Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTse3 (2)


nadaljevala svojo zmagoslavno pot proti    odprtemu    morju.
drobno kito in jo tako naglo potegnila k    odprtemu    oknu, da je dekletce z bosimi nožicami