Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pme1jj (243)


Tvoj    najhujši    sovražnik, je pomislil, je lastni živčni
To je bil njen končni in    najosnovnejši    ukaz.
V sanjah je bil    najmočnejši    občutek zmeraj občutek samoprevare,
»   Največji    od njih še ni star šest let.«
vsak človek je obsojen na smrt, kar je    največji    od vseh porazov.«
obrazili (na primer, dober, dobrejši,    najdobrejši   ) medtem ko je bilo nepravilno stopnjevanje
   Najkrajši    možen prenos v Starorek bi bil tak:
Premisliva tole: ali ni tisti, ki je    najspretnejši    pri zadajanju udarcev v rokoborbi ali
udarcev v rokoborbi ali drugod, tudi    najspretnejši    v obrambi pred njimi?«
slovi kljub najhujšim zločinom kot    največji    pravičnik; če se kje kaj pregreši,
delamo krivic, temveč bi bil vsakdo svoj    najboljši    varuh, ker bi se bal bivati pod isto
veš, pa je začetek pri vsaki stvari    najpomembnejši   , zlasti če gre za mlado in nežno bitje.
svoji podobi nespremenjen, ker je že    najlepši    in najboljši.«
nespremenjen, ker je že najlepši in    najboljši   
In: Joj mi, Sarpedon, poglej,    najljubši    med vsemi junaki, zdaj mu je pasti
4. »Dalje: če    najpametnejši    mož pri Homerju pravi, da je zanj najlepše,
tudi mešani stil je prijeten, zdaleč    najprijetnejši    pa je za otroke, vzgojitelje in široko
temeljnimi potezami, potem je to pač    najlepši    pogled za vsakogar, ki lahko to vidi.«
sveta, na popku zemlje, v teh vprašanjih    najboljši    svetovalec ljudem.«
naravo; in po naravi je ravno tisti del    najmanjši   , ki mu je dano, da je deležen znanja,
»   Največji    zločin nasproti državi pa je nepravičnost?«
samo izvedljiv, temveč tudi za državo    najboljši   
»To je vsekakor pri obeh    najboljši    čas, tako v duhovnem kot telesnem pogledu.«
Tu so trije prsti:    najmanjši   , drugi in srednji.«
še nekaj slišijo, in to naj bi bil    najmanjši    interval, ki rabi kot enota za merjenje.
obstaja, kakor je bil prej odpeljan    najjasnejši    del telesa k najsvetlejšemu delu vidnega
obliki, pa bi lahko presodili, ali je    najboljši    človek hkrati najsrečnejši, najslabši
presodili, ali je najboljši človek hkrati    najsrečnejši   , najslabši pa najnesrečnejši ali ne.
najboljši človek hkrati najsrečnejši,    najslabši    pa najnesrečnejši ali ne.
človek hkrati najsrečnejši, najslabši pa    najnesrečnejši    ali ne.
kreposti ni neoporečno, kar mu manjka    najboljši    čuvar.«
»Tako je tudi naravno, ker je    najsposobnejši   , da postane tiran.«
4. »Ali ni    največji    malopridnež hkrati najbolj nesrečen?«
zasužnjeni, medtem ko majhen del, in sicer    najslabši    in najbolj divji, vlada.«
»Biti mora daleč    najnesrečnejši    izmed vseh ljudi.«
»Ker ni    najsrečnejši    izmed vseh.«
živi, kako naj potem spoznamo, kdo je    najbližji    resnici?«
je tako, bi bil to za nepravičnega    največji    in najodločilnejši poraz.«
bil to za nepravičnega največji in    najodločilnejši    poraz.«
velja za tako zato, ker je pri obrtniku    najplemenitejši    del duše po naravi tako slab, da ne
razuma, kakor je pod njegovo oblastjo    najplemenitejši    človek, mora pač postati podložnik
biti nujno uporabnik posamičnih stvari    najizkušenejši    in zato lahko samo on pojasni njihovim
zaupa merjenju in obračunavanju, je    najplemenitejši    del naše duše?«
»Naš    najboljši    del bo gotovo pripravljen slediti temu
razveseljuje in zadovoljuje; naš po naravi    najplemenitejši    del pa popušča v budnosti nasproti
najboljše; priznaj jim, da je Homer    največji    pesnik in prvi med tragiki; pri tem
četrti je rdečkast, šesti je drugi    najsvetlejši   .
