Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTme4i (12)


katerem bi volivci odločali o tem, ali    sprejeti    zakon potrdijo ali ne.
Državnemu zboru pa je vlada poslala včeraj    sprejeti    predlog interpretativne deklaracije,
od cestnega tlaka in preklinjajo ta    prokleti    svet", robantijo, razsajajo in se pridušajo,
obleke in tako našel tudi tisti skrbno    zaviti    ogorek.
zaliti, do ramena goli roki, si hladi    razgreti    obraz ter zaničljivo motri svojo družbo,
Tam je obstala, si vrgla v    razgreti    obraz prgišče vode in nato dahnila
Zapustila sta svoj varni,    skriti    pristan v skalah pod Vranjekom ter
Skozi tu pa tam    odprti    gabrov drevored se je videlo na gozdiček,
zapustil svoje stanovanje, imam svoj,    najeti    prostor, nikomur nič ne dolgujem, in
in A“, s tem določiva topološko    zaprti    čas, ki ga lahko ponazorimo s krožnico,
statičnem, ”riemannovskem“ vesolju za ”znova    odkriti    finitizem“, in čeprav dandanes, pravzaprav
okamenelo rastje - nazobčano, grozeče: v    zaprti    plod, raz‐plod, rastlinske školjke,