dovolite predlagatelju,    prvopodpisanemu    Dušanu Vučku, da pojasni predvsem tiste
vendarle razpravo odprl in dajem besedo    prvopodpisanemu    predlagatelju, Dušanu Vučku, ki bo
predsedniku državnega zbora, ki je popustil    koalicijskemu    "valarju".
predvidenih nobenih nadomestil za omejeno in    parkovnemu    režimu prilagojeno rabo ali pa obdelavo
Dokumentacija, ki je predložena    državnemu    zboru, stališča do teh pripomb so povsem
srž javne razprave, kar je treba tudi    državnemu    zboru predstaviti.
je predlog nekaj najslabšega, kar se    narodnemu    parku lahko zgodi.
   Narodnemu    parku se želi dovoliti vse, kar ni
prednosti - na primer eko turizmu,    kulturnemu    ali izobraževalnemu turizmu.
primer eko turizmu, kulturnemu ali    izobraževalnemu    turizmu.
dovoljuje, in se popolnoma izogiba    odločilnemu    vplivu na to presojo s strani upravljavca
predlagamo, da zakon umakneta in s tem    državnemu    zboru omogočita, da se posveti zakonskim
nikomur nobene samovolje, nobenemu    generalnemu    sekretarju, ne daje pooblastila, ki
polagajo v čast, v poklon državi vence    neznanemu    junaku.
parka ali spomenika ali karkoli nekemu    neznanemu    junaku.
tujimi komentatorji, ko so očitali    italijanskemu    premieru, da se ukvarja predvsem s
pediatru, specialistu šolske medicine ali    splošnemu    zdravniku, usposobljenim za zdravljenje
2003, so bile nujne zaradi prilagajanja    prostemu    pretoku kapitala ob vstopu v EU.
mikrosiverta zaradi izpostavljanja    radioaktivnemu    radonu in drugim radioaktivnim izotopom.
predstavnikov demokratskega bloka bo podobna    nekdanjemu    Dosu, meni znanstveni svetnik beograjskega
ameriško‐islamistične desetletne vojne proti    sovjetskemu    imperializmu na Srednjem vzhodu sta
Indijska vlada je    pakistanskemu    diplomatu v New Delhiju izročila najnovejši
večjemu številu družb, med drugim tudi    nemškemu    Debisu in Aluminijskemu kombinatu Mostar,
tolarjev škode in ga »nagradili« z ovadbo    državnemu    tožilcu. I. G.
Pri tem je zaprl pot    53-letnemu    vozniku iz Dolenjskih Toplic, ki je
moram žal ugotoviti, da gre primat    nekulturnemu    dogodku.
državni prestolnici stoji spomenik »   neznanemu    junaku«, se pravi anonimnemu vojaku
spomenik »neznanemu junaku«, se pravi    anonimnemu    vojaku najnižjega ranga, ki je na neznanem
ekipi, le kdo bi se odpovedal tako    odličnemu    vratarju?«
treningu so kajpak vse misli šle k    jutrišnjem    derbiju, na katerem zagotovo ne bo
Proti    ukrajinskemu    prvaku, ki je eden redkih klubov, s
reprezentanc Madžarske in Kanade, gre    sredinemu    obračunu med Avstralijo in Belgijo.
mestu na vrhu vzhodne konference se je    kanadskemu    klubu zataknilo v Bostonu (na fotografiji
kitajskega zunanjega ministra Wang Yi je    japonskemu    odpravniku poslov v Pekingu v obraz
trenutku verjetno res bolj podobna    brezzobemu    imperiju kot kakšni trdni federaciji
marsičem ni dorasla nekaj čez petdeset let    staremu    sarajevskemu doktorju znanosti, donedavnemu
dorasla nekaj čez petdeset let staremu    sarajevskemu    doktorju znanosti, donedavnemu univerzitetnemu
staremu sarajevskemu doktorju znanosti,    donedavnemu    univerzitetnemu profesorju ustavnega
sarajevskemu doktorju znanosti, donedavnemu    univerzitetnemu    profesorju ustavnega prava na beograjski
V Nemčiji je    nadarjenemu    glasbeniku težko dobiti že položaj
Opozicija je    novemu    premieru Tonetu Ropu takoj januarja,
Podpora temu    zadnjemu    je bila nenormalno visoka, skoraj 90-odstotna
Že res, da je levji delež k    visokemu    lastniškemu deležu prispevala privatizacija,
Že res, da je levji delež k visokemu    lastniškemu    deležu prispevala privatizacija, ki
Civiliziran svet bo    neciviliziranemu    prodal demokracijo.
goldinar in s tem dostopen vsakemu    običajnemu    meščanu, da je le bil pismen, doseže
njegovemu najbližjemu zaupniku in soborcu,    wittenberškemu    profesorju Philippu Melanchthonu.
maja umrlega brata Friedricha Modrega,    wittenberškemu    profesorju teologije najprej plačuje
Poleg tega Johann    zakonskemu    paru prepusti za domovanje wittenberški
   Prijaznemu    gospodu Borutu Miklavčiču, spoštovanemu
se vedno znova zave, da kljub očitno    praznemu    upu še vedno živi v ksenofobnem blatnem
osredotočen na potrebe ljudi, kljub    enopartijskemu    monopolu in posameznim primerom avtokratičnega