   Največji    del tistih duš, ki so prišle iz zemlje,
Nikakor nisi    najmanjši    med vodilnimi Judovimi mesti, iz tebe
zapovedi, in bo tako ljudi učil, bo    najmanjši    v nebeškem kraljestvu.
večjega od Janeza Krstnika, in vendar je    najmanjši    v nebeškem kraljestvu večji od njega.
   Največji    v nebeškem kraljestvu
»Kdo je potemtakem    največji    v nebeškem kraljestvu?«
torej poniža, da bo kakor ta otrok, bo    največji    v nebeškem kraljestvu, in kdor sprejme
   Največji    med vami bodi vaš strežnik.
Kdo je    največji   
razpravljali, kateri izmed njih je    največji   .
večjega, kakor je Janez Krstnik, vendar je    najmanjši    v božjem kraljestvu večji od njega.«
Kdo je    največji   
premišljevati, kateri izmed njih bi bil    največji   .
Kdor je namreč med vami vsemi    najmanjši   , ta je največji.«
namreč med vami vsemi najmanjši, ta je    največji   
prepir, kateri izmed njih se zdi, da je    največji   .
Med vami pa ni takó, ampak    največji    med vami naj bo kakor najmanjši, in
ampak največji med vami naj bo kakor    najmanjši   , in predstojnik kakor strežnik.
Jaz sem namreč    najmanjši    izmed apostolov in nisem vreden, da
Jezus je    najvišji    véliki duhovnik
udeležili glasovanja, če se bo pojavil    najmanjši    dvom, da je zadeva neustavna, in da
Renault Slovenian Opnu v tenisu se je    najboljši    slovenski igralec Borut Urh v četrtfinalu
Tokrat je bil doslej    največji    tudi uspeh slovenskih igralcev, saj
repliki Hvalici povedal, da si kot    najmlajši    poslanec lahko privošči nekoliko ležernejše
Šturm je po številu dobljenih priznanj    najuspešnejši   , saj je dobil za svoja vina šest velikih
LJUBLJANA, 18. maja -    Najpogostejši    argument zagovornikov 68. člena ustave
memorial ne spregledati dejstva, da    najboljši    slovenski atleti in atletinje na domačih
   Največji    objekt na območju (desno od Šmarske ceste,
maja - Kakšen turistični razvoj bi bil    najprimernejši    za izolsko občino, je bilo osrednje
   Najpomembnejši    dogodek prvega dne obiska je bila papeževa
Srečanje bo    najpomembnejši    zunanjepolitični dogodek v Sloveniji
To bo očitno tudi    najtrši    oreh prihodnjih pogajanj.
Kot smo že poročali, je doslej    najkrajši    remont potekal brez posebnosti, kljub
še naslednjih pet let, je bil danes    najpomembnejši    volilni dan na Hrvaškem.
Pri tem je    največji    problem, da nekatere določene skupine
   Najlepši    med vsemi vodami pa je potok Skopičnik,
v hišah stropov, da je jasno viden    najtemnejši    kot grozodejstva in ponižanja, in človek,
Da bi jo pozabil on, Albin, njen    najstarejši   , njen otrok, spočet in porojen od ljubezni,
   Najmlajši   , ki ga še videl nisi, je Martin, Martin
   Najmlajši    - - - in Frence - - - in Tone - - -
dobrotah; skratka, pisal sem, da je božič    najlepši   , najskrivnostnejši praznik v letu.
skratka, pisal sem, da je božič najlepši,    najskrivnostnejši    praznik v letu.
pisal, ker vem prav dobro, da ne bo    najlepši    praznik; prav nič skrivnostnega ne
Ali ni država    najvišji    odločujoči činitelj v vseh zadevah?
Med njimi je    najdragocenejši    in najvažnejši stara številka lista
Med njimi je najdragocenejši in    najvažnejši    stara številka lista Il Lavoratore",
nedolžnega bajtarja, v resnici pa je bil    najhujši    zločinec, plačanec, ki je stregel po
   Najstarejši    sin Bernard se je bil že prej poročil
jim je prav ta njihova zapuščenost    največji    užitek.
Zažgal je    najmlajši   , Venček.
