Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Pmd3 (5)


višku pade v prvo minuto tišine ter    pravima    ljubimcema preplavi telo in dušo.
Iz Falaisa je pisal    nekdanjima    gospodarjema, naj mu čimprej pošljeta
   Bodočima    zakoncema je podaril gotski klečalnik.
kotov vsake trikotne fasete enaka dvema    pravima    kotoma, ali pa, da je odbojni kót žarka
Razmišlja, da bi    sedanjima    dvema členoma svoje tartufarske verige