Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTse1 (76)


Morda bo nekje v slovarju    skrito    sporočilo.
zavrtela ključavnica in zažvenketalo je    razbito    steklo.
»če ostane    skrito   .
vladarjev, torej z ukrepi, katerih    odkrito    obravnavanje zbuja, kakor sem videl,
To celotno geometrično    zajeto    število uravnava dobra in slaba rojstva.
In tvoj Oče, ki vidi, kar je    skrito   , ti bo povrnil.
Zakaj njegovo življenje je    vzeto    z zemlje...«
njegovimi očmi je vse razgaljeno in    odkrito   .
objavili šele po polnoči, ostaja le še    odprto    vprašanje, s kolikšnim odstotkom glasov
zdaj nadaljujem z delom, ki je bilo    započeto    že pred tisočletjem.
Imeli so jo    zaprto   .
metulj, tako je tudi v grdem človeku    skrito    dobro srce.
in zdi se mi, da je v tistem smehu    skrito    neko veliko spoznanje in hrepenenje
Saj je že    zaprto   ,« se je Zinka zaničljivo obregnila
   Umito    jutro je prijazno sprejelo njihove
Stal je pri mizi kakor    polito    pišče in spet ponavljal:
zelenem prostranstvu, ki ga lahko objame    spočito    oko.
Ravno in gladko dvorišče,    posuto    z lomljenim gorskim peskom, je precej
V izbi je bilo vse    pomito   , poribano in pospravljeno kakor pred
brala nekaj takega, kar je njemu še    skrito   .
za vežnimi vrati, kjer je bilo večno    zaprto    in zakajeno okence, da bi lahko videl
niso pele, ali pa jih ni slišalo moje    pobito    in preplašeno srce.
toplo žarela, kakor bi bilo za njimi    zaprto    samo zlato sonce.
in obležalo na pragu tako belo, tako    zvito    in tako nepremično, kakor ne bi bilo
Vse je bilo    oblito    s svinčeno modro, težko, zamolklo svetlobo,
»No, poglej, če je moje okno še    zaprto   
»   Zaprto    je, zaprto.«
»Zaprto je,    zaprto   
»Aha,    zaprto   ...« je sam zase zamrmral starec in si
venomer sprašujete, če je vaše okno    zaprto   ?« je rekel otrok.
Jankec, poglej, če je moje okno še    zaprto   
»   Zaprto    je, zaprto!
»Zaprto je,    zaprto   !
In zakaj mora biti njegovo okno    zaprto   ?
Jankec, poglej, če je moje okno še    zaprto   
»   Zaprto    je, zaprto.«
»Zaprto je,    zaprto   
»   Zaprto    je, zaprto...« je sam zase zamrmral stari
»Zaprto je,    zaprto   ...« je sam zase zamrmral stari Blažič.
Jankec, poglej, če je moje okno še    zaprto   
»   Zaprto    je, zaprto,« je povedal otrok.
»Zaprto je,    zaprto   ,« je povedal otrok.
»   Zaprto    je ...« je zamrmral stari Blažič.
Ali je    zaprto   
»   Zaprto    je.«
»   Zaprto   .
Seveda je    zaprto   ,« je vdano rekel starec.
pa včasih poglej, če je moje okno še    zaprto   
ali pa morda celo odprl oko, ki je    skrito    pod mahom.
vas, ne pa slikovito naselje, toda    zaprto    obzorje ju je navdajalo z žalostjo.
(dobesedno: kača) je bilo kot kačji klobčič    zvito    pihalo, s katerim so v francoskih cerkvah
ju pozdravila od daleč in to ni bilo    prezrto   .
»Če je meso    prekleto   , kako je potem mogoče, da se moramo
Okno je bilo    odprto   , noč je bila spokojna, na nebu so se
»   Prekleto    kljuse!
Potem je bilo tam še vse umazano,    razbito   , pa pohlepno, zavistno, ljubosumno,
je bilo polomljenih, platišče tako    zvito   , da se kolo ni več vrtelo in iz torb
je, kar se da videti, ostalo, kar je    skrito    v občutkih in zbranosti teh ljudi,
kamorkoli sem se obrnil, je bilo samo    prekleto    kamenje, drobno, veliko in ogromno.
ostalo opazno predvsem njegovo delo,    zajeto    v več kot meter dolgo vrsto knjig.
valjati po mahu, se ljubiti, kolikor želi    razgreto   , nabito telo, malo zaplavati in čakati
se ljubiti, kolikor želi razgreto,    nabito    telo, malo zaplavati in čakati na eno
Pozvoni, če bo spodaj    zaprto   .
težko izognemo, da pa je jaz, strogo    vzeto   , prazen označevalec.
prihodnost, sedanjost pa je, strogo    vzeto   , zgolj tisti točkasti zdaj, ki ”teče“
”Hočem, da je to srce odslej    zaprto    za vse, kar bi lahko motilo njegov
pojme zgraditi najprej v zrenju, ostaja    odprto    vprašanje, ali je to zrenje matematičnih
Kritiki čistega uma predstavljena, formalno    vzeto   , kot simetrična, že v drugem paragrafu
Strogo    vzeto    ne, pravzaprav že po Kantu ne več -
torej evklidsko ravno in s tem tudi    odprto    in neskončno.
mrežo zaobsega in nikoli ne more biti    zajeto    vanjo [gl.
Teološko‐politične razprave, v kateri, v celoti    vzeto   , obravnava Biblijo z vso filozofsko
med katerim leži klesano kamenje in    razbito    mlinsko kolesje; potem se vrne k jezercu,
Traktatu zapisal dve, racionalno    vzeto   , protislovni tezi:
ribiške zveze Slovenije tudi to ostaja    odprto    vprašanje.
ceste peš zaviti v kino; - ker je tu    odprto    malo okno v svet filmskih zgodb, ki