življenjem razširili spoznanje, da je    najhujši    glad glad srca.
prepevali za krsto, kajti Modrijan je    najbogatejši    v vasi.
je včasih Šmonov Izidor, ki je bil    najmočnejši   , dvignil
Peter, ki je bil v šoli najbolj miren in    najboljši    učenec, je včasih potegnil z njim,
Takega letnika še    najstarejši    na vasi niso pomnili: dekleta in fantje
Prav takrat se je    najmlajši    zbudil in se začel dreti.
brisala obilne solze in trdila, da je to    najsrečnejši    dan njenega življenja.
Zato naglo stopi k Dragiču, ki mu je    najbližji   , in mu potegne kramp iz roke.
Ta glas Dragiču ni samo znan, to je    najdražji    glas, a vendar se nikakor ne more spomniti,
odgovora - a ker odgovora ni bilo, je    najmanjši    med njimi, zelo suhljato in bledo človeče
jih je bilo, ko je Ravničar umrl, in    najstarejši    je bil star komaj štirinajst let ...
To je njen    najlepši    izraz, a prav ta izraz ga bo spomnil
odrešenih krajih italijanščina pač    najvažnejši   
Prišel je čas košnje,    najlepši    čas.
Tudi to je izpit ... težak ...    najtežji    ... toda prestati ga mora vsak ...
-    Najboljši    človek je slab ... a tudi v najslabšem
Naš    najvišji    hrib bo postelja, so govorili ...«
Obrekarjevemu Borisu, k Orliču, ki mu je bil    najbližji   .
odgovora - a ker odgovora ni bilo, je    najmanjši    med njimi, zelo suhljato in bledo človeče
petnajstletni Graparjev Justin, ki je bil    najstarejši   , največji, najmočnejši in tudi najpogumnejši
Graparjev Justin, ki je bil najstarejši,    največji   , najmočnejši in tudi najpogumnejši
Justin, ki je bil najstarejši, največji,    najmočnejši    in tudi najpogumnejši v razredu.
najstarejši, največji, najmočnejši in tudi    najpogumnejši    v razredu.
S pomladjo pride    najlepši    mesec - mesec maj.
kljub temu je bil to lep, nemara celo    najlepši    dan njegovega življenja!...
To je bil moj    najznamenitejši    pretep.
»Čas je    najstarejši   , najmočnejši, najmogočnejši oče vsega.
»Čas je najstarejši,    najmočnejši   , najmogočnejši oče vsega.
»Čas je najstarejši, najmočnejši,    najmogočnejši    oče vsega.
njuhanca, potem pa sta rekla, da je bil to    najboljši    tobak v njunem življenju.
votline pa za skrivnostni vrt, katerega    najlepši    primerek se je do nedavna videl v nekem
razpravljala, kateri način ogrevanja je    najboljši   .
   Najlepši    med vsemi pa je bil kip svetega Petra,
nikoli ne bom pozabil, da je bil moj    najimenitnejši    prednik protestant.«
Ravno tam je bil pridelek    najboljši   , njemu je zelo ustrezalo, skoraj nobenega
nobenega dela ni bilo, skratka, to je bil    najlepši    kos vse kmetije.
Toda    največji    problem, tisti, v katerem so zajeti
logos -    najvišji    red, vrhovna zakonitost sveta
Vem, da je lenoba moj    največji    problem, zaradi nje morda vsa ta naivna
okoli katere je toliko let gravitiral    največji    del moje ljubezni.
Tik preden sem pognal, me je    najstarejši    sin prosil, če lahko priložim v pismu
Najbolj neumen kmet ima    najdebelejši    krompir.
Za mrtve je rezerviran poseben, nov,    najlepši    del pokopališča, običajno zaseden šele
obračunov med zmagovalci revolucije    najšibkejši   .
   Najstarejši    sin, dvanajst let ima, vsako noč joka,
Prostor nasproti vhodu in    najbližji    ognju je po tradiciji namenjen gostu.
Turizem je    najboljši    agitator spreobrnitve, materializem
partije Jamait e Islami, ki ima tod    največji    vpliv.
Na stražo je bil postavljen    najmlajši   , ki mu je bilo zabičano, naj skrbno
Snežni Tirichmir s svojimi 7750 metri je    najvišji    v Hindukušu, raste takoj nasproti igrišču.
To je    največji    letni praznik.
Potem se je sprdnil    najstarejši   .
