Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTse6 (15)


Z neprijetno    odkritim    zadovoljstvom je govoril o napadih
ob drugem na odgrnjeni postelji pod    odprtim    oknom, gola zavoljo hladu.
Ali pa bo Katarina umrla in z    zvitim    manevriranjem se bo Winstonu in Juliji
nedeljsko zapuščeni izbi in stoje pred    razbitim    zrcalom z očetovo britvijo v rokah
stegujeta glavi iz zaklona in strmita z    napetim    pričakovanjem.
senca, a vendar sem se obrnil in s    prikritim    upanjem povedal, da sem sanjal o belem
»Nikoli?« je vztrajal oče s    prikritim    razočaranjem.
Gledava se s    prikritim    sovraštvom, z nerazumljivim strahom
držal zob za grablje in ga ogledoval s    priprtim    očesom, z levico se je praskal po vratu.
- Ura bo komaj pet - je pomislil s    prikritim    zadovoljstvom.
drhtenju stoji sredi zelene trate in se z    odprtim    cvetjem skrivnostno smehlja mlademu
Bicikel s prazno prvo dušo in jaz z    zvitim    desnim kolenom.
tleh pred templjem in na križišču, pod    odprtim    zvezdnatim nebom in kokosovimi palmami
je kvalitativno bistvena meja med    odprtim    (neskončnim) in zaprtim (končnim) vesoljem
bistvena meja med odprtim (neskončnim) in    zaprtim    (končnim) vesoljem odvisna od majhne