Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTsp1 (15)


Ko je videl, da so vrata ječe    odprta   , je izdrl meč in se hotel ubiti; mislil
Lica    udrta   .
Vsa vrata so mu    zaprta   .
rahlo plešast, velike sanjave oči,    udrta    lica in polne ustnice.
pobeljena, okna    umita   , podi poribani, police polne najrazličnejših
Vsa vrata in vsa okna so    priprta   .
vsa moja čustva, pa naj bodo še tako    skrita   , še tako zaščitena in zasebna last.
življenja, žareče sonce gori nad njo in    odprta    okna veselo zro po sinjini svobodnega
svojim odmevom, če ne bi bila vrata    zaprta   .
A ker so bila    zaprta   , sem hitreje stopil navkreber po trdi
podolgovat, čelo visoko, oči velike, lica    udrta   , nos koničast, pobešeni sivi brki kakor
ravno tako, kot se kolo, na katero so    pribita    nepreštevna zrcalca, vrti okrog lastne
obsežnejši, saj se kažejo še nekatera druga    odprta    vprašanja, ki terjajo spremembe.
eden bistvenih kriterijev ta, da so    prizadeta    območja in ljudje na njih seznanjeni
eden bistvenih kriterijev ta, da so    prizadeta    območja in ljudje na njih seznanjeni