   Najtežji    je bil pogled na moža srednjih let
To je    najlepši    kraj na svetu, je v istem jeziku vrezano
To je bil    najhujši    napad po daljšem času spravljenosti.
indijskih in tibetanskih svetnikov in    najvišji    naj bi bil Dalaj Lama - neposredna
Zadnji kup je bil    najlepši   .
   Najlepši    od vseh, kar sem jih videl.
V Indiji domujejo tudi    najhujši    rasizem, fašizem, parazitizem, korupcija,
taka atmosfera, da lahko začne tudi    največji    bogokletnik počasi fantazirati o potrebi
drogah in zanemarjenih prostitutkah, je    največji    raj za avantureželjne turiste.
osvoboditvijo od vsega zemeljskega in je njihov    najvišji    cilj odrešitev v zmaknitvi nenehnemu
govori, da taka duhovna osvoboditev ni    najvišji    smoter, h kateremu vodi življenje,
* * * Daleč    največji    projekt v duhu Aurobindove misije pa
nemirni duhovi z vsega sveta, tudi    največji    modreci zahoda.
Da, obenem pa za kolesarja tudi    največji    kaos norih avtomobilov, vročine in
sveže ..., je zadihan pritekel povedat    najstarejši    sin.
glavo naprodaj, ampak to je še vedno    najboljši    način služenja denarja, saj njegova
* * Borobudur je znan kot    največji    klasični kulturni spomenik južne poloble.
Trije    najpomembnejši    tipi vaških templjev so Pura pusek
Potem    najstarejši    sin vse skupaj prižge s povečevalno
   Najstarejši    in najčistejši primerek balijske umetnosti
Najstarejši in    najčistejši    primerek balijske umetnosti so verjetno
nepriljubljen, saj je imel pisarno kot naš    največji    direktor, medtem ko so negovanci ležali
tem vsega vesolja, o dihanju, ki je    najboljši    stimulator, o užitku, ki je vsem dostopen
Porod se je začel kot    največji    žur, na katerem sem kdaj koli bil.
   Najmočnejši   , najbolj vpadljivih potez in, kot sam
To so bili naši    najbližji    sosedi, zato se kopanja ni splačalo
Tivoliju, mi je rekla, da sem njen    najboljši    in edini prijatelj! ...
morem doumeti, zakaj od mene, ki sem ji    najbližji   , odhaja k nekomu, ki ga komaj pozna,
”glavni sedež duše“, kajti ”...zadnji &    najbližji    vzrok dušnih strasti ni nič drugega
Čeprav je Karteziju laskala, da je ”   najboljši    zdravnik“ njene duše, je ni povsem
Vidiš, Janez, filozof ni    najboljši    zdravnik za žensko srce.
melanholičnega leta 1645 ji piše: ”...saj tudi    največji    filozof na svetu ne zna preprečiti,
Vse to vem, hkrati pa tudi vem, da je    najvišji    užitek, ki si ga lahko zamislimo, biti
rekli, saj je bil Bog nedvomno prvi in    najvišji    v Kierkegaardovem življenju in mišljenju.
pravzaprav ta dva: zapuščeno dekle in    najnesrečnejši    mladenič?
Zato Kierkegaard verjetno ni    najboljši    primer Heglove ”nesrečne zavesti“,
   Najlepši    dan v mojem življenju, dan mojega ponovnega
knjigo, in prišlo mi je na misel, da je    najstarejši    predmet v hiši - seveda če ne štejem
postavljeni v zidove - torej, da je    najstarejši    predmet, še starejši od same hiše,
Mar ni nenavadno, da je    najstarejši    predmet v hiši ravno knjiga?
Platonov    najznamenitejši    filozofski naslednik Plotin je pol
Kartezij je bil pravzaprav    največji    renesančni filozof, čeprav je živel
Vselej je    najmočnejši    prvi vtis ob vstopu v prostor, v katerem
predvsem pa ljudje in med njimi je    najsijajnejši    Kristus!
prostoru, nekakšna okna v onstranstvo -    najlepši    primer je tisti žareči krog, iz katerega
osupli apostoli in, povsem spredaj,    najbližji    nam, evangelist s knjigo.
preprosto: absolutni prostor je za Newtona    največji    možni okvir relativnih prostorov, kakor
mišljeno kot aristotelski prvi gibalec,    najvišji    bivajoči vrh vsega bivanja, ampak zgolj
pade na Zemljo - je bila za Leibniza    največji    kamen spotike:
”Ta    najlepši    sistem Sonca, planetov in kometov lahko
in odkril, da je ta svet dober, da,    najboljši    od vseh možnih svetov, in mu [Bogu]
drugih popolnosti pa izhaja, da je    najvišji    in najpopolnejši.
popolnosti pa izhaja, da je najvišji in    najpopolnejši   .
