Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTsp3 (2)


tihem zrastejo nova poželenja, podobna    zatrtim   , ki se ob očetovi neustrezni vzgoji
trepetam, da bo zdaj zdaj švisnila k    razpetim    krilom smrtonosna ost, v strahu stečem