Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTse5 (15)


trikrat večji in tekmujejo nekje na    odprtem    morju, daleč od obale, ampak za veliko
s krušnimi drobtinami in zasijal v    razlitem    vinu na mizi v tisočerih barvastih
perejo roke v kropu ter jih nato pri    odprtem    oknu obrezujejo s staro britvijo.
Pri    odprtem    oknu se zvija učiteljica Ermenegilda
obleko, kakor bi jo pekla, ter si nato v    razbitem    in zameglenem zrcalu ogledovala svoje
rekel Okrogličar in zavrtel klobuk na    razlitem    vinu.
ognjene odseve luči, ki se kopljejo v    nalitem    vinu.
Bile so koruzne mrve na    posnetem    mleku.
videl, da se sončni žarki drobijo v    razbitem    steklu na starinski podobi sv. Andreja,
V    zaprtem    podstrešnem oknu so se igrali žarki
Nekaj časa še stoji ob    odprtem    oknu, globoko vdihuje svež nočni zrak,
položaj, kot se zgodi, ko gledamo ladje na    odprtem    morju...“ [prav tam, 203].
ponazoriti s prispodobo sončnega lesketa v    razbitem    zrcalu:
svojem najbolj notranjem in najbolj    skritem    [bistvu] hlepi in se nenehno dviga,
ortopedske operacije in za operacije na    odprtem    srcu je ena od poglavitnih nalog, ki