Kaj je torej    najpomembnejši    Husserlov doprinos k filozofiji časa?
Vrt je    najlepši    v maju.
oddaljeno nebo sploh gibalo, kajti že    najmanjši    zamisljivi premik bi moral trajati
Vrt je    najlepši    v maju... prav zdaj, ko na sinjem nebu
In v čem vam je    najbližji   ?
   Najpogostejši    filozofski argument proti panteizmu
Seveda, Bog sam je    najvišji    naravni zakon in obenem moč njegovega
z ”neskončnimi modusi“, katerim je ”   najbližji    vzrok“ Bog sam, dejansko misli na vzročne
dialektično filozofijo, v kateri je    najvišji    cilj identiteta med duhom in naravo,
veri“, se mi vse bolj zdi, da je njen    najgloblji    temelj prepričanje v nepoljubnost
pomemben vir kozmoloških informacij,    najstarejši    ”fenomen“, ki ga lahko še ”vidimo“
Planckov čas,    najmanjši    časovni interval (vsega 10-43 sekunde!),
vesoljnega prostora‐časa je bržkone    najenostavnejši    in, filozofsko vzeto, tudi najbolj
Eno izmed vprašanj, na katero tudi    najboljši    kozmološki model (za zdaj) še ne more
   Najpogostejši    nesporazum v zvezi z močnim načelom
problem, ki ga imamo, je ta, da je    največji    del sredstev namenjen za štipendije
priča pri obravnavi tega zakona, ni    najprimernejši    način za uveljavitev politične volje
Ni nujno, da je    najpomembnejši    del parka tam, kjer ljudje ne živijo,
Iz zgodovine je znano, da    najučinkovitejši    ali najbogatejši kulturni razvoj v
zgodovine je znano, da najučinkovitejši ali    najbogatejši    kulturni razvoj v vseh časih ni bil
razvrščanje na evropski lestvici pa bo    najprimernejši    čas šele prišel - zagotovo se nam še
   Najnujnejši    je nakup dekontaminacijskih avtocistern.
pa je zdravstveni svet kot tedanji    najvišji    posvetovalni organ ministra za zdravstvo
Zato bo v prihodnjih letih verjetno    največji    projekt Araa izbira lokacije za nizko
   Največji    odstotek tujcev glede na domače prebivalstvo
   Najvišji    pravosodni organ je namreč sprejel
Ljubljana - Kolosej,    največji    slovenski upravljavec kinodvoran, prenavlja
Debisom, ki je bil pred tremi leti    največji    kupec presežkov elektrike v BiH, in
za Aluminijski kombinat, ki je sicer    največji    izvoznik v državi. Z. L.
literature (Josip), 24. vojaško bodalo, 25.    največji    jadranski otok, 30. gručasto središčno
Langerholz), veteran Ildar Rahmatulin je bil    najboljši   , torej »MVP«, a že na naslednjem treningu
   Najhitrejši    v drugi etapi - Španec Jose Maria Servia
odličnem 5. mestu prešerno razpoložen tudi    najboljši    Slovenec Peter Žonta.
   Najprestižnejši    uspeh doslej - Peter Žonta je v Ga‐Pa
»Skakalni Wembley«, »   Najlepši    smučarski štadion na svetu«, »Skoki
čistokrvni Provansalec Bruno postal    največji    kupec perigordske gomoljike (Tuber melanosporum)
Vsakič ko smo skupaj, je kot da je    največji    praznik in ga seveda slavimo.
   Najdragocenejši    se mi zdi ta trenutek in ne mislim
vključno z mojo boleznijo, se mi zato zdi    največji    dar, ki sem ga morala le razumeti.
Gusmane Sembene je velik romanopisec in    največji    afriški filmar.
Osundare je    največji    še živeči nigerijski pesnik, za katerega