Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTme1 (47)


V takih trenutkih se je njegov    skriti    odpor do Velikega brata spremenil v
Njegov glas je bil mehak in kot    zastrt    in imel je pravilnejši naglas kot večina
brez brade in nato, na častnikov znak,    podprt    z vso težo telesa poslal strašen udarec
Oče bo    sprt    s sinom in sin z očetom; mati s hčerjo
ni ležal med povoji, temveč posebej    zvit    na drugem mestu.
Jezus delal in učil do dne, ko je bil    vzet    v nebesa.
našemu, ki je prvi vstal in prvi padel    zadet    od puškinih krogel sredi istrskih goličav.
cementu, na tenki deski, s svojo suknjo    odet   .
Bil je    potrt    in ni me pogledal v oči.
odprla in skozi špranjo je pokukal    zalit    ženski obraz.
je Ernest obiskal, je bil še posebno    vnet   , sčasoma je prišel tako daleč, da je
zaleže, ali pa pečen doma in dobro    podprt    z maslom, jajci in mlekom, da se kar
kakršen je bil v boju za svoje življenje:    obut    in oblečen, kosmat in zapackan, s tolažili
okrog sočnih ustnic še zmeraj skriva    prikrit    nasmeh, ki jo hudomušno izdaja, da
   Odkrit    osebni vojaški avtomobil drvi proti
   Razbit    bunker pred vhodom v predor.
Grob je že    zasut   .
»Saj še nisi do vrha    zalit   
in zveneč, kakor iz čistega srebra    ulit.   
in zveneč, kakor iz čistega srebra    ulit   .
sta se mešala odkrito začudenje in    prikrit    ponos.
dobro vedel, da to ni zadrega, temveč    prikrit    ponos.
Pa tudi    obrit    in počesan ni bil.
kuhar, ki je bil gol do pasu in tako    zalit   , da mu je trebuh visel čez hlačni jermen.
Kar    obut    sem planil v vodo in naglo bredel domov.
prebedi noči in noči, z vsem svetom    sprt   , lačen in premrl, in piše, piše, piše,
in zveneč, kakor iz čistega srebra    ulit   .
Bil je    potrt   .
Kaj    potrt   !
Iz širokega žepa, ki je bil    prišit    na krilo, je vzela zvezek in svinčnik,
Njegov bolnik je bil    podprt    z blazinama, sedel je med ženo in Pécuchetom,
Bila je oseka, ves prod je bil    odkrit    in predeli haloge so segali prav do
Bil je Bouvard, napol    skrit    za zaveso.
NEBO IN ZEMLJO POLETNO    ODET    * * *
besed itak ni, naš jezik bojda res ni    razvit    kaj dosti bolj kot zavest.
razumeti, da si bil še pred kopanjem tako    razbit   , čeprav je jasno, da je na potovanju
plesu, v veselju in radosti ljudstva, je    posut    z rožami tedaj štiriletni deček prispel
Tak sem bil kot kakšen na pol    zgnit    soldat v stari Avstroogrski, ko so
transcendentalnega izkustva ali, kot pogosto pravi, ”   odprt    horizont“ izkustva, in naloga Druge kartezijanske meditacije,
okrog katerega se zbira moj svet kot    odprt    horizont vseh intencionalnih vsebin
smrtjo izvedel, ali je v smrti resnično    skrit    ključ nebeškega kraljestva.
Svet kot    odprt    horizont vsega možnega izkustva je
skupnega ”intersubjektivnega“ časa ostaja    odprt    problem, kar priznava tudi sam Husserl.
svobodno bitje ter da ne bi bil nikoli    odkrit    nujen izvor sveta, temveč da bi postalo
mu zadošča mnoštvo možnih svetov,    odprt    ”logični prostor“ možnosti, posibilij,
Sporen se nam zdi    prikrit    poskus zakona, da za učitelje znotraj
Novost pa je prinesel    sprejet    amandma odbora na predlog sindikatov