Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTsd1 (1)


buča, nos komaj debelejši od oreha, oči    vdrti    očesci, ušesa ušesca in zverižena kakor