Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/PTžp5j (1)


religijo, ki bi vsebovala tako kot v vseh    razvitejših    skupnostih elemente moči za politično