Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTsp5 (5)


slišalo pri belem dnevu, in kar ste pri    zaprtih    vratih šepetali na uho, se bo oznanjalo
Jezus pride pri    zaprtih    vratih, stopi mednje in jim reče:
delodajalcev in delojemalcev sta na današnjih    zaprtih    pogajanjih o prenovi splošne kolektivne
Carlina Palumba, ki se je zagozdil v    priprtih    vratih. »
<Anschauung, zrenje>, ki nastopa pri    odprtih    vesoljih.