Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmd4j (2)


In če navedem še dva    novejša    primera:
posredovali, menimo oziroma imamo še dva    pomembnejša    predloga.